زیباترین جملات در موردارزش علم وهمنشینی با عالم

مردی از انصار به محضر رسول اکرم (ص) آمد وعرض کرد :یا رسول الله (ص) اگر جنازه ای حاضر باشد  ومجلس عالمی'

 کدامیک را دوست تر داری که من حضور یابم ؟ رسول الله (ص) فرمودند:اگر برای تشییع ودفن  کسانی باشند که عهده دار انجام آن شوندٰ  حضور یافتن در مجلس دانشمند از حاضر شدن  در تشییع هزار جنازه  وعیادت هزار بیمارواز نماز هزار شب وروزه ی هزار روز واز هزار صدقه به مستمندان دادن واز هزار حج مستحب  واز هزار جنگ مستحب  در راه خدا با مال وجان برتر است  کجا این ها با فضیلت  حضور در محضر عالم برابری می کند؟؟؟ آیا ندانسته ای که اطاعت وعبادت خدا وابسته به علم ودانش است  وخیر دنیا وآخرت با علم می باشدوبدی دنیا وآخرت با نادانی است .

بحار الانوار ج 1ص204

829294_orig.jpgمطالب مشابه :


چهل حدیث زیبا درباره علم و دانش-1

چهل حدیث بسیار زیبا درباره علم و دانش پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
ٍٍسخنان بزرگان اندیشمندان در باره ارزش علم ودانش

ٍٍسخنان بزرگان اندیشمندان در باره ارزش علم ودانش. «تعصب در علم و فلسفه مانند هر تعصب
جملات مثبت

آری به راستی چشمهایی که به دنبال کسب علم ودانش حدسها وتخمین ها در مورد جملات زیبا, جملات
چگونه يک مقاله علمی را خواندنی تر بنويسيم؟

علـــــــــم ودانـــــــش با وجود مقالات فراوانی که در مورد نحوه نگارش صحيح و قابل فهم
جملات زیبا

آری به راستی چشمهایی که به دنبال کسب علم ودانش علم را گسترده تر در مورد رتبه
احادیث در مورد علم

احادیث در مورد علم - از مستی ثروت ، از مستی علم ودانش ، از مستی تمجید و جملات قصار و
زیباترین جملات در موردارزش علم وهمنشینی با عالم

زیباترین جملات در موردارزش علم وهمنشینی با عالم . مردی از انصار به
دو خبر در مورد اعلام لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد و پیام نور در سال 91

حدسها وتخمین ها در مورد رتبه تایید نظرات به منزله تایید ان جملات از ایستگاه علم ودانش.
مقام حضرت زهرا (علیها السلام) و جایگاه علمی ایشان

علـــــــــم ودانـــــــش جملات را در باشد و در عین رضایت، او را مورد
برچسب :