سوالات ضمن خدمت فرهنگیان فرهنگ وآداب پوشش وحجاب

نمونه سوالات دوره فرهنگ و آداب پوشش و حجاب        16ساعت  کددوره 91301257     82سوال نمونه      قدرت اله محمودلو                  91/8/5

1 – اگر انسانی عقلاً به پوشش نگاه کند ضرورت آن را چگونه می بیند؟الف - از نظر عقلی انسان برای دفع ضررهای بزرگ زیر بار ضررهای کوچک برود.مثال :   زیر محدودیت و اذیت توری برای دفع اذیت پشه رفتن-استفاده از محدودیت چراغ قرمزبرای ضرر بزرگ تصادف – ننوشیدن الکل برای دفع ضرر مستی. رفتن به مدرسه در کودکی و ایجاد  محدودیت در کنار والدین بودن  برای علم آموزی

پوشش بدن و جلوگیری از تعرض ، آزار و مزاحمت جنسی برای حیوانات شاخ مشکلاتی دارد ولی برای دفع خطرات خوب است.

ب- از نظر آماری چون درصد و احتمال خطر زیاد است عقل حکم می کندهمه رعایت خطر را بکنند.

مثل خاموش کردن سیگار توسط همه در پمپ بنزین- پوشیدن پالتو در زمستان برای سلامت توسط همه

چون از نظر آماری رعایت پوشش و حجاب کامل توسط همه (مرد و زن ) امکان آزار جنسی را کم می کند  عقلا آنرا تجویز می کنند.

ج- ممکن است خود فرد بی احتیاط ویا بی حجاب آسیبی نبیند ولی آستانه تحریک و تحمل  افراد بیمار را پایین بیاورد

 وبیمار روحی به فرد بی گناه و دیگری  ضرر برساند.پس عقلاً همه باید پوشش را رعایت کنند.  

2 -  تاریخ حجاب و پوشش در قرآن را بگویید.آدم و حوا وقتی متوجه عورات خود شدند خود را با برگهای بهشتی پوشاندند. در حالیکه هیچ توصیه و آموزشی از خدا یا کسی نشده بود.( نشاندهنده میل به پوشاندن و میل به ظاهر نکردن ناموس  و حیا در فطرت انسان است.)

سوره طه - سوره اعراف آیه 22

3 – چرا در جهان فعلی عریانی است؟اگر همه امور فطری مورد غلفت قرار بگیرند و رویشان پرده بیفتد ما با این مسئله روبرو می شویم.

4 – فطرت ثانوی چیست؟انسان فطرتاً حیا دارد و باید برای حفظ حیا در فضای مناسبی هم قرار بگیرد اگر فضا مناسب نباشد روی فطرت انسان پرده می افتد و گرایش فطری دیگری فعال می شود  که فطرت ثانوی است.

5 – ابعاد مختلف حیا و عفاف در قران را بگویید.الف- آداب معاشرت مبتنی بر حیا و حجاب  

6 – بعد آداب معاشرت مبتنی بر حیا و حجاب را توضیح دهید.قرآن بطور جامع به آن پرداخته است.

 وارد خانه های غیر ، بدون اجازه و بی اعلام نشوید. - اگر به شما گفته شد برگردید ، برگردید.

ورود به خانه های غیر مسکونی (عمومی) اشکالی ندارد. ( هتل ها وبازارچه ها و پارک ها  .....) سوره نور آیات 27 تا 29

7 – بچه های کوچک در چه زمان وارد اتاق خصوصی پدر و مادر نشوند؟وقتی بچه ها کوچکند در سه زمان بدون اجازه وارد اتاق خصوصی پدر و مادر نشوند. الف – قبل از نماز صبح      ب- بعد از نماز عشا ( شب و نصف شب )    

 ج- بعداز ظهرکه زن و مرد لباسشان به خاطر گرما کم کرده اند و استراحت می کنند.  سوره نور آیات 56 به بعد 

8 -  اگر طبق سوره نور بخواهیم بحث زنا و روابط نامشروع در جامعه تعطیل  یا کم شود چه کنیم؟الف- محافظت از رفت و آمدها و روابط

ب- رعایت پوشش و حریم خود ،  خانه و ناموس

9 -  آیات در مورد راه رفتن زنان (در مورد مردان اشاره ندارد)؟سوره نور آیه 31 : زنهای مومن پاهای خود را به زمین نکوبند تا زینت های مخفیشان دانسته نشود.سوره قصص آیه 26 : (با حیا ورزی راه برود.( ( با استحیاء راه برود.)( در مورد حیاء زیاد)

 10 – راه رفتن حیا ورزی چند حقیقت در آن است؟دو حقیقت- زن قدرت را دارد که با ناز و ادا راه برود و از طریق راه رفتنش  تحریک کننده باشد.  -

11 – استحیاء چیست؟هنگامی حیاء زن در برخورد با نامحرم زیاد است که آنرا  شرم  زن در رفتار و راه رفتن  گویند.( حیاء ورزی و حیاء مندی

12 – هنگامی که حیاء زن متوسط یا پایین است چه کند؟در حیاء متوسط و پایین ،خود را به حیاء زدن و وادار کردن خود به حیا (ریا در این حالت اشکال ندارد.)

13 – زینت های زن با توجه سوره نور آیه 31 باید چگونه باشد؟زینت مخفی باشد و جوری رفتار کند که نمایان نشود و یا صدای آن شنیده نشود. و حتی بدن زن.(کفش های پاشنه بلند و...)

14 – در 30 و 31 سوره نور در مورد نگاه  چه مواردی آمده است؟غَضِّ بَصَر : یعنی کاستن از نگاه – پایین انداختن چشم  و چشم پوشی (سر بزیر  بودن)نگاه  به حد اقل و ضرورت تقلیل پیدا کند- چشم دوختن به نامحرم تعطیل شود. تکرر و تعدد و خیره خیره  نگاه به نامحرم تعطیل شود.

15 -  نگاه به نامحرم باید چگونه باشد؟در حد وجوب و ضرورت و کم اشکال ندارد.

16 – غَض صوت چیست؟عربده نکشیدن و پایین آوردن صدا تا حد اقتضای ادب

 17 -  روایت در مورد نگاه؟نگاه دو نامحرم به هم تیری است که شیطان رها می کند و به هدف می خورد.

18 – یکی از دروازه های قلب چیست؟چشم(هم رازهایی را برملاء میکند و هم انتقال می دهد. گفتار زن و مرد

19-  حدود گفتار زن و مرد در قرآن چیست؟  در سوره احزاب آیه 53 ( به مردان) : اصطلاح لا مُستانسینَ  لِحدیث  :  با خانواده پیامبراستیناس گفتاری داشته باشید.( با زنان پیامبر مشغول حرف زدن نشوید ، انس نگیرید با گفتگو)

 سوره احزاب آیه 32 : سفارش به زنان پیغمبر: فلا تخضعن بالقول ....و قُلنَ قَولاً معروفاً

یعنی: خاضع نشوید به وسیله سخن گفتن  ، به ناز (زنان) سخن مگویید. ....نیکو ، مطابق عرف شریعت بگویید.(نامطلوب و غلط تلقی نشود.)

سوره بقره آیه 235: به مردان : در خواستگاری از زنی که در عده وفات است وعده سری نگذارید .مگر قول معروف (نیکو و مطابق عرف شریعت بگویید.) باشد.

سوره نور آیه 27  به مردان )  حتی نستانسوا(انس) : تا آشنایی دهید ، اجازه بگیرید.(در ورود به خانه های غیره)

20- در برخورد با نامحرم نباید از احساسات و علایق خودمان با نامحرم صحبت نکنیم.زنان صدایتان را نرم نکنید.

21 – تاریخچه بحث پوشش در قرآن؟پوشش حضرت آدم و حوا با برگ در بهشت (سوره طه - سوره اعراف آیه 22)

- مسئله جِلباب در سوره احزاب آیه 59-مسئله پوشش در آیه 31 سوره نور(خِمار)

22 -  حفظ فَرج در مردان و زنان در آیه 30 و 31 سوره نور؟پوشاندن عورت که برخلاف آیات دیگر که منظور پاکدامنی است

23 – فروج در مورد زن ؟تمام بدن زن

24 – بدا ؟آشکار کردن

25 – لایبدین ؟آشکار نکنند

26 – در این آیه چند بار کلمه آشکار نکنند آمده ؟دو بار= زن ها زینت شان را آشکار نکنند مگر آن قسمتی از زینت که خودبخود آشکار میشود.

27- موارد جوازآشکار کردن زینت ؟در برابر همسر- پدر – پدر همسر – پسران – پسران شوهران – برادران – پسران برادران –

پسران خواهر – زنان مسلمان- کنیزان  و غلامان – افراد خنثی یا بچه ها

28 – زینت از نظر لغت؟چیزی را از خودش زیباتر جلوه دادن

29 – سه معنی زینت از نظر مفسران؟سه جور 1 – کل بدن زن  بجز وجه و کفین 2 – جای زینت: مثلاًزینت سر که گل سر است  روی مو است.زینت گردن که گردبند است   روی گردن است.زینت گوش که گوشواره است روی گوش است. زینت  دست دستبند- زینت پابند روی پا- کمربند زینت کمر-یعنی جای زینت پیدا نباشد.3 – زینت کردن معمول بعلت علاقه زن به زینت

30- موارد استثناء در نشان دادن جای زینت( دستان و لب)بدون لاک و رژ لب و انگشتر این مواضع پیدا باشد اشکال ندارد.

31 -   چه افرادی استثناء هستند؟افراد چهارشانه –قدبلند – چاق .... که لازم نیست در پوشاندن اندام زیادوسواس کنند.

32 – مابین دو دستور لایبدین زینتهن در سوره نور چه آمده؟خمر، خمار= مقنعه که می پوشاند.(مقنعه هاشان را به گریبانشان (سینه هاشان)بزنند.)

33 –   در آیه 30 و 31 سوره نور خدا به زنان مومن چه می فرماید؟و به زنان مون بگو چشمهایشان را فرو بیفکنند و فروجشان را حفظ کنند.

34 -  حفظ فروج یا دامن و ناموس چند بخش دارد؟ 1 – پوشاندن ناموس یعنی مراقبت بر پاکدامن بودن و نقطه مقابل زنا

2 – پوشش :پوشاندن عورت و حتی نباید بدون دلیل خودش هم عورتش را نگاه کند.

(یک انسان پاکدامن هرگز وارد حریم ارتباطات خطرناکی که منجر به زنا ، لواط و...نمیشود)

35 – بنا به نظر مفسران حفظ فرج در آیه 30 و 31 سوره نور چیست؟پوشاندن دامن و نموس و فروج نه پاکدامنی ولی میشود هر دو را در بربگیرد.

36 – صفات مومنان در آیات اول سوره مومنون و سوره معارج؟در کنار 6 صفتی که آمده : حفظ فروج

37 -  ارتباط با همسر غیر شرعی شامل چیست؟خودارضایی(فقه اسلامی : استمناء)-ارتباط با همجنس(همجنس گرایی یا لواط)

ارتباط با حیوانات و اشیاء-ارتباط با زن نامحرم( زنا –اِتخاذ خِدن:معشوقه گیری و رفاقت جنسی)

38 – حکم زنا در قرآن چیست؟100 تازیانه برای زن و مرد مجرد

39 – میزان پوشاندن در مرد چیست؟پوشاندن عورت در مرد واجب و از زانو تا ناف مقدار مستحبش است.

در زن بعد از حفظ فرج(کل بدن بغیر وجه  و کفین) مسئله آشکار نکردن زینت و خِمار مطرح است.

40 –  مسئله عطر زدن جزء کدام مسئله است؟نوعی تبرج و نوعی جلب توجه  است.

41 – طبق روایات زنان در مورد عطر زدن چه بکنند؟نباید در بیرون  از خانه (نامحرم ) ( بمنزله زنا میشود) عطر بزنند.

42 -  در چه مورد استفاده از عطر برای خانم ها خوب است؟استعمال نکردن عطر در لباس رو بنحوی که مردان متوجه نشوند با نظافت کامل بدن

 و مراقبت از بدبو نبودن درتعاملات بین خانم ها و محارم کاملاً سازگار است.

43 – یک ماده طبیعی برای از بین بردن بوی بد عرق ؟زاج سفید

44 – در استفاده از چادر براق  و رنگی ، گلدار و انواع تورها و... چه توصیه ای شده ؟امام معصوم (ع) در سفارش به یک خانم فرمودندکه در دیدار برادر دینی لباس رنگی  نپوشد.

نمیشود گفت که استفاده از لباس رنگی و.. حرام است توصیه میشود که بحث لایبدین زینتهن رعایت شود.

اگر پوشش ما دارای زینت است آشکار نشود.برخی مراجع در استفاده از چادر براق گفته اند که وقتی بصورت عرف در آمده و عادی شده اشکال ندارد.وتا بصورت عادی در نیامده اشکال دارد.

45 – خانواده در قرآن چگونه است؟یک مسئله محوری است. در آیه ای ،   سفارش به ازدواج مجردها می کند. چه بنده و چه آزاد.

در آیه 102 سوره  بقره : شیاطین و جنهای کافر اورادی را از هاروت و ماروت یاد می گرفتند .که بوسیله آنها بین انسان و همسرش تفرقه ایجاد کنند. و آنها را از هم جدا کنند.    46 – یک راه برای پی بردن به اهمیت مسئله ای چیست؟ببنیم دشمن روی آن مسئله چه عکس العملی نشان می دهد. 47– چرا خدا در سوره بقره آیه 102  از تفرقه انداختن بین زوجها  می گوید؟نشان می دهد که باتوجه به اطلاعی که شیطان دارد  می داند که خانواده سلولهای اجتماع است و اگر سلولها آلوده شوند و بیمار شوند .از دانش و اوراد بصورت سحر و جادو به آدمها یاد می دهد بین انسان و همسرش اختلاف  می اندازند.( و جامعه را مریض می کند)

48 -  یکی بزرگترین مظاهر فساد در قرآن چیست؟اختلاف  و مخالفت و دشمنی بین انسانها

49 – شیطان با ایجاد اختلاف بین زن و شوهر چه نتیجه ای می گیرد؟ایجاد فساد می کند.

50  -  از سیاست شیطان در ایجاد اختلاف بین زن وشوهر چه می فهمیم؟که دوستی و همدلی بین همسران خیلی  مهم است. و شیطان بخاطر اهمیتش  روی آن برنامه ریزی می کند.

51 -  معیارها اسلام برای قوام و سالم ماندن خانواده ها و جلوگیری از تباهی چیست؟1 – محور اعتقادی ( کفویت اعتقادی )2 – محور پاکدامنی ( کفویت جنسی)

52 – آیات مربوط به محوریت اعتقادی ؟آیات 20 و 21 سوره بقره  و آیات  سوره ممتحنه.وقتی یکی کافر باشد ازدواج با او جایز نیست. و اگر زن وشوهری باهم رابطه زناشویی داشته باشند و یکی به اسلام بگرود و یکی کافر بماند خودبخود رابطه زناشویشون ملغی میشود و باید مهریه ایکه فرد کافر پرداخت کرده  به او پرداخت شود.

53 -  کدام ارجحیت دارد؟  ازدواج با یک کنیز معتقد بخدا  یا زنی که کافر است؟کنیز معتقد بخدا 

54 – آیات مربوط به محور پاکدامنی ( کفویت جنسی) سوره نور آیه 26 : خبیث از آن خبیث ، مرد خبیث از آن  زن خبیث ، زن خبیث (ناپاک ) از آن مرد خبیث

مرد پاک از آن  زن پاک ، زن پاک از آن مرد پاک .در سوره نورآیه 3  : زناکار جز با زن زناکار ازدواج نمی کند و یا مشرک و زن زناکار هم جز با مرد  زناکار  یا مشرک ازدواج نمی کند.

55 – در چه صورت مرد یازن ناپاک می توانند با زن و مرد پاک ازدواج کنند؟توبه واقعی کنند.( طبق روایات  مدتی پاکدامنیش را نشان دهد. و بگذرد)

   56 -  ارتباط بین حجاب و پاکدامنی چیست؟تبرج و برهنگی موجب  میشود عضوی از یک خانواده  را جذب نموده و موجب  ناپاکی و تفرقه در آن خانواده گردد.

57 – به چه زنی محصن می گویند؟1 – زنی که خود پاکدامنیش را حفظ کرده.2 - زنی که از طریق شوهرش تحت پوشش و مراقبه قرار گرفته و اصطلاحاً در دژ رفته است. 

58 – در قرآن زن ازدواج کرده چه نامیده میشود؟محصنه – مُحصَن ( زنی که از طریق شوهرش تحت پوشش و مراقبه قرار گرفته

و اصطلاحاً در دژ رفته است.59 -  ازدواج چه فایده برای زن دارد؟ یک پوشش محافظتی و ایمن برای زن بو جود می آورد و که حتی نگاهها  و نیتها را پاک می کند.

60 -  فلسفه رعایت کفویت جنسی در ازدواج چیست؟سلولهای جامعه همه پاک بمانند. نسل و فرزندان پاک می مانند. 

61 -  اگر توسط زنان تبرج و نشان دادن زینتها و ... در جامعه باشد چه اتفاقی می افتد؟زنجیره ایمنی که در سایه خانواده پاک اتفاق افتاده بود و دژ خانواده با گسست مواجهه میشود.یا فرد سوم و نامحرمی وارد این ارتباط میشود یا یکی از اعضاء پاک  این خانواده را  به سمت خودش میکشدو خانواده دچار سردی و فروپاشی  می کند.

62 -   آیات  و دلائل لزوم کفویت  جنسی  و پاکدامنی ؟

102 سوره بقره – استفاده از اصطلاح مُحصَنِه  و محصن (دژ ایمن خانواده و همسر )

63 -  دست دراز ی به ناموس چیست؟صرفاً زنا نیست. چشم چرانی –حرفها و شوخی های نامناسب

64 -  آیات مربوط به ارتباط و دوستی دختران و پسران؟دوبار مطرح شده  سوره مائده آیه 5  : مردها می توانند با زنهایی ازدواج کنند اما نباید آن مردی که می خواهد با یک زن ازدواج کند به خودش اجازه بده که متخذی اخدان باشد( دوست دخترگیر باشد)

سوره نساء آیه 25 : زنی را که برای ازدواج انتخاب می کنیم اگر شرایط ازدواج عادی ندارید اجازه دارید از زن کنیز باشد .( زمان سابق )

بشرط آنکه آن زن دوست پسر گیر نباشد.  

 65 -  اخدان یعنی چه ؟جمع خدن است و یعنی دوستها - ودر کنا ر لغاتی مثل قرین – صاحب  - صدیق در روایات استفاده شده است.

 66 – آیا  اخدان به معنی دوست پسر و دختر یا رفیقه و معشوقه و ارتباط جنسی هم برقرار باشد معنی می دهد؟ تقریبا در بیان تفسیری مفسران شرحی نداده اند.

با توجه به قبل این کلمه : محسنین غیر مصافحین ( مردان پاکدامن) ، یا محسنات غیر مصافحات  یعنی زن و مردی که برای ازدواج انتخاب می کنیم نباید زناکار باشد و نباید روابط جنسی با غیر همسرش برقرار کرده باشد. 

67 – اتخاذ خدن چیست؟دوستی گیری که صرفاً مسئله جنسی نیست. و احتمالاً مقدمه است.

یعنی  وقتی رابطه معمولی  به دوستی نزدیک تبدیل میشودخدانخواسته  زمینه ساز زنا و ارتباطات لمسی و بزرگتر  شود.

 68 – برای جلوگیری از اتخاذ خدن چه باید کرد؟یک حریمی رعایت شود.

 69 -  آیاتی دیگر در رابطه  با دوست نگرفتن از نامحرم و پاکدامنی ؟آیه بچه دارشدن حضرت مریم : من بخدای رحمان از تو پناه می برم اگر تو آدم خداترسی هستی (خطاب به فرشته ای که به نزد حضرت مریم آمد.)او می گوید من رسول خدا هستم به تو که یک فرزند پاک ببخشم. 

( حضرت مریم پاکدامنیش را اشاره دارد.)وقتی فرزند را به دیر عرضه می کند . ( در اینجا حضرت عیسی  سخن می گوید و پاکدامنی حضرت مریم را می گوید.)

 70 -  راه جلوگیری از گناهان اتخاذ خدن و زنا و ....؟فراهم نمودن ازدواج  و مانع نتراشیدن سر راه ازدواج فرزندان.

71 -  آیه نقش خانواده در تربیت سالم فرزندان ؟آیه 90 سوره انبیاء :   وقتی زکریا درخواست نسل صالح می کند  ، خدا برای اینکه یحیی را به او ببخشد  ، زن و شوهر باید صالح باشند. 

72 -  چرا  اسلام دستور پوشاندن مو را داده؟1 – دشمن روی حجاب حساس است. پس پوشاندن مو اهمیت دارد. حمله دشمن  به حجاب است.

2 – در طول تاریخ ادیان ابراهیمی زنان پوشش داشته اند. 3 – در قران خِمار و جلباب آمده آیه 59 احزاب : جلباب هایشان را به خودشان نزدیک کنند.  و سوره نور آیه 31

 73 – خِمار یعنی چه ؟روسری – مقنعه

74 – جلباب یعنی چه ؟ملحفه – پوشش سراسری – چادر – پوششی از خِمار بلندتر  واز ردا کوتاه تر.

 75 -  آیا در قرآن برای پوشاندن اعضا مثل ران و .. توصیه شده ؟خیر ولی طبیعی است وقتی خمار بر سراست و جلباب بدن را گرفته  تمام اعضاء را می پوشاند.

 76 -  روایات در تفاسیر درباره الا  ما ظهر منها  ( زینت) ؟امام صادق (ع) :  زینت ظاهری عبارت است از سرمه و انگشتر .

امام باقر(ع) : زینت ظاهری عبارت است از لباس ، سرمه ، انگشتر،خضاب دستها و النگو.امام صادق ,(ع) : انگشتر و دست بند.

از امام صادق (ع) نگاه کردن به چه قسمت از زن نامحرم جایز است؟ جواب دادند: چهره و دو کف و دو قدمش .

77 – انواع زینت از نظر امام باقر (ع) ؟3 نوع 1 – همه مردم بکار می برند.(عمومی)  .2 – برای محارم . جای گردنبند به بالاتر(گردن و موی زن ) - جای بازو بند به پایین تر( شامل النگو و دست بند.) -  خلخال به پایین ( مچ زن به پایین ).3 -  زینت مختص شوهر  و آن تمام بدن زن است .

 78 – نظر علمای امروز شیعه در مورد قدم وپای زن نامحرم؟در روایات  اختلاف است ولی امروزه باید پوشیده شود.

 79 -  کتاب معروف آیت الله شهید مطهری؟مسئله حجاب

 80 -  مسئله زینت  در تفاسیر اهل تسنن؟فخر رازی : مقصود از زینت آشکار چهره و دو دست زن تا مچ است. و چهره و دو دست و دو پا برای مردها.

 81 – بعضی زینت  را به چه گفته اند؟به چهره مصنوعی - آرایش  و خضاب  -  سرمه کشیدن – انگشتر دست کردن –

 82 -  کدام زینتها اجازه داده شده در بیرون همراه زن  باشد و نمایان باشد؟زینتی که جدا کردن آن از بدن مشکل است و جزو بدن است و  جزو الا ما ظهر منها است مثل خضاب و سرمه

1 – اگر انسانی عقلاً به پوشش نگاه کند ضرورت آن را چگونه می بیند؟الف - از نظر عقلی انسان برای دفع ضررهای بزرگ زیر بار ضررهای کوچک برود.

مثال :   زیر محدودیت و اذیت توری برای دفع اذیت پشه رفتن-استفاده از محدودیت چراغ قرمزبرای ضرر بزرگ تصادف – ننوشیدن الکل برای دفع ضرر مستی. رفتن به مدرسه در کودکی و ایجاد  محدودیت در کنار والدین بودن  برای علم آموزیپوشش بدن و جلوگیری از تعرض ، آزار و مزاحمت جنسی -برای حیوانات شاخ مشکلاتی دارد ولی برای دفع خطرات خوب است.

ب- از نظر آماری چون درصد و احتمال خطر زیاد است عقل حکم می کندهمه رعایت خطر را بکنند. مثل خاموش کردن سیگار توسط همه در پمپ بنزین- پوشیدن پالتو در زمستان برای سلامت توسط همه.چون از نظر آماری رعایت پوشش و حجاب کامل توسط همه (مرد و زن ) امکان آزار جنسی را کم می کند  عقلا آنرا تجویز می کنند.ج- ممکن است خود فرد بی احتیاط ویا بی حجاب آسیبی نبیند ولی آستانه تحریک و تحمل  افراد بیمار را پایین بیاورد

 وبیمار روحی به فرد بی گناه و دیگری  ضرر برساند.پس عقلاً همه باید پوشش را رعایت کنند.  

2 -  تاریخ حجاب و پوشش در قرآن را بگویید.آدم و حوا وقتی متوجه عورات خود شدند خود را با برگهای بهشتی پوشاندند. در حالیکه هیچ توصیه و آموزشی از خدا یا کسی نشده بود.

( نشاندهنده میل به پوشاندن و میل به ظاهر نکردن ناموس  و حیا در فطرت انسان است.)سوره طه - سوره اعراف آیه 22

3 – چرا در جهان فعلی عریانی است؟اگر همه امور فطری مورد غلفت قرار بگیرند و رویشان پرده بیفتد ما با این مسئله روبرو می شویم.

4 – فطرت ثانوی چیست؟انسان فطرتاً حیا دارد و باید برای حفظ حیا در فضای مناسبی هم قرار بگیرد اگر فضا مناسب نباشد روی فطرت انسان پرده می افتد و گرایش فطری دیگری فعال می شود  که فطرت ثانوی است.5 – ابعاد مختلف حیا و عفاف در قران را بگویید.الف- آداب معاشرت مبتنی بر حیا و حجاب .   پایان               تهیه : قدرت اله محمودلو  معاون پرورشی مدرسه شیخ الاسلام مرند


مطالب مشابه :


سوالات ضمن خدمت فرهنگیان تفسیر جز 30 قرآن

قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدرسه شیخ سایت دبستان شیخ الاسلام مرند( مدرسه خودمون)
40 توصیه مهم به کاربران کامپیوتر- قدرت اله محمودلو

قدرت اله محمودلو (در این مورد مقالاتی درتالار گفتگوی سایت میکرو رایانه وجود دارد)
نگاهی به ارزشیابی توصیفی در نظام جدید آموزش ابتدایی-محمودلو

قدرت اله محمودلو سایت دبستان شیخ الاسلام مرند( مدرسه خودمون) آپدیت آفلاین نود 32.
سوالات ضمن خدمت فرهنگیان فرهنگ وآداب پوشش وحجاب

پایان تهیه : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدرسه سایت دبستان شیخ الاسلام مرند
سوالات مطالعات اجتماعي ششم درنوبت اول - قدرت اله محمودلو

قدرت اله محمودلو سایت دبستان شیخ الاسلام مرند( مدرسه خودمون) آپدیت آفلاین نود 32.
مطالب جالب درقرآن- قدرت اله محمودلو

قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند دراستان سایت یکان علیا-مرند-قدرت اله
یکان علیا: قدرت اله محمودلو عکسهایی متنوع از روستاو معرفی آن

قدرت اله محمودلو عکسهایی متنوع از روستاو معرفی آن سایت دبستان شیخ الاسلام مرند
دوره آموزشی آشنایی با مالیات بر ارزش افزوده ویژه فرهنگیان استان آذربایجان شرقی-8ساعت ضمن خدمت- قدرت

قدرت اله محمودلو فرهنگی شاغل درمدرسه شیخ وب سایت پست الکترونیک
سوالات ضمن خدمت آداب واسرارنماز

سوالات آزمون آداب و اسرار نماز مخصوص ضمن خدمت فرهنگیان قدرت اله محمودلو 22/7/91
پدافند غیرعامل جنگ نرم- قدرت اله محمودلو

قدرت اله محمودلو معاون هم اکنون بیش از هشتاد ماهواره و هزاران سایت فارسی زبان
برچسب :