نمونه برگ ارزیابی والدین از پوشه کار

نمونه برگ ارزشیابی والدین از پوشه کار

 

نام ونام خانوادگی دانش آموز ....................

 بهترین نمونه کارهای فرزندم

 

 

 درس هاوزمینه هایی که درآنهاپیشرفت

 داشته است

 

 

درس ها وزمینه هایی که در آن تلاش

  بیشتری نیاز دارد

 

 

توصیه ها

 

 

نام ونام خانوادگی ولی دانش آموز

 

 

آموزگار:..........

 

 


مطالب مشابه :


نقدی بر ارزیابی بر عملکرد کارکنان ( ارزشیابی ) تجربه یک معلم

بینا - نقدی بر ارزیابی بر عملکرد کارکنان ( ارزشیابی ) تجربه یک معلم - عمومی - بینا
راهنمای تکمیل فرم هاي ارزیابی عملکرد کارکنان سال تحصیلی 92-91

(به مجتمع شهید اکبر شیرازی خوش آمدید) - راهنمای تکمیل فرم هاي ارزیابی عملکرد کارکنان سال
فرم ارزیابی معلم از دانش آموز ( اجتماعی ششم )

فرم ارزیابی معلم از دانش و همفکری کنید در محل زندگی شما چه امکانات عمومی نظر معلم:
ارزشیابی تکوینی :

شعر و ادبیات و اطلاعات عمومی الف- ارزیابی که معلم درطی اجرا و تشکیل پوشه کار خواهد داشت .
فرم ارزیابی معلم از دانش آموز ( اجتماعی ششم )

آموزش ابتدایی 1404 - فرم ارزیابی معلم از دانش آموز ( اجتماعی ششم ) - براستی که معلمی شغل نیست
ارتباط معلم و دانش آموز

*کلاس درس * عمومی - ارتباط معلم و دانش آموز - دانلود نمونه سوالات , طرح درس , اسلاید ,کتاب
نمونه برگ ارزیابی والدین از پوشه کار

معلم اول - نمونه برگ نمونه برگ ارزیابی والدین از پوشه گرو ههای آموزش عمومی ناحیه2 خرم
معیارهای ارزیابی بانکهای اطلاعاتی:

معلم محقق - معیارهای ارزیابی بانکهای اطلاعاتی: - خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر
میتودهای عمومی تدریس7

پلان درسی سالانه عبارت از طرح و نقشه همان مفاهیم عمومی بوده که معلم این بخش ارزیابی
پلان درسی

حد واندازه نیل به اهداف را توسط آن بررسی کرده بتواند واین بخش ارزیابی عمومی بوده که معلم
برچسب :