موزه سكه مجموعه گنجعليخان

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

موزه سكه

ضرابخانه از بناهای مجموعه گنجعليخان بوده و در ضلع شمالی مطدان قرار گرفته است. اين بنا بين سالهای 1007 الی 1035 به دستور گنجعليخان حاکم کرمان ساخته شده است. تزئينات داخلی بنا گچ بری به شکل آجر کاذب می باشد. بند آجرها به رنگ اخرايی است. بنا دارای گنبد رفيعی می باشد و در رأس آن کلاه فرنگی قرار گرفته که بخشی از نور داخل را تأمين می نمايد.
پلان بنا مربعی است و دارای 4 ايوان و 4 غرفه در اطراف می باشد. قوسها تيزه دار و طاقنما ضربی است. در کف بنا و در زير نورگير حوض مربع شکلی قرار دارد که انعکاس نور در آن بر زيبايی بنا می افزايد. سردر بنا کاملاً ساده بوده و تزئين آن آجرکاری گچی می باشد. در زمان تعميرات بنا تعدادی سکة مسی و قطعات فلزی متعلق به ضرب سکه بدست آمده که تأييدی بر کاربرد بنا برای ضرابخانه می باشد. اين بنا از سال 1370 همزمان با برگزاری بزرگداشت خواجوی کرمانی به عنوان موزه سکه مورد بهره برداری قرار گرفت.
سکه های ادوار مختلف تاريخ از جمله اشکانيان , ساسانيان , عرب ساسانی , اموی , عباسی , گورکانی , تيموری , آل مظفر , آل مکرم , آق قويونلو , قراقويونلو , ايلخانی , صفوی , افشار , افاغنه , زنديه , قاجار , پهلوی و همچنين اسکناسهايی از قاجار و پهلوی در آن به معرض نمايش گذاشته شده است.

سکه شماره 2737: فوکاس روم شرقی (بيزانس)
تصوير فوکاس امپراطور روم شرقی روی سکه و در حاشيه نام وی قرار گرفته است.
پشت سکه , تصوير الهه ای که در دست راست وی عصای سلطنتی و در دست چپ وی صليب عيسی مسيح که روی يک گوی قرار گرفته , ديده می شود.
فوکاس پادشاه امپراطور روم شرقی و همزمان با خسروپرويز بوده است.

سکه شماره 2144: ساسانی - اردشير اول
روی سکه تصوير نيم تنة اردشير اول ساسانی با تاج مخصوص و موها و ريش بافته شده و بلند ديده می شود و در حاشية دور سکه القاب و نام شاه به خط پهلوی و به اين صورت نوشته شده است: مزداپرست - خدايگان - اردشير شاهنشاه ايران - آسمانی نژاد از ايزدان (نژاد از ايزدان آسمانی دارد).
پشت سکه , تصوير آتشدان مقدس که فاقد نگهبان و پاسدار می باشد و در دو سوی آتشدان نام اردشير آمده است.

سکه شماره 2808: ساسانی - شاهپور دوم
بر روی سکه تصوير شاهپور دوم با تاجی بر سر ديده می شود و در حاشية سکه نام و لقب او به خط پهلوی و به اين صورت نوشته شده است: مزداپرست - خدايگان - شاهپور شاه ايران.
پشت سکه تصوير آتشدان مخصوص و نوشتة فروغ شاهپور به خط پهلوی به چشم می خورد.

سکه شماره 535: صفوی
در يک روی سکه لااله الاالله , محمدرسول الله , علی ولی الله در وسط و نام 12 امام در حاشيه قرار دارد. بر روی ديگر سکه نوشته شده است: سکه صاحبقران زد به توفيق حق طهماسب ثانی ضرب تبريز 1135

سکه شماره 9: عباسی
يک روی سکه متن لااله الله وحولا شريک له در وسط و در حاشية داخلی , بسم الله ضرب هذاالديناربالاهواز سنه اربع و عشرين و ثلثمانه (324) و در حاشية خارجی , لله الامر من قبل و من بعد و يومئذ يفرح المؤمنون بنصرالله ديده می شود. در طرف ديگر سکه متن الله محمد رسول الله الراضی بالله در وسط و در حاشيه الله محمد رسول الله ارسله بالهدی و دين الحق ليظهره علی الدين کله و سوکره المشرکون قرار گرفته است.

سکه شماره 45: اموی
يک روی سکه متن لااله الله وحده لاشريک له در وسط و در حاشية داخلی بسم الله ضرب هذاالدرهم بالبصره سنه احدی (101) ديده می شود. در پشت سکه متن الله احد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يکن له کفواً احد در وسط و در حاشيه محمد رسول الله ارسله بالهدی و دين الحق ليظهره علی الدين کله وسوکره المشرکون.

سکه شماره 2708: روم
روی سکه تصوير امپراطور و پشت سکه تصوير دو نفر ديده می شود: هرکول که با يک دست گرز و با دست ديگر الهة فتح را به سربازی که روبرويش ايستاده است , می دهد. در دست سرباز يک نيزه قرار دارد.

سکه شماره 2783:
روی سکه تصوير شاهپور دوم و نام و القاب او به زبان پهلوی و همچنين تصوير آتشدان درحاليکه نيم تنة شاهپور در ميان شعله های آتش قرار دارد و دو نگهبان در دو سوی آتشدان که به نگهبانی از آتش مشغولند و تاج شاهپور دوم را به سر دارند , ديده می شود. در وسط آتشدان به خط پهلوی - عادل - نوشته شده است.

سکه شماره 2682: اشکانی - فرهاد پنجم
بر يک روی سکه تصوير فرهاد پنجم و در دو سوی صورت او دو فرشته پيروزی (نيکه) ديده می شود. روی ديگر سکه تصوير ملکه نورا قرار دارد و نام او به خط يونانی در حاشية سکه نوشته شده است.

سکه شماره 3100: ايلخانی - غازان محمود
روی سکه در پنح سطر به خط ايغوری القاب شاه و نام غازان محمود به خط کوفی ديده می شود. همچنين سه کلمه چينی در حاشية سکه قرار دارد. پشت سکه در داخل يک ترنج الله - لااله الاالله محمد رسول الله و ضرب مراغه (محل ضرب) به چشم می خورد و در حاشيه تاريخ به اين صورت نوشته شده است: شهر رجب سنه سبعمانه.

سکه شماره 2683: سلوکی - الکساندر بالاس
روی سکه شاه سلوکی الکساندر بالاس و پشت سکه تصوير زئوس نشسته بر روی صندلی و در حاليکه در يک دست تير و در دست ديگر کمان دارد , به چشم می خورد.

 


مطالب مشابه :


معرفی آثار کالاتراوا (موزه ی هنری میلواکی )

خرید کیف پول چه پلان و چه شهرداران این شهرها با افزودن بخش­های الحاقی تندیس­وار به موزه
تاریخ هنر ایران دوره ایلخانی

موزه و موزه داری پلان چهارایوانی بعلاوه گنبد . خرید کیف پول آلوما
تاریخ هنر ایران دوره ساسانی 1

موزه و موزه داری پلان شهرها در این دوره از دایره (دوره خرید کیف پول آلوما
پلان ویلای شیک

پلان ویلای شیک (از نوع پول دار بودن افراد) موزه هنری میلواکی معماری شگرف در
موزه سكه مجموعه گنجعليخان

موزه سكه پلان بنا مربعی است و دارای 4 ايوان و 4 غرفه در اطراف می باشد. تاریخچه پول فلزی و
چک، سرزمین قلعه ها و قصرها *

از سال 2004 به اتحادیه اروپا پیوسته است، با این حال هنوز واحد پول آن به موزه ها، کنیسه
هنر و تمدن دوره مادی

موزه و موزه داری در گودین تپه دژ روی تپه کوچک واقع شده و پلان بنا مرکب از خرید کیف پول
موزه هایی که روح دارند

موزه هايي که و براي ديدن آن از ما پول نمي بر يکسان بودن پلان قبرستان غلبه کرده و
فلیپ جانسون ومهمترین آثار وی

در سال 1946 بار دیگر مدیر دپارتمان معماری موزه هنر های با پلان های باب پول منتج
پل مدرسه زیاشی،برنده جایزه آقاخان

پلان و معمار جوان بخشی از پول خود را به هزینه های طرح موزه هنرهای
برچسب :