اولين تزاروس تخصصي علوم نظامي

اولين تزاروس تخصصي علوم نظامي

 

1387/08/24 date.gif
 

يك سازمان جهت ايجاد تدوين اصطلاحنامه تخصصي كامل و جامع در زمينه علوم نظامي در حال امكان سنجي است. از كليه صاحب نظران و متخصصين امر درخواست مي شود نظرات و پيشنهادات خود را جهت تدوين اين اصطلاحنامه كه اولين تزاروس تخصصي در اين زمينه است به صورت مكتوب و يا حضوري ارائه نمايند. نظرات و ايده هاي مطرح شده در همايشي كه به همين منظور برگزار مي شود ارائه و مورد بررسي قرار مي گيرد و از طرحهاي برگزيده تشكر و قدرداني مي گردد.

موضوعات مورد نظر عبارتند از: 1- انتخاب ترجمه يا تاليف براي تدوين اوليه اصطلاحنامه 2- استفاده از تكنيكهاي فازي (ارتباط اصطلاحات با يكديگر) 3- نحوه روزآمدسازي تزاروس 4- كاربرد تزاروس تهيه شده 5- استفاده كنندگان نهايي (كتابدار، موتور جستجو، كاربر و ...) 6- قواعد زباني براي يكدست سازي در نگارش اصطلاحات 7- و .....

نحوه تماس: Email: [email protected]
تلفن همراه: 2636820-0912
تلفن مستقيم مركز: 22818012

آقاي اخگري

                                 

                                  گفتند که عاشقـی و آرام نـه ای 
                                  درخواب خیال خـم ابـروی کـه ای 
                                  گفتندبـگـو به قصـد قربـت گـفتـم
                                 سید علی الحسینی الخامنه ای


مطالب مشابه :


‌اطلاعيه ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور

كاربردي فرهنگ و هنر واحد و هنر واحد شماره 4 (بابل) علمی - کاربردی سايت واحد
تاريخ‌ و محل‌ ‌ توزيع‌ كارت‌، تاريخ و محل برگزاري آزمون جامع وارزيابي حرفه اي

مرکز آموزش علمی- کاربردی فرهنگ و هنر واحد و مهندسی بابل علمی- کاربردی فرهنگ و هنر
کارت ورود به جلسه آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای مهر 1388

کامپیوتر علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 فرهنگ و هنر واحد شماره 4 (بابل)
اولين تزاروس تخصصي علوم نظامي

کتابخانه مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد بابل. کاربردی فرهنگ و هنر واحد
دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی

کتابخانه مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد بابل. کاربردی فرهنگ و هنر واحد
ISSN چیست؟

کتابخانه مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد بابل. کاربردی فرهنگ و هنر واحد
جزئیات پذیرش دوره کاردانی فنی حرفه ای در دانشگاه علمی کاربردی از مهر سال91

دانشگاه جامع علمی کاربردی در راستای پیشبرد آموزشهای کاربردی و مهارتی خود از مهرماه سال
نحوه عضویت در گروه بحث کتابداری دانشگاه فرودسی مشهد

کتابخانه مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد بابل. کاربردی فرهنگ و هنر واحد
فایل های سومین همایش سراسری سالانه ادکا در شیراز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل. کاربردی فرهنگ و هنر واحد اتحادیه و انجمن علمی
طرح های پیشنهادی(پروپزالهای) پذیرفته شده دوره اول

کتابخانه مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد بابل. کاربردی فرهنگ و هنر واحد
برچسب :