اساسنامه

بنام خدا

اساسنامه"انجمن علمی – پژوهشی صنعت لاستیک ایران"

تاسیس انجمن در سال 1389با حمایت مسولین وقت دانشگاه و توسط هیئت موسس به ترتیب:

1-آقای مسعود حکیمی11- آقای احمد پاشائی امیدوار

2- آقای فرهاد بابایی 12- آقای میر مهران سید جباری

3-آقای عباس مرادی13--آقای منصور قیاس خانی

4-آقای سید فرهاد نخلی14- خانم فریبا عرب خلج

5- آقای علی جعفری نیا15- خانم پریسا صادقی

6-آقای محمد رئوفی

7- آقای امیر پسندیده

8- آقای علی کاظمی

9- آقای فرهاد جوادی

10-آقای شهاب حسن سلطانی

صورت پذیرفت.

بخش اول:کلیات

1- به منظور همکاری بین دانشجویان کارشناسی و کاردانی رشته صنایع لاستیک و انجام فعالیتهای علمی و فرهنگی و پژوهشی "انجمن علمی – پژوهشی صنعت لاستیک ایران " تشکیل می گردد.

که از این پس به اختصار " انجمن " نامیده می شود.

2-آرم – محل و مهر

- انجمن مي تواند با تصويب "شورای مدیریت انجمن " وتاييد دانشگاه آرمي را براي خود برگزيند.

- اين انجمن در "مرکز تحقیقات لاستیک "مستقر مي باشد.

- انجمن داراي مهر مخصوص به خود خواهد بود وبعد از تاييد ریاست مرکز قابل استفاده خواهد بود.

3- مدت فعالیت انجمن از زمان تاسیس برای مدت نامحدود می باشد.

4- انجمن تحت نظارت و پشتیبانی علمی – مالی و تدارکاتی دانشگاه علمی کاربردی و وابسته به مرکز علمی کاربردی صنایع لاستیک می باشد.


مطالب مشابه :


نمونه اساسنامه شركت ها

١- كامل نمودن فرم تقاضانام ثبت موسسه و اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی و سندی است که
دانلود فرم های ثبت موسسات

دانلود فرم های ثبت موسسات. 37-•دانلود اساسنامه موسسات. 38-•دانلود نمونه صورتجلسات موسسات
اساسنامه مجتمع مسکونی سروش

مجتمع مسكونی سروش كه در این اساسنامه به اختصار مجتمع نامیده میشود مطلقاً غیر فرم تماس با
اساسنامه

اساسنامه "انجمن علمی 5-4 پذیرفتن مفاد اساسنامه و پر نمودن فرم عضویت . - شورای مدیریت انجمن .
مراحل تشكيل تعاونيها

از متقاضيان حائز شرايط قانوني ، نسبت به تهيه طرح پيشنهادي و تنظيم اساسنامه ( طبق فرم
منن کامل اساسنامه دهیاری ها

آنا یوردوم دولت آباد - منن کامل اساسنامه دهیاری ها - دهیاری دولت آباد مرند
برچسب :