تقویم سمینارهای انجمن شیمی ایران در سال 92


1- پانزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

زمان برگزاری: 12 و 13 شهریورماه 92

محل برگزاری:  دانشگاه حکیم سبزواری- سبزوار

دبیر سمینار: آقای دکتر رضا طیبی

اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد

 

2 - بیستمین سمینار شیمی آلی ایران

زمان برگزاری : 14-12 تیرماه  92   

محل برگزاری: دانشگاه بوعلی سینا- همدان

دبیر سمینار: آقای دکتر رامین قربانی واقعی

اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد 


3- شانزدهمین کنگره شیمی ایران

زمان برگزاری : 6-4شهریورماه  92

محل برگزاری:  دانشگاه یزد

دبیر کنگره : آقای دکتر امراللهی

اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد


4- اولین کنگره شهدای شیمی و مهندسی شیمی ایران

زمان برگزاری :  سال 92

محل برگزاری: دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

  اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد5- شانزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

زمان برگزاری : سال 92

محل برگزاری: دانشگاه مازندران

  اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد

 

6- چهارمین سمینار دوسالانه کمومتریکس ایران

زمان برگزاری :  سال 92

محل برگزاری: دانشگاه شیراز

اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد

منبع : انجمن شیمی ایران


مطالب مشابه :


تقویم سمینارهای انجمن شیمی ایران در سال 92 و 93

1- ششمین سمینار شیمی و دانشگاه شیراز. دبیر سمینار: 5- بیستمین سمینار شیمی تجزیه
تقویم سمینارهای انجمن شیمی ایران در سال 92

"طاهره قائدیان، کارشناس ارشد شیمی تجزیه و دبیر شیمی 1-پانزدهمین سمینار شیمی شیراز
شاخه‌های‌ علم‌ شیمی‌

شیمیتجزیه نامه‌ به‌ همراه‌ 1 واحد سمینار را گذرانده‌ و در نهایت شیراز. 2.
مهندسی شیمی‌

1.شیمی تجزیه : شیراز. 2. گزارش‌ نویسی‌ ـ سمینار، اصول‌ تصفیه‌ آب‌ و
دانلود رایگان آزمون های استخدامی مهندسی شیمی

وبلاگ مهندسی شیمی محصولات ، جزئیات سمینار صنعت رشته شیمی تجزیه
دانلود رایگان مجموعه کامل حسابرسی(کاربرگها >مدارک پرونده های جاری و داِئم و...)

برخی به شکل صورت مغایرت بانک یا تجزیه وتحلیل حسابهای دفتر کل،پاره ای به صورت فتوکوپی
introduction of biotechnology

دانشجویان بیوتکنولوژی پزشکی شیراز واحد سمینار از شیمی آلی، شیمی تجزیه
برچسب :