قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی نفت

 

کلاس جبرانی ریاضی1 استاد زائر سلیمانی دوشنبه22/2/93ساعت 19-17برگزار میگردد.


مطالب مشابه :


برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور آبادان

اخبار دانشگاه پیام نور آبادان پیام نور دانشگاه قسمت برنامه ریزی قرار گرفته
علوم انسانی

برنامه ریزی دانشگاه پیام نور آبادان - علوم انسانی - اطلاعات برنامه ریزی و خدمات آموزشی
علوم انسانی

برنامه ریزی دانشگاه پیام نور اطلاعات برنامه ریزی برنامه ریزی دانشگاه پیام نور آبادان .
برگزاری کلاس جبرانی

برنامه ریزی دانشگاه پیام نور آبادان - برگزاری کلاس جبرانی - اطلاعات برنامه ریزی و خدمات آموزشی
عدم تشکیل کلاس رشته حقوق

برنامه ریزی دانشگاه پیام نور آبادان - عدم تشکیل کلاس رشته حقوق - اطلاعات برنامه ریزی و خدمات
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق

برنامه ریزی دانشگاه پیام نور آبادان - قابل توجه دانشجویان رشته حقوق - اطلاعات برنامه ریزی و
قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی نفت

برنامه ریزی دانشگاه پیام نور آبادان - قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی نفت - اطلاعات برنامه
عدم تشکیل کلاس

برنامه ریزی دانشگاه پیام نور آبادان - عدم تشکیل کلاس - اطلاعات برنامه ریزی و خدمات آموزشی
برچسب :