شرکت نفت ستاره خلیج فارس استخدام می کند .

شرکت نفت ستاره خليج فارس در نظر دارد به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز خود در واحدهاي مختلف عملياتي و ستادي در استان هرمزگان – بندرعباس در مرحله اول تعداد 200 نفر از داوطلبان واجد شرايط را در مقاطع تحصيلي کارداني، کارشناسي و بالاتر را از طريق برگزاري آزمون کتبي، مصاحبه فني/تخصصي، انجام معاينات طب صنعتي و گزينش به صورت قرارداد مدت معين طبق ضوابط قانون کار (بيمه تامين اجتماعي) دعوت به همکاري نمايد.
1- شرايط عمومي استخدام 2- تابعيت نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران 3- اعتقاد به دين مبين اسلام يا يکي از اديان رسمي کشور (مصرح در قانون اساسي) 4- دارا بودن کارت پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت دائم از خدمت (غير پزشکي) به صورت کامپيوتري (جهت داوطلبان ذکور) 5- عدم سوء پيشينه کيفري 6- نداشتن تعهد خدمت در دستگاه‌ها، موسسات و شرکت‌ها در زمان دعوت به کار 7- داشتن تندرستي و توانايي کامل جسمي و رواني و عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر و روان‌گردان 8- موفقيت در آزمون، مصاحبه فني و تخصصي و آموزش‌هاي اوليه و تخصصي 9- آمادگي انجام وظيفه در محل پالايشگاه ميعانات‌گازي بندرعباس و سکونت در بندرعباس تبصره - در شرايط يکسان اولويت جذب با داوطلبان بومي استان هرمزگان و خانواده معظم شهدا (همسر و فرزندان)، جانبازان بالاتر از 25% (حالت اشتغال) و آزادگان با بيش از يکسال اسارت مي‌باشد
2- شرايط اختصاصي استخدام الف- حداکثر سن متقاضيان براي دارندگان مدرک کارداني 25سال و کارشناسي 28 سال و کارشناسي ارشد30 سال تمام تا تاريخ 02/10/92 مي‌باشد. تبصره : موارد ذيل به شرط ارائه تاييديه‌هاي معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد. v مدت سابقه کار معتبر و مرتبط با مدرک تحصيلي و شغل مورد نظر با تاييد کميته جذب حداکثر به ميزان 3 سال(در صورت قبولي در آزمون کتبي ارائه گواهي سابقه کار معتبر و پرداخت حق بيمه ايام مذکور الزامي است). v مدت زمان خدمت نظام وظيفه به حداکثر سقف سني افزوده مي‌شود. تذکر 1: داوطلبان تنها مي توانند در صورت داشتن شرايط لازم از يکي از تبصره هاي فوق‌الذکر استفاده نمايند . تذکر 2: در هر حال و تحت هيچ شرايطي حداکثر سن براي داوطلبان در مقطع کارداني نبايستي بيشتر از 28 سال و کارشناسي و کارشناسي ارشد نبايد به ترتيب بيشتر از 31 و 33 سال باشد. تذکر 3: تاريخ اخذ مدرک تحصيلي و مدارک پايان خدمت و يا معافيت دائم بايستي قبل از تاريخ 02/10/1392 باشد.
3- مدارک مورد نياز جهت ثبت نام اينترنتي و مهلت ثبت نام ثبت نام واجدين شرايط منحصراً از تاريخ 02/10/1392 لغايت 17/10/1392 با مراجعه به سايت ww.hormozgan.ac.ir/Pages/azmoun.aspx انجام مي‌پذيرد. ضمناً کليه اطلاع‌رساني‌هاي آتي از طريق همين سايت صورت خواهد گرفت. مدارک مورد نياز جهت ثبت نام اينترنتي به شرح ذيل است: 1- ثبت و تکميل مشخصات و اطلاعات خواسته شده مطابق با فرم موجود در وب سايت مذکور به طور صحيح و دقيق و دريافت کد رهگيري پس از اتمام مراحل ثبت نام اينترنتي 2- متقاضي مي‌بايست يک قطعه عکس پرسنلي 4 × 3 خود را با حجم کمتر از 80 کيلو بايت اسکن نموده و فايل آن را از طريق سامانه ثبت نام اينترنتي ارسال نمايد. 3- واريز مبلغ 000ر250 ريال (بيست و پنج هزار تومان) به عنوان حق ثبت نام به صورت پرداخت بانکي به حساب شماره??/??????? بانک ملت (قابل واريز در تمامي شعب بانک ملت) به نام دانشگاه هرمزگان. ضمناً در موقع ثبت نام بايد اسکن فيش واريزي نيز ارسال گردد که حجم فايل آن نبايد بيشتر از ?? کيلو بايت باشد. ?- ارائه مدارکي دال بر انجام خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم براي آقايان (به صورت اسکن ارسال شود و حجم فايل آن نبايد بيشتر از ?? کيلو بايت باشد.). ?- فايل اسکن­شده مدرک تحصيلي با حجم کمتر از ?? کيلو بايت توجه مهم: نام و نام خانوادگي پرداخت کننده فيش واريزي بايد با نام و نام خانوادگي متقاضي شرکت در آزمون يکي باشد.
4- زمان توزيع کارت ورود به جلسه کارت ورود به جلسه آزمون کتبي از روز چهارشنبه مورخ 16/11/1392 لغايت چهارشنبه مورخ 23/11/1392 از طريق سامانه اينترنتي سايت ثبت نام، قابل دريافت خواهد بود. 5- زمان و محل برگزاري آزمون: تاريخ برگزاري آزمون هر داوطلب در يکي از روزهاي پنجشنبه يا جمعه مورخ 24/11/1392 يا 25/11/1392 در شهر بندرعباس مي‌باشد. حوزه و تاريخ برگزاري آزمون در کارت ورود به جلسه داوطلبين قيد خواهد شد. 6- منابع آزمون: آزمون عمومي و تخصصي به صورت چهارگزينه‌اي و با احتساب نمره منفي براي پاسخ‌هاي نادرست برگزار مي‌گردد. منابع آزمون‌هاي عمومي و اختصاصي در سايت ثبت نام ذکر شده است. 7- مراحل جذب · از داوطلباني که در آزمون کتبي حدنصاب لازم را احراز نموده باشند به ترتيب اولويت و تقدم امتياز جهت انجام مصاحبه فني و تخصصي دعوت به عمل خواهد آمد. · پس از طي مراحل گزينش و معاينات طب صنعتي، پذيرفته شدگان نهايي جهت شرکت در دوره‌هاي آموزشي علمي و عملي معرفي خواهند شد که در صورت موفقيت‌ در دوره‌هاي مذکور در اين مرحله اقدام لازم به منظور استخدام آنان توسط شرکت نفت ستاره خليج فارس صورت خواهد پذيرفت. بدين­ترتيب قبل از مراحل پيش گفته همچنين پيش از طي نمودن موفقيت­آميز دوره­هاي آموزشي، شرکت هيچ­گونه تعهدي منجمله استخدام در قبال داوطلبان نخواهد داشت.
5- نکات قابل توجه 1- افرادي که موفق به سپري‌نمودن آزمون و مصاحبه فني و گزينش و آزمايش‌هاي طب‌صنعتي مي‌شوند بايستي قبل از آغاز دوره‌هاي آموزشي تعهدات و تضامين لازمي که از سوي شرکت تعيين مي‌گردد را به شرکت ارائه دهند. 2- منتخبيني که در طول يا پس از طي دوره‌هاي آموزشي از عقد قرارداد استخدامي و آغاز کار خودداري نمايند کليه هزينه‌هاي مربوط به مراحل مورد اشاره، به تشخيص شرکت از محل تضامين آنان برداشته خواهد شد. 3- تشخيص شرکت در رد يا پذيرش داوطلبان در هر يک از مراحل اشاره شده و نهايتاً استخدام نافذ و قاطع بوده و داوطلبان حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مي‌نمايند خود را براي استخدام شرکت نفت ستاره خليج فارس آماده تر کنيد! 9- تذکرات مهم: 1- چنانچه در هر مرحله از استخدام مشخص شود اطلاعات و مدارک ارائه شده توسط داوطلب (به عمد يا به سهو) خلاف واقع و يا مغاير با شرايط اعلام شده در متن آگهي‌هاي استخدام اين شرکت ‌باشد مسئوليت آن برعهده داوطلب بوده و موضوع درخواست استخدام آنان حتي در صورتي که حکم استخدامي هم صادر شده باشد، حکم مزبور لغو و بلااثر شده و حق هرگونه اعتراض از داوطلب سلب مي‌گردد. بنابراين لازم است اطلاعات داده شده منطبق با شرايط مندرج در اين آگهي باشد و از ارائه اطلاعات غير واقعي جداً خودداري نمايند. 2- ثبت نام فقط در رشته‌ها و گرايش‌هاي تحصيلي اعلام شده در جدول مجاز خواهد بود و داوطلبان مي بايست با رشته، گرايش و مقطع تحصيلي ذکر شده در جدول نيازمندي ها در آزمون شرکت نمايند. بنابراين خواهشمند است از ثبت نام در رشته‌هاي تحصيلي مشابه يا مدارک تحصيلي بالاتر جداً خودداري نمايند. 3- ثبت نام نهايي منوط به تکميل کليه مراحل و دريافت کد رهگيري از سيستم مي باشد. پس از تائيد نهايي، اطلاعات قابل تغيير نبوده و امکان ثبت نام مجدد نيز وجود ندارد، لذا در تکميل فرم درخواست در سامانه اينترنتي مذکور دقت لازم معمول گردد. 4- هر داوطلب تنها امکان يک بار ثبت نام و انتخاب فقط يک رشته شغلي را دارد. ضمناً ثبت نام به صورت ناقص يا به نحوي غير از سامانه اينترنتي مورد قبول نمي باشد. 5- مجدداً تاکيد مي‌گردد که استخدام صرفاً براساس آئين­ نامه و مقررات شرکت و ضوابط تعريف شده در قانون کار مي باشد

6- نتايج آزمون کتبي حداکثر 3 برابر ظرفيت اعلام خواهد شد. لذا کسب حدنصاب نمره لازم در آزمون کتبي هيچگونه حق استخدامي براي داوطلبان ايجاد نمي‌کند و انتخاب نهايي پذيرفته شدگان آزمون پس از طي مراحل مصاحبه تخصصي، معاينات طب صنعتي، گزينش عمومي و طي نمودن موفقيت­آميز دوره­هاي آموزش­هاي عمومي و تخصصي و با رعايت اولويت‌هاي مقرر صورت مي‌پذيرد. 7- مدارک داوطلباني که تاريخ فراغت از تحصيل يا تاريخ پايان خدمت نظام وظيفه و يا کارت معافيت دائم آنان بعد از تاريخ 02/10/1392 باشد به هيچ عنوان مورد پذيرش قرار نمي‌گيرد. 8- مدارک تحصيلي فارغ‌التحصيلان خارج از کشور بايد به تاييد اداره کل دانش‌آموختگانوزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيده باشد. 9- وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي‌گردد. 10- در صورت قبولي در آزمون کتبي ارائه اصل و کپي مدارک الزامي است. 11- شرکت نفت ستاره خليج فارس هيچگونه تعهدي در قبال جذب نفرات ذخيره نخواهد داشت و فقط در صورت انصراف نفرات اصلي و نياز شرکت، افراد ذخيره براساس اولويت امتيازات مکتسبه جايگزين خواهند شد. خود را براي استخدام شرکت نفت ستاره خليج فارس آماده تر کنيد! داوطلبان مي‌توانند درصورت نياز به کسب اطلاعات بيشتر درخصوص شرکت خصوصي نفت ستاره خليج فارس به سايت شرکت به آدرس www.pgsoc.ir و براي اطلاعات مرتبط به آزمون به سايت ثبت نام مراجعه و يا در ساعات اداري منحصراً با شماره تلفن3553363-0761 (دانشگاه هرمزگان) تماس حاصل نمايند

منبع : www.pgsoc.ir/


مطالب مشابه :


آغاز ثبت نام جدید شرکت نفت اسفند 92

آغاز ثبت نام جدید شرکت نفت شغلی پیشنهادی از جانب سامانه ثبت نام، در آزمون شرکت
استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان

آزمون استخدامی شرکت نفت بابت ثبت نام و شركت در آزمون كتبي از طريق سامانه ثبت نام.
آغاز ثبت ‌نام آزمون استخدامی شرکت نفت

آغاز ثبتنام آزمون استخدامی شرکت نفت سامانه ی ملی رسیدگی به شرکت آب وفاضلاب آ.
ثبت نام کوپن گاز و نفت خانگی

ثبت نام کوپن گاز و نفت دو سيلندر 11كيلوئي در سامانه ذيل ثبت نام شرکت مخابرات
اصلاحیه جدید ثبت نام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی

همراه ۰۹۱۹۲۳۳۱۵۵۸ و همچنین چنانچه سوالی در مورد سامانه ثبت نام شرکت نفت،آگهی
تور دبي شرايط استخدام شرکت نفت اعلام شد

تور دبي شرايط استخدام شرکت نفت شرکت کنند . ثبت نام از ثبت نام از طريق سامانه
تكميل پرونده مسکن مهر نفت اهواز تمدید شد

ثبت نام اقدام شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در بخش مسکن مهر با شماره تلفن 06112248526 تماس
شرکت نفت ستاره خلیج فارس استخدام می کند .

شرکت نفت ستاره خليج فارس در نظر و فايل آن را از طريق سامانه ثبت نام اينترنتي ارسال
برچسب :