برنامه آموزشي نرم افزار رافع 6

 

 جزوه آموزشي حسابداري باكامپيوتر (كار با نرم  افزار رافع 6)

 امروزه با پيشرفت تكنولوژي ومكانيزه شدن امور مي بينيم  اغلب اعمال وكارهايي كه به نوعي با كاغذ سرو كار دارند كم كم رو به سوي كامپيوتري شدن آوردند . ازجمله اين كارها حسابداري مي باشد كه با اسناد ودفاتر سرو كار دارند ودفاتر يكي از ملزومات كار هر حسابدار بحساب مي آيد .

حسابداري نيز مانند ساير فنون از امرمكانيزه شدن مستثني نبوده واز اين رو برنامه نويسان نيز سعي وتلاش نمودند تا با تهيه نرم افزار هاي مختلف كار حسابداري به تسريع وتسهيل اين امر كمك كنند يكي از اين نرم افزارها رافع 6 مي باشد كه به توضيح آن مي پردازيم .

براي استفاده از نرم افزار رافع 6 ابتدا بايد CD   آنرا تهيه نمود وبرروي كامپيوتر خود نصب كرد.

 

طريقه نصب نرم افزار رافع 6 :

براي نصب برنامه بر روي دستگاه مورد نظر مراحل زير را قدم به قدم انجام داد .

CD را داخل درايو قراردهيد .

 از گزينه My Computer  درايو خود را كه معمولا درايو G است انتخاب مي كنيم .

 در اين حالت نام درايو به Rafe 6   تغيير پيدا مي كند .

بر روي آن دوبار كليك مي كنيم آيكون هاي آن باز ميشود .

گزينه Setup  را انتخاب مي كنيم مراحل نصب آغاز مي شود .

 بعد دكمه next  رادر تمام مراحل انتخاب ميكنيم ورافع شروع به نصب شدن مي كند. در پنجره آخري گزينه Finish  رانتخاب مي كنيم .

آيكون رافع 6 برروي صفحه نمايش نمايان مي شود.آنراانتخاب مي كنيم وكليك مي كنيم

 ابتدا شماره سريال CD   (ازروی سی دی)

 و بعد كد ورودي اصلي   (ازروی سی دی)  

 را وارد مي كنيم واينتر مي زنيم  .

سپس كد كاربري :

   عدد 1 را وارد مي كنيم و اينترمي زنيم .

 كد رمز : عدد 1 را وارد مي كنيم و اينتر مي زنيم و وارد برنامه رافع 6 مي شويم .

 

  حسابداري با نرم افزار رافع 6 :

براي حسابداري با نرم افزار رافع 6 بايد ابتدا سال مالي ودفتر مالي خاص هر شركت را تنظيم نمائيم وسپس به محيط رافع 6 وارد مي شويم .

نرم افزار رافع 6 قابليت انجام حسابداري چند مؤسسه را هم زمان باهم دارد .

به اين معني كه مي توانيم براي هر شركت سال مالي ودفتر مالي مخصوص آن شركت را تنظيم كنيم .

همانطور كه مي دانيم اولين گام در حسابداري سند زدن مي باشد وپس ازسند زدن اطلاعات وارد دفاتر روزنامه وسپس كل ومعين و. . . .  مي شود ونيز هر حسابدار براي تنظيم اطلاعات هنگام افتتاح دفاتر ابتدا دفاتر كل خود را تنظيم مي كند .

 در حسابداري با رافع 6 ابتدا بايد كدهاي كل هر حساب را تنظيم كنيم .

 

چگونه دفتر كل را در رافع 6 تنظيم نمائيم :

گزينه مديريت اطلاعات را انتخاب كنيد .

گزينه تنظيم كدهاب كل و معين را انتخاب كنيد .

اگر سرفصل حساب مورد نظر را در فهرست حسابها نيافتيد. گزينه درج را انتخاب كنيد (در قسمت سمت چپ صفحه باز شده قرار دارد)

در صفحه انتخاب گروه كل بر روي گروه مورد نظر كليك كنيد .

اطلاعات مورد نظر را وارد نمائيد .

 

 چگونه دفتر معين را در رافع 6 تنظيم نمائيم:

گزينه مديريت اطلاعات را انتخاب كنيد .

تنظيم كدهاي كل و معين را انتخاب كنيد .

روي گزينه فهرست حسابهاي معين كليك كنيد .

در صفحه اي كه باز مي شود گزينه درج حساب معين را انتخاب كنيد .

حساب مورد نظر را درج  وثبت نمائيد .

 

 تفضيل چيست؟ و چگونه تنظيم مي شود ؟

در رافع 6 سه دسته از حسابها تفضيل دارند: كالاها ، اشخاص ، بانكها

 

 چگونه كالاي تجاري خود را به رافع 6 معرفي كنيم :

گزينه مديريت اطلاعات را انتخاب كنيد .

 گزينه تنظيم كدهاي كالاها را انتخاب كنيد .

در صفحه اي كه باز مي شود درسطر دوم نام كالا را وارد كنيد .

در سطر سوم واحد اندازه گيري را با كليك روي مربع كوچك علامت دار انتخاب كنيد .

اگر وجود نداشت مي سازيم  .

سپس نوع كالا را مشخص كنيد . (كالاي آماده براي فروش ، يا كالاي مواد اوليه خط توليد  )

قيمت كالا را وارد كنيد .

كالا را ثبت نمائيد .

 

به چه طريقي واحدهاي اندازه گيري را مشخص كنيم :

گزينه مديريت راطلاعات را  انتخاب كنيد .

گزينه تنظيم واحدهاي اندازه گيري كالا را انتخاب كنيد .

در صفحه اي كه باز مي شود اگر واحد مورد نظر شما وجود داشت  آنرا انتخاب كنيد .

اگر واحد مورد نظر شما وجود نداشت گزينه درج  واحد را انتخاب كنيد .

در صفحه اي كه باز مي شود نام واحد خود را وارد كنيد .

آن را ثبت كنيد .

 

 چگونه انبارها را در رافع 6 معرفي كنيم :

گزينه مديريت راطلاعات را انتخاب كنيد .

گزينه تنظيم انبارهاي شركت  را انتخاب كنيد .

گزينه درج انبار را انتخاب كنيد .

در صفحه اي كه باز مي شود نام انبار مورد نظر را وارد كنيد .

اينتر بزنيد بر روي مربع كوچكي كه علامت نقطه چين دارد ( درسطر نام انبار دار) كليك كنيد .

از صفحه فهرست تفصيلي كه اشخاص باز مي شود نام انبار دار را با دو كليك انتخاب كنيد . 

ساير اطلاعات را وارد كنيد .

اطلاعات را ثبت نمائيد .

 

 چگونه انبار مورد نظر را جاري كنيم :

گزينه فروش انبار را انتخاب كنيد .

گزينه مديريت  اطلاعات  را انتخاب كنيد .

از فهرست انبار روي انبار مورد نظر دو بار كليك نمائيد .

گزينه فهرست اطلاعات را انتخاب كنيد .

معرفي وتنظيم كالاها ي انبار جاري را انتخاب كنيد .

 

  چگونه كالاهاي هر انبار را در رافع 6 تنظيم نمائيم :  

 

ابتدا بايد گروه كالاها را تنظيم كنيم و براي اين كار :

روي گزينه تنظيم گروه كالا كليك كنيد ( مستطيل زرد رنگ بالاي صفحه)

گزينه درج گروه كالا را انتخاب كنيد.

در صفحه اي كه باز مي شود نام گروه  را درج نمائيد.

ثبت اطلاعات كنيد. گروه كالا تنظيم شد اگر در انجام گروههاي مختلف كالا وجود داشت .

به همين ترتيب ساير گروهها را تنظيم كنيد .

براي انتخاب كالاهاي هرگروه:

انتخاب كالا براي انبار

گزينه درج كالا را انتخاب كنيد .

در پنجره اي كه باز شد روي مستطيل زرد رنگ  كليك كنيد.

از فهرست كدهاي كالا ، كالاي مورد نظر را انتخاب كنيد .

( نام كالا واطلاعات وارد صفحه مي شود)

تعداد موجودي اوليه كالا را وارد كنيد .

وثبت نمائيد .

توجه : اطلاعات وارد سند افتتاحيه مي شود.

 

 چگونه بانكها را به رافع 6 معرفي كنيم ؟

گزينه مديريت اطلاعات را انتخاب كنيد .

تنظيم كدهاي كل ومعين را انتخاب كنيد .

بانك را انتخاب كنيد .

درج كد معين را انتخاب كنيد .

كد معين مربوطه را وارد كنيد

 تفضيلي را فعال كنيد

ثبت كنيد .

 

چگونه موجودي اوليه بانكها را وارد رافع كنيم  ؟

گزينه مديريت اطلاعات را انتخاب كنيد .

گزينه معرفي وتنظيم حسابهاي جاري بانك را انتخاب كنيد .

از پنجره كدهاي معين ، معين بانك را انتخاب كنيد .

در سطر بعد موجودي اوليه بانك را وارد كنيد .

تاريخ افتتاح و ساير اطلاعات را وارد كنيد .

ثبت حساب بانكي نمائيد .

توجه : اطلاعات وارد سند افتتاحيه مي شود .

 

 چگونه صندوق را به رافع 6 معرفي كنيم ؟

گزينه مديريت اطلاعات را انتخاب كنيد .

گزينه تنظيم كدهاي كل ومعين را انتخاب كنيد .

صندوق را انتخاب كنيد .

 درج كد معين را انتخاب كنيد .

كد معين مربوطه را تنظيم نمائيد .

 

 چگونگي ثبت  موجودي اول دوره صندوق در رافع 6 :

گزينه مديريت اطلاعات را انتخاب كنيد .

گزينه تنظيم موجودي اول دوره صندوق را انتخاب كنيد .

صندوق مورد نظر را انتخاب كنيد .

در صفحه اي كه باز مي شود موجودي اوليه صندوق را وارد كنيد .

رافع 6 اطلاعات را وارد سند افتتاحيه مي نمايد .

 

 چگونه بازاريابان را به رافع 6 معرفي كنيم ؟ 

گزينه مديريت اطلاعات را انتخاب كنيد .

گزينه معرفي وتنظيم فهرست بازارياب را كليك كنيد .

درصفحه اي كه باز مي شود روي گزينه معرفي بازارياب كليك كنيد.

نام بازارياب را وارد كنيد ودر صد بازارياب را مشخص كنيد .

نوع پرداخت را وارد كنيد .

گزينه ثبت را انتخاب كنيد .

 

 چگونه عمليات مالي را در رافع 6 ثبت كنيم ؟

همانگونه كه مطلعيد درفعاليت مالي اول سند زده مي شود و بعد اسناد در دفاتر ثبت مي شود در رافع 6 به همين طريق عمل مي شود پس از وقوع رويداد مالي ابتدا سند حسابداري صادر مي شود وثبت موقت مي گردد ودر پايان تمامي اسناد موقت  تبديل به دائم مي گردد وبه اين صورت اطلاعات مالي وارد وثبت در دفاتر حسابداري ( روزنامه ، كل) مي گردد .

 

 براي سند زدن :

گزينه حسابدار ي را انتخاب كنيد .

گزينه اسناد را انتخاب كنيد .

اسناد موقت را انتخاب كنيد .

در صفحه اي كه باز مي شود گزينه صدور بالاي صفحه را انتخاب كنيد .

صفحه سند باز مي شود .

تاريخ سند را تنظيم كنيد .

در رديف اول بر روي مربع اول كه علامت نقطه چين دارد كليك كنيد .

از فهرست حسابها حساب مورد نظر را انتخاب كنيد . (حسابي كه بدهكار يا بستانكار مي شود )

در نوار زرد رنگ كه فعال شده شرح مناسب را وارد كنيد .

مبلغ حساب بدهكار يا بستانكار را در ستون مربوطه وارد كنيد .

ساير حسابها را وارد كنيد .

در سطر شرح سند موقت ( نوار مشكي پايين صفحه ) كليك كنيد .

نوار زرد رنگ مي شود .

شرح را وارد كنيد .

ثبت سند كنيد .

 

 حسابداري خريد و فروش كالاي تجاري :

چگونه فروش كالاي تجاري خود را ثبت نمائيم ؟

گزينه فروش انبار را انتخاب كنيد .

گزينه برگه فروش را انتخاب كنيد.

در صفحه اي كه باز مي شود گزينه صدور را انتخاب كنيد .

در صفحه صدور فاكتور، تاريخ سند را تنظيم كنيد .

نام خريدار  را با كليك بر روي مربع كوچك كه علامت + دارد از فهرست كدهاي تفضيلي انتخاب كنيد . ( اگر وجود نداشت بسازيد)

 در رديف اول بر روي اولين مربع كه علامت نقطه چين دارد كليك كنيد .

 انباري را كه كالا ار آن فروخته مي شود انتخاب كنيد .

نوار كد كالا را فعال كنيد .

بر روي مربع دوم كه نقطه چين دارد كليك كنيد .  

از فهرست كالاها كالاي مورد نظر را انتخاب كنيد .

مقدار كالايي را كه مي خواهيد بفروشيد را در ستون مقدار وارد كنيد .

بهاي فروش را در ستون مربوطه وارد كنيد .

بر روي ستون بهاي كل كليك كنيد . (رافع قيمت كل كالاي فروش رفته را محاسبه مي كند )  .

بقيه كالاها را به همين طريق وارد كنيد .

مقدار و نوع تخفيف و عوارض قانوني را در پائين صفحه مشخص كنيد .

 

 براي طريقه تسويه:

     طريقه تسويه x

   اكنون بر روي مستطيل مشكي كه بر روي                                          نوشته شده كليك نمائيد صفحه اي كه باز مي شود اگر فروش نقدي ويا با چك يا حواله باشد گزينه مربوطه را انتخاب كنيد .

در صفحه اي كه باز مي شود اطلاعات مربوطه را تكميل و ثبت نمائيد .

براي ثبت فاكتور فروش بر روي گزينه ثبت و انتقال كليك كنيد .

 

 چگونه كالاي خريداري شده را انتخاب مي كنيم :

گزينه فروش وانبار را انتخاب مي كنيم  .

زير منوي برگه رسيد  ، خريد را انتخاب كنيد .

گزينه صدور را انتخاب نمائيد .

صفحه تشابه به فاكتور فروش است .

تاريخ و نام فروشنده را مشخص كنيد .

عمليات مانند برگه فروش مي باشد .

 

 چك وارده چيست ؟ چك صادره چيست ؟

چك وارده چكي مي باشد كه از ديگران گرفته ايم ممكن است مدت دار باشد وتا قبل از رسيدن به زمان سر رسيد بخواهيم آن را خرج كنيم .

چك صادره ، چكي مي باشد كه مؤسسه در ازاي خريد كالا و هزينه ..  . . . صادر مي نمايد وممكن است مدت دار باشد .

 

 برگشت از فروش كالاي فروخته شده را چگونه ثبت كنيم :

گزينه فروش وانبار را انتخاب مي كنيم .

برگشت از فروش وتخفيفات را انتخاب  مي كنيم .  

صفحه را مانند فاكتور فروش تكميل نمائيد .

گزينه ثبت و انتقال را انتخاب كنيد .

 

 برگشت از خريد كالاي خريداري شده را چگونه ثبت كنيم :

همانند برگشت از فروش عمل كنيد :   

    گزينه خريد وانبار را انتخاب مي كنيم .

برگشت از خريد وتخفيفات را انتخاب  مي كنيم .  

صفحه را مانند فاكتور خريد تكميل نمائيد .

گزينه ثبت و انتقال را انتخاب كنيد  .

 

 انتقال كالا از يك انبار به انبار ديگر :

 اگر مؤسسه اي  داراي چند انبار باشد براي انتقال كالا از يك انبار به انبار ديگر به روش زير عمل مي كنيم.

گزينه فروش و انبار را انتخاب مي كنيم .

مديريت انبارها را انتخاب كنيد .

انتقال يك كالا از يك انبار به انبار ديگر را انتخاب كنيد .

صدور كنيد .

روي نقطه چين اول كليك كنيد .

از فهرست انبارها  انباري را كه مي خواهيم كالا از آن خارج شود را انتخاب كنيد . 

رو نقطه چين دوم كليك كنيد .

نام انبار ي را كه مي خواهيم كالا به آن وارد شود را انتخاب كنيد . 

بر روي نقطه چين نام تحويل دهنده كليك نمائيد واز فهرست تفضيلي ( نام انبار دار ) شخص مورد نظر را انتخاب نمائيد .  

نام تحويل گيرنده را مشخص مي كنيم .

روي درج كالا كليك نمائيد .

از فهرست نام كالاي مورد نظر را انتخاب كنيد .

در صفحه اي كه باز مي شود تعداد كالاي انتقالي را وارد و كليك كنيد .

نام كالاي بعدي را وارد كنيد .

ثبت كنيد .

 

 اگر كالا توسط بازارياب فروخته شود چگونه ثبت كنيم ؟  

گزينه فروش وانبار را انتخاب مي كنيم .

برگه فروش توسط بازارياب را انتخاب كنيد .

اطلاعات را مانند برگه فروش تكميل كنيد .

كليد 5 F را فشار دهيد

 از صفحه مربوط به كدهاي تفضيلي بازاريابان نام بازار ياب را انتخاب كنيد .

اگر وجود نداشت بسازيد فاكتور را ثبت وانتقال نمائيد .

 

  برگه پيش فاكتور وانتقال آن به برگه فاكتور :

   اگر خريدار از قبل كالاي خود را سفارش دهد برگه پيش فاكتور را صادر نمائيد . 

گزينه فروش را انتخاب كنيد .

برگه فروش را انتخاب كنيد .

گزينه صدور را انتخاب كنيد .

برگه مشابه به فاكتور فروش است .

ثبت كنيد .

برگه پيش فروش فاكتور تسويه ندارد .

 

 انتقال پيش فاكتور به فاكتور :

زمان تحويل كالا به مشتري

 گزينه فروش وانبار را انتخاب مي كنيم

برگه فروش را انتخاب كنيد .

گزينه صدور را انتخاب كنيد .

كليد 3 F فشار دهيد .

  از فهرست پيش فاكتور ها پيش فاكتور مورد نظر را بيابيد وانتخاب كنيد .

تا ييد كنيد

نوع تسويه را مشخص نمائيد .

ثبت وانتقال نمائيد .

 

 گزينه دخل وخرج :

گزينه دخل وخرج داراي منوهايي به شرح زير مي باشد .

پرداخت دستمزد به بازاريان .

پرداخت به بستانكاران متفرقه .

پرداخت به بستانكاران تجاري .

  هزينه:

پرداخت به بدهكاران تجاري  .

پرداخت به بدهكاران متفرقه  .

پرداخت به تنخواه گردانان

 چگونه مي توان دستمزد بازاريابان را ثبت نمود؟

گزينه دخل وخرج را انتخاب كنيد .

پرداخت دستمزد به بازاريابان را  انتخاب كنيد .

  صدور كنيد .

در برگه پرداخت تاريخ را تنظيم نمائيد .

كد بدهي توسط سيستم فعال است . (بدهي پرداختي  - حقوق پرداختي )

روي آدمك تفضيلي كليك كنيد از فهرست نام بازارياب را انتخاب كنيد .

شرح را در قسمت شرح پرداخت وارد كنيد .

نوع پرداخت را انتخاب كنيد .

در صفحه اي كه باز مي شود سه گزينه نقدي چك وارد يا صادر وجود دارد .

گزينه مورد نظر را انتخاب نمائيد .

مبلغ را وارد كنيد .

تاييد كنيد .

ثبت اطلاعات نمائيد .

 چگونه مبلغ واريزي به تنخواه گردان را در دفاتر ثبت كنيم ؟

گزينه دخل وخرج را انتخاب كنيد .

زير منوي پرداخت به تنخواه گردانان را انتخاب كنيد .

صدور كنيد .

درصفحه اي كه باز شد ابتدا تاريخ را تنظيم كنيد .

روي آدمك تفضيلي گليك كنيد .

نوع پرداخت را انتخاب نمائيد .

مبلغ را وارد كنيد و تاييد نمائيد . وثبت نمائيد .

چگونه عمليات تجار مربوط به بستانكاران تجاري را ثبت كنيم ؟.

مانند پرداخت به تنخواه گردان است .

 چگونه عمليات مربوط به بدهكاران تجاري را ثبت كنيم ؟.

 مثل بستانكاران تجاري مي باشد .

 چگونه حساب هزينه خود را ثبت كنيم ؟

گزينه دخل وخرج را انتخاب كنيد .

صدور كنيد .

روي آدمك تفضيلي كليك نمائيد .

از فهرست نام شخصي را كه هزينه را دريافت مي كند مشخص نمائيد.

نوع تسويه را مشخص و در پايان اطلاعات را ثبت نمائيد .

 

 چك وبانك :

چگونه چكهاي صادره رادر رافع 6 ثبت نمائيم ؟

گزينه چك و بانك را انتخاب نمائيد .

قسمت چكهاي صادره را انتخاب نمائيد .

دكمه ثبت چك را انتخاب كنيد .

صفحه اي كه باز مي شود شماره چك را وارد نمائيد .

تاريخها ( صدور و سررسيد ‌) را فعال نمائيد .

درسطر شماره حساب روي مربع كه نقطه چين دارد كليك كرده از فهرست بانكها بانك مورد نظر را انتخاب نمائيد .

در سطر گيرنده چك بر روي مربع كه نقطه چين دارد كليك نمائيد.

از فهرست تفضيلي نام شخص مورد نظر را انتخاب كنيد .

اگر وجود نداشت بايد آنرا بسازيم .

مبلغ چك صادر ه را وارد نمائيد

تاريخ سررسيد چك را تعيين كنيد .

دكمه ثبت را بزنيد تا ثبت شود .

 پرداخت چك به صندوق : هنگامي كه چك صادره به صندوق واريز شود .

اعلام وصول : اگر چك توسط گيرنده نقد شود وصولش اعلام مي گردد .

برگشت چك : اگر در حساب بانك موجودي نباشد موجب برگشت چك مي شود .

  به چه صورتي چكهاي مشتريان ( وارده) را در برنامه رافع 6 ثبت كنيم ؟

گزينه چك وبانك را انتخاب نمائيد .

چكهاي در يافتني را انتخاب كنيد.

دكمه ثبت چكها را انتخاب نمائيد .

شماره چك و تاريخ وشماره حساب را وارد كنيد .

روي مربع نقطه چين دار كليك وبستانكار را از فهرست تفضيلي انتخاب كنيد .

نام بانك را وارد نمائيد .

كد گيرنده چك را وارد نمائيد .

بطور پيش فرض حامل مي باشد .

مبلغ چك را وارد نمائيد .

تاريخ سررسيد چك را تعيين نمائيد .

ثبت وانتقال نمائيد .

 پرداخت وجه چك به صندوق : چنانچه چك وصول شود وبه حساب صندوق واريز گردد.

خواباندن چك به حساب بانك : زماني كه چك وصولي مشتري (وارده) به بانك واگذار مي شود تا چك از طريق بانك وصول گردد و وجه آن به حساب بانكي واريز گردد .

بعضي وقنها چك وارده بابت بدهي يا هزينه و. . . . . توسط مؤسسه خرج مي شود .

 واريز نقدي :

واريزي نقدي هميشه از صندوق به بانك مي باشد .

گزينه چك وبانك را انتخاب نمائيد .

ثبت واريز نقدي را انتخاب نمائيد .

شماره برگخ را وارد نمائيد .

تاريخ را تنظيم كنيد .

با كليك بر مربع نقطه چين دار از فهرست تفضيلي نام بانك را انتخاب نمائيد .

مربع نقطه چين دار را در سطر واريز كننده كليك مي كنيم .

 از فهرست تفضيلي نام واريز كننده را انتخاب كنيد .

مبلغ واريزي را انتخاب مي نمائيم .

دكمه ثبت وانتقال را انتخاب نمائيد و ثبت كنيد.

 

 حقوق ودستمزد :

به چه طريقي اطلاعات پايه پرسنلي را وارد رافع 6 نمائيم ؟

گزينه حقوق ودستمزد را انتخاب نمائيد .

اطلاعات پايه حقوق ودستمزد را انتخاب كنيد .

ثبت اطلاعات پايه پرسنلي را انتخاب نمائيد .

درصفحه اي كه باز مي شود ابتدا نام پرسنل را با كليك بر روي  +   كه در سطر كد معادل تفضيلي قرار دارد را انتخاب مي كنيم .

بقيه اطلاعات لازم را وارد مي نمائيم .

در اين قسمت عكس پرسنل را نيز مي توانيد ثبت كنيد .

 چگونه تقويم شركت را تنظيم نمائيم ؟

براي تقويم  شركت گزينه حقوق ودستمزد را انتخاب نمائيد .

اطلاعات پايه حقوق ودستمزد را انتخاب نمائيد .

تنظيم تقويم مقصد عمومي و شركتي را انتخاب كنيد .

تنظيمات را انجام دهيد .

 به چه طريقي اطلاعات مديريتي حقوق ودستمزد را وارد برنامه دافع 6 نمائيم ؟

گزينه حقوق ودستمزد انتخاب شود .

اطلاعات پايه حقوق و ودستمزد انتخاب شود.

قسمت تنظيم اطلاعات مديريتي حقوق ودستمزد  انتخاب شود .

اطلاعات لازم وارد شود .

 

به چه طريقي جدول ماليات را تنظيم نمائيم ؟

براي تنظيم ماليات در برنامه رافع 6 به ترتيب زير عمل مي نمائيم :

گزينه حقوق ودستمزد را انتخاب نمائيد .

اطلاعات پايه حقوق ودستمزد را انتخاب نما ئيد.

تنظيم جدول محاسبه ماليات حقوق ودستمزد را انتخاب نمائيد .

اطلاعات را وارد نمائيد .

 

براي بستن سند حسابها در رافع 6 به صورت زير عمل نمائيد :

 

اول بايد اسناد موقت را به اسناد دائمي تبديل كنيد.

براي اين كار :

گزينه اسناد را انتخاب نمائيد .

گزينه انتقال را انتخاب كنيد .

گزينه انتقال چند سند به دفاتر تحت عنوان يك شماره را انتخاب نمائيد .

انتخاب به ترتيب را انتخاب كنيد . وشماره سند را از اولين سند تا آخرين سند وارد  كنيد .

 

براي ايجاد سند اختتاميه در برنامه رافع 6  چه كارهايي لازم است ؟

برنامه رافع 6 توانائي ايجاد اتوماتيك  سند اختتاميه را دارا مي باشد .

براي اين كار گزينه حسابداري را انتخاب نمائيد .

گزينه اسناد را انتخاب نمائيد .

گزينه سند اختتاميه پايان سال را انتخاب كنيد .

گزينه ايجاد اتوماتيك سند اختتاميه را انتخاب كنيد .

 

                              با آرزوی موفقیت برای همه شما عزیزان

                                          مرتضی علیزاده– مدرس حسابداری با رایانه

 


مطالب مشابه :


برنامه آموزشي نرم افزار رافع 6

جزوه آموزشي حسابداري باكامپيوتر (كار با نرم افزار رافع 6)
جزوه یک رافع 6

كار با نرم افزار رافع 6 جهت آموزش بخش عملي براي حسابداري با نرم افزار رافع 6 بايد ابتدا
جزوه کمک آموزشی رافع 6 و هلو

آموزش نرم افزار آموزشی رافع 6 بر روی جزوه کمک رافع 6 دانلود فايل آموزش نرم
Download جزوه آموزشي برنامه حسابداري رافع 6

مجموعه حسابداري; حضور سرگروه كاشان در مركز تحقيقات; دانلود نرم افزار foxit; جلسه تخصصی درس
دانلود جزوه آموزش نرم افزار حسابداری رافع 6

جزوات حسابداری - دانلود جزوه آموزش نرم افزار حسابداری رافع 6 - آموزش حسابداری کاربردی برای
آموزش رافع 6 تصويري جامع - كامل - نكته به نكته

برچسب‌ها: آموزش رافع 6, آموزش نرم افزار
دانلود نرم افزار رافع 6

دانلود نرم افزار رافع 6 آموزش حسابرسی با گواهینامه کار با حسابرس"رایگان"
برچسب :