برگزاری جلسه با اعضای هسته مشاوره آموزش و پرورش شهرستان ملکشاهی

     به گزارش روابط عمومي مدیریت آموزش وپرورش شهرستان ملکشاهی :این جلسه در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۱ با حضور آقای عبدالله عطابیگی ممتاز معاونت پرورشی وتربیت بدنی شهرستان ملکشاهی و دبیر هسته مشاوره ونیز مشاوران عضو هسته مشاوره شهرستان در محل اتاق معاونت پرورشی وتربیت بدنی برگزار گردید در این جلسه راهکارهایی جهت بهبود وارتقاء سطح فعالیت مشاوران در مدارس عنوان شد، همچنین دبیر هسته مشاوره گزارشی از فعالیتهای انجام گرفته در حوزه مشاوره ارائه نمود.


مطالب مشابه :


برگزاری جلسه با اعضای هسته مشاوره آموزش و پرورش شهرستان ملکشاهی

به گزارش روابط عمومي مدیریت آموزش وپرورش شهرستان ملکشاهی :این جلسه در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۱ با حضور
ملکشاهی :اجرا نکردن مصوبه معلمان شرکتی وپیش دبستانی با عکس العمل نمایندگان مواجه می شود

ایشان همچنین در پاره ای دیگر از سخنانش گفت طبیعتآ اگر آموزش وپرورش منطبق ملکشاهی اظهار
گرامیداشت هفته بهداشت در مدرسه نبوت

معاونت پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان ملکشاهی
متن نامه سرگشاده به رییس سازمان آموزش و پرورش لرستان

آموزش و پرورش دانایی محور - متن نامه سرگشاده به رییس سازمان آموزش و پرورش لرستان - در این
تشکر و قدردانی از مسئولین محترم و خدوم شهرستان ملکشاهی

اداره آموزش وپرورش واقع شدن بین دو شهرستان ملکشاهی و مهران ،جمعیت زیاد ثابت و
برچسب :