نمرات درس سیستم های اطلاعات مدیریت MIS دانشگاه پیام نور شاهدیه

نمرات میان ترم درس MIS دانشگاه شاهدیه

ردیف

نام و نام خانوادگی

نمره میان ترم

نمره کلاسی

نمره ارائه

نمره کل

1

مژده درویش

2.1

 1

 3

6

2

زهرا نایبی

1.3

 1

 

2.3

3

علی استقامت

1.1

1.0

3.0

5.1

4

الهام خبیری

1.2

 1

 

2.2

5

نجمه برخورداری

2.3

 3

6

6

ارزو سلطانی

1.7

 1

 3

5.7

7

نرگس بورقی

2.3

 1

 3

6

8

مهرانگیز صباغیان

1.8

 1

 

2.8

9

وحیده منتظر خادم

2.0

 1

 3

6

10

870046573 بهاره

1.3

 1

 3

5.3

11

سحر شریفی

1.1

 1

 3

  5.1

 


مطالب مشابه :


منابع و برنامه 9 ترمه

( مخصوصا پیام نور) صفحه نخست برنامه کلاسی ساختمان شاهدیه برنامه کلاسی ساختمان 17
پیش ثبت نام

( مخصوصا پیام نور) صفحه نخست برنامه کلاسی ساختمان شاهدیه برنامه کلاسی ساختمان 17
بیمه حوادث

( مخصوصا پیام نور) صفحه نخست برنامه کلاسی ساختمان شاهدیه برنامه کلاسی ساختمان 17
قابل توجه دانشجویان جدیدالورود

( مخصوصا پیام نور) صفحه نخست برنامه کلاسی ساختمان شاهدیه برنامه کلاسی ساختمان 17
نمرات درس سیستم های اطلاعات مدیریت MIS دانشگاه پیام نور شاهدیه

نمرات درس سیستم های اطلاعات مدیریت mis دانشگاه پیام نور شاهدیه پیام نور کلاسی . نمره
جزوه کلاسی درس سیستم عامل

این جزوه توسط آقای دهقانپور و خانم حسن زاده از دانشگاه پیام نور شاهدیه و جمعي از دانشجويان
آنچه که دانشجویان ورودی جدید دانشگاه پیام نور باید بدانند! "فرهادحیدری

دانشـــگاه پیام نــور دانشگاه پیام نور یزد ( شاهدیه) * برنامه کلاسی دانشگاه
نرم افزار snapshot viewer

دانشگاه پیام نور مرکز یزد لینکهای مستقیم به برنامه های کلاسی شاهدیه یوزر و پسورد نود 32.
زمان انتخاب واحد نیمسال دوم دانشگاه پیام نور

زمان انتخاب واحد نیمسال دوم دانشگاه پیام نور برنامه کلاسی; برنامه 9 ترمه ;
جزوات درسی : جزوه درس سیستم عامل

دانشجویان مهندسیit پیام نور رفسنجان چارت دروس و برنامه کلاسی. اسلاید هاو جزوات آموزشی
برچسب :