تعرفه هاي فيزيوتراپي سال92

همكاران گرامي در بخش خصوصي، تعرفه هاي زير را كه بر اساس اعلام 660= k تومان توسط سازمان نظام پزشكي در استان ايلام مي باشد، رعايت فرمايند:

هرجلسه آزاد براي يك عضو: 130،000 ريال

بيمه هاي خدمات درماني، تامين اجتماعي و نيروهاي مسلح :هر جلسه 70،000 ريال براي يك عضو

ليزر تراپي، مگنت تراپي وشوك ويو آزاد هر جلسه براي يك عضو: 100،000 ريال

 

 تعرفه های بانکی،بیمه ایران و صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت

 

شرکت ملی نفت ایران

صندوقهای بازنشستگی،پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت

تعرفه های مورد توافق صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت در سال 92 با موسسات فیزیوتراپی از تاریخ 1/5/92

ردیف

شرح خدمات

نرخ به ریال

1

لیزرتراپی یک ناحیه هرجلسه

140000

2

لیزرتراپی بیش از یک ناحیه هرجلسه

230000

3

فیزیوتراپی یک ناحیه هر جلسه

160000

4

فیزیوتراپی دو ناحیه هر جلسه

280000

5

فیزیوتراپی سه ناحیه و بیشتر هر جلسه

400000

6

فیزیوتراپی در منزل هر جلسه

500000

 

تبصره 1: فیزیوتراپی بیش از 30 جلسه در سال بایستی به تائید واحد خدمات درمانی صندوقهای بازنشستگی برسد.

تبصره 2: فیزیوتراپی در منزل با تائید واحد خدمات درمانی صندوقهای بازنشستگی قابل انجام خواهد بود.

تبصره 3: شوک ویو و مگنوتراپی قبل از انجام بایستی به تائید واحد خدمات درمانی صندوقهای بازنشستگی برسد.

تبصره 4: فیزیوتراپیستها ضروری است مشکل و ناراحتی بیمار را در نسخه ذکر نمایند.

واحد خدمات درمانی صندوقهای

                                                                                                                بازنشستگی صنعت نفت

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه های مورد توافق سیستم بانکی در سال 92 مربوط به خدمات تشخیصی و درمانی در مطب از تاریخ 1/5/92

ردیف

شرح خدمات

نرخ به ریال

1

لیزرتراپی یک ناحیه هرجلسه

140000

2

لیزرتراپی بیش از یک ناحیه هرجلسه

230000

3

فیزیوتراپی یک ناحیه هر جلسه

160000

4

فیزیوتراپی دو ناحیه هر جلسه

280000

5

فیزیوتراپی سه ناحیه هر جلسه

400000

6

فیزیوتراپی در منزل هر جلسه

500000

 

تبصره:

در صورتیکه تعداد جلسات توانبخشی هر نفر بیش از 20 جلسه باشد اخذ تائید از واحد بهداشت و درمان بانک الزامی است

فیزیوتراپی سه ناحیه قبل از انجام بایستی به تائید واحد بهداشت و درمان بانک برشد

ضمناً فیزیوتراپیستها بایستی مشکل و ناراحتی بیمار را در نسخه ذکر نمایند.

دبیر کمیسیون هماهنگی ادارات رفاه کارکنان بانکها

دکتر اکبر فرقانی

 

 

تعرفه فیزیوتراپی مورد عمل بیمه ایران

قابل اجرا از تاریخ 01/03/1392 لغایت 01/03/1393

نام خدمت

مبلغ به ریال

ضریب تعرفه فیزیوتراپی

6600=k

حداکثر k پرداختی برای هر ناحیه

20k

لیزردرمانی یک ناحیه

105000

لیزر درمانی دو ناحیه

165000

مگنت تراپی یک ناحیه

95000

مگنت تراپی دو ناحیه

150000

کمپرس سرد و گرم

4k

اولتراسوند

5k

کشش مکانیکی

4k

آموزش راه رفتن

5k

حمام پارافین

4k

تمرینات درمانی

5k

مادون قرمز

4k

ماساژ

5k

دیاترمی

4k

یونتفورزیس

5k

مایکروویو

4k

جریانات الترونیکی

5k

ماورا بنفش

4k

اینترفرنشیال

5k

-

 

بازآموزی عصبی عضلانی

5k

الف) در خصوص کارکنان بیمه ایران،در صورتیکه پزشک معالج بیش از بیست و جلسه فیزیوتراپی و بیش از دو ناحیه تجویز کرده باشد باید به تائید پزشک معتمد برسد.

ب)در خصوص بیمه شدگان وزارت نیرو و سایر بیمه شدگان،در صورتیکه پزشک معالج بیش از ده جلسه و بیش از دو ناحیه تجویز کرده باشد باید به تائید پزشک معتمد برسد.

پ)بیمار بایستی در هر جلسه فیزیوتراپی، پشت برگه بیمه را امضاء نماید.

ت) استفاده از دو یا چند روش برای یک ناحیه، معادل 5K می باشد.

معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاصمطالب مشابه :


پیش‌بینی افزایش تعرفه‌های درمانی بخش خصوصی در سال ۹۴ /شورای عالی بیمه امشب تصمیم می‌گیرد

پیش‌بینی افزایش تعرفههای درمانی بخش خصوصی در سال ۹۴ /شورای عالی تشکیل پرونده شرکت نفت;
شرایط رسیدگی به امور درمانی بازنشستگان نفت

شرایط رسیدگی به امور درمانی بازنشستگان نفت و مطابق تعرفه های درمانی پذیرفته
نوافق نمایندگان سندیکای بیمه گران با مراجع درمانی در تعیین تعرفه بیمه های تکمیلی

با مراجع درمانی در تعیین تعرفه شرکت نفت; می رسد شرکت های بیمه نیز
تعرفه هاي فيزيوتراپي سال92

تعرفه های بانکی،بیمه ایران و صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت شرکت نفت. تعرفه های درمانی در
عملکرد شرکت های بیمه و صندوق بازنشستگی در اروپا/نگاهی به ذخایر فنی / اهمیت ذخایر معوق

عملکرد شرکت های بیمه و صندوق بازنشستگی در اروپا/نگاهی به موسسه فرهنگی ورزشی نفت
بیمه های باربری

تشکیل پرونده شرکت نفت; بهترين قالب هاي استعلام خسارت های بیمارستانی بیمه
انتقال تصدی گری های بیمه مرکزی به بخش خصوصی / شاخص انحصار در صنعت بیمه کاهش می یابد

شرکت بیمه کوثر انتقال تصدی گری های بیمه مرکزی به بخش خصوصی / شاخص موسسه فرهنگی ورزشی نفت
بررسی بهای تمام شده خدمات ارائه شده به روش abc درمراکزبهداشتی ودرمانی

تر کردن تعرفه های خدمات از جمله شرکت هزینه های درمانی که در
معرفی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی زنان و زایمان کوثر

این روش های درمانی دیگر ، تعرفه های بخش درمان شرکت نفت وعیره نیز
بيمه هاي مستمري

تشکیل پرونده شرکت نفت; بهترين قالب هاي استعلام خسارت های بیمارستانی بیمه
برچسب :