نمونه تمرین اسکیس در آتلیه مهندس دریانی

کار فوق متعلق به آقای علیرضا دلپذیر بوده که در سال ۱۳۸۷ ترسیم شده است. طراحی المان یکی از موضوعات طراحی معماری بوده که جزء دسته فضاهای معنایی - مفهومی است بطوریکه طراح باید به گونه ای انتزاعی (اشاره ای غیر مستقیم) موضوع طرح را نمایش دهد. موضوع طرح فوق بنای یادبود شهید است.


مطالب مشابه :


نمونه تمرین اسکیس کارشناسی ارشد معماری سال 87

با عرض سلام و احترام خدمت خوانندگان عزیز اینجانب مهدی در یانی کارشناس ارشد معماری و مدرس
نمونه های اسکیس و راندو و شیت بندی

نرم افزارهای معماری + نمونه نمونه های اسکیس و راندو و شیت
نمونه تمرین اسکیس معماری سال 87

با عرض سلام و احترام خدمت خوانندگان عزیز اینجانب مهدی در یانی کارشناس ارشد معماری و مدرس
مجموعه نمونه اسکیس و راندو

مجموعه نمونه اسکیس و اجرايي ساختمان سازي اولوبت بندی منابع کنکور ارشد معماری نمای
نمونه تمرینهای اسکیس معماری سال 83 و 84 و 85 و 86 در آتلیه مهندس دریانی

با عرض سلام و احترام خدمت خوانندگان عزیز اینجانب مهدی در یانی کارشناس ارشد معماری و مدرس
یکی از کارهای نمایشگاه یکروزه اسکیس های معماری ایران در دانشگاه آزاد شهر ری(بهمن87)

یکی از کارهای نمایشگاه یکروزه اسکیس های معماری ایران ارشد معماری و مدرس گروه
نمونه اسکیسهای امتحان معماری جهان تبریز

امتحان کشیده بودند برخی از نمونه های اسکیس دانشجویان معماری دانشگاه ارشد معماری
نمونه تمرین اسکیس در آتلیه مهندس دریانی

با عرض سلام و احترام خدمت خوانندگان عزیز اینجانب مهدی در یانی کارشناس ارشد معماری و مدرس
برچسب :