مقیاس ترستون

تورستن یکی از اولین و خلاق ترین نظریه پردازان مقیاس سنجی بود. او در واقع سه روش مختلف برای توسعه مقیاس یک بعدی ابداع کرد. یکی روش فواصل برابر رخداد متغیرها، دیگری روش فواصل های پشت سر هم و روش سوم، روش مقایسه زوجی بود . تفاوت سه روش در نحوه مقدار دهی مقیاسها برای اقلام متفاوت است، اما در هر سه مورد ، مقیاس های اندازه گیری شده از پاسخهای شرکت کنندگان به یک نتیجه منجر شد. . برای نشان دادن رویکرد تورستن، من به شما ساده ترین روش از بین سه روش فوق یعنی، روش فواصل برابر رخداد را نشان می دهم. روش فواصل برابر رخداد متغیرها روش فواصل برابر رخداد متغیرها مانند تقریبا هر روش مقیاس سنجی دیگری با یک مجموعه عظیم از توصیفات .، اوه من دوباره آن را انجام دادم! شما نمی توانید با مجموعه ای از توصیفات شروع کنید. شما باید در ابتدا میزان تمرکز یا دقت را برای مقیاسی که بدنبال توسعه آن هستید را تعریف کنید. اجازه بدهید این هشدار را به همه شما بدهم : نظریه پردازانی مثل من اغلب توصیف را با اولین اهدافی نظری ( در این مورد، توسعه مجموعه ای از اوضاع ) شروع می کنند و مسائل بنیادی اساسی مانند تعریف میزان تمرکز بر روی یک پروژه را فراموش می کنند. بنابراین، اجازه دهید یک بار دیگر شروع کنیم. روش فواصل برابر رخداد متغیرها مانند تقریبا هر روش مقیاس سنجی دیگری با تعریف میزان دقت مقیاس پروژه شروع می شود. از آنجا که این روش مقیاس سنجی یک بعدی است ، ما فرض کنیم که مفهومی که شما می خواهید مقیاس برایش تعریف کنید به شکل قابل قبولی یک بعدی محسوب می شود. شرح این مفهوم باید تا حد امکان روشن باشد به طوری که فردی که در حال ارزیابی وضعیت موجود است باید درک روشنی از آنچه شما تلاش دارید اندازه گیری کنید داشته باشد. من می خواهم پروژه مقیاس سنجی را به شکل دستوری به شما نشان دهم. دستوری که شما به افرادی که ارزیابی وضعیت را انجام می دهند خواهید داد. بعنوان مثال شما با دستور تمرکز شروع خواهید کرد. توصیفاتی که حالات مختلف نگرشی که مردم ممکن است نسبت به افراد مبتلا به ایدز داشته باشند را تعریف کنید. شما می خواهید مطمئن شوید که هر کسی که در حال تولید توصیفاتی است نسبت به اهدافی که شما در پس این دستور دارید آگاهی دارند. علی الخصوص شما می خواهید مطمئن شوید که زبان فنی و کلمات اختصاری از نظر نوشتاری صحیح درج شوند (به عنوان مثال ، ایدز چیست ؟ ) . در حال حاضر، شما آماده برای ایجاد توصیفات هستید . شما قصد دارید مجموعه ای بزرگ از توصیفات شرکت کنندگان را نیاز دارید، به این دلیل که شما در حال تلاش برای انتخاب آیتم مقیاس نهایی خود را از این مجموعه هستید. شما همچنین می خواهید مطمئن شوید که تمام توصیفات از نظر لغوی شامل دستور زبان و ساختار هم شبیه هستند. به عنوان مثال، شما ممکن است بخواهید آنها هر کدام به عنوان وضعیت کمتر موافق یا مخالف بیان شود . شما نمی خواهید برخی از آنها توصیف باشند در حالی که مابقی بصورت پرسش مطرح می شوند.  به عنوان مثال اگر تمرکز ما بر روی تعریف یک مقیاس برای نگاه به ایدز باشد ، ممکن است گفته هایی از قبیل موارد زیر ( این اظهارات از یک تمرین کلاس من در بهار 1997 کلاس کارشناسی من بوده است) تولید گردد : مردم با درگیر شدن در رفتار غیر اخلاقی مبتلا به ایدز می شوند شما می توانید ایدز از صندلی توالت دریافت کنید ایدز خشم خدا است فرد مبتلا به ایدز یا همجنسگرا و یا یک معتاد است ایدز یک بیماری همه گیر است که بر همه ما تاثیر می گذارد افراد مبتلا به ایدز بد هستند افراد مبتلا به ایدز مردم واقعی هستند ایدز یک درمان است، نه یک بیماری شما می توانید ایدز را از جنس مخالف دریافت کنید افراد مبتلا به ایدز مانند پدر و مادر من هستند شما می توانید ایدز را از توالت های عمومی را دریافت کنید زنان به ایدز مبتلا نمی شوند من از همه افراد صرف نظر از اینکه آیا آنها مبتلا به ایدز هستند یا نه واهمه دارم ایدز هزینه اجتماع را بیش از حد بالا می برد ایدز چیزی است که سایرین به آن مبتلا می شوند با ایدز زندگی غیر ممکن است کودکان به ایدز مبتلا نمی شوند ایدز درحکم اعدام است به دلیل اینکه ایدز قابل پیشگیری است ، ما باید منابع مان را بیشتر در پیشگیری به جای درمان صرف کنیم افرادی که مبتلا به ایدز هستند سزاوار آن می باشند ایدز در افراد تفاوتی ندارد ، هر کسی می تواند آن را دریافت کند ایدز بدترین چیزی که می تواند برای شما اتفاق بیفتد ایدز خوب است چرا که به کنترل جمعیت کمک خواهد کرد. اگر شما مبتلا به ایدز هستید، هنوز هم می توانید یک زندگی عادی داشته باشید افراد مبتلا به ایدز احتیاجی به کمک ما ندارند در آن زمان که من به ایدز مبتلا شوم ، درمان آن وجود خواهد داشت ایدز هرگز برای من اتفاق نخواهد افتاد شما می توانید از رابطه جنسی دهانی به ایدز مبتلا شوید گسترش ایدز به همان شیوه سرماخوردگی است ایدز تبعیض نمی پذیرد شما می توانید ایدز را از بوسیدن دریافت کنید ایدز از طریق هوا پخش می شود کاندوم همیشه جلوگیری از گسترش ایدز خواهد کرد افراد مبتلا به ایدز سزاوار آنچه دریافت می کنند هستند اگر شما ایدز دریافت کنید ظرف مدت یک سال می میرید مردم بد به ایدز مبتلا می شوند و از آنجایی که من یک شخص خوب هستم من هرگز ایدز نخواهم گرفت من اهمیتی نمی دهم اگر من ایدز داشته باشم، محققان به زودی درمانی برای آن پیدا خواهند کرد بدترین چیزی که من می توانم انجام دهم آوردن ایدز به خانواده ام خواهد بود تعداد کمی از مردم مبتلا به ایدز هستند ، پس بعید است که من در تماس با فرد مبتلا به آن باشم اگر برادر من گرفتار ایدز باشد من هرگز با او در این باره صحبت نخواهم کرد افراد مبتلا به ایدز سزاوار درک ما هستند، اما درمان لزوما خاص نیست ایدزدر همه جا حاضر است، قاتل بی رحمی که در اطراف ماست من می توانم ایدز بگیرم حتی اگر من یک رابطه تک همسری دارم خون کشور پاک است اقدامات احتیاطی جهانی کافی هستند افراد مبتلا به ایدز باید برای حفاظت از بقیه جامعه قرنطینه شوند چون من در شهرستان های بزرگ زندگی نمی کنم، تهدید به ایدز برایم بسیار کوچک است من به اندازه کافی در مورد گسترش این بیماری می دانم ویروس ایدز هرگز نمی تواند مرا تحت تاثیر قرار دهد هر کس با توجه به شیوه زندگی خود مبتلا به ایدز شده باشد سزاوار آن است فرد مبتلا به ایدز می تواند دقیقا مثل من باشد ایدز همه ما تاثیر می گذارد افراد مبتلا به ایدز باید درست مثل بقیه درمان شوند ایدز یک بیماری است که هر کسی می تواند اگر دقت نداشته باشد به آن مبتلا شود احتمال ابتلا به ایدز بسیار کم است پوشش ایدز به شکلی است که باید به یاد داشته باشید که سزاوار نیست مرگ دردناک یا بیهوده ای داشته باشیم تعداد افراد مبتلا به ایدز در هالیوود بالاتر از میزانی است که عموم مردم فکر می کند این ویروس ایدز نیست که مردم را می کشد ، آن چیزی که باعث مرگ می شود عوارض ناشی از بیماری های دیگر ( به دلیل ضعف سیستم ایمنی بدن) است چشم اندازی برای درمان ایدز قابل تصور است تست اجباری HIV باید برای همه زنان باردار لازم باشد امتیاز دهی موارد مقیاس، بسیار خوب شما در حال حاضر شما مجموعه ای از جملات را دراختیار دارید . گام بعدی این است که از شرکت کنندگان خود (به عنوان مثال ، نتایج ) بخواهید به هر یک از 1 تا 11 بر این اساس که هر یک از جملات به چه میزان نشان دهنده نگرش مناسب به ایدز می باشد امتیاز دهی کنند. به اینجا دقت کنید. شما از شرکت کنندگان نمی خواهید که نگرش خود را نسبت به ایدز به شما بگویند ، و یا اینکه آنها با کدامیک از جملات موافق هستند. شما از آنها می خواهید به میزان مطلوبیت هر جمله از منظر نگرش به ایدز امتیازدهی کنند، که در آن 1 " نگرش بسیار نامطلوب نسبت به افراد مبتلا به ایدز " و 11 " نگرش بسیار مطلوبی نسبت به افراد مبتلا به ایدز " می باشد. محاسبه امتیاز مقیاس برای هر مورد . گام بعدی این است که به تجزیه و تحلیل داده های امتیاز بپردازیم. برای هر جمله، شما نیاز به محاسبه میانه و یک چهارم ها دارید. میانه عبارتست از مقادیر بالا و پایین حدودی است که شامل 50 درصد از نتایج است . به عبارت دیگر، چارک اول Q1 مقداری است که 25 درصد از موارد زیر آن و 75درصد از موارد بالاتر از آن قرار می گیرند. چارک دوم Q2 مقداری است که 50درصد موارد زیر و 50 درصد بالای آن قرار می گیرند. چارک سوم یا Q3 مقداری است که 75 درصد از موارد زیر آن و 25درصد از موارد بالاتر از آن قرار می گیرند. محدوده میانی شامل تفاوت بین سومین و اولین چارک می باشد بعبارتی Q3-Q1. شکل بالا هیستوگرام هر مورد را بصورت جدا نشان می دهد و همچنین متوسط و محدوده میانی چارکی را نشان می دهد . شما می توانید به آسانی و با هر برنامه آمار مقدماتی و یا با اکثر برنامه های صفحه گسترده این مقادیر را محاسبه کنید. به منظور تسهیل در انتخاب نهایی از مقادیر برای مقیاس خود ، شما ممکن است بخواهید برای مرتب کردن جدول از میانه ها و مقادیر محدوده میانی به ترتیب بصورت صعودی و نزولی استفاده کنید برای مقادیر مثال مان ما یک جدول به شرح زیر تهیه کردیم : انتخاب آیتمهای مقیاسی نهایی: در حال حاضر، شما باید مقادیر نهایی برای مقیاس خود را انتخاب کنید. شما باید مقادیری که در فواصل مساوی در سراسر طیف وسیعی از میانه ها قرار گرفته اند را انتخاب کنید . در مثال ما ممکن است یک مقدار برای هر یک از یازده میانه را انتخاب کنید . در هر شاخص ، شما باید سعی کنید مقداری را که دارای کوچکترین دامنه ی میان چارکی است انتخاب کنید. این مقدار دارای حداقل تنوع در سراسر نتایج است . شما نمی خواهید تجزیه و تحلیل آماری را به عامل تنها تصمیم گیری در اینجا بکار گیرید . به وضعیت شاخص ها در هر سطح نگاه کنید و مقداری که ملموس تر است را انتخاب کنید . اگر شما دریافتید که بهترین انتخاب آماری ، مقداری غیر ملموس و گیج کننده است ، بهتر است به سراغ انتخاب بعدی بروید . هنگامی که ما به بررسی جملاتمان برای تعریف مقادیر رفتیم به جملات زیر بعنوان مقیاسها دست یافتیم: افراد مبتلا به ایدز مانند والدین من هستند(6) به دلیل اینکه ایدز قابل پیشگیری است ، ما باید منابع مان را بیشتر در پیشگیری به جای درمان صرف کنیم(5) افراد مبتلا به ایدز سزاوار آنچه دریافت می کنند هستند(1) ایدز بر همه ما تاثیر می گذارد(10) اگر شما مبتلا به ایدز هستید، هنوز هم می توانید یک زندگی عادی داشته باشید(11) من هرگز مبتلا به ایدز نخواهم شد(3) ابتلا به ایدز به سادگی اتفاق می افتد(5) ایدز تفاوتی برای افراد قائل نمی شود هر کسی می تواند به آن مبتلا شود(9) ایدز بیماری است که هر کسی اگر محتاط نباشد ممکن است به آن مبتلا شود(9) اگر شما به ایدز مبتلا شدید همچنان می توانید یک زندگی عادی داشته باشید(8) ایدز خوب است چون به کنترل جمعیت کمک می کند(2) من به ایدز مبتلا نمی شوم اگر فقط یک شریک جنسی داشته باشم(4) عدد ذکر شده در پرانتز بعد از هر جمله مقدار مقیاس است. جملات با مقادیر بالاتر اعداد در حالت عادی باید نشانگر نگرش مطلوبتر به افراد مبتلا به ایدز باشد. لطفا به این نکته توجه داشته باشید که ما بصورت تصادفی ترتیب جملات را فارغ از مقادیر مقیاس انتخاب کرده ایم. همچنین توجه داشته باشید که ما مقیاس برابر 7 نداریم و از مقیاسهای 5 و 9 هر کدام دو مورد داریم. مدیریت مقیاس: حالا شما یک مقیاس دارید. معیاری برای ارزیابی نگرشها به افراد مبتلا به ایدز. شما می توانید این جداول را به مشارکت کنندگان بدهید و از آنها بخواهید که موافقت یا مخالفت خود با هر جمله را بیان کنند. برای محاسبه امتیاز نهایی هر فرد شما باید میانگین اعداد مقیاس تمامی جملاتی که آن فرد موافق آنها بوده است را محاسبه کنید بعنوان مثال اجازه بدهید پاسخهای یکی از مشارکت کنندگان که بصورت جدول زیر بوده است را بررسی کنیم. اگر شما جداول مربوطه را بررسی کنید خواهید دید که این شرکت کننده با 8 جمله از جملات موافق بوده است. زمانی که میانگین مقادیر مقیاس برای این 8 مورد را حساب می کنیم ما به نتیجه نهایی 7.75 برای این شرکت کننده دست می یابیم این همان جایی است که این شرکت کننده خاص بر روی معیار شما برای ارزیابی نگرش به افراد مبتلا به ایدز قرار می گیرد. حال بیایید به پاسخهای یک شرکت کننده دیگر بنگریم: در این مثال فرد پاسخگو تنها 4به مورد جواب موافق داده است که تمامی آنها بر مرز مقیاس منفی قرار گرفته اند. زمانی که ما میانگین مقدار متوسط را برای این فرد محاسبه می کنیم به عدد 2.5 می رسیم که به میزان چشمگیری نگرش منفی تری نسبت به افراد مبتلا به ایدز در مقایسه با مشارکت کننده قبلی دارد. سایر روشهای تورستن: سایر روشهای مقیاسی تورستن مشابه روش فواصل برابر رخدا متغیرها است تمامی این روشها با تمرکز بر مفهومی که تک بعدی فرض می شود آغاز می گردد و سپس به تولید حجم وسیعی از مقادیر ممکن مقیاسی می پردازد. تمامی آنها منتج به تولید تعداد کمی از مقادیر مرتبط می شوند که پاسخ دهندگان از طریق اعلام موافقت یا مخالفت به آنها امتیاز می دهند. تفاوت عمده در نحوه جمع آوری اطلاعات از مشرکت کنندگان است. بعنوان مثال روش مقایسه زوجی نیازمند مقایسه جملات بصورت دوتایی توسط مشارکت کنندگان است که با حجم زیادی از جملات می تواند بسیار وقت گیر باشد با فرض 57 جمله برای انجام مقایسه زوجی ما باید 1596 زوج جملات را بصورت دو به دو مقایسه و امتیازدهی کنیم. به وضوح مشخص است که روش مقایسه زوجی در زمانی که جملات زیادی برای مقایسه تعریف شده اند بسیار زمان بر است. روش تورستن بخوبی نشان می دهد که چگونه یک مقیاس تک بعدی ساده می تواند ساخته شود. رویکردهای دیگری نیز در این زمینه وجود دارند که از جمله مهمترین آنها می توان به مقیاس لیکرت یا مقیاسهای خلاصه و گاتمن یا مقیاسهای تجمعی اشاره کرد.

سوالات مقیاس تورستون:

1-روش های مختلف برای توسعه مقیاس یک بعدی تورستون را نام ببرید؟

2- روش فواصل برابر رخدادهای همزمان را توضیح دهید؟ 3- محاسبه امتیاز مقیاس تورستون چگونه می باشد؟

4- روش مقایسه زوجی را تعریف کنید؟

5- تفاوت سه روش مختلف مختلف مقیاس یک بعدی تورستون در چیست؟

6- ساده تری روش مقیاس تورستون چیست؟با چه روشی شروع می شود؟

7- رویکردهای مهم دیگری که در زمینه مقیاس تورستون وجود دارد را نام ببرید؟

سمیه اکبری موید دانشجو کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

 

 


مطالب مشابه :


اقماری چیست؟ +تعریف شهر، شرکت، کار اقماری

اقماری چیست؟ +تعریف شهر، شرکت، کار اگر دو کهکشان تقریبا هم اندازه باشند، به آنها سامانهٔ
تعریف میدان مغناطیسی

تجهیزات اندازه گیری ابزار دقیق مولتی - تعریف میدان تماس با شرکت مولتی درباره شرکت
اندازه گیری و سنجش ، گام اول بهبود

مدیر پارسی - اندازه گیری و سنجش ، گام اول بهبود - خدمات مشاوره مدیریت، سیستم های مدیریت کیفیت
جریان نقد آزاد؛ معیاری برای اندازه‌گیری عملکرد شرکت‌ها

جریان نقد آزاد معیاری برای اندازه‌گیری عملکرد شرکت‌ها است و وجه را این‌گونه تعریف
سرمایه: ارزش شرکت؛ ارزش دارایی‌ها منهای ارزش بدهی‌ها.

بنابراین، چالش بر سر روشی برای اندازه‌گیری سرمایه که هم سرمایه مورد نیاز شرکت تعریف
مقیاس ترستون

سنجش و اندازه شده از پاسخهای شرکت کنندگان ما بر روی تعریف یک مقیاس برای نگاه
تعریف استانداردهای اندازه‌گیری در نقشه‌های صنعتی

بانك اطلاعات مهندسی مکانیک - تعریف استانداردهای اندازه‌گیری در نقشه‌های صنعتی - غایت
دانلود پروژه اندازه گیری بهره وری

تعریف اندازه گیری بهره وری . به طور خلاصه، بهره وری نتایجی را به عنوان کارکردی از تلاش منعکس
اهمیت اندازه گیری در صنعت

پویا صنعت تبریز - اهمیت اندازه گیری در صنعت - تولید کننده انواع دستگاه ها و ابزارالات صنعتی
تعریف کسب و کار کوچک

انجام خدمات حسابداری - تعریف کسب و کار کوچک - انجام کلیه امور حسابداری و مالی واحدهای تجاری و
برچسب :