دانلود آهنگ گرجی რამდენი მალოდინე

دانلود آهنگ گرجی 1

არ იყავ-მონატრება სულში სახლობდა და
არ იყავ-როგორც მთებს დარდი მათოვდა და
მოხველ და გული საგულეს დაუბრუნე...
დღეები კვლავ დღეებს ისევ მისდევდა და
ღამეს უშენობის სუსხი მითევდა და
მოხველ და გული საგულეს დაუბრუნე...

და მაინც, რამდენი მალოდინე-
რამდენი თოვლის მოსვლა,
რამდენი გაზაფხული-ფიქრებით დაზაფრული,
რამდენი შემოდგომა-ნისლებში ჩაქარგული...

და მაინც,რამდენი მალოდინე-
რამდენი თოვლის მოსვლა,
რამდენი გაზაფხული-ფიქრებით დაზაფრული,
რამდენი შემოდგომა-ნისლებში ჩაქარგული..

არ იყავ-მონატრება სულში სახლობდა და
არ იყავ-როგორც მთებს დარდი მათოვდა და
მოხველ და ეს ცხოვრება ხელახლა დამიღირე
და მაინც რამდენი,რამდენი მალოდინე...

რამდენი მალოდინე-რამდენი ღიმი მორჩა,
რამდენი ოცნებები-არაგვში დაკარგული,
რამდენი ზაფხულები-ჭრელ ქულად დაქარგული...

და მაინც, რამდენი მალოდინე-
რამდენი თოვლის მოსვლა,
რამდენი გაზაფხული-ფიქრებით დაზაფრული,
რამდენი შემოდგომა-ნისლებში დაკარგული...مطالب مشابه :


الفبای زبان گرجی ქართული ენის ანბანი

جمعیت گرجیان جوان فریدونشهر ، سازمان مردم نهاد ( ngo ) رسمی فعال درزمینه های فرهنگی هنری
دختر گرجی ფერედნელი ქართველ გოგო

جمعیت گرجیان جوان فریدونشهر ، سازمان مردم نهاد ( ngo ) رسمی فعال درزمینه های فرهنگی هنری
چرا یادگیری بعضی زبانها اینقدر سخت است؟

جمعیت گرجیان جوان فریدونشهر - چرا یادگیری بعضی زبانها اینقدر سخت است؟ - ახალგაზრდა
شاعران پارسی گوی گرجی

جمعیت گرجیان جوان فریدونشهر - شاعران پارسی گوی گرجی - ახალგაზრდა ქართველების
فروش فوق العاده DVD سخن مادری و پوستر

جمعیت گرجیان جوان فریدونشهر - فروش فوق العاده dvd سخن مادری و پوستر - ახალგაზრდა
دانلود آهنگ گرجی რამდენი მალოდინე

جمعیت گرجیان جوان فریدونشهر ، سازمان مردم نهاد ( ngo ) رسمی فعال درزمینه های فرهنگی هنری
جاری شدن آب از چشمه سراب

جمعیت گرجیان جوان فریدونشهر ، سازمان مردم نهاد ( ngo ) رسمی فعال درزمینه های فرهنگی هنری
برچسب :