بعثت رسول اکرم(ص) بر شما مبارک باد.

بعثت رسول اکرم(ص) بر شما مبارک باد.

ز احمد تا احد یک میم فرق است

جهانی اندر این میم غرق است

یقینا میم احمد میم مستی است

که سرمست از جمالش چشم مستی است


مطالب مشابه :


توضیحات انتخاب رشته دانشگاه آزاد

پیش دانشگاهی دبیرستان غیردولتی بعثت - توضیحات انتخاب رشته دانشگاه آزاد -
فلسفه بعثت پیامبران

عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه فلسفه بعثت پیامبران را بسترسازی برای ایجاد بیداری دینی دانست.
آدرس سایت جدید دانشگاه پیام نور واحد خنج

آدرس دانشگاه: استان فارس- شهرستان خنج- بلوار بعثت- خیابان ساحلی کد پستی دانشگاه: 67548-74431
بعثت رسول اکرم(ص) بر شما مبارک باد.

پایگاه پرستاران دانشگاه بقیه الله(عج) - بعثت رسول اکرم(ص) بر شما مبارک باد. - پایگاه تخصصی
درخشش دانش آموزان مدارس بعثت در مسابقات نادکاپ دانشگاه شریف

راهنمائی بعثت - درخشش دانش آموزان مدارس بعثت در مسابقات نادکاپ دانشگاه شریف - شرحی بر فعالیت
بهار جاویدان بعثت  حضرت محمد(ص)

تــاریخ - بهار جاویدان بعثت  حضرت محمد(ص) - در حوزه تاریخ و فرا تاریخ - تــاریخ
ارشد ریاضی

پیمبراعظم(ع): اِنّی بُعِثتُ مُعَلِمـا - ارشد ریاضی دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي . 3-
دکتر نصر

بعثت - دکتر نصر شب هفت اين عزيز با حضور خانواده محترم آن مرحوم ،جمعي ازمسئولين دانشگاه
بررسي ميزان رعايت حقوق بيماران از ديدگاه آنان دربيمارستان بعثت همدان در سال 1388

پرستاری دانشگاه توصيفي مقطعي حاضربرروي 120 بيمار بستري در بخش هاي مختلف بيمارستان بعثت
برچسب :