کارت ورود به جلسه پیام نور / زمان دریافت گزارش 428

دانشجویان پیام نور می توانند با ورود به سیستم گلستان پیام نور به آدرس reg.pnu.ac.ir و از مسیر آموزش-->گزارش های آموزشی->دانشجو -> اطلاعات ثبت نام و امتحان -> "۴۲۸-برنامه امتحان پايان ترم دانشجو" کارت ورود به جلسه امتحانات خود را دریافت کنند.

دانشجویان پیام نور برای دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات دانشگاه پیام نور از طریق اینترنت باید به سیستم گلستان مراجعه کننددانشجویان پیام نور برای شرکت در امتحانات دانشگاه باید کارت ورود به جلسه خود را (گزارش ۴۲۸ ) از سیستم گلستان به آدرس reg.pnu.ac.irدریافت کنند. براساس آنچه در تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹2-۹3 دانشگاه پیام نور آمده است،در حال حاضر دانشجویان برای اطلاع از تاریخ امتحانات خود می توانند گزارش ۴۲۳ را در سیستم گلستان دریافت کنند."دریافت کارت ورود به جلسه پیام نور مازندران 1390-1391 نیمسال دوم "دریافت کارت ورود به جلسه پیام نور مازندران امل ساری محموداباد بابل رامسر رینه تنکابن کله بست جویبار نکا قایمشهر پل سفید  1390-1391 نیمسال اول ""


 مرکز ساری با کد مرکز (5477)

 

مرکز آمل با کد مرکز(1874)

 

مرکز بابل با کد مرکز(2211)

 

مرکز رامسر با کد مرکز(4919)

 

مرکز محمودآباد با کد مرکز(1897)

 

واحد رينه با کد مرکز(1880)

 

مرکز تنکابن با کد(3811)

 

واحد کله بست(3951)

 

واحد جویبار(4001)

 

واحد نکا(4047)

 

واحد قائمشهر(4024)

 

واحد پل سفید(3980)


مطالب مشابه :


فرمانده سپاه: ایران بلای جان داعش شده است.

پایگاه اطلاع رسانی بسیج دانشجویی شهید چمران دانشگاه پیام نور کله بست. فرمانده سپاه:
برنامه نیمسال دوم 91-90 حسابداری و مدیریت صنعتی

دانشگاه پیام نور واحدهادی شهر(کله بست) - برنامه نیمسال دوم 91-90 حسابداری و مدیریت صنعتی -
پیام نور امل دانشگاه پیام نور بابل سایت دانشگاه پیام نور ساری سایت دانشگاه پیام نور بهشهر پیام نوررا

پیام نور امل دانشگاه پیام نور بابل سایت دانشگاه پیام نور ساری سایت واحد کله بست
کارت ورود به جلسه پیام نور / زمان دریافت گزارش 428

نمونه سوالات پیام نور بابل رامسر رینه تنکابن کله بست جویبار نکا قایمشهر پل
کارت ورود به جلسه پیام نور / زمان دریافت گزارش 428

نمونه سوال پیام نور با پاسخنامه دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور همراه با پاسخنامه
کارت ورود به جلسه دانشگاه پیام نور بابل ساری نکا آمل محمودآباد قایمشهر زیراب سوادکوه رامسر رینه تنکا

کارت ورود به جلسه دانشگاه پیام نور بابل ساری نکا رینه تنکابن کله بست جویبار نکا
برچسب :