كارآفريني - كارآموزي - كارورزي

www.irankolbe.com

www.daneshjo.info

www.onlineproje.ir

 

پروژه هاي كارآفريني - كارآموزي و كارورزي در زمينه ها و رشته هاي مختلف.

دانشگاه - كارخانه چيپس - مركز اينترنت - شركت هاي توليدي - شركت بسته بندي - شركت توليد كاشي كف و ...

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي احداث باشگاه ورزشي با ظرفيت پذيرش 2600 هنرجو در سال
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي مدرسـه غير انتـفاعي با ظرفيت پذيرش 200 دانش آموز در سال
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي خدمات مشاوره مهندسي
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي مـهـد كـودك با ظرفيت پذيرش 75 كودك در سال
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي احداث استخر سرپوشيده
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي درمانـگاه شـبانه‌روزي با ظرفيت200 بيمار در شبانه روز
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي كافـي‌نت با ظرفيت 6 دستگاه رايانه متصل به شبكه
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي خدمات بينايي‌سنجي ، چشم‌پزشكي و فروش لوازم و مواد چشم‌پزشكي
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي چاپ و توليد عكس‌هاي رنگي و سياه‌وسفيد با ظرفيت 76500 قطعه در سال
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي آموزشگاه زبان‌هاي خارجي با ظرفيت1872 دانش‌آموز در سال
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي آموزشگاه هنـرهاي تجسمي با ظرفيت پذيرش هشتصد هنرجو در سال
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي آموزشگاه حسـابداري با ظرفيت1664 دانش‌آموز در سال
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي آموزشـگاه ساخت گلهاي چيني با ظرفيت پذيرش 600 هنر آموز در سال
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي آموزشـگاه راننـدگي با ظرفيت پذيرش 1600 هنرآموز در سال
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي آموزشگاه علوم رايانه با ظرفيت 2496 هنرجو در سال
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي آموزشـگاه علـمي آزاد
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي خدمات رايانه و مشاوره مديريت
خدمات مسافرتي و جهانگردي
احداث واحد توليدي صنايع فلزي
خدمات تبليغاتي- چاپي و ساخت تابلوهاي فلكسي
خريد دستگاهها و تجهيزات موردنياز جهت حفاري و اكتشاف
خدمات رايانه و خدمات تعمير و نگهداري موبايل و خدمات برق صنعتي
تجهيز مركز خدمات باليني در منزل به صورت شبانه روزي
خريد مكان و تجهيزات فني طرح ICTSOS
بازيافت و فرابري فولاد و آهن
برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت تخصصي در رشته هاي مديريت
خدمات برق رساني
آموزشگاه موسيقي
خدمات مكانيزاسيون كشاورزي(4000هكتار)
خدمات مكانيزاسيون كشاورزي(2500هكتار)
خدمات مكانيزاسيون كشاورزي(1500هكتار)
خدمات رايانه اي و مشاوره مديريت
درمانگاه شبانه روزي
خدمات تراكتهاي تبليغاتي, كليپهاي تبليغاتي و آموزشي : تيزرهاي تبليغاتي
خدمات بينايي سنجي? چشم پزشكي? فروش لوازم و مواد چشم پزشكي
جمع آوري شير
مركز راديوتراپي درمان سرطان با پرتو ايكس و گاما
مجتمع ورزشي
طراحي نرم افزار و صفحات وب
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليـد مربا ، ترشي و خيارشور با ظرفيت 620 تن در سال
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليدترانس مهتابي 40وات و 20 وات با ظرفيت 400000 عدد در سال
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليـد بلندگو با ظرفيت يك ميليون عدد در سال
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي جمـع‌آوري شـيـر با ظرفيت 5/8 تن در روز
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليـد رشته آشي و پلويي با ظرفيت 360 تن در سال
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليـد پـفـك نـمكي با ظرفيت 400 تن در سال
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي بازيافت مواد پلاستيكي ، توليد نايلون و چاپ روي آن
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليد پارچه گردباف با ظرفيت 000 250 متر مربع در سال
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليـد و بسته بندي نمـك يددار با ظرفيت چهارهزار تن در سال
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليد نخ متوسط تا ضخيم از ضايعات نساجي با ظرفيت 150 تن در سال
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليـد و بسته‌بندي سس مايونز با ظرفيت 171 تن در سال
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليد و بسته بندي ماست پاستوريزه با ظرفيت 800 تن در سال
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليــد حـوله با ظرفيت 65 تن در سال
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليد داروهـاي گياهـي (پماد كاپسي‌كوم و قرص آنتوم ) با ظرفيت 270هزار تيوپ پماد و 3 ميليون عدد قرص در سال
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليد و مونتاژ كامپيوتر با ظرفيت 250 دستگاه در سال
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليـد تافي و شكـلات با ظرفيت 600 تن در سال
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليـد چيپس سيب‌زميني با ظرفيت 500 تن در سال
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليد چـرم و سالامبـور با ظرفيت توليد 400 هزار فوت مربع در سال
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليد كارتن ، بسته بندي و چاپ مقوا با ظرفيت 600 تن در سال
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي بسته بندي چاي تي- بگ
فرآوري‌ وبسته‌بندي سبزيجات تازه و خردشده با ظرفيت بسته بندي 1700 تن انواع سبزي تازه و خرد شده در سال
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليد‌ وبسته‌بندي سبزيجات خشك با ظرفيت بسته بندي 1200 تن انواع سبزي خشك شده در سال
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي بـسـته‌بنـدي ميـوه با ظرفيت بسته بندي 2200 تن انواع ميوه در سال
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي فرآوري و بسته‌بنـدي ميگـو با ظرفيت بسته بندي 1800 تن ميگوي فرآوري شده در سال
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي فرآوري و بسته‌بنـدي ماهي با ظرفيت بسته بندي 1800 تن گوشت ماهي فرآوري شده در سال
طرح توجيه فني ، مالي و اقتـصادي بستـه‌بنـدي خــرمـا با ظرفيت بسته بندي 2000 تن در سال
طرح توجيه فني ، مالي و اقتـصادي بستـه‌بنـدي خــرمـا با ظرفيت بسته بندي 5000 تن در سال
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي بسته‌بنـدي گوشت قرمز با ظرفيت بسته بندي 1600 تن گوشت قرمز در سال
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي بسته‌بنـدي مـواد غـذايي با ظرفيت بسته بندي 2075 تن پودر و گرانول در سال
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي بسته‌بنـدي مـواد غـذايي با ظرفيت بسته بندي 1400 تن مواد گرانول در سال
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي بسته ‌بنـدي مـواد غـذايي با ظرفيت بسته بندي 1200 تن مواد پودري در سال
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي بسـته‌بندي عـســل با ظرفيت 240 تن در سال
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليد و بسته بندي آبليمو با ظرفيت توليد هشتصد تن در سال
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي فرآوري ‌و بسته‌بندي خشكبار با ظرفيت يكهزار تن در سال
طرح توجيه فني - مالي و اقتصادي توليد نان فانتزي با ظرفيت 750 تن در سال
طرح توجيه فني - مالي و اقتصادي توليد نان فانتزي با ظرفيت 500 تن در سال
طرح توجيه فني - اقتصادي و مالي توليد نان لواش با ظرفيت 300 تن در سال
طرح توليد شن و ماسه دانه بندي شده ظرفيت 90000 متر مكعب
آماده سازي و بسته بندي پسته
توليد پودر گوشت و استخوان
ريخته گري قطعات چدني
توليد اكسيژن طبي و صنعتي
توليد تشك مواج - ويلچيرو ساير توليدات جانبي
توليد جعبه ميوه
توليد قالبهاي صنعتي
توليد دستمال كاغذي(با ظرفيت 1000تن در سال)
توليد انواع CDو DVD فشرده(پرشده)
توليد سيم و كابل فشار قوي
استفاده از ضايعات كشتارگاه
توليد يراق آلات
توليد شيشه سكوريت
توليد رشته آشي و پلويي
توليد پوشال كولر
پمپ ترمز خودرو(50000عدد در سال)
توليد نخ پروپلين(400تن در سال)
توليد جوراب زنانه
توليد حوله(120 تن)
گچ قالب سازي(30000 در سال)
توليد فرش پشمي(1200متر مربع در سال)
توليد فرش چله ابريشم(500مترمربع در سال)
بازيافت مواد پلاستيكي, توليد نايلون و چاپ روي آن
توليد الكل از خرما
فرابري و بسته بندي آجيل و خشكبار(1000تن)
توليد و بسته بندي آجيل و خشكبار(500تن)
توليد آب اكسيژنه(ظرفيت 400تن)
احداث كارخانه آرد سوخاري
سنگبري رم بر
سنگبري سخت بر
احداث و بهره برداري كارگاه توليد نان فانتزي
توليد ملامين(ظرفيت 2000تن در سال)
توليد ماكاروني(ظرفيت 2750تن در سال)
توليد ماكاروني(ظرفيت 2000تن در سال)
توليد فنر تخت اتومبيل
توليد و مونتاژ بردهاي الكترونيكي
توليد نان لواش
توليد رادياتورهاي فولادي شوفاژ
توليد كمپوت و كنسرو
توليد بستني چوبي

www.irankolbe.com

www.daneshjo.info

www.onlineproje.ir

 

09177032113

09178983008


مطالب مشابه :


كارآفريني - كارآموزي - كارورزي

پروژه های دانشجویی - كارآفريني - كارآموزي - كارورزي - پروژه برنامه نویسی - طراحی صفحات وب
پروژه کارآموزی - گزارش کارآموزی - کارآموزی - کاراموزی

پروژه های دانشجویی پروژه گزارش کارآموزی كارورزي- بررسي ايمني در شركت نارين پودر
دانلود گزارش كارآموزي گزارش كارورزي (1)

دانلود گزارش كارآموزي گزارش كارورزي (1) جهت جستجو در پروژه های کارآموزی کلیک كد پروژه:
لیست عناوین گزارش کارآموزی،کارورزی

پایان نامه /تحقیق/پروژه/گزارش 93 - كارورزي- بررسي ايمني در شركت نارين پودر ازندريان 108
درس كارورزي ، كاربيني ، پروژه

درس كارورزي ، كاربيني ، پروژه. جلسه توجيهي روز يكشنبه مورخ 20 مهر در كلاس 500 به شرح ذيل برگزار
پروژه کارورزی (کارآموزی آماده) دوره كارداني رشتة حسابداري با موضوع مراحل حسابداري پيمانكاري

×مقاله آباد اینجاست× - پروژه کارورزی (کارآموزی آماده) دوره كارداني رشتة حسابداري با موضوع
دانلود گزارش كارآموزي و كارورزي (5)

بیا توش حال کن - دانلود گزارش كارآموزي و كارورزي (5) پروژه دانه های روغنی ( سویا و ذرت ) 30:
کار آموزی کارورزی

pHتحقیق پروژه پایان نامه مقاله ترجمه PH - کار آموزی کارورزی كارورزي پروژه خيام 18 . 33. 36.
دانلود رایگان گزارش کارآموزی کامپیوتر

مرکز دانلود فایل(مقاله,پروژه،تحقیق و ) - دانلود رایگان گزارش کارآموزی کامپیوتر - بزرگترین
برچسب :