طرح درس سه ماهه فارسی اول دبستان


بنام خداوند بخشنده مهربان 
طرح درس سه ماهه کتاب فارسی  اول دبستان    کلاس اول الف       تعداددانش آموزان 28 نفر 
ماهها 
هفته ها 
روز تاریخ 
فصلهای کتاب 
موضوعات 
هدفهای کلی درس 
فعالیتهای دیگر یا وسا یل لازم   
         

مهرماه 

  
هفته اول 
  
جلسه اول 
  
1/7/91 
  

آشنایی 
گروه بندی- تعیین کلاس محل آن برای بچه ها 
معارفه وآشنایی بادانش آموزان واولیا بچه هاآشنایی با نحوه ی نشستن روی صندلی ونحوه درست قلم به دست گرفتن 
توزیع شیرینی بین بچه ها گذراندن اززیرقرآن معرفی آموزگار خواندن شعر وترانه های کودکانه توسط معلم-ارزشیابی- تعیین تکلیف کشیدن نفاشی 
  
هفته اول 
جلسه دوم 
2/7/91 
اول 
ارزشیابی تشخیصی -نگاره 1 به خانه ی ما خوش آمدی 
آشنایی با نهاد خانواده- آشنایی با ابزارووسایل زندگی 
انجام فعالیتهای گوش کن وبگو- بگردوپیداکن- روش همیاری-ارزشیابی-چند کار انجام بدهند وبعد درکلاس آنها را برای بفیه بیان کنند 
  
هفته اول 
جلسه سوم 
3/7/91 
اول 
ارزشیابی تشخیصی -نگاره 2بچه ها آماده 
آشنایی با وظایف اغضای خانواده-ابرازمحبت نسبت به دیگران 
فعالیتهای گوش کن وبگو –به دوستانت بگو-روش همیاری -ارزشیابی –تعیین تکلیف- درمورد وظایف خود فکرکند وازپدرومادر سوالاتی بپرسد 
  
هفته اول 
جلسه چهارم 
  
4/7/91 
اول 
ارزشیابی هفتگی 
تاکید وتقویت نهاد مقدس خانواده- احترام به پدربزرگ ومادربزرگ درخانواده – احترام به دوستان خود – چگونگی خروج از کلاس 
انجام بازی پانتومیم توسط بچه ها با هدف نشان دادن وظایف افراد درخانواده تا جایی که هرکس وظیفه خود را درخانه  با صدای بلند برای کلاس بگوید 
  
مهرماه 
هفته دوم 
جلسه اول 
8/7/91 
اول 
ارزشیابی تشخیصی -نگاره 3 یک دو سه راه مدرسه 
آشنایی با مقررات وقوانین عبور ومرور-آشنایی با نقش پلیس در جامعه 
آموزش نشانی خانه- نام مدرسه- روش همیاری-تعیین تکلیف نقاشی بکشند که خیابنهای محل خانه تا مدرسه را نشان دهند 
  
هفته دوم 
جلسه دوم 
9/7/91 
اول 
ارزشیابی تشخیصی -نگاره 4 به مدرسه رسیدیم 
توانایی انطباق تصاویر با کلمات –ایجاد علاقه به گوش کردن وسخن گفتن درباره موضوع نگاره 
روش همیاری -واژه های جدید – جلب توجه بچه ها به مدرسه حیاط مدرسه برگ درخت تعیین تکلیف به تصاویر نگاره درخانه خوب نگاه کنند ودرجلسه بعد در مورد آن داوطلبانه سخن بگویند 
  
هفته دوم 
جلسه سوم 
10/7/91 
اول 
ارزشیابی تشخیصی  -       نگاره 3و4 
توانایی کلید واژه های مدرسه-مدیر- توانایی رسم خطوط ازپایین به بالا واز بالا به پایین 
خطوط را ادامه دهند روی خط زمینه دقت کنند از خط بیرون نروند- درمورد درس امروز با خانواده صحبت کنند 
  
هفته دوم 
جلسه چهارم 
11/7/91 
اول 
ارزشیابی هفتگی 
توانایی شناخت رنگ ها-ایجاد علاقه به کاربرد حواس دربیان واژه ها-توانایی رسم الخط خمیده ودندانه داروخطوط صاف 
الگویابی با راهنمای معلم وقراردان ترتیب رنگ ها به صورت مساوی 
انجام تکالیف پیک آدینه 
  
مهرماه 
  
  
  
  
  
  
هفته سوم 
  
جلسه اول 
  
15/7/91 
  
اول 
  
ارزشیابی تشخیصی  -نگاره 5ازکلاس ما چه خبر؟ 
  
آیجاد ارتباط موثر دانش آموزان با یکدیگر-آشنایی با نقش معلم ونقش او در آموزش 
  
تصویرخوانی-بیان شفاهی-جمله سازی ودرک ارتباط تصاویر حرکت چشم از سمت راست به چپ –تعیین تکلیف بیان یک قصه کوتاه برای جلسه بعد توسط داوطلبان با موضوع تصویر 
  
هفته سوم 
جلسه دوم 
16/7/91 
اول 
ارزشیابی تشخیصی – 
نگاره 6 بازی بازی تماشا 
آشنایی با بوستان وقسمتهای مختلف  آن-توجه به رعایت صرفه جویی در اماکن عمومی- توجه به عدم اسراف در فضای پارک 
ببین وبگو –بگرد وپیدا کن- رنگ امیزی ص 11و12 روش همیاری نوشتن خطوط خمیده از چپ به راست 
  
هفته  سوم 
جلسه سوم 
17/7/91 
اول 
ارزشیابی تشخیصی- 
نگاره 7  به به ،چه روستایی 
آشنایی با روستا وروستانشینان-آشنایی با حیوانات اهلی- اشنایی با وسایل کشاورزی 
ببین وبگو" پیداکردن تصاویر درنگاره- به دوستانت بگو" مرافبت از حیوانت تعیین تکلیف " تحقیق درمورد کارکشاورزان دعوت از یک کشاوز ازبین اولیا بچه ها 
  
هفته سوم 
جلسه چهارم 
18/9/91 
اول 
ارزشیابی-  باهمکاری یکی از اولیا کشاورز 
ارتباط با مشاغل مختلف – سپاس از خداوند به واسطه نعمت – دعای فرج 
کشیدن نفاشی از یک شغل که دوست دارند- تحقیقدرمورد شغل پدرومادر خود وبیان درکلاس درس 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
مهرماه 
  
  
  
هفته چهارم 
جلسه اول 
22/7/91 
اول 
ارزشیابی تشخیصی- 
نگاره 8 چه دنیای قشنگی 
آشنایی با باغ وحش- آشنایی با حیوانات اهلی- توانایی سم الخط منحنی با دوحرکت- توجه به فدرت خدا درتنوع حیوانت 
روش همیاری-بگردوپیدا کن –بیبین وبگو- تعیین تکلیف آوردن برچب های حیوانات در کلاس وتقسم بندی کردن باکمک دوستان وراهنمایی معلم به حیوانات اهلی ووحشی 
  
هفته چهارم 
جلسه دوم 
23/7/91 
اول 
ازشیابی تشخیصی- 
نگاره 9 درمسجد محله 
آشنایی با قرآن – آشنایی با مسجد-آشنایی با نحوه ی وضوگرفتن 
تلفظ کلمات دس نظیرقران –مسجد کشیدن نفاشی از مسجد – تعیین تکلیف برای نماز با مادریاپدرخود به مسجد بروند ودرکلاس درمود کارهایی که درمسجد انجام میشود گفتگو کنند 
  
هفته چهارم 
جلسه سوم 
24/7/91 
اول 
ازشیابی تشخیصی- 
نگاره 10 نووز درخانه 
آشنایی با عید نوروز-اشنایی با اداب ورسوم مردم ایران-توانایی رسم خططوط منحنی درهمه جها ت  -اشنایی با اهمیت نقش پدربزرگ ومادربزرگ درخانواده 
آوردن وسایل وسفره هفت سین توسط معلم معرفی انها وبیان نمادهای انها 
تعیین تکلیف تحقیق کنند درخانه انها شب عید چه کارهایی انجام میشود ودر کلاس درس برای دوستان خود بگویند 
  
هفته چهارم 
جلسه چهارم 
25/7/91 
اول 
ارزشیابی ماهانه- تنظیم کارنامه ماهانه –تنظیم پوشه کار دانش اموزان 
اشنایی دانش اموزان با پوشه کار ونحوه تنظیم ان توسط معلم باتکالیف خود بچه ها- تعامل با اولیا تحت عنوان اموزش خانواده وگزارش به مدیر وخانواده درمورد عملکرد یک ماه بچه ها 
تشخیص تواناییها استعدادهای ویژه بچه هاودسته بندی کردن علاقه های بچه جهت ترسیم فعالیتها در اذرماه – تغیین تکلیف پیک ادینه ماهانه که حاوی چند فعالیت نوشتاری ودسته بندی باشد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
طرح درس سه ماهه کتاب فارسی  اول دبستان    تهیه وتنظیم : میناسلیمانی مهر         کلاس اول الف       تعداددانش آموزان 28 نفر 
ماهها 
هفته ها 
روز تاریخ 
فصلهای کتاب 
موضوعات 
هدفهای کلی درس 
فعالیتهای دیگر یا وسا یل لازم 
آبان 
  
هفته اول 
  
جلسه اول 
6/8/91 
دوم 
درس اول 
نشانه های آ-إ- ب- 
آب - باران 
معرفی وآموزش  صدا ونشانه (آ ا)(ّب) 
استفاده از حس شنوایی بچه ها مثل صدا گوش بده بگو چیه پخش صدای آب از ضبط صوت کلاس روش تدریس ابتکاری یا خلاقیتی 
خواندن شعرباران توسط معلم 
هفته اول 
جلسه دوم 
7/8/91 
دوم 
تمیرین وتکرار نشانه 
تقویت توانایی خواندن ونوشتن صدای (آا)و(ب) درکلمات 
بردن بچه ها به حیاط مدرسه وپیدا کردن نشانه ها روش تدریس همیاری 
هفته اول 
جلسه سوم 
8/8/91 
دوم 
تمرین وتکرار با درست کردن نشانه ها با حبوبات 
آشنایی با رنگ آبی در طبیعت-آشنایی با موارد استفاده از آب وباران 
بازی کشیده گفتن مصوبات آ- کتاب خوانی معلم وتعریف کردن خلاصه توسط بچه ها روش تدریس بیانی 
هفته اول 
جلسه چهارم 
9/8/91 
ارزشیابی 
ازشیابی از آموخته های بچه ها 
توجه وعلاق به تمیز  وسالم نگه داشتن آب 
رفع اشکالات نوشتاری ونحوه صحیح قلم بدست گرفتن 
دادن یک متن وخواستن از بچه ها که نشانه های یادگرفته شده راپیدا کنند وبصورت شفاهی خودشان چندتا نام ببرند 
آبان 
هفته دوم 
جلسه اول 
14/8/91 
دوم 
درس دوم 
نشانه های ا     د 
ابر – با د 
معرفی صدا ونشانه  (ا)و (د ) 
نشان دان تصاویر ابرها شکل آنها همراه با کلید واژه ابر 
بردن درحیاط مدرسه وحس کردن بادازطریق تکان خوردن درختان  روش خلاقیتی درست کردن ابر با پنبه درقالب نقاشی 
هفته دوم 
جلسه دوم 
15/8/91 
دوم 
درس دوم 
نشانه های ا     د 
ابر – با د 
توجه به آثار قدرت خدا (ابر- باد ) 
آشنایی با نقش ابردرچرخه تشکیل آب 
بگردوپیداکردن کلماتی که در کلاس که نشانه های ( ا ود) 
دارند تقلید صدای باد 
هفته دوم 
جلسه سوم 
16/8/91 
دوم 
درست کردن شکل کلمات با پازل 
توانیی خواندن ونوشتن کلمات باصدهای خوانده شده 
نوشتن نام تصاوی کتاب روی تخته – ترکیب صامت ومصوت بازی کارت بچه ها گروهی کلماتی بنویسند که نشانه در آن است از روی کتاب 
هفته دوم 
جلسه چهارم 
17/8/91 
دوم 
ارزشیابی 
ارزشیابی از آموخته های بچه ها ونواقص تدریس 
دادن متن به بچه ها واز آنها خواستن وصل کردم واژه ها به تصاویر مربوط به خود- نوشتن – رنگ آمیزی 
هفته سوم 
جلسه اول 
20/8/91 
دوم 
درس سوم معرفی نشانه  های (م ) ( س) مدرسه -کلاس 
تشخیص صدا ونشانه در اول ووسط واخر کلمه 
نشان دادن تک تک کلاس ها به بچه ها – قدم زده درمحیط مدرسه وتکرار کلمات مدرسه ما کلاس اول کلاس ما پیدا کردن نشانه ها در کلاس 
  
  
آبان 
هفته  سوم 
جلسه دوم 
21/8/91 
دوم 
معرفی نشانه  های (م ) ( س) مدرسه -کلاس 
توانایی خواندن ونوشتن کلمات با حروف خوانده شده 
نوشتن کلمات پای تابلو وخواستن از بچه ها که اول صدا را تقلید کرده بعد بنویسند 
هفته سوم 
جلسه سوم 
22/8/91 
دوم 
معرفی نشانه  های (م ) ( س) مدرسه -کلاس 
رعایت بهداشت فردی واجتماعی در مدرسه 
نوشتن نشانه ها با تلفیق کردن درس هنر از طریق چسباندن پولک روی برگه جهت هماهنگی روانی حرکتی 
هفته سوم 
جلسه چهارم 
  
23/8/91 
دوم 
ارزشیابی 
ارزشیابی از آموخته های بچه ها ورفع نواقص تدریس 
کامل کردن جملات ناقص نوشتن نام تصاویر- وصل کردن واژه ها به تصاویر 
  
آبان 
  
  
  
هفته چهارم 
جلسه اول 
27/8/91 
دوم 
درس چهارم معرفی نشانه ( ا و – و-ت) توت - تاب 
تشخیص صدا وشکل های مختلف ( ا و – و) درکلمات – توانایی خواندن ونوشتن کلمات با حروف خوانده شده 
نشان دادن تصاویری از هلو – توت – گاو – انگور جهت تمیز صدای او و(و) درکلمات 
هفته چهارم 
جلسه دوم 
28/8/91 
دوم 
درس چهارم معرفی نشانه ( ا و – و-ت) 
توت -تاب 
آشنایی با انواع میوه وتاثیر آنها درسلامتی بدن 
برگزاری جشن میوه درکلاس ودعوت از والدین  بچه ها 
هفته چهارم 
جلسه سوم 
29/8/91 
دوم 
درس چهارم معرفی نشانه ( ا و – و-ت) 
توت – تاب 
رغایت ایمنی هنگام بازی با وسایلی مثل تاب 
رعایت بهداشت بعد از ورزش وبازی 
بنویس : صحیح نوشتن شکل نشانه وکلمات مربوط به آن 
ساختن کلمه با نشانه ها 
هفته چهارم 
جلسه چهارم 
30/8/91 
اول 
ارزشیابی از نشانه ها 
ازشیابی به منظور فع نواقص تدریس ویادگیری بچه ها 
نمایش: اجرای یک بازی وحدس زدن آنها وبیان صدای نشانه مثل نوشتن بچه ها بگویند (و ) تشخیص صداهای اول وآخر درتصاویر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
طرح درس سه ماهه کتاب فارسی  اول دبستان    تهیه وتنظیم : میناسلیمانی مهر         کلاس اول الف       تعداددانش آموزان 28 نفر 
ماهها 
هفته ها 
روز تاریخ 
فصلهای کتاب 
موضوعات 
هدفهای کلی درس 
فعالیتهای دیگر یا وسا یل لازم 
آذر 
  
هفته اول 
  
جلسه اول 
6/9/91 
دوم 
معرفی نشانه های (ر-ن ) 
درس پنجم مادر نان 
تشخیص صدای رون دراول وسط وآخر کلمات 
بردن نان درکلاس درس وجلب توجه بچه ها به کلمه نان 
هفته اول 
جلسه دوم 
7/9/91 
دوم 
معرفی نشانه های (ر-ن ) 
درس پنجم مادر نان 
توانایی خواندن ونوشتن کلمات با حروف خوانده شده 
بازی کلمات جورچین – روش همیای بچه بدنبال پیدا کردن کلمات با نشانه ها باشند وصدا کشی 
هفته اول 
جلسه سوم 
8/9/91 
دوم 
معرفی نشانه های (ر-ن ) 
درس پنجم مادر نان 
آشنایی با نان ووفرایند تهیه آن - 
تحقیق درمورد انواع نان هایی که درشهروجود دارد ازطریق پرسیدن از بزرگترها 
هفته اول 
جلسه چهارم 
9/9/91 
دوم 
ارزشیابی 
آشنایی با عدم اسراف در نان – شناخت مادروقدردانی از زحمات وی –توانایی صداکشی ونوشتن 
بازی کلمات – ابتکاری روش استفاده از متن کتاب قصه ها وبیان خلاصه آن وتوجه به نقش نان درسلامتی بدن 
آذر 
هفته دوم 
جلسه اول 
12/9/91 
دوم 
معرفی نشانه وصدا 
(ا          ی) 
آشنایی با کشور ایران –توانایی خواندن  ونوشتن کلمات با حروف خوانده شده 
نقاشی پرچم ایران نشان داد -  پیدا کردن کلمات درخانه  وکلاس از نشانه های خوانده شده 
هفته دوم 
جلسه دوم 
13/9/91 
دوم 
معرفی نشانه وصدا 
(ا          ی) 
آشنایی با نقشه ایران – آشنایی با رنگ های پرچم ایران 
تمرین کلمات جدید درس –قصه خوانی وشعر ایران  توسط معلم 
هفته دوم 
جلسه سوم 
14/9/91 
دوم 
معرفی نشانه وصدا 
(ا          ی) 
آشنایی با اقوام ایرانی –تقویت وعلاقمندی به دفاع از کشور 
پیداکردن شهرهای مورد علاقه برای سفر-جمله سازی باکلمات خوانده شده 
هفته دوم 
جلسه چهارم 
15/9/91 
دوم 
ارزشیابی 
ارزشیابیبه منظور رفع نواقص کار ویاددهی یادگیری مجدد بچه ها 
ببین وبگو ارتباط دادن تصاویر پرپم با کلمات ایران رزمنده ترکیب کردن نشانه وساختن کلمات جدید 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
آذر 
  
  
  
  
  
  
هفته سوم 
  
جلسه اول 
18/9/91 
دوم 
معرفی نشانه وصدای ان (ا ه )(ش  ) درس هفتم استخر-گوش شنوا 
تشخیص صدای (                           ) 
دراول وسط وآخرکلمه 
نوشتن کلمات  استخر وشنا درتابلو پیداکردن  کلمات درکارت هایی که معلم نشان میدهد از طریق بازی 
هفته سوم 
جلسه دوم 
19/91 
دوم 
معرفی نشانه وصدای ان (ا ه )(ش  ) درس هفتم استخر-گوش شنوا 
آشنایی با استخر شنا وفواید ورزش در سلامتی بدن- 
توانایی خواندن ونوشتن کلمات با حروف خوانده شده 
هفته  سوم 
جلسه سوم 
20/9/91 
دوم 
معرفی نشانه وصدای ان (ا ه )(ش  ) درس هفتم استخر-گوش شنوا 
آشنایی با اعضا بدن مثل گوش – چشم – و.....وراههای مرافبت از آنها 
بازی ماهی گیر" با آهنربا از کلمات خوانده شده نوشتن در دفتر وتمرین آن با سرمشق معلم 
هفته سوم 
جلسه چهارم 
21/9/91 
دوم 
ارزشیابی 
ارزشیابی به منظور رفع نواقص تدریس وپیشرفت بچه ها – رغایت نکات ایمنی درورزش ها به خصوص شنا 
جمله سازی ساختن کلمات برای تصاویر-ترکیب صامت ها با مصوت ها وصل کردن کلمات به تصاویر 
  
  
  
  
  
  
  
  
آذر 
  
  
  
هفته چهارم 
جلسه اول 
25/9/91 
دوم 
معرفی نشانه ( ا      ی(ا  )درس هشتم دریا - اردک 
توانایی خواندن کلمات با حروف خوانده شده 
بگردوپیدا کن –کامل کن –کلمه سازی 
هفته چهارم 
جلسه دوم 
26/9/91 
دوم 
معرفی نشانه ( ا      ی(ا  )درس هشتم دریا - اردک 
توجه به نقش مادربزرگ درخانواده – معرفی حیوانات خانگی 
مرتب کردن جمله های درهم –نمایش جهت بیان احساسات نسبت به اعضای خانواده 
هفته چهارم 
جلسه سوم 
27/9/91 
دوم 
معرفی نشانه ( ا      ی(ا  )درس هشتم دریا - اردک 
رعایت نکات ایمنی د رکنار دریا توانایی وتقویت بکارگیری کلمات خوانده شده درجمله ها 
نوشتن نام تصاویر – کلمه سازی دعوت از یک مادربزرگ بیان قصه درکلاس 
هفته چهارم 
جلسه چهارم 
28/9/91 
اول ودوم 
ارزشیابی 
ازشیابی ماهانه از تجربیات بچه ها به منظور رفع نواقص تدریس ویادسپاری خوانده شده ها 
کامل کن – مرتب کن – بازی حیوانات – جورچین  تکمیل پوشه کار از فرایند یادگیری بچه ها 


مطالب مشابه :


شغل خلبانی

تحقیق - شغل خلبانی - تحقیق : تحقیق : تحقیق : شغل خلبانی. شغل خلبانی تعریف
شغل مشاوره

تحقیق - شغل مشاوره - تحقیق : تحقیق : تحقیق : شغل مشاوره. ١. تعریف عملیاتی شغل : مشاوره به
نیاز تحقیقات قضایی به پلیس قضایی

وي معتقد است قوه قضايیه نیاز به پلیس از شروع تحقیق دراين موقع كه مي خواهم به شغل
طرح درس سه ماهه فارسی اول دبستان

آشنایی با مقررات وقوانین عبور ومرور-آشنایی با نقش پلیس شغل که دوست دارند تحقیق درمورد
فهرست پایان نامه های دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 2

1377 علی حسین نجفی ابرند آبادی بررسی تطبیقی اختیارات پلیس در شغل ووظیفه تحقیق ها
تحقیق میدانی

تعاریف مختلف درمورد تحقیق است به شغل ، روابط شخصي مؤاخذه از طرف پلیس
مفهوم‌شناسی پلیس و وظایف آن

بررسی و تحقیق در مورد وظایف پلیس و سیاستمداران با اعطای شغل یا درمورد تحقق
9 توصیه پلیس فتا به کاربران در زمان خریدهای اینترنتی

9 توصیه پلیس فتا به کاربران در اخبار ، آموزش نرم افزار ، سخت افزار ، مقاله و تحقیق در
ایش کاغاذی / کارنما / job paper / شماره 1468/ مشاغل روز شنبه 25/11/93

(لطفاً هرگونه سوال خود را از آدرس یا تلفن مربوط به همان شغل پلیس راه. به چند تحقیق درمورد
برچسب :