برنامه های قابل اجرا در مدارس ابتدایی

 

مقدمه :

 اهمیت و نقش آموزش و پرورش در بهسازی و توسعه زندگی فردی و اجتماعی موجب شده است که جامعه و اولیاء دانش آموزان انتظار داشته باشند که مدرسه محیطی رشد دهنده، پویا و زمینه ساز پرورش استعدادهای بالقوه و خداداد  فرزندان آنان باشد.

تحقق اهداف متعالی آموزش و پرورش تنها با ایجاد محیطی پویاو با نشاط امکان پذیر است . بدین جهت لازم دیده شد آئین نامه اجرایی مجتمع را با توجه به سیاستهای راهبرد اساسی و تحول بنیانی درآموزش و پرورش و مساعی همکاران و اولیاء مدارس تنظیم نماییم.

 

 مدیر مجتمع آموزشی و پرورشی امام خمینی (ره)                                                                               

                                 علی ربیع نسب

                                                                                        

 

کلیات

 1    مدرسه از مهمترین نهادهایی است که براساس اهداف دوره های تحصیلی برابر ضوابط و دستورالعملهای وزارت آموزش و پرورش تاسیس و اداره میشود.

2    مدرسه با همکاری کلیه کارکنان و با مشارکت دانش آموزان و اولیاء آنان زیرنظر مدیر و معاون واحدآموزشی اداره میشود.

3    تعداد کارکنان و شرح وظایف آنان توسط اداره آموزش و پرورش منطقه مشهدمرغاب ابلاغ میگردد.

4        در مجتمع شوراهای عمومی معاونین واحدهای آموزشی ، انجمن اولیاء و مربیان و شورای دانش آموزی مجتمع تشکیل میشود.

 

شورای مجتمع:

در راستای سیاست مدرسه محوری و تفویض اختیارات به مدارس و به منظور توسعه مشارکت، همکاری و استفاده از تجارب معلمان، مربیان و اولیاء مدرسه جهت اداره و بهبود فرآیند تصمیم گیری، ارتقای کیفی فعالتیها، شورای مجتمع با حضور مدیر، معاونین واحدهای آموزشی ،  معاون پرورشی و تربیت بدنی  و نماینده انجمن اولیا و مربیان  تشکیل می شود و شوراهای مدارس نیز با تفویض اختیار از سوی مدیر مجتمع به معاونین واحدهای آموزشی در مدارس به صورت جداگانه تشکیل و فعالیت می کند.

انجمن اولیاء و مربیان:

در راستای اهداف شورای مدرسه، انجمن اولیاء و مربیان هر ماه یکبار تشکیل میگردد.

شورای معلمان:

به منظور بحث و تبادل نظر و هماهنگی در امورآموزشی، پرورشی و اداری مدرسه و تأمین مشارکت معلمان در حین جریان آموزشی و پرورشی و اداری مدرسه، شورای معلمان هر 20 روز یکبار در مدارس مدرسه به صورت دوره ای برگزار میشود. شرکت کلیه همکاران لازم و مفید می باشد.

شورای دانش آموزان:

به منظور مشارکت دانش آموزان در امور مربوط به مسائل آموزشی، پرورشی ،انضباطی، ورزشی و فوق برنامه و ایجاد ارتباط صحیح و مستقیم دوسویه و ارج نهادن به دانش آموزان شورای دانش آموزان در مدرسه تشکیل و در مواقع ضروری جلساتی برگزار مینمایند.

شرایط بهداشتی و ایمنی مدارس:

براساس ضوابط و معیارهای وزارت آموزش و پرورش در مدرسه ، نمازخانه، کلاس های درس ،   دفتر معاونین و سایر امکانات موجود میباشد.

مقررات انضباطی:

دانش آموزان در دوران تحصیل موظفند موازین اسلامی و مقررات آموزشی پرورشی را در اخلاق و رفتار خویش رعایت نمایند. این مقررات توسط اولیاء مدرسه تنظیم میشود و در ابتدای سال به امضای دانش آموز و اولیاء می رسد.

ساعت  شروع و پایان کلاس های درس:

کلاس های درس در ساعت 7 و سی دقیقه صبح با 15 دقیقه مراسم صبحگاهی مدارسی آغاز و در ساعت 12 و سی دقیقه با اتمام زنگ نماز مدارس  (روزهای شنبه تا چهار شنبه هر هفته ) پایان می یابد.

ترغیب و تشویق:

مجتمع برای ترغیب دانش آموزان به انجام صحیح وظایف خویش برنامه هایی تهیه و با تایید شورای مجتمع به اجرا در می آورد و دانش آموزان به صورت شفاهی، کتبی ، اعطای جایزه و یا لوح تقدیر، معرفی برای شرکت در اردوها و اعطای نشانهای دانش آموزی تشویق میشوند.

تنبیه :

قصور و سهل انگاری نسبت به انجام وظایف تخلق محسوب میشود و مدیر و معاونین و معلمان به محض مشاهده چنین مواردی در جستجوی علت و انگیزه برآمده و نسبت به رفع آن اقدام مینمایند و توجه دانش آموز را به اشتباه خود جلب نموده و زمینه رفتار مطلوب را فراهم مینمایند.       مدیر، همکاران خودرا نسبت به موارد انضباطی آگاه نموده و ممنوعیت تنبیه را تذکر میدهد.

امور مالی:

کلیه درآمدهای  مدارس به حساب بانکی مجتمع واریز و با رعایت مقررات مربوط، تحت نظرشورای مالی مجتمع به صورت متمرکز هزینه میشود.

فعالیتهای آموزشی:

الف:    در کلیه پایه های ابتدایی مراحل تدریس، تکلیف، ارزیابی براساس آخرین استانداردهای نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران ارائه و پی گیری میشود.

-         باتوجه به استراتژی منطقه و مجتمع، سیاست کاری معلمان تدوین و اجرا میشود.

 -       براساس آخرین استراتژی ارائه شده از طرف اداره آموزش و پرورش منطقه مشهدمرغاب (قادرآباد) موارد ذیل مورد نظر می باشد.

-         تقویت باورهای دینی و عقیدتی دانش آموزان

-         بهره گیری از خلاقیت و نوآوری جهت ایجاد محیط شاد و با نشاط

-         تقویت فرهنگ پژوهش و تحقیق

-         توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

ب:    تجزیه و تحلیل آزمون خرداد ماه 90 پایه چهارم و پنجم و ارائه گزارش به کارشناس آموزش ابتدایی منطقه مشهدمرغاب

-         نظرسنجی از اولیاء و دانش آموزان در زمینه عملکرد یک ساله مدیر، کارکنان ،معاونین واحدهای آموزشی و معلمان

-         جمع آوری نظرات ، تهیه درصد رضایت مندی، ترسیم نمودار ، درصد رضایت اولیاء

-         تهیه و تنظیم برنامه سالانه ( ازطراحی تا عمل) و تقویم اجرایی سالانه مجتمع

-         دریافت نظرات، پیشنهادات ، نقطه نظرات همکاران در زمینه برنامه سال گذشته و لحاظ نظرات و پیشنهادها در سال جاری

-         برنامه ریزی کلاسهای تقویتی ، هنری ، ورزشی ایام فراغت دانش آموزان

-         جمع آوری مقالات ، دستاوردهای دانش آموزان ارائه شده به جشنواره دست ساخته های دانش آموزان و ترغیب به انجام امور پژوهشی

-         رسیدگی به فعالیت های سالانه همکاران جهت ارزیابی سالانه

-         بازبینی اوراق آزمون نوبت دوم ، بسته بندی و بایگانی

-         استخراج درصد قبولی و تهیه نمودارهای ضروری 

-         برنامه ریزی آزمونهای مدرسه ای و فرامدارسه ای در طول سال تحصیلی

-         برنامه ریزی جلسات هم اندیشی بامعاونین واحدهای آموزشی و معلمان مدارس به صورت دوره ای

-         برنامه ریزی نظرسنجی از اولیاء ، همکاران ، دانش آموزان در موقعیت های ضروری

-         تهیه کتب، مجلات  و جزوات آموزشی

پ:    درخواست  طرح درس روزانه، سالانه و برنامه ریزی تدریس از همکاران

-         اجرای طرح مدرسه زندگی در مدرسه

-         برنامه ریزی نظارت مدیر از عملکرد همکاران با توجه به شرح وظایف

-         برنامه ریزی جلسات خانواده، ملاقات معلم با ولی، شوراها و ...

-         برنامه ریزی جهت آشنایی همکاران با طرحها و برنام ه های  جدید آموزشی و پرورشی

-         ایجاد محیطی پویا، امن ، بانشاط باتوجه به نیازها و علایق

-         تشویق معلمان خلاق و دانش آموزان مبتکر، نوآور

-         شناسایی مشکلات و نارسایی ها و تلاش جهت برطرف کردن

-         شناسایی اولیای متخصص و دعوت و مشارکت در فعالیتهای مدرسه

-         برگزاری اردوهای علمی، هنری ، زیارتی، سیاسی

-         ایجاد بستر مناسب جهت حرکت به سوی آموزش های الکترونیکی

-         گسترش فرهنگ پژوهش و اقدام پژوهشی کارکنان و دانش آموزان

فعالیتهای معاونین واحدهای آموزشی

-         تجزیه و تحلیل رفتارهای مثبت و سازنده دانش آموزان و بررسی تغییرات رفتاری مثبت و ارائه بازخورد به اولیاء و دانش آموزان

-         رسیدگی به غیبتها، تأخیرروزانه، هفتگی، سالانه دانش آموزان

-         تهیه آیین نامه انضباطی برای سال تحصیلی جاری (91-1390) و فراهم نمودن مقدمات ثبت نام

-         تنظیم فعالیتهای فوق برنامه اوقات فراغت دانش آموزان

-         برنامه ریزی ملاقات با اولیاء و جلسات خانواده همراه با کارشناسان مجرب

-         شناسایی مشکلات و اختلاالات دانش آموزان در سالی که گذشت و برنامه ریزی جهت شناسایی دانش آموزان نیازمند و رفع نارسایی

-         برنامه ریزی فعالیتهای صبحگاهی به نحو مفرح و بانشاط

-         کمک به اجرای بهینه، صحیح و ارزشمند آزمونهای جامع ماهانه از سوی مدیر مجتمع

  -    اجرای وظایف محوله طبق ضوابط و شرح وظایف ارائه شده به ایشان

فعالیتهای پرورشی

          نهاد امور تربیتی در مجتمع امام خمینی(ره) با هدف تقویت باورهای دینی و مذهبی و اعتقادی نسبت به ارزشهای اسلامی، در سال    

         تحصیلی فعالیتهای ذیل را انجام داده و ادامه خواهد داد.

-         بهره گیری از خلاقیت و نوآوری جهت ایجاد فضای لذت بخش و مفرح

-         تقویت خودباوری و روحیه متعالی دانش افزایی در همه مراحل زندگی

-         همکاری و همیاری کلیه عوامل جهت ایجاد فضایی مفید، سازنده و فعال

-         آماده سازی محیط جهت بازگشایی مدرسه و جشن شکوفا ها

-         رسیدگی به جو فیزیکی مدرسهف نصب شعارهای ملی ، مذهبی

-         تهیه جدول زمان بندی اجرای مراسم، اعیاد، یوم الله و شهادتها

-         برنامه ریزی  جهت اجرایبرنامه های شاد ، بهینه و مفید دهه مبارک فجر به صورت متمرکز

-         برگزاری نمایشگاه های متفاوت در روزهای مناسب

-         شرکت در جلسات و سمینارها و همایشها مدرسه و فرامدرسه

-         تهیه و تدارک  اجرای جشن عبادت به صورت متمرکز

-         دعوت از سخنرانان و وعاظ در مراسم گوناگون

-         شرکت در بازدیدها و برنامه ریزی بهینه اردوهای علمی ، مذهبی، سیاحتی

-         برگزاری و اجرای مراسم صبحگاهی با برنامه ریزی جهت همکاری دانش آموزان

-         اجرای مراسم صبحگاهی به صورت همگانی

-         برگزاری مراسم نماز جماعت و نمازهای اعیاد

-         عضویت دانش آموزان در کتابخانه و استفاده از کتابهای موجود در کتابخانه مدارس

-         برگزاری نمایشگاه و فروش کتاب در مناسبتهای متفاوت

-         برنامه ریزی جهت آشنایی با سیره ائمه

    فعالیتهای انجمن اولیاء و مربیان مجتمع آموزشی و پرورشی امام خمینی(ره) سال تحصیلی (91-1390)

  1    رسیدگی به جو فیزیکی مدارس (تعمیرات ساختمان، برق وگاز و تأسیسات و ...)

  2    برق رسانی به دبستان شهیدمحمدالدوره فیروزی

3       خریداری وسایل و تجهیزات بهداشتی  و اتاق بهداشت

 4    خریداری وسایل آزمایشگاه، کتابخانه ، اتاق فیلم و کارگاه

   تهیه جوایز ، لوح تقدیر، کارتهای تشویق  و...

6  شناسایی دانش آموزان دارای نارسایی های آموزشی با کمک معاونین واحدهای آموزشی و برگزاریی کلاسهای جبرانی

7    شناسایی دانش آموزان نیازمند  و بی بضاعت و تلاش جهت رفع نیاز

8    تجهیز کلاس رایانه مدارس و راه اندازی اینترنت مدارس روستایی

9        شناسایی اولیاء متخصص در زمینه های گوناگون و دعوت جهت همکاریهای لازم

10   کمک و همکاری در اردوهای زیاتی ، سیاحتی و علمی

11    کمک و یاری در مسابقات ورزشی، کسب مقامهای برتر دانش آموزان

12  همکاری و همیاری در مقابله با بیماریهای مسری (آنفولانزا و

13    همکاری در برگزاری جلسات هم اندیشی و تعامل با معاونین و معلمین مداس

14       اجرای مراسم زیارت عاشورا و کمک در مراسم و اعیاد و ...

15  کمک در مراسم دهه مبارک فجر

16   کمک در بازگشایی مدرسه

17    فعالیت در جشن تکلیف ، جشن الفبا، جشن انس با قرآن و ...

18    شرکت فعال در نمایشگاه ها و جشنواره های درون مدرسه ای و برون مدرسه ای

19  شرکت در همایش اعیاد و ارائه بازخورد در جلسات اولیاء

20    برگزاری کلاسهای خانواده و دعوت اساتید و ...

فعالیت بهداشت

1   تجهیزجعبه کمک های اولیه لوازم بهداشت و تهیه اقلام مورد نیاز آن

2    بررسی شناسنامه بهداشتی کلیه دانش آموزان و پیگیری و تکمیل نواقص آن

3   توزیع فرم اطلاعات بهداشتی برای کلیه دانش آموزان و بررسی و استخراج نتایج

4 تهیه لیست دانش آموزان مشمول مراقبت ویژه و محدودیت های ورزشی و اعلام به آموزگاران و مدیر مجتمع

5   تهیه سطل های درب دار جهت پیشگیری از انتقال بیماری برای کلیه کلاس ها و اماکن مدرسه

6   ثبت مشخصات کامل دانش آموزان در دفاتر معاینات بهداشتی

7ثبت موارد بیماری و یا مشکلات روحی و رفتاری دانش آموزان درنمون برگ سلامت دانش آموزان

 8    اجرای برنامه شیر مدرسه (به صورت 70 نوبت در سال تحصیلی جهت کلیه دانش آموزان و کادر مدرسه

9شرکت در مراسم روز جهانی کودک و تهیه تراکت و بادکنک های با شعارهای مخصوص این روز

10 اجرای مناسب برنامه تغذیه رایگان مدارس روستایی و ارائه تغذیه در زمان مناسب به دانش آموزان

11  پایش رشد دانش آموزان با اندازه گیری و ثبت قد و وزن و  BMI (نمایه توده بدنی) آنها با استفاده از خانه های بهداشت روستایی

12    انجام معاینات دهان و دندان توسط دندانپزشک و ارجاع موارد لازم به دندانپزشکی و پیگیری آن

13   شناسایی دانش آموزانی که مشکلات درسی و رفتاری دارند و دعوت اولیاء و ارجاع آنها به مراکز لازم

14   اجرای طرح بازیافت پاکت شیر و اجرای آن در مدرسه

15 اجرای مراسم روز درختکاری و غرس نهال در حیاط مدرسه توسط دانش آموزان و مسابقه مقاله خوانی و اهداء جایزه به برندگان

16    اجرای برنامه آموزش بهداشت دهان و دندان از طریق نمایش فیلم و سخنرانی رابطیت بهداشت و اجرای مسابقه و اهداء جایزه به برندگان

17- برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع ((بچه های روستا)) و ارسال منتخبین به منطقه

فعالیت های پایه اول

- از ابتدای سال، فضای فیزیکی، آموزشی، عوامل انسانی به دانش آموزان معرفی و قوانین و مقررات مدرسه با بازی های گروهی آموزش داده می شود.

- دانش آموزان به روش های مختلف به صورت گروهی تقسیم و فعالیت های گروهی مورد نظر است.

- فعالیت های عملی و کارگاهی دانش آموزان، همراه با نشاط، آموزش داده می شود.

- مسائل اخلاقی و دینی دانش آموزان همراه با نوار قرآن و صحبت های مربیان بیان می شود.

- در زمینه آموزش کتب بخوانیم و بنویسیم ، روش های نوین به کار گرفته می شود.

   -آموزش ریاضیات و علوم تجربی با استفاده از شیوه نوین با توجه به تغییرا ت کتاب های درسی در سال جاری انجام می شود

- آموزش نگاره ها با استفاده از کارت های تصویر خوانی ، همراه با فعالیت دانش آموزان صورت میگیرد.

- زمینه سازی جهت فعالیت های پژوهشی و تحقیقی دانش آموزان انجام می شود.

- شرکت دادن دانش آموزان در جشنواره، همایش، کنفرانس های مدرسه و فرا مدرسه

- تصویر خوانی و جمله سازی و اشاره به موارد اخلاقی، تربیتی و مسائل روزمره زندگی با توجه به برنامه درس ملی

- آموزش نشانه ها با استفاده از وسائل و ابزار آموزشی و ایجاد انگیزه جهت یادگیری دقیق و پایدار

- استفاده از کارت های نشانه ها جهت ساختن کلمات جدید و آموزش کلی با توجه به بوجه بندی

- برگزاری اردوهای آموزشی طی سال تحصیلی

 آموزش ریاضی

- در آموزش ریاضی هم با استفاده از کارت های آموزشی و کتب ریاضی و کتب گوناگون و انجام تمرینات مفاهیم را با فعالیت به دانش آموزان تدریس می نماییم.

آموزش علوم تجربی

جهت آموزش مطالب علوم تجربی و تفهیم اهداف دانشی، مهارتی، نگرشی از سی دی، کتب کمک آموزشی ، انجام آزمایش و فعالیت های خارج از کلاس و داخل کلاس سعی در یادگیری عمیق، دقیق دانش آموزان داریم استفاده از نرم افزار آموزشی علوم تجربی پایه اول با کمک رایانه.

- از دیگر اهداف مهم همکاران در تمامی ساعات آموزشی تشویق به موقع، رعایت تفاوت های فردی و انجام صحیح ارزشیابی توصیفی می باشد.

 کلاس قرآن

در ابتدای سال تحصیلی با استفاده از نوار قرآن به صورت تکرار ، جمع خوانی و هم خوانی آغاز می شود و هر جلسه راجع به محتوای سوره و ترجمه ی آسان و ثواب توضیحاتی داده می شود و در اواسط سال روان خوانی قرآن و کتاب خوانی و داستان زندگی پیامبران و مطالب عبرت آموز به صورت نمایش انجام می شود.

فعالیت های پایه دوم

- تدریس کتب بر اساس بودجه بندی تعیین شده  مدرسه و معلم

- اجرای طرح مدرسه ی زندگی و به کارگیری مهارت های اساسی زندگی به صورت تلفیق با دروس

- به کارگیری استراتژی و سیاست های مجتمع و مدرسه در خلال فعالیت ها

- محور قراردادن تحقیق؛ پژوهش، همکاری ، همیاری در فعالیت یاددهی- یادگیری

- تشویق به فعالیت های کارگاهی، گروهی، آزمایشگاهی و استفاده از نرم افزار های آموزشی

- توجه به فعالیت های فردی، اصول اخلاقی در تدریس، تکلیف ، ارزشیبابی

- اجرای صحیح ارزشیبابی توصیفی جهت رفع نمره گرایی و تلاش به سوی ایجاد محیط رقابتی سالم

- برگزاری اعیاد، مراسم، میلاد به نحو مطلوب و همراه با ایجاد نشاط

- اجرای نمایش ، تئاتر، سرود ، بازی و سرگرمی در فعالتی ها

- شروع کار با نام و یاد خدا و قرائت 5 دقیقه قرآن، خواندن ذکر روز و .......

 املای فارسی

هر هفته 1 الی 2 دیکته از هر درس به صورت دو قسمت گفته می شود. تا اواخر اسفند با نظارت صد در صد معلم تصحیح و بازبینی می شود. از فروردین به بعد دانش آموزان هم به تجزیه و تحلیل اوراق املا پرداخته و اشتباهات را متذکر می شوند.

- با اشتباهات موجود در املا، جمله سازی انجام می دهند.

  -انواع متنوعاملای گروهی و فردی هم نوشته می شود.

 فارسی

در هفته یک درس فارسی تدریس می شود. تمرین کتب انجام می شود. از دانش آموزان پرسش می شود. هفته ای یک بار جمله سازی در دفتر و پلی کپی می باشد. در تدریس فارسی از روش ایفای نقش ، نمایش و یا تدریس توسط معلم صورت می گیرد. بعد از درس بنویسیم و بخوانیم ، یک صفحه در هر شب دانش آموزان تکلیف دارند، روز بعد بررسی می شود.

 ریاضی

تدریس از روش کل به جزء صورت می گیرد. بعد از روش کلی،  تمام صفحات جزء به جزء تدریس و تمرین می شود. تکالیفی جهت حل در منزل ارائه می گردد. پلی کپی تهیه و توسط دانش آموز درس دوره می گردد. مفاهیم به صورت  کاربردی مجسم و نیمه مجسم و سپس انتزاعی تدریس و تمرین ها کار می شود. آزمون هایی جهت شناسایی و رفع نقاط مبهم در نظر گرفته می شود و با طرح سوال و تحقیق و پیدا کردن جواب، به تلاش وادار می شوند. نفرات موفق توسط معلم و مدرسه تشویق و تقدیر می شوند.

- با تهیه کاردستی مورد نیاز ( ساعت و.....) به یادگیری کمک می شود.

- کتب جانبی هم تهیه و در کلاس و منزل مورد استفاده قرار می گیرد.

- برگزاری آزمون های جامع ، آزمون های پیشرفت تحصیلی (آزمون ورودی آزمون تکوینی آزمون تشخیصی آزمونهای سه گانه عملکردی)

 علوم تجربی

بر اساس بودجه بندی علوم تجربی در کلاس و آزمایشگاه تدریس و تفهیم می شود.

- در جلسه اول هر فصل یک جلسه تصویر عنوانی تدریس می شود.

- جهت ایجاد انگیزه ، قبل از تدریس از آنها ، فعالیت ها و کارهای عملی در ارتباط با درس خواسته می شود.

- در گروه فعالیت و آزمایش انجام می دهند.

- در زمان های مناسب آزمایشات لازم انجام می شود.

از سی دی های آموزشی ، پلی کپی های مفید هم استفاده می شود.

 قرآن

 مرور سال های گذشته و حفظ سوره های جدید- کتاب خوانی- خلاصه نویسی و نمایش راجع به موضوعات قرآنی و سرگذشت پیامبران و مسابقه قرآن و هم خوانی بین دانش آموزان برگزار می شود.

 ورزش

 در ابتدا آموزش نظم و انضباط در کلاس و گروه ورزشی و انجام حرکات نرمشی و آموزش رشته های مختلف ورزشی نظیر دو میدانی- طناب زنی و بازی های دبستانی در طی سال انجام می شود.انجام مسابقات ورزشی بین مدارس روستایی جزو برنامه های ورزشی سال است.

 هنر

در کلاس هنر با استفاده از کتاب داستان و موضوعات مختلف در هر جلسه نقاشی های تجسمی انجام می گیرد و گاهی موضوعات در پای تخته کشیده می شود یا راجعبه موضوع توضیح داده می شود و کاردستی های مختلف یاد داده می شود و استفاده از کاغذهای رنگی و کارهای دستی و کار با گواش و قلم مو و ... آموزش داده می شود.

فعالیت های کلاس سوم

- - اجرای فعالیت های گروهی، آزمایشگاهی ، کارگاهی

- گروه بندی دانش آموزان و تشویق به تحقیق و پژوهش و کنفرانس

- شرکت در جشنواره ها، کنفرانس ها، نمایشگاه های گوناگون

- نظر سنجی از دانش آموزان طی چندین مرحله و شناسایی دانش آموزان مستعد ورزشی، علمی

- توجه به تفاوت های فردی و برنامه ریزی با توجه به تفاوت ها

- برنامه ریزی براساس بودجه بندی دروس و توجه به جو کلاس

- انجام آزمونهای جامع ماهانه

- تهیه تکالیف هفتگی مناسب و مفید جهتکاردر خانه

- رسیدگی به تکالیف به صورت روزانه، تصحیح و ارزش گذاری فعالیت ها

- شناخت دانش آموزان ضعیف و رفع مشکلات به صورت خصوصی

- شروع تدریس با نام و یاد خدا و قرائت سوره های قرآن هر روز به طور مرتب

- تلفیق مهارت های اساسی زندگی در تدریس جهت یادگیری عمیق مهارت ها

- تهیه پوشه کار دانش آموزان

- انجام جشن تکلیف برای دانش آموزطان دختر و آموزش مفهوم تکلیف و چگونگی اجرای آن

قرآن

آموزش قرآن با توجه ویژه به حرکات زیر و زبر حروف - آموزش احکامدر موقعیت های مناسب برایآشنایی دانش آموزان با تکالیف شرعی با توجه به سن تکلیفدانش آموزان دختر و آمادگی برای جشن عبادت- آموزش عملی نماز- وضو و نماز جماعت- انجام مسابقه و توضیح راجع به مناسبت های مذهبی مختلف انجام می شود.

ورزش

 نظم و انضباط در گروه- انجام حرکات نرمشی و کششی در سطح بیشتر- آموزش رشته های مختلف ورزشی مانند دو میدانی- طناب زنی- بازی های دبستانی و بسکتبال و والیبال انجام می شود.

فعالیت های کلاس چهارم

-          برگزاری  آزمون های جامع ماهانه و ارائه کارنامه های ماهانه در جلساتی که با اولیاء برگزار می شد.

-           برگزاری مراسم نماز جماعت

-           برگزاری مراسم عزاداری و ذکر رویدادهای محرم و کربلا در ایام عاشورای حسینی

-           برگزاری مسابقه انشا نویسی در مورد نماز ومسائل عبادی

-          تهیه پوشه کار مناسب برای دانش آموزان و درج فهرست موضوعی برنامه های انجام شده در کلاس به صورت فردی و گروهی

-           استفاده از کتاب ها موجود در کتاب خانه ی مدرسه

-           استفاده از آزمایشگاه برای یادگیری درس علوم و انجام آزمایش های علوم در کلاس و استفاده از سی دی های آموزش علوم

-          برگزاری آموزش احکام و انجام کارهای پژوهشی با نظارت مربی پرورشی

فعالیتهای کلاس پنجم

     هفته اول یادآوری دروس سال قبل

-          تهیه ذکر ایام هفته و برنامه کلاس توسط دانش آموز

-              تدریس دروس براساس بودجه بندی و انجام امتحانات منظم و ماهانه و دوره دروس برای امتحان نوبت اول و نوبت دوم

-               برگزاری آزمون های پیشرفت تحصیلی و آزمون جامع ماهانه

-              استفاده از آزمایشی متنوع در تدریس علوم و آزمایش رنگین کمان و سطح شیبدارو..

-              تهیه جدول مقایسه آمار در کلاس

-           برنامه احکام و نماز در فرصت های مناسب و آماده نمودن دانش آموزان برای اجرای زنگ نماز در ساعت خاص آن

-           انجام فعالیتها توسط دانش آموزان مانند کارهای تحقیق، مقاله، انشاء در مورد نماز و زکات

-           دوره دروس به طور جداگانه برگزاری امتحان در هرماه

-          تشکیل کلاس جبرانی ریاضی

    نماینده انجمن اولیا و مربیان مجتمع  

       علی محمدخیرخواه

     نماینده معلمان  مجتمع   

        سرکار خانم اکبری

    کارشناس آموزش ابتدایی منطقه مشهدمرغاب

                             عبدالرضا جعفری

  مدیر مجتمع آموزشی و پرورشی امام خمینی(ره)

علی ربیع نسب

 

 


مطالب مشابه :


برنامه ريزي مراسم صبحگاهي

همیار مدیر دوره ی ابتدایی - برنامه مراسم صبحگاه که در مدارس به ورزش صبحگاهی یک کار
برنامه های قابل اجرا در مدارس ابتدایی

برنامه های قابل اجرا در مدارس ابتدایی صبحگاهی با برنامه مدارس روستایی جزو برنامه
برنامه صبحگاه مدارس (چند پیشنهاد)

تحلیل محتوای کتاب‌ های درسی دوره ابتدایی با یک برنامه صبحگاهی مناسب مدارس در
برنامه ريزي مراسم صبحگاهي

آزمـونـهـای پـایـه اول‌ شـشـم ابتدایــی - برنامه مدارس به صبحگاهی یک کار
برنامه صبحگاه

وتربیتی مدارس تهیه ابتدایی پسرانه با یک برنامه صبحگاهی مناسب علاوه
راهنمای برنامه درسی تربیت بدنی در دوره ابتدایی

تربیت بدنی در مدارس. تربیت بدنی در آشنایی از محتوای برنامه درسی دوره ابتدایی 3.
برنامه زمان بندی هفتگی مدارس ابتدایی

معاونت آموزش ابتدایی شهرستان بوشهر برنامه زمان بندی هفتگی مدارس ابتدایی - مراسم صبحگاهی.
ورزش صبحگاهی در مدارس

ورزش صبحگاهی در مدارس در هر برنامه و در دوران ابتدایی و در
ورزش صبحگاهی در مدارس

اهیمت و اهداف ورزش صبحگاهی در مدارس. ضرورت در برنامه‌های در دوران ابتدایی و در
جایگاه زنگ ورزش مدارس کجاست؟

تربیت بدنی مقطع ابتدایی ورزش مدارس به نرمش و ورزش صبحگاهی ختم می شود اما با این وجود
برچسب :