تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شركتی به قرار داد كار معین

مقدمه :
در راستای تحقق رهنمود های حیات بخش قرآن كریم ، رسول گرامی(ص) و ائمه اطهار علیهم السلام مبنی بر لزوم توسعه عدالت در جامعه و رویكرد عدالت محور دولت دهم  و تاكید بر كوتاه كردن دست واسطه ها از چرخه اقتصادی و خدماتی و جلوگیری از بهره كشی از كاركنان شركتی مقرر شد از این پس نیروهای شركتی به قرارداد انجام كار معین تغییر وضعیت یابند كه در نتیجه  افزایش انگیزه و ارتقای بهره وری را در پی خواهد داشت .
 
1-    ارزش های ناظر براجرای طرح : (آموزه های اسلام ، ارزش های انقلاب اسلامی ، سخنان و بیانات امام و مقام  معظم رهبری) :
قرآن كریم « كونوا قوامین بالقسط  نساء 135 » و « كونوا قوامین لله شهداء بالقسط و لا یجرمنكم شنئان قوم علی الا تعدلوا  اعدلوا هو اقرب للتقوی مائده 8 »  ،  تكرار مفهوم عدالت در شكل های مختلف آن 28 بار دلیل محكمی بر اهمیت موضوع از دید اسلام و قرآن دارد . 
 
2-    اسناد پشتیبان (قانون اساسی ، سند چشم انداز ، برنامه چهارم ، برنامه پنجم ، سند آموزش و پرورش و ...):
-        در اجرای اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  و بر اساس بند 43 قانون اساسی برای جلوگیری از بهره كشی از كار دیگری .
-        بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم و بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه كشور 
-         ابلاغیه های شماره 45491/214975 و 45491/217777 مورخ 28/9/89 و پیرو بخشنامه شماره 10/306332 مورخ 26/10/89 در خصوص الزام كلیه دستگاه های اجرایی به تبدیل وضعیت نیروهای شركتی موجود .
-         مواد 32 و 124 قانون خدمات كشوری ، و اجرای تبصره یك ماده 7 قانون كار
3-  عنوان طرح :
« حذف شركت های پیمانكاری / واسطه ای و  عقد قرارداد مستقیم انجام كار معین دستگاه های اجرایی با نیروی انسانی مورد نیاز » .
4-  شرح طرح :
عقد قرارداد انجام كار معین به صورت مستقیم و بدون واسطه دستگاه های اجرایی با نیرو های شركتی كه حداقل یكسال تا تاریخ 31/2/89 دارای سابقه حق بیمه و دریافت حقوق از اعتبارات دولتی می باشند .
5-  ضرورت طرح :
از آنجا كه شركت های طرف قرار داد بخش قابل توجهی(گاه تا 50 درصد)  از حقوق و دستمزد كاركنان را به عنوان حق العمل و كمیسیون و.. برداشت می كردند و این امر موجبات بروز نارضایتی عمیق كاركنان را فراهم نموده كه عواقب شوم آن بر زندگی كارگران ، سبب كاهش امنیت شغلی افراد و بروز تنش و نگرانی  مستمر و تعمیم آن به بیرون از محیط كار (خانه و جامعه) گردیده است . لذا اصلاح وضعیت موجود و حذف واسطه ها و شرایط تحمیلی آن ها منجر به بهبود روابط ومناسبات كارگران و كارفرما شده و افزایش انگیزه ، رضایتمندی ، و در نتیجه بهره وری  بیشتر را به دنبال خواهد داشت .
همچنین ایجاد سیستم‌های چندگانه حقوق و دستمزد برای نیروهای رسمی، پیمانی، قراردادی وكار معین، شركتی در دستگاه دولتی نوعی بی‌انگیزگی و بی عدالتی شدید را باعث می شد كه حاصل آن عدم كارآمدی سیستم اداری و نارضایتی افراد بود.
این واقعیت های تلخ و ناگوار ، دولت عدالت محور دهم را برآن داشت تا با تأكید رئیس جمهور محترم، طرحی برای ساماندهی وضعیت كاركنان تهیه و اجرا نمایند .                                                                      .                                                                                
سر انجام تلاش دولت خدمتگزار در این خصوص به ثمر نشست  و منجر به  صدور بخشنامه شماره 84515 شده است.
6-  اهداف كمی و كیفی طرح :
تحقق رهنمود های قرآن كریم و مطالبات مقام معظم رهبری (دامت افاضاته) .
ایجاد تناسب منطقی بین میزان دستمزد و رنج كار
حذف شركت های واسط كه مبلغ زیادی از حاصل دسترنج كاركنان را به عنوان حق العمل یا كمیسیون برداشت می نمودند .
تقویت انگیزه و میل به كار در كاركنان
افزایش بهره وری كاركنان
7-  فعالیت ها و اقدامات :
ارسال بخشنامه و دستورالعمل های اجرایی به ادارات كل استان و مدیران امور اداری در خصوص چگونگی انعقاد قرارداد كار معین با آنان
نیروهای كار در این مصوبه به سه دسته تقسیم می‌شوند:
           1-  نیروهای تیپ اول، نیروهای متخصص در مشاغل تخصصی با اولویت مناطق محروم و كمتر توسعه   
      یافته و مناطق روستایی كه در اولویت استخدام قرار دارند.
2- نیروهای تیپ دوم، نیروهای آن دسته از مشاغلی كه ضرورتاً برای انجام فعالیت‌ها و وظایف اصلی
     دستگاه‌ها به آنان نیاز است. (مانند نیروهای دفتری) . وضعیت این نیروها به صورت پیمانی درآمده و 
     پس از تصویب چارت سازمانی دستگاه‌ها استخدام خواهند شد.
3- نیروهای تیپ سوم، نیروهای شركتی كه شامل افرادی هستند كه  در فعالیت‌های پشتیبانی مانند طبخ
     غذا، امور حمل و نقل، خدمات فضای سبز و... كار می‌كنند. این نیروها با ساماندهی شركت‌ها بر
     اساس این بخشنامه از جهت امنیت شغلی، پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد، ساماندهی مدیریت، دفاع
     از حقوق كاركنان، تعیین روابط عادلانه، منطقی كردن نظام عملكرد پاداش و... وضعیت عادلانه تری
     خواهند یافت.
8-  سیر زمانی:
از تاریخ 1/3/89 لغایت اسفند ماه 89 با توجه به الویت های اعلام شده نیروهای شركتی تمام وقت و پاره وقت .
9-   اعتبارات :
بند 29 قانون بودجه سال 1389
10- مكانیزم نظارت :
داشتن سابقه پرداخت بیمه ، گواهی استعلام سازمان تامین اجتماعی ، گواهی دریافت حقوق از اعتبارات دولتی ، اسناد حسابداری مناطق آموزش و پرورش،و ادارات كل استان و ارائه مدارك و مستندات جهت  دریافت كد پرسنلی از حوزه ریاست (وزارتخانه)
11- مشكلات و موانع :
چون در گذشته جذب نیروهای شركتی تابع ضوابط خاصی نبوده است لذا افراد با مدارك متنوع و بدون توجه به تخصص آن ها از بیسواد تا لیسانس و فوق لیسانس به كار گرفته شده بودند .
12-    بازخورد ها :
اعلام رضایت نیروهای قراردادی جذب شده
افزایش بازدهی و راندمان كارها


مطالب مشابه :


جزئیات تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی دانشگاه پیام‌نور

رییس دانشگاه پیامنور از امکان تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی که حائز شرایط آِیین
جزئیات جدید تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی دانشگاه پیام‌نور

جزئیات جدید تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی دانشگاه پیامنور. تبدیل وضعیت نیروهای
آخرین اخبار (5)

ارتقاءعلمی.اطلاع رسانی و برقراری ارتباط میان دانش آموختگان دانشگاه پیام نور
تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شركتی به قرار داد كار معین

دستگاه های اجرایی به تبدیل وضعیت نیروهای ارشد پیام نور دانشگاه پيام نور
استخدام 15000 نفر در سال آینده/ نیرویی تبدیل وضعیت نمی‌شود

و برنامه ریزی درباره تبدیل وضعیت نیروها بالاخص نیروهای شرکتی در سال پیام نور
نسخه‌ای جدید برای حل مشکل نیروهای شرکتی

جزوات حقوق دانشگاه پیام نور; نیروهای شرکتی موضوعی است از وضعیت اشتغال در
برچسب :