حکایت داروخانه و بیمه ها (4)

ریاست محترم دفتر اسناد پزشکی تامین اجتماعی استان مازندران

جناب آقای دکتر حدیدی

با سلام.

اینجانب دکتر حسین حلاجیان ، موسس "داروخانه دکتر حلاجیان تنکابن" بدینوسیله مراتب اعتراض خود را به کسر مبلغ "یک میلیون و نهصد و بیست و پنج هزار ریال" (000/925/1) فقط بابت یک نسخه ، از صورتحساب ماه اردیبهشت این داروخانه (که از اواسط تیرماه جاری روی سایت آن معاونت قرارداده شده) اعلام نموده و موکداً در خواست دارم ضمن مطالعه توضیحات زیر، این مبلغ در پرداخت مطالبات ماه مذکور لحاظ گردد:

همانطور که در تماس تلفنی به اطلاع رسید، این مبلغ مربوط به یک نسخه حاوی ویال آلبومین 20% است که توسط داروخانه پذیرش شده  و شرط "تأیید بستری بودن بیمار در بیمارستان توسط ناظر بیمارستانی بیمه" در آن رعایت نشده است .

مطّلع هستیم که در چند سال اخیر و تا قبل از 27/01/90 (که تغییر آن روی سایت قرار گرفته) شرط پذیرش این دارو، بیمارستانی و یا تجویز توسط متخصص بوده و کماکان 2 سازمان بیمه گر دیگر (خدمات درمانی و نیروهای مسلح) این شروط را تغییر نداده اند.نحوه اعلام این تغییر، از طریق اعلام کتبی یا تلفنی یا ایمیل نبوده و تنها در قسمت اخبار سایت که به صورت گذرا و متحرک از دید بازدیدکننده میگذرند آورده شده .

تاکنون رویه سازمانهای بیمه گر قبل و بعد از ایجاد سایتهای اختصاصی این سازمانها و با وجود امکان درج این اخبار روی سایت،در مورد تغییرات قیمت و شرایط تعهد ، به ویژه در مورد اقلام گران قیمت ، اعلام کتبی به  تک تک موسسات طرف قرار داد می باشد.بعنوان مثال ، سازمان خدمات درمانی که جزئی از وزارتخانه متبوع جنابعالی نیز هست ، با اینکه بطور متوسط هفته ای  1-2 بار سایت خود را به روز میکنـد ، اما در مـورد اقلام گـران قـیمت ، هـنوز هـم اقدام به اعلام کتبی می نماید، بعنوان مثال نامه 11/10/89 در مورد تغییر شرایط پذیرش تتابولین ، ریواستیگمین و ...و نیز نامه 5/8/89 سازمان خدمات درمانی در مورد تغییر شرایط پذیرش اسپری های تنفسی. ضمن اینکه معمولاً طبق رویه دیگری ، بعد از اعلام کاهش قیمت ها ، معمولاً با یک فاصله زمانی نسبت به تاریخ اعلام شده ، اقدام به اعمال قیمت جدیدی می نمایند تا بدینوسیله

 داروخانه از تأخیر در مراجعه به سایت به هر دلیلی (مثلاً قطعی اینترنت و ...) متضّرر نشود.

جنابعالی حتماً در دوره مدیریت بر دفتر اسناد ، تاحدّی از تعدّد فرآیندها و وظایف مدیریت داروخانه آگاه شده اید و حداقل ، به آن قسمت از این افزایش روز افزون مشغله ، به علت بحث اتوماسیون نسخ بیمه ، به ویژه تأمین اجتماعی و بحث تایید پورتال و تغییرات روز به روز مقرّرات آن (مثل مورد اخیر افزایش ارقام شماره سریال دفترچه ) اشراف کامل دارید. از سوی دیگر انتظار میرفت کیفیت فعّالیت  موسسات طرف قرارداد ، به طریقی از سوی کارکنان محترم آن اداره به جنابعالی منتقل شود.از این روی این قضیه را مطرح میکنم که فرمایش شما مبنی بر اینکه " اگر هفته ای یک بار به سایت مراجعه میکردید متوجه این خبر میشدید" در دنیای ارتباطات کمی تعجب آور به نظر میرسدوبا کمال تأسف ناشی از عدم آگاهی از فعّالیتهای موسسات طرف قرارداد است . البته مروری بر گذشته نشان میدهد که این امر خیلی هم نباید عجیب باشد چرا که زمانی قرار بوده موسساتی که اقدام به تایید پورتال نسخ می نمایند در صورت قابل توجه بودن تعداد نسخ ، حداقل یک ماه زودتر مطالبات خود را دریافت نمایند. البته عدم تحقق این امر را باید حمل بر فراموشی مدیران محترم نمود چرا که بعید است قولی بدهند که از عهده اش بر نمی آیند .

واقعیت آن است که این سخنان شما به شدّت مرا به فکر فرو برد که نحوه نگرش یک مدیر به یک داروخانه مطرح طرف قرارداد تا چه حد دور از واقعیت است. به همین دلیل بر خود واجب و لازم دانستم مختصری از فعالیت این داروخانه را حداقل برای ارج گذاشتن به فعالیت صادقانه کارکنانم خدمتتان اعلام کنم:

             الف ) تـعداد نسـخ تأیـیدی : در فاصله زمانی فروردین 89 تا پایان تیر 90 تعداد 1083 نسخه در این داروخانه بصورت پورتال تأیید شده اند یعنی به طور متوسط 3 نسخه در هر روز کاری ، ارزش ریالی کل این نسخ برابر با (    837/276/842   )ریال بوده. بنا براین اینجانب حداقل در هر هفته کاری 18 بار فقط جهت تأیید نسخه به سایت مراجعه نموده ام. پس شبهه عدم مراجعه حتی هفته ای یک بار به سایت بی مورد است .حال به نظر شما چه عاملی موجب بی توجهی به خبر فوق شده ؟ آیا درج تغییرات شرایط پذیرش بصورت سطور متحرک در قسمت خبرهای سایت ، حتماً تضمین کننده مشاهده آن توسط کاربر است؟ و آیا سازمانهای دیگر که امکان چنین عملیاتی در سایت خود دارند ، بیهوده اقدام به اعلام کتبی می نمایند؟

               ب) نوع اقـلام مـندرج در نـسخ تأیـیدی: به شهادت بایگانی نسخ آن دفتر، داروهایی که این داروخانه اقدام به تهیه و تحویل آن روی نسخ بیمه می نماید، شامل طیف وسیعی از اقلام گران قیمت است که در کمتر داروخانه ای در غرب مازندران ارائه میشده. در مورد بسیاری از این اقلام ، سود دارو با احتساب خواب سرمایه به مدت 5-6    ماه حتی کفاف هزینه تماسهای تلفنی جهت تهیه آن را نیز نمیدهد.

اقلامی از قبیل IVIG  ، Decapeptyl ، Eprex ، Tetrabenazin ، ) قلم هورمون رشدNordilet ) Neotigason ، Albumin و ... که هم مسیر تهیه بسیار مشکلی داشته و هم کمترین سود را به خود اختصاص میدهند. البته از این بابت منّتی نیست، بلکه وفا به عهد و قسمی است که یاد کرده ام.تا کنون به اختیار این خدمات را ارائه نموده ام و حتماً از این پس نیز به اختیار در مورد چگونگی آن تصمیم خواهم گرفت.تنها به خدا پناه می برم از آن روزی که بندگان خدا مانع خدمت گذاری بندگان دیگر شوند .

استناد شما به تاریخی که خبر روی سایت قرار گرفته در شرایطی انجام میشود که هیچ سند و ابلاغی از سوی آن سازمان مبنی بر مرجع بودن سایت و حجّت بودن اخبار آن بر کسر مطالبات وجود ندارد . آیا امضاء قرارداد فیمابین توسط داروساز ، به سازمان شما مجوز هر نوع اقدام یک طرفه را میدهد؟

استناد به سطور متحرکی که در پیشانی سایت حرکت میکند و هر لحظه امکان گم شدن آنها از دید بیننده وجود داردچگونه باید دلیلی بر قصور داروخانه باشد؟ به واقع حتماً سازمانهای مشابه این احتمال را داده اند که درج اخبار روی سایت قابل استناد نیست و بر این اساس اقدام به اطلاع رسانی مکتوب نموده اند.

*اطلاعات مربوط به ستون "کسورات" اردیبهشت ماه  در سایت دفتر اسناد، در اوایل تیر ماه روی سایت قرارداده شده.این عمل به جز بی تفاوتی دفتر اسناد به وضعیت موسسه فعّال طرف قرارداد ، گویای چه چیزی است؟ (وگرنه اطلاع رسانی با یک تماس تلفنی یا ایمیل ، عملاً نه تنها هزینه ای برای آن سازمان ندارد ، بلکه موجب آگاهی داروخانه و پیشگیری از اشتباهات بعدی خواهد شد.)

جناب آقای دکتر حدیدی؛ حتی بر فرض اگر این شیوه اطلّاع رسانی درست و قانونی بوده باشد، مگر مقرّرات یکطرفه شما وحی منزل است و مگر شما در مقام قضاوت نشسته اید که بصورت یکطرفه ، بدون اطّلاع طرف مقابل و بدون اینکه رضایت طرف مقابل را در این مورد جلب کنید از امانتی که آن موسسه نزد شما دارد کسر میکنید؟ بر اساس کدام استدلال مدنی حقوقی درمانی ، شما موسسه ای را که دارو را مطابق نسخه و بر اساس مقررات حداقل چند ساله سازمان خودتان به بیمار مبتلا به مراحل نهایی سرطان کبد (که نزد آن سازمان پرونده هم داشته) تحویل داده   مـجـازات مـالـی میکنید؟ آیا از نظر شما ، اشتباهات داروخانه ، مصداق جرم است که نیاز به مداخله ناگهانی و جریمه داشته باشد؟ رسالت سازمان شما چیست؟ آیا تحویل دارو به بیمار واجد شرایط هست یا نه؟ آیا سازمانهای دیگر که همین حالا نسخ مشابه همین نسخه را میپذیرند و برای  آن شرط (تأیید کارشناسی بیمارستان) قرار نداده اند ، از کدام قانون تخطی کرده اند؟ ضمناٌ تشکیل "شورای هماهنگی سازمانهای بیمه گر " برای چه بوده؟ آیا هماهنگی قیمت ها ، تاریخ اعمال قیمتها شروط پذیرش ، جزء اصول اولّیه آن نبوده ؟ اگر طرف قرارداد شما بخواهد از بابت این ناهماهنگی از شما شکایت کند باید به کجا مراجعه کند؟ مگر کارکنان داروخانه ها کار دیگری ندارند که باید کلی از زمان مفیدشان برای به خاطر سپردن مغایرتهای ناشی از اختلاف سلیقه و ناهماهنگی شما سازمانهای بیمه گر تلف شود؟

اما در این گیر و دار آنچه موضوع اصلی ادعای بنده و جنابعالی است یعنی " خدمت به بیمار" با مرگ بیمارم عملاً زیر سئوال رفت. در همان روزهایی که مبلغ کسورات روی سایت شما قرار گرفت مراسم چهلمین روز درگذشت بیمار مربوطه نیز انجام شد.بنابراین نه بیمار خیری از دارو دید و نه داروخانه به هزینه اش رسید.در این میان اگر برگشت این مبلغ به صندوق بیمه افتخاری برای سازمان است آن هم مال شما.

در پایان لازم است یادآوری نمایم که طرح مطالب و مباحثی از این دست بیشتر از این جهت است که "حفظ کردن مشتری خوب " از اهداف سازمانی هر سیستمی است. مطمئناً نحوه و لحن برخورد هر سازمان با مشتریان(به ویژه در رابطه ای از نوع داروخانه بیمه گر) که رابطه بین دو طرف یک قرارداد است و نه رئیس و مرئوس به تدریج موجب تغییر اندک دیدگاههای خوشبینانه موجود در ارائه کنندگان خدمت نسبت به چگونگی ارزیابی خدماتشان خواهد گشت. اینجانب در پاسخ به آنچه در مکالمه تلفنی بین ما گذشت و از باب نصیحت از طرف یک برادر کوچک به برادر بزگترش در نامه ای جداگانه مصدع خواهم شد.

                                                                  با احترام دکتر حسین حلاجیان

                                                 موسس و مسئول فنی داروخانه دکتر حلاجیان تنکابن


مطالب مشابه :


قرص ضدبارداري ياسمين

بهداشت محیط دانشگاه تهران و ایران به خصوص در زنان حساس به قرص‌هاي قرص یاسمین 28
قرص های پیشگیری از بارداری

مصرف قرص در کشورهای این قرص هلندی هم اکنون در کشور ایران هم تولید قیمت این قرص‌ها
قرص های جدید ضد بارداری

از این قرصها فعلا ۴ نوع در بازار ایران قرص یاسمین نوعی قرص پیشگیری با دوز قیمت ارز, طلا و
فهرست داروهای تجاری موجود در ایران

فهرست داروهای تجاری موجود در ایران - قرص و شربت و قطره چشمی- آنتی هیستامین یاسمین - یاز
سوال: مصرف قرص و نحوه پیشگیری از خونریزی

به مصرف 1 عدد قرص یاسمین در زمان معین قرص خود را ادامه دهید. در صورت با قیمت پایین
حکایت داروخانه و بیمه ها (4)

این اخبار روی سایت،در مورد تغییرات قیمت و شرایط تعهد ، به علوم پزشکی ایران
سوال: نکاتی در مورد قرص پیشگیری از بارداری

نکاتی در مورد قرص (با فاصله هفت روز از اتمام قرص) داروی یاسمین یا سایر با قیمت پایین
چرا برخی خانمهای ایرانی در آرایش، افراط میکنند؟

شهرهای بزرگ ایران، به هستند، به دلیل قیمت های بالایی که در ایران دارند یاسمین قدیمی
برچسب :