نمونه سوالات عملي رايانه كار درجه 2

1ـ ساختار درختي زير را ايجاد كنيد. (5/1 نمره) 

Computer System 

Dos 

      Windows 

۲ـ در زير فهرست Computer يك فايل با محتواي دو آدرس با نام Address.Txt ايجاد كنيد. (1 نمره(

3ـ از فايل Address.Txt يك كپي در زير فهرست System ايجاد كنيد. (75/0 نمره(

4ـ اعلان آمادگي را بصورت زير تغيير دهيد. (75/0 نمره(

>> ساعت جاري = Time

Windows xp

1ـ پوشه اي با نام My Folder بر روي دسك تاپ ايجاد كنيد و سه فايل درون آن كپي كنيد. (4 نمره(

2ـ ترتيبي دهيد كه نوار وظيفه به كنار صفحه دسك تاپ منتقل شود و سپس پهناي آن را به حداكثر برسانيد. (4 نمره(

3ـ توسط برنامه Search فايلهايي كه ظرفيت آنها كمتر از 30 kb مي باشد را جستجو كنيد.(4 نمره(

4ـ ميانبري از برنامه Wordpad روي صفحه دسك تاپ ايجاد نماييد. (4 نمره(

5ـ پنجره My document را باز كرده و سپس آن را با استفاده از صفحه كليد جا به جا كنيد. (4 نمره(

6ـ نام هنرستان خودتان را به عنوان محافظ صفحه نمايش براي مدت 2 دقيقه تنظيم كنيد. (4نمره(

7ـ ترتيبي دهيد كه فايلها و پوشه هاي داراي صفت مخفي ظاهر شوند. (5/3 نمره(

Word

1ـ جدول با چهار سطر و پنج ستون و با عنوان (فاکتور فروش کالا )ايجاد كنيد، بطوریکه رنگ سطر اول وستون اول آن متفاوت باشد. (8 نمره(

2ـ ترتيبي دهيد كه قالب بندي نوشته هاي داخل جدول رعايت شود. (5/2 نمره(

3ـ سر صفحه و پا صفحه مناسب براي سند خود ايجاد كنيد. (3 نمره(

4ـ براي كلمه «كالا» پاورقي مناسب ايجاد كنيد. (3 نمره)

5ـ سند را تحت نام Cala ذخيره كنيد. (5/1 نمره(

POWER POINT

1ـ سه اسلايد با مشخصات زير ايجاد كنيد. (6 نمره(

- یک نمودار از Excel وارد اولین اسلاید کنید . ( 1 نمره (

ـ حركت بين اسلايد توسط دكمه هاي عملياتي انجام شود. (5/1 نمره(

ـ به اسلايد ها جلوه ويژه اعمال كنيد. (1 نمره(

ـ با كليك روي دكمه | X موزيك دلخواهي پخش شود. (5/1 نمره(

ـ فايل را با نام Apower ذخيره كنيد. (1 نمره (

ACCESS

1ـ بانك اطلاعاتي به نام Student ايجاد نمائيد بطوريكه شامل جدولي با مشخصات خواسته شده باشد. (4 نمره)

نام خانوادگي دانش آموز

نام درس

تعداد واحد

نمره قبولي

Family

Namedars

Count

Grade

ـ فيلد Count عددي بين 1تا 4 را قبول نمايد. (2 نمره(

ـ فيلد Family حداكثر 20 كاراكتري باشد. (2 نمره(

2ـ جدول فوق را با نام Exam ذخيره نموده و حداقل 4 ركورد اطلاعات در آن وارد نماييد. (3 نمره(

3ـ فيلتري تعريف كنيد تا نام دروسي را كه تعداد واحد آنها بيش از 2 مي باشد را نمايش دهد. (3 نمره

) -4 فرمي در رابطه با جدول بالا با استفاده از Autoform ايجاد نموده بطوريكه شامل دكمه عملياتي Next (رفتن به ركورد بعدي) باشد. (3 نمره(

EXCEL

1ـ جدول زير را ايجاد كنيد. (5 نمره(

حقوق دريافتي

درصد ماليات

در صد بيمه

حقوق

نام و نام خانوادگي

 

2% حقوق

5% حقوق

$100000

مریم احمدی

 

2% حقوق

5% حقوق

$50000

فاطمه محمدي

 

2% حقوق

5% حقوق

$40000

ندا کاظمی

 

2% حقوق

5% حقوق

$60000

مريم محسني

 

2% حقوق

5% حقوق

$70000

بهاره نوری

2ـ با كسر ماليات و بيمه حقوق دريافتي را محاسبه نماييد. (4 نمره(

3ـ نموداري بر اساس نام و نام خانوادگي و حقوق دريافتي ترسيم كنيد. (5/3 نمره(

4ـ كاربرگ را با نام Examl ذخيره كنيد. (5/1 نمره(

INTERNET

1ـ پيامي با محتواي تبریک نوروز به آدرس E-mail يكي از دوستان خود ارسال نماييد. (به همراه يك تصوير مناسب) (5/2 نمره(

2ـ توسط وب سايت Google اطلاعاتي در مورد انواع ‌ Labtop Sonyجستجو كنيد و در پوشه

My document ذخيره كنيد. (5/2 نمره(

VIRUS

1ـ ترتيبي دهيد كه توسط ويروس ياب McAfee هر دوشنبه ساعت 4 بعد از ظهر كليه فايلها و پوشه هاي درايو C ويروس يابي شود. (25/1 نمره()

2ـ توسط ويروس ياب Norton كامپيوتر خود را ويروس يابي كنيد. (25/1 نمره(

پاینده و پیروز باشید


مطالب مشابه :


نمونه سوالات عملي رايانه كار درجه 2

نمونه سوالات عملي رايانه كار درجه 2 آموزش سُنّتی و نوين . (فرهاد سراجی)
دانلود سوالات و کلید کنکور ارشد علوم تربیتی 1، 94

تکنولوژی آموزشی در جهان امروز - دانلود سوالات و کلید کنکور ارشد علوم تربیتی 1، 94
مدلهای طراحی آموزشی سازنده گرا

(فرهاد سراجی) سوالات روانشناسی یادگیری پیام نمونه سوالات روش تحقیق و خلاصه کتاب
نقاشی روی شیشه(ویترای)

و ساخت زیور آلات و بعدشم سراجی سنتی میکنم به سوالات و خواسته های نمونه گل
برچسب :