فهرست همایش های علوم پزشکی در اسفند 92 و سال 93

همایش های اسفند 92

۱ الی ۱ اسفند ۱۳۹۲- بیستمین کنگره سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژی   
۳ الی ۳ اسفند ۱۳۹۲- اولین همایش ملی میکروب شناسی نوین   
۳ الی ۴ اسفند ۱۳۹۲- اولین کنگره بازی های رایانه ای و ارتقای سلامت    
۶ الی ۸ اسفند ۱۳۹۲- دوازدهمین همایش کشوری گفتار درمانی ایران    
۶ الی ۸ اسفند ۱۳۹۲- دومین همایش سراسری جامعه سالم  
۶ الی ۸ اسفند ۱۳۹۲- ششمین همایش سامانه های نوین دارورسانی ایران   
۶ الی ۸ اسفند ۱۳۹۲- نهمین همایش دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی شرق کشور  
۶ الی ۹ اسفند ۱۳۹۲- دومین کنگره مشترک قلب و عروق ایران       
۷ الی ۷ اسفند ۱۳۹۲- دومین همایش منطقه ای اخلاق پزشکی    
۷ الی ۷ اسفند ۱۳۹۲- سومین همایش قرآن پژوهی و طب    
۷ الی ۸ اسفند ۱۳۹۲- سومین سمینار انتریک پاتوژن 
۷ الی ۸ اسفند ۱۳۹۲- نخستین همایش ملی علوم زیستی   
۷ الی ۹ اسفند ۱۳۹۲- کنگره سالانه انجمن ارتوپدی اصفهان  
۷ الی ۹ اسفند ۱۳۹۲- نهمین کنگره بین المللی سرطان پستان  
۷ الی ۹ اسفند ۱۳۹۲- دوازدهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان فک و صورت ایران   
۷ الی ۹ اسفند ۱۳۹۲- چهارمین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران   
۸ الی ۸ اسفند ۱۳۹۲- هفتمین همایش کشوری انجمن آموزش علوم پزشکی  
۸ الی ۹ اسفند ۱۳۹۲- سومين همايش كشوري سوختگي   
۱۳ الی ۱۴ اسفند ۱۳۹۲- دومین کنگره ملی روانشناسی اجتماعی   
۱۳ الی ۱۵ اسفند ۱۳۹۲- کنگره سراسري تغذيه رشد و تکامل در نوزادان و کودکان    
۱۴ الی ۱۵ اسفند ۱۳۹۲- سومین کنگره دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی  
۱۴ الی ۱۶ اسفند ۱۳۹۲- اولین همایش داخلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد   
۱۵ الی ۱۶ اسفند ۱۳۹۲- اولین همایش تازه های فیبریلاسیون دهلیزی  
۱۸ الی ۱۸ اسفند ۱۳۹۲- ششمین کنگره داخلی تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اهواز 

۲۰ الی ۲۰ اسفند ۱۳۹۲- اولین همایش قرآن پژوهی و طب همایش های فروردین ۱۳۹۳ 

۲۰ الی ۲۲ فروردین ۱۳۹۳- همایش تازه هاي گوارش کبد کودکان   
۲۸ الی ۳۱ فروردین ۱۳۹۳- دوازدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی  

 

همایش های اردیبهشت ۱۳۹۳  

۲ الی ۵ اردیبهشت ۱۳۹۳- ششمین سمپوزیوم تازه های قلب و عروق- شیراز      
۳ الی ۵ اردیبهشت ۱۳۹۳- چهارمین کنگره راینولوژی و جراحی پلاستیک صورت خاورمیانه   
۴ الی ۵ اردیبهشت ۱۳۹۳- هشتمین کنگره ساليانه کولورکتال     
۹ الی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳- پانزدهمین همايش کشوری آموزش علوم پزشکي      
۹ الی ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳- هفدهمین كنگره سالانه انجمن اورولوژي ايران    
۹ الی ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳- هشتمین کنگره پرستاری اورولوژی  
۹ الی ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳- بیستمین سمینار سالیانه فارابی      
۹ الی ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳- دوازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران      
۱۰ الی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳- اولین همایش ملی میان وعده های غذایی   
۱۰ الی ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳- چهارمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران     
۱۰ الی ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳- نهمین کنگره کشوری دانشجویان مدیریت و اقتصاد سلامت  
۱۰ الی ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳- همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران   
۱۶ الی ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳- سیزدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران     
۱۶ الی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳- اولین همایش بین المللی پرستاری و مامایی   
۱۷ الی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳- نهمين كنگره بررسي جديدترين مقالات و نوآوري هاي پوست   
۱۷ الی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳- بیست و پنجمین کنگره سالیانه فیزیوتراپی  
۲۰ الی ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳- سومین کنگره کاشت حلزونی شنوایی و علوم وابسته  
۲۰ الی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳- بیست و دومین کنگره سالانه انجمن جراحان کودکان ایران    
۲۳ الی ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳- بیست و دومین سمینار سالیانه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
۲۳ الی ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳- سومین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان       
۲۳ الی ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳- اولین همایش سراسری روانشناسی سلامت ایران 
۲۳ الی ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳- پنجمین همایش کشوری سایکوفارماکولوژی     
۲۳ الی ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۳- سی امین کنگره رادیولوژی ایران    
۲۴ الی ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳- سومین کنگره ملی گیاهان دارویی   
۲۴ الی ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳- دومین سمینار کشوری مرکز تحقیقات آلرژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز  
۲۵ الی ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۳- سومین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران    
۲۹ الی ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳- پنجمین همایش قرآن و سلامت  
۳۱ اردیبهشت الی ۱ خرداد ۱۳۹۳- سومین کنگره بین المللی سلامت زنان   
۳۱ اردیبهشت الی ۲ خرداد ۱۳۹۳- اولین کنگره بین المللی سوء مصرف الکل  

 

همایش های خرداد ۱۳۹۳  

۱ الی ۲ خرداد ۱۳۹۳- دومین کنگره کشوری پژوهش و کاربرد سلول های بنیادی    
۳ الی ۵ خرداد ۱۳۹۳- سیزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی ژنتیک ایران   
۷ الی ۹ خرداد ۱۳۹۳- پنجمین همایش داروسازی بالینی ایران   
۷ الی ۹ خرداد ۱۳۹۳- نهمین همایش بیماری های شایع گوارش و کبد کودکان    
۷ الی ۹ خرداد ۱۳۹۳- اولین کنگره بین المللی بیماری های التهابی روده و اختلالات ناشی از گلوتن     
۷ الی ۹ خرداد ۱۳۹۳- بیستمین کنگره سراسری انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری- اصفهان   
۸ الی ۹ خرداد ۱۳۹۳- اولین همایش کشوری مطالعات میکروسکوپی  
۸ الی ۹ خرداد ۱۳۹۳- کنگره پژوهش های کاربردی در سرطان های شایع ایران  
۱۶ الی ۱۷ خرداد ۱۳۹۳- سومین کنگره بین المللی تازه های اکوکاردیوگرافی      
۲۰ الی ۲۳ خرداد ۱۳۹۳- بيست و يكمين كنگره بين المللي نورولوژي و الكتروفيزيولوژي باليني ايران   

 

همایش های تابستان ۱۳۹۳  

۲۹ الی ۳۱ مرداد ۱۳۹۳- هفتمين همايش سالانه انجمن غدد و متابوليسم کودکان ايران 
۴ الی ۶ شهریور ۱۳۹۳- پانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی   
۱۲ الی ۱۴ شهریور ۱۳۹۳- پانزدهمین کنگره بین المللی پزشکی تولید مثل 
۱۲ الی ۱۴ شهریور ۱۳۹۳- دهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی رویان     
۱۲ الی ۱۴ شهریور ۱۳۹۳- نهمین همایش پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل  
شهریور ۱۳۹۳- پانزدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور  

 

همایش های پاییز ۱۳۹۳   

۴ الی ۵ مهر ۱۳۹۳- کنگره ملی راهکارهای ارتقای سلامت و کاهش مرگ و میر مادری 
۸ الی ۱۰ مهر ۱۳۹۳- دومین کنگره فناوری های نوین آزمایشگاهی 
۸ الی ۱۰ مهر ۱۳۹۳- همایش پیشگیری و درمان بيماران با طب مکمل  
۱۷ الی ۲۰ مهر ۱۳۹۳- سومین کنگره بین المللی پیشگیری از بیماریهای قلب  
۲۲ الی ۲۵ مهر ۱۳۹۳- چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و زایمان  
۲۳ الی ۲۵ مهر ۱۳۹۳- هشتمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران   
۲۴ الی ۲۸ مهر ۱۳۹۳- بیست و ششمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان   
۲۴ الی ۲۸ مهر ۱۳۹۳- دوازدهمین همایش پرستاری کودکان    
۲۹ مهر الی ۱ آبان ۱۳۹۳- اولین همایش بین المللی بازتوانی قلبی   
آبان ۱۳۹۳- چهارمین كنگره انجمن نفرولوژي كودكان ايران  
۱۰ الی ۱۳ آذر ۱۳۹۳- بیست و چهارمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران     

 

همایش های سال ۱۳۹۴

فهرست همایش های پزشکی سال ۱۳۹۴


منبع:  http://www.clinicalmedicine.ir/


مطالب مشابه :


هفتمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران - ۲۴ تا ۲۶ مهر ۹۲ - شیراز

پایگاه پرستاران دانشگاه بقیه الله(عج) - هفتمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران - ۲۴ تا
فهرست همایش های علوم پزشکی در اسفند 92 و سال 93

درمانی شیراز در بیش از 25 مقاله در کنگره های ملی و بین انجمن روماتولوژی
فهرست کنگره ها، کارگاه ها، همایش ها و سمینارهای داخلی و خارجی

فهرست کنگره ها، کارگاه ها انجمن روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
همایش1006- سیزدهمین کنگره سراسری مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران

همایش روماتولوژی. همایش1238- اولين کنگره کميته هاي همایش1235- همایش بین المللی mhealth شیراز
همایش های سال 1392

نام هتل آدرس تلفن فاصله تا محل برگزاری کنگره روماتولوژی ایران، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
همایش949- کنگره بین المللی سالمندی و سلامت

همایش روماتولوژی. دانشگاه علوم پزشکی شیراز همایش1256- نخستین کنگره درد و درمان اصفهان با
شانزدهمین کنگره سراسری ناباروری - اسفند 88 - شیراز

دانش پرستاری: از کلاس درس تا جامعه - شانزدهمین کنگره سراسری ناباروری - اسفند 88 - شیراز - From Class
کنگره کشوری سالمندی و سلامت . 13 تا 15 اسفند 93 شیراز

دانش پرستاری: از کلاس درس تا جامعه - کنگره کشوری سالمندی و سلامت . 13 تا 15 اسفند 93 شیراز - From Class
برچسب :