مدارهای الکتریکی و الکترونیکی 3 - کلید یک پل، دوپل، تبدیل

شمای فنی و حقیقی کلید یک پل، دوپل، تبدیل

رسم انواع مدارهای الکتریکی. مدارهای الکتریکی را به صورت های مختلفی رسم می کنند که مهم ترین انها عبارتند از:

۱- شمای فنی نقشه تک خط مدار: یک نمای ساده یک خطی است که طرز اتصال قسمت های اصلی مدار بدون سیم های کمکی را نشان می دهد. تعداد سیم های موازی به وسیله رسم خطوط کوتاه مایل روی قسمت های مختلف مشخص می شود. اگر تعداد سیم های موازی ۳ یا بیشتر شود می توان تعداد سیم ها را با عدد نشان داد.

۲- شمای حقیقی جریان: نقشه ای عملی است و برای نشان دادن طریقه اتصال کلید سیم های رابط به کلیدها و تا حدودی محل واقعی قرار گرفتن اجزاء مدار به کار می رود.

۳- شمای مسیر جریان: این شما مسیر عبور جریان را از مدار به طور ساده نشان می دهد. برای مشاهده شمای فنی، حقیقی و مسیر جریان اتصال کلید یک پل، دو پل و تبدیل روی لینک های زیر کلیک کنید.

* مدار الکتریکی کلید یک پل : از این مدار برای قطع و وصل وسایل الکتریکی و روشن و خاموش کردن لامپ ها در اتاق های کوچک، انباری، حمام، آشپزخانه و توالت استفاده می شود.

** مدار الکتریکی کلید دو پل : این مدار در محل هایی که دو دسته لامپ در کنار هم وجود دارد به کار می رود. مانند اتاق های پذیرایی بزرگ که بیش از یک لامپ و با لوستر دارند که باید در یک زمان یک دسته لامپ و زمان دیگر دسته دیگر لامپ ها و در موقع دیگر هر دو دسته لامپ ها روشن شوند.

*** مدار الکتریکی کلید تبدیل : این مدار برای خاموش و روشن کردن یک لامپ یا یک گروه لامپ از دو نقطه مورد استفاده قرار می گیرد و معمولابرای راهروها، راه پله ها و سالن های بزرگ که خروجی های مختلف دارند و هال واحدهای مسکونی استفاده می شود.


کلید یک پل

 

کلید دوپل

 

کلید تبدیل

برای مشاهده بهتر روی تصاویر کلیک نمایید.

 

دنیای حرفه و فن www.herfe-rszy.blogfa.com

منبع: کارگاه سیم کشی 1 - رشته برق

علی رحیمیان پرور، جاهد بزرگان


مطالب مشابه :


مدارهای الکتریکی و الکترونیکی 3 - کلید یک پل، دوپل، تبدیل

شمای فنی و حقیقی کلید *** مدار الکتریکی کلید تبدیل : این مدار برای خاموش و روشن کردن یک لامپ
کارگاه برق

شمای فنی مدار الکتریکی دربازکن با زنگ شمای تک خطی کلید تبدیل
کارگاه برق

شمای تک خطی کلید تبدیل شمای فنی کلید دو مدار فنی کلید یک
مدار الکتریکی کلید تبدیل سوم راهنمایی

شکل های زیر شمای فنی، شمای حقیقی و شمای مسیر جریان مدار الکتریکی کلید تبدیل را نشان می
کار عملی -کار با برق-مدار کلید تبدیل

در ادامه می تونید مطالب مفیدی در مورد مدار کلید تبدیل شکل های زیر شمای فنی، شمای حقیقی
طراحی مدارهای الکتریکی

شمای فنی: شمای کلید تبدیل: q: مدار يک يا چند لامپ هميشه روشن:
طریقه بستن کلید تبدیل

شکل های زیر شمای فنی، شمای حقیقی و شمای مسیر جریان مدار الکتریکی کلید تبدیل را نشان می
مدار

شمای حقیقی کلید تبدیل. شمای فنی کلید دو فرآیند تولید برد های مدار چاپی
کلیدتبدیل

شکل های زیر شمای فنی، شمای حقیقی و شمای مسیر جریان مدار الکتریکی کلید تبدیل را نشان می
برچسب :