آخرین سمفونی زندگی

{برنامه شماره 870 - یکشنبه 11 اسفند 1392}


این آخرین سمفونی زندگی مشترک ماست. می شنوی؟ آرام با ریتمی تکرار شونده. گویی در این لحظه می توان سال ها را کش داد. قواعد نواختن را عوض کرد و جور دیگر شنید. و جور دیگر هوا را از میان سوراخ های این ساز بیرون داد. لحظه ها نه می آیند و نه می روند. لحظه ها آفریده می شوند. لحظه ها خلق می شوند تا بازی مان را بر صحنه ی نمایش اجرا کنیم. لحظه ها تیک و تاک نبض من و تو می شوند. حماسه هایی که با هم می ساختیم. این نت های نامتعارف چه زیبا در گوش من و تو چیده می شوند. گوش کن. خوب گوش کن. این آرام ترین قطعه ی موسیقی دل ماست می شنوی؟ چای ات را بنوش.


متن خوانی آقای ایمان سرور پور


مطالب مشابه :


بیوگرافی ایمان سرور پور + عکس

بیوگرافی ایمان سرور پور که میدن حرف نداره! ایمان به همراه کمپ های یونیسف
دل آرام..ایمان سرور پور

دل آرام ایمان سرور پور. از پله های موفقیت باید اثبا تاین حرف تو سر
مصاحبه با ایمان سرور پور

مصاحبه با ایمان سرور پور. انجام بدی، یک حرف کوچیک بزنی و خوشحالی های ایمان سرور پور;
اهمیت حرف زدن زن و گوش دادن به حرفهای او

( آرشیو برنامه های ایمان سرور پور ) دلیل اینکه مرد حوصله شنیدن حرف طولانی را ندارد این
حس دوست داشتن

نه به حرف های دیگران و نه به حرف های تو و نه به حرفهای خودم حتی کاری ندارم . ایمان سرور پور
آخرین سمفونی زندگی

و جور دیگر هوا را از میان سوراخ های این ساز بیرون داد. متن خوانی, ایمان سرور پور,
برچسب :