طراحي و مدلسازي قالب برش Link

 

طراحي قالب برشLink                تعداد صفحه ۱۵۵

چكيده

اين پروژه به بررسي چگونگي طراحي يك قالب با توجه به نيازمندي‌هاي محصول مي‌پردازد. در قسمت اول بايد بدانيم كه ويژگيهاي محصول مورد نظر ما از نظر خواص ظاهري و نوع كاربردي چگونه است كه در قسمت طراحي قطعات آمده است.

براي هر محصولي هم مي توان از چند قالب استفاده كرد و هم از يك قالب پيچيده كه بسته به نياز و امكان تجهيزات توليدي مي توان از انواع تكنولوژي قالب استفاده كرد و براي اين منظور نياز به شناخت انواع قالب داريم.

پرسها به عنوان منابع تخصيص نيرو به فكهاي هر قالب نقش بسياري در توليد دارند علم استفاده از نيرويي مناسب براي استفاده بهينه از امكانات براي هر فرد حتي بسيار داراي اهميت مي باشد. به طور مثال يك پرس 120 تن مي تواند قالب نك پشت سري را نابود كند. در بخش پرس و برش فلزات به تشريح كامل ملزومات و نيازهاي مختلف پرداخته شده است.

 

در قسمت طراحي قالب نياز به دانستن مراحل مختلف طراحي مي باشد. در اين تحقيق به بيان مراحل مختلف طراحي قالب (14 مرحله) به صورت كامل پرداخته شده است و به مشخصات قطعه كار و محاسبات طراحي نيز به صورت بخشهاي مجزا پرداخته شده است.

هدف اين تحقيق گردآوري منظومه‌اي جهت ساخت انواع قالب مي باشد كه روش ساخت و طراحي با توجه به امكانات سرلوحه تمامي تحقيقات اين پروژه بوده است.

فصل اول (طراحي قطعات)

 فصل دوم (انواع قالب)

فصل سوم (پرس)

 فصل چهارم   (برش فلزات

فصل ششم-   مشخصات قطعه کار و محاسبات طراحی

 فصل پنجم (14 مرحله طراحي قالب)

فهرست

عنوان                                       صفحه

پيشگفتار ............................... 1

مقدمه .................................. 2

 فصل اول (طراحي قطعات).................. 5

فرورفتگي‌ها و برآمدگي‌ها ................. 5

فرورفتگي‌ها و برآمدگي‌ها در اطراف سوراخ .. 8

لبه هاي خم شده.......................... 9

تلرانس ها در قالب‌ها..................... 10

سوراخهاي راست .......................... 10

سوراخهاي بيرون زده....................... 11

رابطه سوراخها با خم‌ها................... 13

شکاف‌ها (فاق‌ها) ......................... 14

خم ها................................... 16

 فصل دوم (انواع قالب)................... 23

قالب‌هاي برش ............................ 23

قالب‌هاي تمام برش (قيچي).................. 23

عنوان                                       صفحه

قالب‌هاي مرکب ........................... 25

قالب‌هاي قيچي کاري و صافکاري ............ 25

قالب‌هاي سوراخ کاري ..................... 26

قالب‌هاي خان کشي ........................ 26

قالب‌هاي خم ............................. 29

قالب‌هاي فرم ............................ 32

قالب‌هاي کشش ............................ 33

قالب‌هاي گرد کاري ....................... 35

قالب‌هاي اکستروژن ........................ 35

قالب‌هاي سردکاري ........................ 36

قالب‌هاي مرحله‌اي ........................ 38

قالب‌هاي جازدن قطعات .................... 38

قالب‌هاي ديگر ........................... 39

 فصل سوم (پرس).......................... 43

 انواع پرس‌ها ........................... 43

ساختمان پرس‌ها .......................... 43

عنوان                                       صفحه

 منابع مورد استفاده در پرس‌ها ........... 44

 سرعت پرس‌ها ............................ 44

پرس‌هاي  C شکل ضربه اي .................. 45

پرس‌هاي  C شکل بزرگ ..................... 47

طرز کار با يک پرس‌  C شکل ضربه اي........ 49

پرس با ميزگردان ........................ 50

پرس با تغذيه نقاله‌اي ................... 51

پرس‌هاي ورق  کاري ....................... 53

پرس‌هاي چرخ در پشت ...................... 53

پرس‌هاي هيدروليک......................... 55

ساختمان يک پرس هيدروليک................. 56

پرس هاي هيدروليك با ميز گردان........... 57

پرس‌هاي پنوماتيک ........................ 59

پرس‌هايالکتريکي ......................... 59

 پرس‌هاي دروازه‌اي ....................... 60

پرس‌هاي دروازه‌اي با ميزگردان............. 62

پرس‌هاي دروازه‌اي هيدروليک ............... 63

عنوان                                       صفحه

پرس‌هاي دروازه‌اي بزرگ ................... 64

پرس‌هاي چهار ستونه ...................... 66

 پرس‌هاي چهار ستونه تمام فولادي  .......... 67

پرس‌هاي چهار ستونه بزرگ ................. 68

پرس‌هاي انتقالي .......................... 69

پرس‌هاي هيدروفرم ........................ 70

پرس‌هاي که از پايين به بالا عمل مي‌کنند .... 71

پرس‌هاي چهار ستونه با حرکت از پايين به بالا 72

پرس‌هاي با سرعت زياد .................... 73

پرس‌هاي  فوق‌العاده سريع ................. 73

پرس‌هاي کاملاً اتوماتيک ................... 74

وسايل انتقال دهنده...................... 75

تخليه كننده هاي اتوماتيك................. 76

تخليه كننده هاي انبركي.................... 76

 فصل چهارم (برش فلزات).................. 78

 تعريف ................................. 78

عنوان                                       صفحه

 مراحل برش ............................. 79

قالبهاي برش ............................ 80

بازي برش ............................... 81

قابل تبديل بودن قالبهاي برش بر اساس بازي برش    86

بازي برش براي فولادهاي الکتريکي .......... 90

 بازي برش براي مواد غير فلزي ............ 90

بازي برش براي قالب‌هاي اصلاح ............. 91

كليرانس زاويه اي......................... 92

قيچي ................................... 95

رابطه نيرو مقدار قيچي ................... 96

فشار برش................................ 98

فاصله مجاز بين برش‌ها ..................... 106

تئوري پارگي ورق ........................ 110

لقي نامناسب ............................ 114

نيروي برش ............................... 116

کاهش نيروي برش .......................... 117

 

عنوان                                       صفحه

 فصل پنجم (14 مرحله طراحي قالب)......... 120

نوار ورق ............................... 120

ماتريس ................................. 120

سنبه پولک زني .......................... 121

سنبه سوراخکاري ......................... 122

صفحه سنگبر .............................. 123

راهنماي داخلي .......................... 124

گچ راهنماي ورق يا کانال راهنما ......... 125

استپ انگشتي يا پين انگشتي ................. 126

پين اتوماتيک يا استپ اتوماتيک ........... 127

صفحه جدا کننده (صفحه رو بنده)........... 128

 اتصالات و بست‌ها ........................ 129

 کفشک ها ............................... 129

نقشه کامل .............................. 130

فصل ششم- مشخصات قطعه کار و محاسبات طراحی. 133

 مشخصات قطعه کار........................ 133

عنوان                                       صفحه

ابعاد................................... 133

خیلی و تنش برشی......................... 133

 محاسبات مربوط به نوار خام............... 134

مازاد عرضی و طولی....................... 134

بازدهی ورق.............................. 135

 محاسبات مربوط به ماتریس................. 136

قسمت بدون شیب........................... 136

شیب یا زاویه آزاد....................... 136

ضخامت................................... 136

حداقل فاصله سوراخ ماتریس تا لبه......... 136

مشخصات ورق گیر.......................... 137

لقی بین سنبه وماتریس (C)................ 137

لقی در بلانک زنی......................... 138

لقی در سوراخکاری........................ 138

 اتصالات................................. 139

محاسبه نیروها............................ 139

نیروی برش............................... 139

عنوان                                       صفحه

نیروی تناژ.............................. 140

 ضربه گیر............................... 140

علت استفاده از ضربه گیر................. 140

روش های تعیین لزوم ضربه گیر............. 140

-مکان دنباله قالب....................... 141

روش های پیدا کردن مکان دنباله قالب...... 141

محاسبه محل مناسب.......................... 141

منابع................................... 144


مطالب مشابه :


فایل و قالب استاندارد پایان نامه

فایل و قالب استاندارد پایان نامه. به اطلاع کلیه دانشجویان دانشگاه دهخدا در رشته های سخت
دانلود 8 قالب مناسب پاورپونت (power point) جهت ارائه پایان نامه و سمینار

وبلاگ تخصصی مهندسی ژئوتکنیک - دانلود 8 قالب مناسب پاورپونت (power point) جهت ارائه پایان نامه و
پایان نامه مکانیک - طراحی و مدلسازی قالب برش link توسط نرم افزار پیشرفته Catia

نام محصول : پایان نامه مکانیک - طراحی و مدلسازی قالب برش link توسط نرم افزار پیشرفته Catia
طراحی قالب تزریق پلاستیک لولا و شبیه سازی فرایند تزریق و تحلیل به وسیله نرم افزار MoldFlow

طراحی قالب تزریق پلاستیک لولا و شبیه سازی فرایند تزریق و تحلیل به وسیله نرم افزار MoldFlow
طراحی و ساخت قالب های ریخته گری دایکاست

دانلود کتاب.جزوه.مقاله.پایان نامه - طراحی و ساخت قالب های ریخته گری دایکاست - دانلود کتاب
پروژه طراحی قالب کشش عمیق نینم توپی

دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، جزوه - پروژه طراحی قالب کشش عمیق نینم توپی - دانلود جزوه
طراحي و مدلسازي قالب برش Link

پروژه و پایان نامه ساخت وتولیدماشین ابزا - طراحي و مدلسازي قالب برش Link - دانلود پروژه ساخت
برچسب :