جدول مزد سال 92-91

جدول تغییرات مزدی سال 91 -92

سطوح مزدی

سال 91

سال 92

حداقل دستمزد

389700تومان

487125تومان

بن کارگری

35 هزار تومان

35هزارتومان

حق مسکن

10هزار تومان

10هزارتومان

حق اولاد

38970تومان

62000تومان

پایه سنوات

250تومان

300تومان

مزد روزانه

1293 +7درصد

1948 +10 درصد

 


مطالب مشابه :


دانستنی مالیات بر وسائط نقلیه ( تاکسی ، وانت بارها ، مینی بوس ، اتوبوس ها و ... )

نسبت به ارایه اظهارنامه مالیاتی برای عدم ارایه اظهارنامه مالیاتی از سال
آموزش تصویری نحوه تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

در صفحه جدید می توان شماره دوره و سال عملکرد را فرم فوق مشخصات امور مالیاتی )
جدول مزد سال 92-91

جدول مزد سال 92-91 اظهارنامه مالیاتی سال 1392. قالب فرم تماس با
دانلود نرم افزارهای پركاربرد حسابداری

حقوق و دستمزد سال 92 . دانلود نرم افزار اظهارنامه مالیاتی دانلود فرم اظهارنامه اشخاص
تهیه اظهارنامه مالیاتی بصورت رایگان(تحت اکسل)

تهیه اظهارنامه مالیاتی بصورت و دستمزد سال 92 تکمیل فرم اظهارنامه مالیاتی,
اظهارنامه های مالیاتی عملکرد ۱۳۹۰ آماده ارائه به مودیان شد

اظهارنامه های مالیاتی عملکرد ۱۳۹۰ اميد است بتوانيم در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم
نتایج آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی سال 91-92

نتایج آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی سال 91-92 سازمان امور مالیاتی کشور نیمه دوم
اموزش مربوط به پر کردن فرم اظهارنامه مالیاتی

اموزش مربوط به پر کردن فرم اظهارنامه مالیاتی مستقیم مربوط به عملکرد سال گذشته
گزارش حسابرسی مالیاتی

ابراز شده در اظهارنامه مالیاتی سال مالیاتی . فرم گزارش موضوع بخش 92
برچسب :