پرسش و پاسخ هاي متدوال تلفن همراه

 سؤال 2- براي پيگيري گوشي هاي مفقودي و سرقتي چگونه اقدام شود؟

جواب :ضمن مراجعه به مراكز انتظامي وبا همراه داشتن نامه از دادگاه و در خواست مشترك و داشتن شماره گوشي تلفن همراه به اداره مخابرات تفرش مراجعه فرماييد.

 سؤال 3- SMSچيست و نحوه ي استفاده از ان چگونه مي باشد؟

جواب: SMSهمان پيام كوتاه نوشتاري يا Text مي باشد و حداكثر 164 كاركتر است دريافت آن براي همه وجهت ارسال يابد اين سرويس  و اخرين قبض پرداختي و كارت شناسايي به يكي از دفاتر امور مشتركين مراجعه و درخواست فرماييد.

ضمنا عدد 9891100500+را در قسمت center numberگوشي خود وارد نماييد.

 سؤال 4- هزينه هاي فعال سازي و استفاده ازSMS چقدر است؟

جواب:هزينه فعال سازي آن 20000ريال است كه يك بار و در صورتحساب اولیه درج مي شود و ارسال هر پيام 30% يك دقيقه مكالمه معادل 140 ريال است ضمنا Reportآن رايگان است.

 سوال 5-VMS چیست؟  

همان صندوق هاي صوتيي است. براي درخواست آن مالك با همراه داشتن شناسنامه تلفن همراه و كارت شناسايي به يكي از دفاتر مراجعه كند; ضمن اينكه عدد 989912+ را در قسمت Voice Mail Number گوشي خود وارد نمايد دريافت اين پيغام فقط براي خط كساني است كه مجهز به اين سرويس است ولي همه قادر به ارسال هستند.

 براي ارسال پیام صوتي از تلفن همراه مي توان با گرفتن 09912 ابتداي شماره مشترك مستقيما وارد Box صوتي وي شود ولي از تلفن ثابت زماني امكان ارسال پيام است كه شماره مورد نظر روي 09912Divert شده باشد.

 براي Divert مي بايست يكي از حالت هاي انتقال را از گوشي خود انتخاب نمايد كه از اين پس با توجه به شرايط Divert هر كس با او تماس بگيرد به Box صوتي او منتقل مي شود. ‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 سوال  6- هزينه هاي فعال سازي و استفاده از VMS چقدر است ؟

جواب : هزينه فعال سازي آن 000-20 ريال است كه يك بار و در صورت حساب اولیه درج مي شود و ارسال هر پيام معادل نرخ با تلفن همراه است .

 سوال 7- كدهاي خدمات ويژه مندرج در قبوض تلفن همراه هر كدام مربوط به چيست ؟

جواب :

مكالمات سه نفره             كد  51

نمايشگر                          كد  54

عدم نمايشگر                   كد 55

محدوديت مكالمه            كد 56

فاكس                              كد 57

ديتا                                   كد58

وصل        SMS            كد 41

وصل VMS                     كد 42

 سوال 8-  آيا براي نام و آدرس مشتركين تلفن همراه بانك اطلاعاتي وجود دارد ؟

جواب : خير – تلفن همراه بانك اطلاعاتي ندارد .

 سوال 9- شكايت وپيگيري مزاحمين تلفن همراه چگونه بايد اقدام شود ؟

جواب : مالک تلفن بايد به امور مشتركين تلفن همراه شركت مخابرات ویابه دادگستری شهرستان  مراجعه و تاریخ وساعات مزاحمت  (پیام کوتاه + مکالمه+ شماره  تلفن فرد مزاحم) به همراه داشته باشد.

 سوال 10- مبلغ آبونمان تلفن همراه چقدر است ؟

جواب : مبلغ آبونمان ؛ ماهيانه 6300 ريال مي باشد كه به صورت دوره اي  ( دو ماهه ) 12600 ريال در قبوض درج مي شود .

 سوال 11- اقدامات لازم جهت تعويض سيم كارت سوخته چيست ؟

جواب : مالك يا وكيل قانوني وي ؛ با مراجعه دفاتر خدمات مشتركان تلفن همراه با در دست داشتن مدارك شناسايي ؛ اعم از ( شناسنامه يا كارت شناسايي معتبر ) و آخرين قبض پرداختي مي تواند براي تعويض سيم كارت سوخته يا معيوب اقدام كند .

ضمنا مبلغ 000-۵۰ ريال هزینه تعویض سیم کارت روي اولين قبض از تعويض سيم كارت مشترك منظور خواهد شد .

 سوال 12- چنانچه بعد از تعويض سيم كارت سوخته مشكل وجود داشت چه اقدامي شود ؟


جواب : اگر حداكثر ظرف 48 ساعت اداري مشكل برطرف نشد مجددا بايد از طريق دفاتر پيگيري شود .

 سوال 13- اقدام لازم براي سيم كارت مفقودي چيست ؟

جواب : مالك با همراه داشتن كارت شناسايي و آخرين قبض پرداختي  به دفاتر ارتباطي مراجعه كند تا حداكثر ظرف 24 ساعت اداري سيم كارت قطع وسیم کارت جدید تحویل  شود .

 

سوال 14- مشترك جهت دريافت مجدد سيم كارت مفقودي به كجا بايد مراجعه  كند و هزينه آن چقدر است ؟

جواب : مالك با همراه داشتن كارت شناسايي و آخرين قبض پرداختي و در صورت وكالتي بودن با سپردن تعهد و ارائه ي مدارك تغيير نام  به دفاتر خدمات ارتباطي مراجعه كند . ضمنا براي تحويل سيم كارت جديد ؛ سه روز فرصت داريد ؛ در غير اين صورت به طور خودكار تلفن وصل مي شود . در ضمن هزينه ي آن 000-۷۰ريال است كه در صورتحساب اعمال خواهد شد .

سوال 16- در صورتيكه صورت حساب مشترك به دست وي نرسيد چه اقدامي بايد انجام دهد؟

جواب : مشترک با كارت شناسايي به يكي از دفاتر خدمات و ارتباطي مراجعه و آدرس و كد پستي خودش را چك نماید وبا پرداخت ۲۰۰ تومان قبض المثنی دریافت نماید.

 

سوال17- اگر براي مشتركي دو قبض صادر شود مشترك چه اقدامي بايد انجام دهد؟

جواب: در صورتيكه براي مشترك دو قبض صادر شود  مشترك موظف به پرداخت يك قبض در مهلت مقرر مي باشد.

 

سوال 18- در صورتيكه مشترك سهوا صورتحساب مشترك ديگري را پرداخت نمايد مشترك چگونه بايد اين مشكل را پيگيري كند؟

جواب: مشترك نباید نگران باشد و بايد با صورتحسابي كه اشتباها پرداخت شده به واحد حسابداري تلفن همراه اداره مخابرات مراجعه نمايد تا نسبت به بستانكاري در دوره هاي آتي اقدام لازم صورت گيرد.

 

سوال 19- در چه شرايطي مشترك مي تواند صورتحساب خود را تقسيط كند؟

جواب : چنانچه صورتحساب مشترك بيشتر از ۵۰000 تومان باشد مشترك مي تواند جهت قسطي كردن صورتحساب به همراه كارت شناسايي به اداره مخابرات مراجعه نمايد.

 

سوال 20- مشترك براي گرفتن ريز مكالمات خود بايد چه اقدامي كند؟

جواب: مالک تلفن بايد با ارايه آخرين قبض پرداختي و اصل وکپی کارت ملی خود  به يكي از اداره مخابرات شهرستان  مراجعه كند و جهت گرفتن ريز مكالمات اقدام نمايد.هزینه پرینت به ازای هر برگ ۵۰ تومانمی باشد که درصورتحساب بعدی مشترک درج می گردد.ضمناً پرینت موجود دررایانه تا ۳ دوره آخر سالجاری آن می باشد.

سوال 21- دليل تكرار بدهي در قبوض چيست؟

جواب: تكرار بدهي در قبوض به چند دليل مي تواند باشد: 1- پرداخت قبض بعد از مهلت مقرر 2- عدم پرداخت قبض 3- تاخير يا عدم ارسال قبض پرداختي توسط بانك یاپست بانک مربوطه به شركت مخابرات در موعد مقرر 4- تاخير در پاسخ قبوض

 

سوال 22- براي نقل و انتقال تلفن همراه مشتركين چه اقدامي بايد انجام دهند؟

جواب : براي نقل و انتقال تلفن همراه خريدار و فروشنده همزمان بايد به يكي از دفاتر خدمات امور مشتركين مراجعه كنند و با ارايه مدارك ( کارت ملی خريدار و فروشنده - آخرين قبض پرداختي به روز ) نقل و انتقال انجام مي گيرد صمنا هزينه نقل و انتقال ومکان ( ۵۰۰۰۰ ريال ) در اولين قبض محاسبه مي شود.

 

سوال 23- در صورتيكه تلفن همراه به درون آب بيفتد بايد چه اقداماتي انجام داد؟

جواب : اگر گوشي تلفن همراه - درون آب بيفتد بعد از اينكه گوشي را از آب در آورديد باطري تلفن همراه  را از دستگاه خارج كنيد سپس سيم كارت را از دستگاه تلفن همراه خارج كنيد و دستگاه تلفن همراه را به صورت ايستگاه در مقابل پنكه يا سشوار قرار دهيد تا كاملا خشك شود و در صورت عدم كارايي به نزديكترين نمايندگي مراجعه شود .

 

سوال24-مشتركين براي تعويض آدرس بايد چه اقدامي انجام دهند؟

جواب:مشتركين براي تعويض آدرس بايد به يكي از دفاتر خدمات ارتباطي مراجعه نمايند و آدرس و كدپستي درست و جديد را ارائه نمايند.

 

سوال25-اگر در شناسنامه اشتباهي وجود داشته باشدمشترك بايد به كجا مراجعه كند؟

جواب:مشترك بايد با كارت شناسائي به يكي از دفاتر خدمات ارتباطي مراجعه كند ودر آنجانسبت به اصلاح آن اقدام نمايد.

 

سوال26-اگر كسي به صورت وكالتي سيم كارتي را خريداري كرده باشد چگونه مي تواند سيم كارت را به صورت قطعي به نام خود كند؟

جواب: در چنين مواردي شخص بايد با اصل وكالتنامه  ،كپي برابر اصل آن و كارت شناسائي  به يكي از دفاتر خدمات ارتباطي مراجعه كند تا نقل و انتقال انجام شود.

سوال27-در صورتي كه قبض پرداخت شده باشد و در قبض جديد تكرار بدهي داشته باشدمشترك بايد چه اقدامي انجام دهد؟

جواب:مشترك بايد  سيم كارت و قبض پرداختي و قبضي كه جديد آمده به علاوه كارت شناسائي به يكي از دفاتر خدمات ارتباطي مراجعه كندتا نسبت به اصلاح قبض اقدام شود.

 

سوال28-اگر مشتركي در مورد نحوه ي محاسبه هزينه ها و آبونمان  تلفن همراه خود شكايتي داشته باشد بايد به كجا مراجعه نمايد؟

جواب:مشترك مي تواند با كارت شناسائي و آخرين قبض همراه به واحد حسابداري همراه مراجعه كند و درصورت قانع نشدن مشترك مي تواند به واحد بازرسي شركت مخابرات  مراجعه نمايد .

 

سوال29-مفهوم پيامهاي شنيداري :

  • مشترك موردنظر در دسترس نمي باشد:مشترك در جايي است كه تحت پوشش شبكه نمي باشد يا شبكه پر ترافيك است.
  • شماره مشترك موردنظر در شبكه موجود نمي باشد :مشترك در جايي است كه تحت پوشش شبكه نمي باشد يا شبكه پر ترافيك است و يا  DIVERTناقص انجام شده است.
  • كد شماره مشترك تغيير كرده است با 118 تماس بگيريد:ممكن استDIVERTناقص انجام شده باشد و در برخي از موارد اختلال در شبكه مي تواند باشد.

 

سوال30-مفهوم پيامهاي صفحه نمايشگر:

INSERT SIMCART: سيم كارت را داخل دستگاه قرار دهيد و يا دستگاه فاقد سيم كارت مي باشد.

NETWORK  BUSY: شبكه اشغال و پرترافيك است.

MISSING SIM: گوشي تلفن همراه سيم كارت را نمي تواند شناسايي كند.

CHECK SUBSCRIBER: سيم كارت قطع است.

CARD REJECT ED : سيم كارت مربوطه سوخته است.

PUK  : سيم كارت قفل كرده است.(بایستی به ادارمه مخابرات مراجعه نماید.)

:NOACCESS به شبكه دسترسي پيدا نمي كند.

LIMITED SERVICE : سرويس مشخصي بر روي گوشي فعال شد ه كه       مكالمات را محدود مي كند.

NO NETWORK COVERAGE :  در نقطه ي كور مي باشد.

:CARD COTACT BLOCK   سيم كارت مربوطه با گوشي سازگاري ندارد.

:CARD EROOR    سيم كارت خراب بوده يا در آن گوشي كار نمي كند.

در هنگام ارسال پيام كوتاه CHECK OPERATOR  SERVICE: سرويس  SMSبراي مراكز HLR   معرفي نشده است.

درهنگام ارسال پيام كوتاهPENDING : پيام معلق است

در هنگام دريافت پيام كوتاه OUT OFF MEMORY SIMCART: INBOX پرشده است و بايد خالي شود.

عدم نمايشگر ID WATHLED: كسي كه با شما تماس گرفته سرويس گارد يا عدم دارد كه شماره ايشان روي نمايشگر نمي افتد.

 

سوال31-چه شماره هايي براي نمايندگي هاي گوشي تلفن همراه اعلام مي شود؟

1.       سامسونگ-پارس قائم                        88738510 و88735050

2.       زيمنس-پارس پرديس                            7-88323285

3.       سوني اريكسون                                  88286666

4.       صاايران

5.       نوكيا                                                88718760   و22261769و9-88723571

6.       اريكسون                                            1-88064920

7.       سوني                                              66495677

سوال 34 – تعرفه پيام هاي SMS   كه از مبدا ارسال شده ولي مقصد دريافت ننموده است چگونه در نظر گرفته مي شود ؟

پاسخ مقام مسئول : زماني كه يك پيام توسط مشترك ارسال مي شودو شبكه آن را مي پذيردهزينه ارسال يك پيام براي مشترك محاسبه مي شود ودر صورت عدم دريافت توسط مشترك مخاطب دلايل فني و شخصي :پيام براي مشترك برگشت داده مي شود بدين شرح اگر ظرف مدت 24 ساعت گوشي مشترك مخاطب در دسترس قرار نگيرند و يا شبكه امكان ارسال پيام را بدليل اختلال  نداشته باشد پيام به مشترك اول برگشت داده مي شود تا درصورت تمايل مجددا اقدام به ارسال پيام نمايد.

 

سوال35-امكان پيگيري براي كشف گوشيهاي سرقتي وجود دارد يا خير؟

پاسخ مقام مسئول:مشترك با مراجعه به يكي از مراجع قضايي درخواست رديابي گوشي مفقودي را مي نمايد كه از طريق امورمشتركين تلفن همراه قابل پيگيري مي باشد.

 

سوال36-بهترين و مطمئن ترين محل براي خريدوفروش سيم كارت كجاست؟

خريد و فروش سيم كارت ،بهتر است از طريق دفاتر خدمات ارتباطي صورت گيرد.زيرا خريد وفروش در اين دفاتر كاملا قانوني صورت مي گيرد.

 

سوال37-چگونه مي توانيم از فعاليت هاي دفاتر مشتركين آگاه مي شويم ؟

سرويس ها و فعاليت هايي كه دفاتر انجام مي دهند در قالب پوستر وبروشور اطلاع رساني مي شوند و معمولا درتمام دفاتر اين پوسترها و بروشورها نصب مي باشد.

سوال39-دليل بوجود آمدن نقطه كور و عدم آنتن دهي در برخي مناطق چيست؟

بدليل مشكلات فني در HLRوآنتن هاي BTSدربرخي اقدامات اشكلات به وجود مي آيد كه مقطعي بوده كه پس از رفع مشكل نقاط كور از بين مي رود.

 سوال41-چگونه مي توان با اطمينان خريد و فروش سيم كارت را انجام داد،چه كارهايي بايد انجام داد تا دچار مشكل نشويم ؟

درهنگام خريد سيم كارت حتما بايد به شماره سيم كارت توجه شود وهمچنين از فعال بودن آنها اطمينان حاصل كرد.در اين­صورت با شماره موردنظر تماس برقرار كردو اگر پيام ارتباط مقدورنمي باشدداشته باشيم ،سيم كارت به هيچ وجه قابل خريد و فروش نيست.

مسئله ي مهم در خريد سيم كارت اين است كه خريدار حتما بايد فروشنده را بشناسد تا در صورت بروز مشكلاتي بتواند به او مراجعه كند.مثلاً ممكن است تلفن همراه بدهي هايي داشته باشد كه روي قبض آخر كه در آن هنگام خريد و فروش ارائه مي شود نيامده باشد و در قبض بعدي بدهي هنگفتي بيايد.چون در سند قيد مي شود كه بعد از نقل و انتقال مخابرات فقط خريدار را مي شناسد و با فروشنده كاري ندارد در ياينجا خريدار متضررمي گردد.همچنين به موارد ديگري چون رويت آخرين قبض پرداختي،دقت در زمان واگذاري اوليه تلفن ،جدا نبودن سيم كارت از قاب آن ،خش نداشتن سيم كارت و......نيز بايد توجه كرد.

 

سوال42-در صورتي كه سيم كارت صفر را بخواهيم خريداري كنيم چگونه مي توانيم آن را امتحان كنيم؟

در مورد خريد سيم كارت صفر نيز بايد دقت لازم به عمل آيد ،با شماره موردنظر ارتباط برقرار كنيم اگر پيام خاموش است آمد،كارت درست است و تنها بايد شناسنامه سيم كارت و هماهنگي در شماره هاي آن دقت شود.درغير اينصورت هر پيام ديگري مانند مقدور نمي باشد بيايد سيم كارت قابل خريداري نيست و بايد بررسي بيشتري صورت گيرد.

 

سوال43-شكايت و پيگيري مزاحمين smsچگونه بايد اقدام شود؟

مشتركان تلفن همراه كه پيامهاي غيراخلاقي وكذب دريافت مي كنند جهت  پيگيري از اين مزاحمين مي توانند با كارت شناسائي به امور مشتركين تلفن همراه مراجعه و شكايت خود را تسليم و و مراتب را پيگيري نمايند.


مطالب مشابه :


پرینت مكالمات تلفن همراه از طریق اینترنت

پرینت مكالمات اطلاعات ريز مكالمات و بدهي قبض تلفن همراه خود را به (پرینت موبایل)
نحوه دریافت خدامات غیر حضوری همراه اول اعلام شد

سرزمین موبایل - نحوه دریافت خدامات غیر حضوری همراه اول اعلام شد - در این وبلاگ مطالبی راجع به
نحوه دریافت شناسه قبض و شناسه پرداخت قبض جریمه رانندگی

هنرجو فرزام - نحوه دریافت شناسه قبض و شناسه پرداخت قبض جریمه رانندگی - این وبلاگ از آبان ماه
پرسش و پاسخ

میشود وقتی پرینت خط همراه اول بگیرن محتو ا اس ام اس ها معلوم باشه؟ جواب:
پرسش و پاسخ هاي متدوال تلفن همراه

كاركتر است دريافت آن براي همه وجهت ارسال يابد اين سرويس و اخرين قبض پرینت به
پرداخت اینترنتی قبوض

از طریق این سامانه امکان پرداخت تمام قبض هایی که از رسید پرینت موبایل و کامپیوتر
سیستم رویت اطلاعات قبوض مشترکین برق

کنترل پمپ آبیاری با موبایل. تمامی سوابق قبوض برق خود را مشاهده و پرینت قبض گاز. استعلام
پرداخت قبوض با MAY BANKدر مالزی

که داخل همه قبض ها هست اگه شما یک پرینت بگیرید و نگه موبایل خودتون
برچسب :