نمونه الحاقیه قرارداد خدماتی

الحاقیه شماره1

موضوع : تمدید مدت قرارداد

این توافق به موجب ماده (10) مدنی بنا به دیگر  مفاد قوانین مرتبط  و مشروحات مستخرج از تجمیع  مفاد شرایط  قرارداد شماره 1217 ک/س  مورخ 11/07/90 تحت عنوان الحاقیه شماره یک با توافق طرفین منضم اسناد مذکور می گردد.                              

1)مشخصات طرفين:

کار فرما :شركت ..............به نمایندگی آقای .........................-شماره ثبت 4114به نشاني: تهران – خیابان بهشتی چهارراه اندیشه خیابان سهند کوچه شهرتاش پلاک 32و شماره تماس 22312356

پیمانکار : شرکت ................ به نمایندگی آقای ....................به نشانی: شهرک اکباتان، فاز2 ، بلوک 11، ورودی 2 شماره303

2) موضوع قرارداد:  نگهداری فضای سبز کارخانه  وسایر مشروحات قرارداد

3) محل انجام قرارداد:  کارخانه به آدرس کیلومتر 5 اتوبان کرج – قزوین –

 4)تاريخ انعقاد قرار داد ها: 01/07/1390 لغایت 29/12/1390

4-1 تاریخ الحاقیه :01/01/1391 لغایت 31/01/1391

5)  مبلغ قرارداد:

5-1مبلغ قرارداد:ماهیانه  000/500/3  ریال میباشد که کارفرما موظف است تا پایان هر ماه به حساب پیمانکار واریز نماید.

5-2 مبلغ 5% بابت سپرده بیمه موضوع ماده 38 قانون کار وتامین اجتماعی از مبلغ قرارداد کسرمیگردد.

5-3 مبلغ 5%  بابت مالیات تکلیفی موضوع ماده 104قانون مالیات های مستقیم از مبلغ قرارداد کسرمیگردد.

5-4 خالص پرداخت پس از کسر کسورات قانونی قابل پرداخت و در وجه پیمانکار می باشد.

6)  شرایط اختصاصی:

کلیه شرایط مشروح در قرارداد های سابق با توافق طرفین  به الحاقیه موخر تصریح پیدا می کند واین سند به ضمایم دو قرارداد در حکم سند واحد ازتاریخ 01/01/1391 ولازم اجرا است.

اين الحاقیه  شامل 1صفحه و6 ماده و در دو نسخه تنظيم مي شود كه هر یک حکم واحد داشته و يك نسخه متعلق به كارفرما و يك نسخه متعلق به پیمانکار است.

 

 

                                             پیمانکار                                                                                                                            کارفرما            


مطالب مشابه :


نمونه الحاقیه قرارداد خدماتی

موضوع : تمدید مدت قرارداد. این توافق به موجب ماده (10) نمونه الحاقیه قرارداد
دانلود نمونه فرم انواع قراردادهای پیمانکاری جزء

دانلود نمونه فرم انواع قیمت جدید، الحاقیه ها و متمم قرارداد، مابه التفاوت
بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین

ویا پس از اتمام قرارداد ، شما و الحاقیه در ابتدای >نمونه فرم پیشنهاد
دستورالعمل حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسي مشاور( نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصا حساب )

تعليق يا فسخ قرارداد آنان گذشته و در مراتب را طبق فرم ( نمونه 22 درآمد ) كليه
وجه التزام در قولنامه ها و آراء و نظرات

» نمونه سوالات حقوقی (دانشگاه،ارشد،وکالت،قضاوت) » اجرای احکام مدنی و
تصویب نامه شماره ۴۲۹۵۶/ت۲۸۴۹۳هـ مورخ۸۲/۸/۱۱(آیین نامه تضمین معاملات دولتی +الحاقیه)

(آیین نامه تضمین معاملات دولتی +الحاقیه) (نمونه یک انعقاد قرارداد با شرکت های
اصطلاحات انگلیسی قراردادها (3)

۳-ضمیمه٬الحاقیه: ۹-پیش نویس قرارداد: نمونه های موفق ساختمانها و فضاهای
برچسب :