عذاب جهنم

حضرت علي ع نقل کرده اند که روزي من و فاطمه به خدمت

حضزت زسول رسيديم و ديديم که ايشان به شدت ميگريند

پس عزض کزدم مادر و پدرم فداي شما با چه چيزي سبب

 گريه شما گشته است
فرمودند : يا علي شبش که مرا به آسمان بردند شب معراج

 زناني چند از امت خود را در عذاب شديد ديدم
و از شدت عذاب آنها گريستم
زني را ديدم که به موهاي خويش آويخته شده بود

 و مغز سرش مي جوشيد
زني را ديدم که به زبان خود آويخته شده و آب جهنم در

 حلقش ريخته مي شد
و زني را ديدم که به پستان آويخته شده بود
و زني را ديدم که گوشت بدن خود را ميخورد

 و آتش از زيرش شعله ميکشيد
و زني را ذيذم که پاهايش به دستهايش بسته شده بودند

 و مارها و عقرب ها بر و مسلط گرديده بودند
و زني را ديديدم که کور و کر و لال بود که تابوتي آتشين بود

 و مغز سرش از بيني او بيرون مي آمدو بدنش از مرض خوره

و پيسي پاره پاره شده بود
و زني را ديدم که در تنوري از آتش به پاهايش آويزان شده بود
و زني را ديدم که گوشت بدنش از جلو و عقب با قيچي هاي

آتشين بريده ميشد
و زني را ديدم که صورت و دستهايش ميسوخت و روده خود را ميخورد
و زني را ديدم که سرش خوک و بدنش بدن الاغ بود و بر او

 هزار هزار عذاب بود
و زني را ديدم به صورت سگ که آتش از پشتش داخل ميشد و

 از جلو خارج ميشد و ملائکه بر سر و بدنش گرز هاي آتشين ميزدند


حضرت فاطمه عرض کردند اي خبيب من به من خبر دهيد که عمل و

 روش ايشان چه بوده است که خداي تعالي اين عذاب ها را براي

آنه قرار داده است؟
آن زني که به موهاي خويش آويخته شده بود موي خود را از

 نا محرم نمي پوشاند
آن زني که به زبان خود آويخته شده بود با زبانش شوهر خويش را

 آزار ميداد
آن زني که به پستان آويخته شده بود از انجام وظايف زناشويي

 خودداري ميورزيده است
آن زني که به پاهايش آويخته شده بود از خانه شوهر بي اجازه

 شوهر بيرون مي رفته است
آن زني که گوشت بدن خود را ميخورد براي مردم زينت

مي کرده است
آن زني که پاهايش به دستهايش بسته شده بودند و مارها و

عقرب ها بر و مسلط گرديده بودند او کسي است که خود را

 نمي شسته است و لباسهايش را پاک نمي کرده وغسل حيض

و جنابت نمي کرد و بدنش را از نجاست ها پاک نمي کرده و نماز

 را سبک مي شمارد
آن زني که کور و کر و لال لود از زنا فرزند پيدا کرده بود و به

 گردن شوهر خود مي انداخته است
و آن زني که با قيچي هاي آتشين گوشت هاي بدنش را ميبريدند

کسي بوده که بدن خود را براي نامحرم نمايش مي داده است

که به او رغبت کند
و آن زني که صورت و دستهايش ميسوخت و روده خود را ميخورد

 کسي بوده که مرد و زن نامحرم را به هم مي رسانده است
و آن زني که سرش خوک و بدنش الاغ بود  زني بوده که سخن چين

 و بسيار دروغ گو بود
و آن زني که به صورت سگ بوده و آتش در پشت او داخل و آز دهان

 خارج مي شد خواننده و آواز خوان و حسود بوده

    


مطالب مشابه :


تعبیر دیدن 'جماع (نزدیکی) ' در خواب

تعبیر دیدن 'جماع (نزدیکی) ' در خواب. ابن سیرین می گوید : اگر کسی در خواب ببیند که با زن خود یا
تعبیر ' بوسه دادن یا بوسیدن ' در خواب

تعبیر ' بوسه دادن یا بوسیدن ' در خواب. ابن سیرین می گوید : اگر کسی در خواب ببیند شخصی را بوسید
تعبیر ' ازدواج کردن ' در خواب

تعبیر ' ازدواج کردن ' در خواب. ابن سیرین می گوید : اگر کسی در خواب ببیند زن گرفت شرف و بزرگی
خواب و رویای جنسی

دست نوشته های یک روانشناس - خواب و رویای جنسی - - دست نوشته های یک روانشناس . تعبیر خواب.
عذاب جهنم

تعبیر خواب ---از انسان تا خدا کسي بوده که بدن خود را براي نامحرم نمايش مي داده است .
تعبیرخواب قاضی زاده..شماره تلفن برای تعبیرخواب قم..شرایط تعبیرخواب..معبرخواب

اگر در خواب ديدي ماه و ستاره در اگه درخواب دیدی همسرت جلوی نامحرمان لخته یا نامحرم
تعبیر خواب

گویند تعبیر خواب به روش قرآن مجید به این طریق است که هرگاه کسی خوابی بیند و تعبیر آن را
تعبیر خواب

آیدین گونش = روشن مثل آفتاب - تعبیر خواب - درمان ناملایمات روزگار با دعا و آیات قران
تعبیر خواب

تعبیر خواب. ازمن و عشق بازی و بوسیدن نامحرم! فک میکردم تعبیر خیلی خیلی بدی داشته
روش جدید بغل کردن نامحرم...

عشق عروسکی - روش جدید بغل کردن نامحرم - دوستان عزیزامیدوارم به کارتون بیاد ونهایت
برچسب :