دستورالعمل ممیزی املاک شهرداری در محدوده سطح شهر (بخش دوم)

 
پرسشنامه ممیزی آپارتمان( فرم شماره 3)                                                       
 
هر قسم از بنای یک ملک که دارای مالکیت منفک و مستقلی باشد یک واحد آپارتمانی محسوب می شود. تفکیک ملک به آپارتمانهای مجزا طبق صورت مجلس تفکیکی( ارئه شده از طریق اداره ثبت اسناد و املاک) انجام میشود. هر آپارتمان دارای در ورودی مجزا و تسهیلات ( سرویس) و مشترکات می باشد. تعداد و متراژ آپارتمان ها ( به صورت ریز شامل مساحت  زیر بنا و مساحت مشترکات ) در صورت مجلس تفکیکی قید می گردد.
توجه شود که املاکی که در تعریف آپارتمان قرار می گیرند اما کل ملک دارای سند ما لکیت کلی  باشد و صورتمجلس تفکیکی نداشته باشد، آپارتمان تفکیک نشده در نظر گرفته می شود. در مورد شماره گذاری آپارتمانهایی که به اصطلاح عوام بلوک گفته می شود و دارای ورودی های مجزا می باشد هر واحد به طور جدا شماره آپارتمان می گیرد.
منطقه
بلوک
حوزه
ملک
ساختمان1
آپارتمان1
آپارتمان2
آپارتمان3
               ساختمان 1         ساختمان 2                                                                                            
                                        ورودی                                                                                                  
        درزانقطاع
منطقه
بلوک
حوزه
ملک
ساختمان 2
آپارتمان1
آپارتمان2
آپارتمان3
 
 
1-شماره شناسایی آپارتمان( جدید، قبلی):
فرم اطلاعات آپارتمان علاوه بر ردیف ملک  و ساختمان دارای یک ردیف آپارتمان نیز می باشد. ( با توجه به تعریف بالا ) هر یک از آپارتمان های موجود دریک ملک شماره ردیف آپارتمان بعد از ردیف ساختمان در شماره شناسایی به آنها اضافه می شود. البته شماره شناسایی قدیم همان کد نو سازی است که از سابقه آپارتمان برداشت می شود.
2- آدرس آپارتمان:
نشانی دقیق محل وقوع آپارتمان بایستی به طور کامل قید گردد.( کد پستی و پلاک آبی از اهمیت بالایی برخوردار است)
 
3- آدرس و مشخصات مالک:
در این قسمت مشخصات مالک، نشانی محل سکونت،... و میزان مالکیت درج می گردد. ( در صورتی که مالک در جای دیگری غیر از ملکی که ممیزی می شود سکونت داشته باشد، بایست محل دقیق سکونت مالک پس از پرس و جو لحاظ شود.)
4- طبقه:
طبقه وقوع آپارتمان را مشخص می نماید.
1/4- قدمت ساختمان:
معمولا تشخیص قدمت ساختمان مخصوصا در مورد ساختمان های قدیمی بسیار مشکل است و از سوی دیگر مشخص شدن قدمت بنا از دید مسائل شهر سازی حائز اهمیت است لذا حتی المقدور بایستی با بررسی و تحقیق محلی و مطالعه و ملاحظه مدارک مستدل و مستند از جمله گواهی پایانکار یا پروانه ساختمان یا اسناد و مدارک موجه دیگر و یا اگر هیچ کدام نبود به استناد استشهاد محلی سال احداث ساختمان را به تاریخ شمسی مشخص و قید نمایید.
5- مساحت ها:
در مورد تشخیص زیر بنای آپارتمانها یی که دارای سند اعیانی تفکیک شده باشند کار ساده است زیرا مقدار زیر بنای مفید هر آپارتمان و سهم هر یک از مشترکات نوشته شده است که در این صورت مساحت مجموع زیر بنا هم به دست می آید ولی چنانچه سند ساختمان هنوز به مرحله تفکیک نرسیده و یا مشترکات در اسناد قید نشده باشد روال کار به این صورت است که زیربنای مفید هر آپارتمان را با در نظر گرفتن این که نیمی از دیوارهای مشترک با سایر آپارتمان ها لحاظ گردد متراژنموده و مساحت زیر بنا را به دست می آوریم. سپس اگرانباری ها و پارکینگ جداگانه ای داشته باشد برای آن منظور می گردد در غیر این صورت مساحت انباری ها و پارکینگ را به نسبت تعداد آپارتمان ها به تساوی تقسیم می کنیم و زیر بنای راه پله ها و راهرو ها و سایر مشترکات در هر طبقه بین واحدهای آن طبقه به نسبت مساوی تقسیم و اضافه می شود.
1/5- مساحت نیم طبقه:اگر در داخل طبقه ای از ساختمان اعم از تجاری و مسکونی ، سقف دیگری احداث و از آن قسمت ازساختمان به صورت دو طبقه زیر بنا استفاده شود مساحت زیر بنای نیم طبقه در هر طبقه ای که احداث شده باشد محاسبه شده و به مساحت آن طبقه اضافه می شود.
2/5- مساحت کل زیر بنا: مجموع مساحت زیر بنای مفید، مشترکات و انبار اختصاصی مساحت کل زیر بنا را تشکیل می دهد.
3/5- مساحت سهم العرصه: میزان سهم العرصه آپارتمان ها در صورتی که تفکیک شده باشند در سندها منظور می شود، در غیر این صورت باید مساحت عرصه را به نسبت زیر بنای آپارتمانها تقسیم به نسبت نمایید.
 
 
مساحت سهم العرصه یک آپارتمان به صورت زیر محاسبه میشود:
 
مساحت کل زیربنای یک آپارتمان*مساحت عرصه
                        =ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مساحت سهم العرصه                                                    مساحت زیر بنای کل ملک
3
4
5
2
9
6
1
8
7
6- جهت :
موقعیت قرار گیری آپارتمان در ملک را مشخص می کند.( شکل روبرو)                                
1/6- شماره درب ورودی:
در آپارتمانهایی که در هر طبقه بیش از یک واحد ساخته شده باشد، برای شناسایی آپارتمانها شماره ای در بالای درآپارتمان نصب شده که مورد نظر است.
7- پارکینگ اختصاصی:
اگر پارکینگ جداگانه ای داشته باشد مساحت آن منظور می گردد.
8- کار بری ها:
هر ملک یا ساختمان به یک منظور خاص ازآن بهره برداری می شود و یا اصطلاحا دارای کاربری مخصوص می باشد. برای تشخیص نوع کاربری اصلی و فرعی در هر ملک جدولی طراحی شده که ضمیمه می باشد.
9- پلاک ثبتی:
با توجه به مندرجات سند شماره پلاک ثبتی شامل : شماره قطعه، فرعی، اصلی، بخش ثبتی به تفکیک قید می گردد.
شماره قطعه مربوط به املاکی است که موقوفه آستان قدس یا اوقاف است و برای زمین اجاره خط تنظیم شده است و معمولا در اجاره خط در قسمت مورد اجاره شماره قطعه رمین قید می گردد.
پلاک ثبتی شماره ای است که هنگام ثبت ملک در اداره کل ثبت اسنادبه یک ملک تعلق می گیرد و سند مالکیت به عنوان شماره ملک درج می گردد. شماره پلاک ثبتی در سمت راست بالای صفحه دوم سند مالکیت و تحت عنوان شماره ملک نوشته می شود و معمولا به صورت اصلی و فرعی درج گردیده است که شماره اصلی با شماره فرعی به وسیله ممیز( اعشار) از یکدیگر مجزا شده اند.
بخش ثبتی در صفحه دوم اسناد مالکیت قرارداد و نشان دهنده تقسیمات جغرافیایی کشور( شهر و روستاو ...) می باشد.
 
10- سوابق شهر سازی:
ممیز می بایست سوابق شهرسازی ( شماره آخرین پروانه ساختمانی و گواهی پایانکار) شهرداری را از مالک مطالبه کرده در این قسمت بنویسد.
11- شماره اشتراک آب و برق و گاز:
این اطلاعات را از روی فیش آبونمان ملک برداشت می کنیم.
12- تاسیسات:
1/12- شوفاژ: به سیستم حرارت مرکزی که آب را داغ می کند و آن را در لوله ها و رادیاتورهای تعببیه شده در داخل ساختمان به جریان می اندازد تا هوا را گرم کند، شوفاژ می گویند.شوفاژ ممکن است دارای دستگاه مرکزی باشد و همه ساختمان یک ملک را سرویس دهد و یا ممکن است با نام پکیج در هر قسمت آپارتمان به صورت مجزا نصب شده باشد، در هر صورت ساختمان دارای شوفاژ تلقی شده و در محل مربوطه علامت* گذاشته می شود.
2/12- گاز شهری:در مورد املاکی که از گاز شهری استفاده کرده و دارای لوله کشی گاز می باشند مساحت زیربنایی که از لوله کشی گاز استفاده می کنند ذکر شود.
3/12- تهویه مطبوع( ارکاندیشن) : سیستمی است که به جای آب هوا را در داخل مخزن گرم و یا سرد می کند و از طریق کانال های مخصوص به داخل قسمت های مختلف ساختمان هدایت می کند. دستگاههای تهویه مطبوع دارای سیستم مکنده هوا با پروانه های بزرگ است که معمولا به منظور اینکه هوایی را که به داخل ساختمان می کشد کمتر گرد وغبار یا دود داشته باشد، معمولا در بالاترین قسمت ساختمان نصب می کنند.
4/12- سیستم خنک کننده مرکزی ( چیلر) : مانند شوفاژ می باشد منتهی به جای اینکه آب را گرم کند آن را خنک می کند و به جریان می اندازد لیکن برای اینکه بازدهی بهتری داشته باشد از فن کوئل استفاده می شود که حالت رادیاتور اتومبیل را دارد .
5/12- آسانسور: چنانچه در یک ساختمان نصب شده باشد چه ساکنین هر قسمت از آن استفاده نمایند و یا استفاده نکنند به هر جهت ساختمان دارای آسانسور در نظر گرفته می شود.
نکته : در صورتی که ساختمان ( به جز آپارتمان ) دارای سونا یا جکوزی باشد در قسمتی که به این منظور در فرم در نظر گرفته شده علامت می زنیم.
 
 
13- نوع سند:
توضیحات کامل آن در فرم عرصه ( شماره 25 ) آمده است.
14- وضعیت مشاعی:
توضیحات کامل آن در فرم عرصه( شماره 28 ) آمده است.
15- نوع مالکیت:
توضیحات کامل آن در فرم عرصه ( شماره 26 ) آمده است.
توضیحات بیشتر در مورد آپارتمانها:
برای محاسبه قیمت زمین و تشخیص عوارض نوسازی آپارتمانها، نباید مساحت سهم العرصه را در ارزش منطقه ای ضرب نموده بلکه باید ارزش کل زمین و تاسیسات و مستحدثات واقع در آن را مثل استخر و گلخانه و چاه عمیق را کلا محاسبه وسپس ارزش کل به دست آمده را به نسبت سهم العرصه آپارتمان تقسیم به نسبت نمود.بنابراین مجددا متذکر می شویم که برای همه آپارتمانهای واقع در یک ملک کافیست که یک پرسشنامه کلی عرصه تنظیم شود، ولی موقعیت و تعداد آنها در کروکی مشخص گردد.
دستورالعمل به کلیه ممیزین و سر گروهها و تیمهای کنترل ستادی ممیزی:
 
1-در صورتی که در یک ملک بیش از یک واحد ساختمانی مستقل وجود داشته باشد، برای هر واحد مستقل یک فرم آپارتمان در نظر گرفته می شود. بنابراین حتی اگر در یک ملک ساختمان موجود باشد و هر ساختمان به صورت یک واحد مستقل قابل سکونت برای یک خانوار باشد، جهت مشخص شدن سهم العرصه برای کلیه واحدها فرم آپارتمانی تنظیم می گردد.
2- مساحت زیربنای دارای تاسیسات در فرم آپارتمان، فقط زیربنای مفید( بدون مشترکات) نوشته می شود.
3- مساحت پارکینگ چون در فرم ساختمان به عنوان زیربنا منظور می گردد، بنابراین در فرم های آپارتمان هم بایستی سهم پارکینگ هر واحد به عنوان مشترکات جزو زیربنای آپارتمان محاسبه گردد، لیکن در ذیل فرم و جایی که کاربریهای آپارتمان تفکیک می شود زیربنای پارکینگ در جدول مخصوص پارکینگ نوشته میشود و بقیه در جدول کاربریها به تفکیک نوشته می شود.
4- حداقل مساحت پارکینگ برای هر واحد آپارتمانی 16 متر مربع می باشد. بنابراین چنانچه جمع مساحت پارکینگ به نسبت آپارتمان ها برای هر کدام بیشتر از 16 متر مربع تعلق گرفت، مساحت پارکینگ بین آپارتمانها تقسیم می گردد. اما در صورتی که مساحت پارکینگ بعد از تقسیم از 16 متر مربع کمتر شود می بایست یک یا چند واحد آپارتمان را با هماهنگی مالکین آنها بدون پارکینگ قید نمایید.
5- چنانچه واحدهای مستقل آپارتمانی دارای درب مستقل، سرویس و حمام وآشپزخانه جداگانه باشند ولی از یک توالت مشترک در خارج از آپارتمان استفاده می نمایند، اشکالی برای تنظیم فرم آپارتمان نخواهد داشت.
6- چنانچه در مجتمع های آپارتمانی بالکن وجود داشته باشد ولی این بالکن ها به عنوان زیر بنای مشترکات کاربری داشته باشد یعنی زیر بنای مفید آپارتمانها به داخل معبر پیش رفتگی نداشته باشد، در این صورت با لکن ها در فرم ساختمان نوشته می شود و به عنوان مشترکات جزو زیر بنا محسوب می شود لیکن به عنوان بالکن در فرم آپارتمان نوشته نخواهدشد.
 
پرسشنامه ممیزی شغلی( فرم شماره4 )
 
به هر واحد ملکی که درآن کسب، تجارت، خدمات یا فعالیت های تجاری دیگری به غیر از سکونت انجام پذیرد واحد شغلی اطلاق می گردد. اطلاعات مربوط به پرسشنامه شغلی در دستورالعمل تنظیم پرسشنامه توضیح داده شده است. اگر برای مثال قبل چند واحد شغلی در طبقه همکف وجود داشته باشد. برای شماره گذاری در فرم شغلی به این ترتیب عمل می کنیم:
 
منطقه
بلوک
حوزه
ملک
ساختمان1
آپارتمان0
واحد شغلی1
واحد شغلی 2
واحد شغلی3
 
 
اگر در طبقه دوم ( آپارتمان دوم) نیز چند واحد شغلی باشد
 
منطقه
بلوک
حوزه
ملک
ساختمان1
آپارتمان2
واحد شغلی1
واحد شغلی2
واحد شغلی3
 
اگر ملک مورد ممیزی شما دارای کاربری تجاری یا دارای واحدهای کسب و پیشه با کاربری های متفاوت باشد با ید برای هر یک پرسشنامه صنفی نیز تنظیم نمایید. همانطور که در قسمت فرم پرسشنامه ملک و انوع کاربری ها ذکر شد بر اساس تعداد واحدهای کسب و پیشه و یا دارای ماهیت تجاری که روی پرسشنامه ملک و ساختمان مشخص شده است برای هر واحد فرم شماره 2 تنظیم و تکمیل می گردد. در قسمت شماره شناسایی روی فرم واحد شغلی همان شماره روی پرسشنامه ساختمان یا آپارتمان را تکرار نمایید ولی در ستون آخر ( هفتم) شماره شناسایی مندرج در روی فرم صنفی، شماره ردیف صنفی هر واحد را که از شماره یک آغاز شده است اضافه می کنید بنابراین چنانچه برای ممیزی ملکی اقدام می فرمایید که دارای یک ساختمان مسکونی و مثلا پنج دربند مغازه هم دارد باید برای هر کدام از واحدهای اطلاعات مورد لزوم در پرسشنامه های صنفی از جهات مختلف دارای اهمیت است و بایستی با دقت کافی تمام اطلاعات و آمار خواسته شده در این فرم را به دست آورده و با خط خوانا بنویسید. اطلاعات مندرج در فرم شغلی عبارتند از:
1-شماره شناسایی واحد شغلی( جدید و قبلی):
فرم اطلاعات شغلی علاوه بر ردیف ملک و ساختمان و آپارتمان دارای یک ردیف واحد شغلی نیز می باشد که برای هر یک از واحدهای شغلی موجود در یک ملک شماره ردیف شغلی، بعد از ردیف آپارتمان به آن اضافه می شود. شماره شناسایی قبلی همان کد شغلی است که از سابقه واحد شغلی برداشت می شود.
 
2- نام واحد شغلی:
نام واحد شغلی محل را معمولا بر اساس تابلو سر درب یا نوشته روی شیشه و غیره میتوان تعیین نمود لیکن اگر محل نام و تابلو مشخصی نداشت با توجه به توضیح متصدی آن، نام محل را مشخص و یا اینکه قید می شود که محل بدون نام وتابلو است.
1/2- نام شغل:
با توجه به نوع فعالیت صنفی و بر اساس تحقیقاتی که در محل انجام می شود و به استناد شواهد ومدارک موجود نام شغل هر واحد کسب و پیشه را باید مشخص نمایید و در محل مربوطه بنویسید. احیانا ممکن است متصدی محل بنا به دلایلی نوع فعالیت کسبی واقعی خود را کتمان نماید و از مدارک و شواهد موجود نتوانید درست تشخیص دهید که در این صورت باید موضوع را با سر گروه خود درمیان بگذارید تا با تحقیق و بررسی بیشتر واقعیت امر مشخص شود.
2/2- نام اتحادیه:
معمولا یک یا چند طبقه شغلی زیر نظر یک اتحادیه می باشند که با تحقیقات محلی و یا از روی مدارک و مستندات در محل می توان مشخص نمود ولی امکان دارد که بعضی از شغل ها اتحادیه نداشته باشند و زیر نظر مرجع دیگری فعالیت صنفی نمایند مثلا تلفن موبایل فروشی که در سالهای اخیر دایر شده و ممکن است زیر نظر مجمع امور صنفی باشد و یا مطب پزشک که زیر نظر سازمان نظام پزشکی میباشد. به هر صورت چنانچه شغلی غیر از اتحادیه زیر نظر مرجع دیگری فعالیت دارد با توجه به کد مرجع صدور مجوز نام همان مرجع را به جای اتحادیه درج نمایید.
3- درجه شغلی:
با همه اهمیتی که دارد تشخیص آن بسیار دشوار است زیرا اغلب متصدیان مشاغل از ترس پرداخت مالیات یا عوارض بیشتر سعی می کنند درجه واقعی شغلی خود را بروز ندهند.
بدیهی است در مورد بعضی مشاغل که در پروانه های کسب یا مجوزهای صنفی آنها درجه شغلی نوشته شده است همان درجه می تواند ملاک قرار گیرد و در غیر این صورت چنانچه تشخیص درست آن با در نظر گرفتن معیار هایی همچون سرمایه، ارزش محل کسب، میزان فروش، نوع شغل، موقعیت محلی و غیره امکان پذیر نبود می توانید محل تعیین درجه صنفی را خالی بگذارید تا بعدا توسط مسئولین و متصدیان اصناف شهرداری با استعلام از اتحادیه و غیره به نحو مقتضی تکمیل گردد.
 
 
1/3- ردیف تعرفه شغلی:
صورت تمام مشاغل به ترتیب حروف الفبا تهیه و در اختیار قرار می گیرد که از این لیست می توانید نوع شغل موردنظر راکه به ترتیب تایپ شده پیدا کنید و پس از اطمینان از اینکه اشتباهی صورت نپذیرفته ردیف و کد شغلی از تعرفه استخراج و در محل مربوطه قید نمایید. ولی امکان این هم هست که به منظور تسهیل و تسریع کار ممیزین، این کار یعنی ردیف و شماره کد شغلی در تعرفه، توسط کارکنان ستاد ممیزی مشخص و روی فرمهای پرسشنامه شغلی نوشته شود.
4- شخصیت حقیقی یا حقوقی:
محل کسب یا متعلق به شخص حقیقی است و فرد یا افرادی شراکتا صاحب واحد صنفی هستند که در این صورت شخصیت مالک یا متصدی واحد صنفی شخصیت حقیقی است ولی ممکن است محل، مربوط به شرکت تعاونی یا اداره و سازمان و غیره باشد که در این صورت مالک یا متصدی واحد شغلی دارای شخصیت حقوقی خواهد بود. چنانچه واحد صنفی حقوقی باشد احتمالا دارای اساسنامه بوده و ممکن است به ثبت داده شده باشد که در این صورت شماره و تاریخ ثبت موسسه در محل مربوط نوشته خواهد شد.
1/4- نام و مشخصات متصدی واحد شغلی:
هر واحد کسبی معمولا یک نفر متصدی اصلی دارد و امکان این هست که شریک و مباشر وشاگرد هم داشته باشد . به هر صورت نام و فامیل و تمام مشخصات هر یک را حتی المقدور از روی شناسنامه یا پروانه کسب یا کارت بهداشت و غیره باید برداشت و یا پرس و جو کرده و در محل مربوطه بنویسید.
5- مشخصات مجوز:
1/5- کد نوع مجوز کسبی:
نوع مجوز کسبی و شماره و تاریخ آن را هم بایستی مشخص نمایید در این زمینه چنانچه واحد صنفی دارای مجوز رسمی و معتبر از هر مرجعی باشد دارای پروانه کسب تلقی می شود. چنانچه دارای گواهی موقت باشد که دلیل بر انجام مقدمات برای دریافت پروانه کار تلقی می شود. چنانچه بدون مجوز باشد کد 3 نوشته می شود بدیهی است که اگر دارای مجوز کسبی باشد باید شماره و تاریخ آن را بنویسید.
2/5- کد مرجع صدور مجوز فعالیت شغلی:
پروانه کسب و یا هر نوع مجوز فعالیت شغلی که متصدی محل کسب و پیشه دریافت و به استناد آن اجاره نامه مشغول کار شده است، ممکن است از مراجع مختلفی صادر شده باشد البته اگر در مورد تجاری که ممیزی می کنید از جمله مشاغل بازاری و به صورت دکان باشد، معمولا دارای اتحادیه است و یا اگر اتحادیه نداشته باشد مجامع امور صنفی نظارت دارند ولی فعالیت شغلی دیگری وجود دارد که مجوز خود را از مرجع دیگری دریافت نموده اند مثلا مطب پزشک که سازمان نظام پزشکی اجازه فعالیت صادر می نماید به هر ترتیب مراجع مختلفی که ممکن است مجوز شغلی صادر کرده باشند را در 16 مورد پیش بینی کرده ایم که می بایست در محل مرجع صدور مجوز هر کدام از این 16 مورد باشد ردیف مربوطه به عنوان کد مرجع صدور و مجوز و نام آن در محل مربوطه درج شو
3/5- علت عدم دریافت مجوز صنفی:
همه واحدهای کسب و پیشه ممکن است دارای مجوز نباشند و به صورت غیر قانونی مشغول کسب باشند که در این صورت باید تحقیق شود که علت عدم دریافت مجوز کسبی چیست. علل مختلفی می تواند داشته باشدکه آنها را در 12 مورد ذکر کرده ایم و شما باید هر موردکه بود کد مربوطه و علت را بنویسید. 
علل عدم دریافت مجوز شغلی عبارتند از:
*( شماره1 ) = واقع در حریم صنفی
*( شماره2 ) = کسری متراژ مجاز
*( شماره 3 ) = عدم صلاحیت فنی
*( شماره 4 ) = عدم دریافت اجازه اماکن
*( شماره 5 ) = تداخل صنفی
*( شماره 6 ) = عدم تائید اداره بهداشت
*( شماره7 ) = نداشتن شرایط فردی
*( شماره8 ) = عدم توافق وارث
*( شماره9 ) = در طرح تعریض قرارداد
*( شماره10 ) = عدم پذیرش اتحادیه
*( شماره 11 ) = عدم تائیدیه ترافیکی
*( شماره 12 ) = سایر با ذکر علت
6- نشانی محل کسب:
از نظر ارسال نامه ها و فیش های تلفنی یا مکاتبه ای که بعدا ممکن است ضرورت پیدا کند بسیار مهم است، بنابراین بایستی با دقت کامل و با خط خوانا اطلاعات خواسته شده تکمیل شود.
7- طبقه:
طبقه وقوع را مشخص می کند.
 
8- مساحت ها:
در مورد تشخیص آپارتمانهایی که دارای سند اعیانی تفکیک شده باشند کارساده است زیرا مقدار زیربنای مفید هر آپارتمان و سهم هر یک از مشترکات نوشته شده است که در این صورت مساحت مجموع زیربنا هم به دست می آید، ولی چنانچه سند هنوز به مرحله تفکیک نرسیده و یا زیر بنای مشترکات در اسناد قید نشده باشد،روال کاربه این صورت است که زیر بنای مفید هر آپارتمان را با در نظر گرفتن این که نیمی از دیوارهای مشترک با سایر آپارتمانها لحاظ گردد متراژ نموده و مساحت زیربنا را به دست می آوریم. سپس اگر انباری یا پارکینگ جداگانه ای داشته باشد برای آن منظور می گردد در غیر این صورت مساحت انباری ها و پارکینگ ها را به نسبت تعداد آپارتمان ها به تساوی تقسیم می کنیم و زیر بنای راه پله ها و راهروها و سایر مشترکات در هر طبقه بین واحدهای آن طبقه به نسبت مساوی تقسیم و اضافه می شود.
1/8- مساحت نیم طبقه: اگر در داخل طبقه ای از ساختمان اعم از تجاری و مسکونی، سقف دیگری احداث و از آن قسمت از ساختمان به صورت دو طبقه زیربنا استفاده شود مساحت زیربنای نیم طبقه در هر طبقه ای که احداث شده باشد محاسبه شده و به مساحت آن طبقه اضافه می شود.
2/8- مساحت سهم العرصه:
مساحت سهم العرصه یک واحد صنفی به صورت زیر محاسبه می شود:
مساحت زیر بنای یک واحد شغلی* مساحت عرصه
-ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = مساحت سهم العرصه
مساحت کل زیربنای یک ملک
 
3/8- مساحت پارکینگ اختصاصی: اگر پارکینگ جداگانه ای داشته باشد، مساحت آن منظور می گردد.
4/8- مساحت کل بنا : مجموع مساحت زیربنای مفید، نیم طبقه، مشترکات و انبار اختصاصی مساحت کل زیر بنا را تشکیل می دهد.
9- تعداد طبقات:
در فرم ساختمان( قسمت5 ) توضیح داده شد.
1/9- تعداد دربند:
عبارت است از تعداد درب منصوبه ورودی و خروجی برای محل کسب، بنابراین اگر یک مغازه ای حتی با 20 متر طول بر از یک ممر فقط دارای یک درب ورودی  به عرض مثلا 4 متر باشد و بقیه بر به صورت دیوار یا پنجره باشد مغازه یک دربندی به حساب می آید.
2/9- تعداد دهانه:
با توجه به طول بر محل کسب و پیشه چنانچه فاصله های بین پایه ها به گونه ای باشد که امکان نصب درب جداگانه ای باشد ولی فعلا درب ندارد این فاصله را می توان یک دهانه در نظر گرفت بنابراین همه دربندهای یک محل کسب دهانه محسوب می گردد ولی همه دهانه ها دربند نیست.
10- موقعیت زمین:
موقعیت محل کسب را با توجه به دستورالعمل فرم ممیزی عرصه( ملک) در محل های کسب هم تعیین می شود که مثلا ملک یک بر یا دو نبش است و غیره که به صورت کد درمحل مخصوص تعیین می گردد.
 
 
11- موقعیت تجاری محل:
را باتوجه به انواع مواردی که تعیین شده با کد مشخص می نمایید که اگر محل کسب واقع در بازار باشد یا داخل یک مجتمع تجاری یا پاساژ قرار گرفته باشد، قید می گردد.
 
12- کد رده شغلی:
منظور از رده شغلی عبارت است از نوع فعالیت از نظر:
1- تولید کننده، 2- عمده فروش و توزیع کننده، 3- خرده فروش، 4- صنف های خدماتی و فنی مثل سیم کشی و لوله کشی و غیره است.بنابراین در مورد رده شغلی هر کدام از این چهار مورد باشد،  را علامت می زنیم.
 
13- شماره اشتراک آب و گاز و برق:
این اطلاعات را از روی فیش آبونمان برداشت می کنیم.
 
14- تابلوهای محل کسب:
با توجه به انواع تابلوها و جنس هر کدام و مکان نصب و نوع مالکیت ، آنها را به چند قسمت و طبقه تقسیم نموده ایم.( فرم ضمیمه مربوط به کد یابی تابلوها) که با پشت سر هم قرار دادن شماره ردیف های هر یک از موارد قسمت چپ به راست یک عدد هشت رقمی به دست می آید که بدین ترتیب کد نوع تابلو با توجه به مشخصات تابلو محل کسب و تعریفی که در فرم برای هر نوع تابلو آمده است معلوم می گردد.
مساحت تابلو را هم با توجه به ابعاد و اضلاع آنها اندازه گیری و در محل مربوط می نویسید، تا میزان عوارض تابلو را متصدی امور صنفی شهرداری منطقه بتواند تعیین کند.
 
15- نوع محل کسب:
محلی را که مورد استفاده شغلی قرار می گیرد و ممکن است غیر از مغازه به صورت های دیگری نیز باشد، آنها را به ده نوع تقسیم کرده ایم که عبارت است از:
1-کارگاه،2- مغازه،3- شرکت، 4- موسسه، 5- دفتر کار، 6- کیوسک، 7- فضای باز تجاری، 8- مشاغل خانگی، 9- کارخانه، 10- سایربا ذکر عنوان
 
16- مساحت زیر بنای دارای تاسیسات:
توضیحات کامل در فرم آپارتمان ( قسمت14 ) آمده است.
 
17- نحوه تصرف استفاده کننده:
استفاده کننده از محل واحد صنفی ممکن است خود مالک باشد که در این صورت ملکی شخصی را علامت می زنیم و اگر محل کسب را از مالک اجاره کرده باشد استیجاری و به همین ترتیب سرقفلی، اقوام و سایر موارد را در صورت وجود علامت می زنیم.
 
18- پیش بینی تجهیزات ایمنی و اطفاء حریق:
در همه محل های کسب لازم است که به پیش بینی های لازم برای ایمنی محل کسب را بنمایید. قائدتا هر فرد برای پیشگیری و مقابله به موقع با حوادث غیر مترقبه بایستی از قبل پیش بینی های لازم را نموده و تجهیزات و امکانات آن را فراهم کرده باشد. این امر مخصوصا در مورد اماکن عمومی مثل سینما، چایخانه، رستوران و غیره الزامی است و در مورد بعضی اماکنی که با مواد آتش زا یا خطرناک دیگر سرو کار دارند حتما بایستی دارای تجهیزات ایمنی و امکانات مقابله با حوادث وآتش سوزی باشند لذا می بایستی که در این زمینه تحقیق و بررسی لازم صورت گرفته و مورد را علامت بزنیم.
 
دستور العمل به کلیه ممیزین و سرگروهها و تیمهای کنترل ستادی ممیزی:
 
 
1-در صورتی که یک ملک دارای درب تجاری ( مغازه ) باشد، هر چند که موقتا به صورت مسکونی استفاده شود بایستی به عنوان زیربنای تجاری منظور گردد و فرم شغلی با توضیح اینکه فعلا برای سکونت استفاده می شود تنظیم می گردد ولی اگر مساحت تجاری مشخص نباشد و کلا وصل به قسمت مسکونی شده است کاربری موجود مسکونی زده می شود و نیاز به تنظیم فرم شغلی نیست لیکن در قسمت توضیحات نوشته می شود که درب تجاری دارد.
2- مساحت زیربنای دارای تاسیسات در فرم های شغلی، فقط زیربنای مفید ( بدون مشترکات ) نوشته می شود.
شخصیت متصدی شغل
کد
حقیقی
حقوقی
1
2
نوع مجوز کسبی
کد
پروانه کسب
کارت موقت کسبی
فاقد مجوز
1
2
3
وضعیت نظام وظیفه متصدی شغل
کد
خدمت کرده
معاف دائم
معاف موقت
خرید موقت
مشمول
1
2
3
4
5
 
 
 
 


مطالب مشابه :


'محصولات دستکاری شده ژنتیکی مجوز ورود به بازار ندارند'

'محصولات دستکاری شده ژنتیکی مجوز ورود از مهندسی ژنتیک در ایران تهیه مطب a & m بلاگ من
معرفی رشته دانشگاهی بینایی سنجی

ژنتیک و چشم : 25: (مطب) بینایی سنجی با كسب مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی.
دستورالعمل ممیزی املاک شهرداری در محدوده سطح شهر (بخش دوم)

سید کریم موسوی - دستورالعمل ممیزی املاک شهرداری در محدوده سطح شهر (بخش دوم) - شهرسازی-ژنتیک
تاریخچه فیزیوتراپی در ایران

در سال 1378هجری شمسی مجوز مطب های فیزیوتراپی به فیزیوتراپیست ها هم داده بیماری های ژنتیک
انجام معاینات کارگری توسط خانم دکتر سعادت جلالی

بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت دلیجان - انجام معاینات کارگری توسط خانم دکتر سعادت جلالی
پژوهشگاه رويان

پژوهشگاه رویان در سال‏های ۱۳۷۷ و ۱۳۸۷ به ترتیب مجوز مراکز ژنتیک ، زیست به مطب شماره یک
پژوهشگاه رویان

پژوهشگاه رویان در سال‏های ۱۳۷۷ و ۱۳۸۷ به ترتیب مجوز مراکز ژنتیک، زیست
آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی وحرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و نظام پزشکی

ژنتیک پزشکی و نیز سایر حرفه های وابسته به امور پزشکی که فعالیت آنها نیاز به اخذ مجوز مطب
برچسب :