قلعه نظرعلی خان غضنفری در روستای پای آستان

di-52X2.jpgباقیمانده قعله نظر علی خان غضنفری ملقب به امیر اشرف واقع در روستای پای آستان که قدمت آن به بیش از یک قرن می رسد.


مطالب مشابه :


فیش حقوقی فرهنگیان

,فیشحقوقی فرهنگیان فاریاب کرمان,فیش حقوقی کارکنان اموزش وپرورش استان لرستان شهرستان کوهدشت
سه دوره ضمن خدمت جهت فرهنگیان استان لرستان

فیش حقوقی فرهنگیان. فیش حقوق فرهنگیان. سه دوره ضمن خدمت جهت فرهنگیان استان لرستان.
قلعه نظرعلی خان غضنفری در روستای پای آستان

استان لرستان فیش حقوقی به امیر اشرف واقع در روستای پای آستان که قدمت آن به بیش
کسب مقام سوم استانی تیم دانش آموزی (مقطع ابتدایی) درمسابقات ژیمناستیک

ژیمناستیک مقطع ابتدایی دلفان که به مقام سوم استان لرستان دست فیش حقوقی فرهنگیان;
کنسرت موسیقی

اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان. سامانه فیش حقوقی فرهنگیان . پایگاه اطلاع رسانی ریاست
برچسب :