نمونه كارنامه ها و درصدهاي رتبه هاي برتر كارشناسي ارشد 1392


نمونه كارنامه ها و درصدهاي برخي از رتبه هاي ارشد 1392


حقوق خصوصی:


 آقا وحید رتبه 17 ( دانشگاه شهید بهشتی):

مدنی 88-آدم 86-تجارت 65-فقه26


سرکار خانم ستاره رضایی رتبه 36 خصوصی-6 مالکیت-57 تجارت بین الملل(خصوصی تربیت مدرس) :

مدنی63- تجارت62 - ادم52 - متون فقه50 - متون حقوقی52 -معدل 16/33


 رتبه 55 :

تجارت 85-  آدم - 91 فقه 64-  مدنی 48- معدل 19/17


رتبه 65 خصوصی و 45 شرکتهای تجاری و45 خانواده و 79 مالکیت :

مدني68- دادرسي مدني70 -تجارت 91 -فقه 15 -تعهدات 64 -ارث-64 دادرسي خانواده49 -  معدل 18.20


رتبه 83  (دانشگاه علوم قضایی):

مدنی 60 - آ د م 93 - متون فقه46 -تجارت 55 -معدل:17:61


رتبه 102 (روزانه شیراز):


مدنی 63 -آدم 81 -تجارت 60 -متون فقه 54 - معدل 14/33


رتبه 150 :

تجارت 65- ادم 60- مدنی 58 - فقه 48 -متون حقوقی 10(روزانه گیلان و رتبه؟؟؟):


مدنی 51- آیین دادرسی مدنی 69- متون حقوقی 51-حقوق تجارت 37-متون فقه 31-معدل:17/20


رتبه 201 (شبانه  دانشگاه تهران محل تحصیل پردیس قم) :

مدنی38- آدم93- تجارت69- متون فقه60


سرکار خانم فرناز ابراهیم زاده رتبه 218 (روزناه اصفهان):

مدنی 66.67-تجارت  46.67-   آ.د م 61.90 - متون فقه 36.84- زبان سفید


رتبه  249 (روزانه بهشتی مالکیت فکری):

مدنی68.33-  ادم55.56-  تجارت 56- فقه19.33-  زبان 11.11


جناب آقای علی باقری، رتبه 260 (شبانه مازندران -بابلسر):

متون فقه48 - مدنی59- آ.د.م58 - تجارت58-معدل 16.30


جناب آقای رفیعی رتبه 354 (پیام نور تهران مرکز):

مدنی  60- آ.د.م  85 -  تجارت  26 -  متون فقه  24


رتبه 438 خصوصی و 426 مالکیت فکری(مالکیت فکری روزانه قم):

مدنی60 - تجارت63 - آیین دادرسی مدنی45 - متون فقه17


رتبه 500

مدنی36- آدم63- فقه73- تجارت46- زبان10جزا:


رتبه 330  (پردیس خودگردان شهید بهشتی):

جزا عمومي 73- جزاي اختصاصي 66- دادرسي كيفري 75- متون فقه 30-متون حقوقي 7


رتبه 438 (پردیس خودگردان دانشگاه شیراز):

جزا عمومی 75 -جزا اختصاصی 71 -کیفری 68 -متون فقه 17- معدل 16.39


ثبت:


رتبه 470حقوق خصوصی(گرایش ثبت):


مدنی 35%- آ.د.م 75% -  تجارت 68% -  فقه 38%-  زبان5%


تجارت بین الملل:


رتبه 240 (مجازی دانشگاه تهران)

مدنی49- تجارت43-بین الملل خصوصی44 - بین الملل عمومی21- متون حقوقی4


جناب آقای سید احمد ، رتبه 17 دانشگاه صنعت نفت تهران:


متون فقه 65- اداری 75 -اساسی 70-بین الملل عمومی 45 (وبلاگ )(استفاده از نمونه کارنامه ها با ذکر منبع بلا مانع است)منبع : وبلاگ حقوقي نيما جهانشيري432.gifمطالب مشابه :


رتبه‌های برتر کارشناسی ارشد

راهنمایی برای موفقیت در آزمون وکالت 94 و 94 و کارشناسی ارشد های برتر کارشناسی ارشد. رتبه ی
جزوات خلاصه شده توسط رتبه های برتر کارشناسی ارشد باغبانی

جزوات خلاصه شده توسط رتبه های برتر کارشناسی ارشد باغبانی در صورت کمبود وقت شما تا زمان
رتبه های ارشد88

کارشناسی ارشد حسابداری رتبه های کارشناسی ارشد حسـابداری برتـــر
کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد سال 1388،نفرات برتر کنکور 1388:

کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد آقای مالک یزدانی امیرلو رتبه 1 ارشد علف های
نمونه كارنامه ها و درصدهاي رتبه هاي برتر كارشناسي ارشد 1392

نمونه كارنامه ها و درصدهاي رتبه هاي برتر منابع کارشناسی ارشد مصاحبه با رتبه های برتر.
مصاحبه با نفرات برتر کنکور کارشناسی ارشد برق

مصاحبه با نفرات برتر کنکور کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد رتبه شما در آزمون های
منابع کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره

کارشناسی ارشد رشته مشاوره مشاوره با رتبه های برتر راهنمایی و مشاوره از دانشگاه علامه
برچسب :