ثبت تجربیات معاون پرورشی و آموزشی

 موضوع : ثبت تجربیات

ایمان جز با عمل استوار نمی شود  عمل جزء ایمان است . امام صادق (ع)

مقدمه

بیست سال خدمت در کسوت معلمی ومعاونت هرروز برگی بر دانش وتجربات من اندوخت ،سعی شد هر سال  مدرسه ای بنا کنیم از شعر شعور وشاگردانی تربیت نماییم از جنس نور ، مدرسه خواستنی ماشالوده ای داشت براساس محبت به معلمان ودانش آموزان  ، وسعی شد هرکس در جایگاه خود قدر بیند وارج . واما در گذر زمان مسیر گاه  آسان وزیبا وگاه سخت وجان فرسا  ، با یاری خداوند ومدد همکاران وراهنمایی های مسولان دلسوز در آموزش وپرورش سعی کردیم  دخترکان معصومی را که به ما سپرده اند به سر منزل مقصود برسانیم . وبه اختصار چند نمونه از  پیشنهاد ت وتجربیات خویش را در ذیل می آوریم امید که مقبول افتد .

یک معاون آموزشی وپرورشی چگونه می تواند مفید باشد

پذیرفتن مسولیت معاونت پرورشی وآموزشی مدارس ،امری است بس خطیر، برای فردی که تقوا ی عملی ووجدان کاری دارد .معاونت سوت زدن واخم کردن نیست هنر کنترل وبدست آوردن دل شاگردان است ، معاون موفق به قلب بجه ها نزدیک است ودائم سرش توی کاغذ ونوشته نیست وتبدیل به یک ماشین گزارش نویسی نمی شود ، او عامل به بخشنامه های ارجاعی است  تا هر چه بهتر آموزش وپرورش در مدرسه جان بگیرد ، معاونت کمتر از مدیریت نیست  ،معاون یک مدیر است ومعاونان مدرسه،  بال های قوی هستند برای پرواز مدیریت تا اوج بهترین .

احساس رضایت مندی معاون از شغل خود باعث پیشرفت در کارهای اوست ،اگر با نیت خیر ویاری رساندن وکاستن مشکلات هر روز به مدرسه برویم نه تنها از شغل خود ناراضی نیستیم بلکه احساس خوشایندی از تغییر وروند رو به بهبود محیط مدرسه خود خواهیم داشت  ، یک معاون خوب باید در مدرسه تجسم عینی عدالت در بین همکاران ودانش آموزان باشد خستگی ناپذیر در کارها ودادن روحیه کار وخدمت به همکاران وتوجه به حل مشکلات واخذ تصمیمات ابتکاری وقاطع وصرفه جو درامور بیت المال واهتمام به امور قرآنی ونماز اول وقت وداشتن صداقت ولبخندی همیشگی باشد .

 

 

محورهای خلاقیت و نو آوری در برنامه های معاونان آموزشی مدرسه ها:
*مدیریت برنامه های آغازین.
*مدیریت زنگ تفریح.
*مدیریت شناخت فراگیران.
*مدیریت حضور و غیاب.
*مدیریت طراحی سایر برنامه های کنترلی.
*مدیریت برنامه ریزی و سازمان دهی فعالیت های آموزشی مدرسه و حوزه ی کار معاونان .
*مدیریت بهره جویی از ارتباطات عاطفی و کلامی مناسب با فراگیران (و نیز اولیای آن ها) ؛

شامل:
+جذب دانش آموزان؛
+بهسازی دانش آموزان؛
+نگهداری دانش آموزان؛
+ کاربرد دانش آموزان یا استفاده از همکاری آن ها در برنامه های معاونتی مدرسه.
*مدیریت ایجاد و اعمال ارتباطات انسانی مناسب با همکاران (جذب، بهسازی، نگهداری و کاربرد).
*مدیریت هماهنگ سازی اعمال روش های انضباطی در مورد فراگیران از طریق همکاران.
*مدیریت تشکیل و بهره جویی از گروه های مرجع دانش آموزی در کارهای مدرسه ای.
*مدیریت ایجاد گروه های دانش آموزی (یاور معاون ) در امور مدرسه.
*مدیریت ایجاد انگیزه در میان فراگیران (تشویق دانش آموزان ، تاکید بر ویژگی های مثبت آن ها و مثبت اندیشی و اعتماد سازی در میان آن ها).
*مدیریت بهره جویی از اختیارات تفویض شده.
*مدیریت بهره مندی از تجربه ها و اندیشه های دیگران .(به شکل حضوری بازدیدی ، مطالعه ای ، قرار همکاری مشترک و...).
*مدیریت زمان.
*مدیریت آشنا سازی همکاران با آخرین یافته های علمی_پژوهشی و بهره جویی از این یافته ها در کار اداره مدرسه.
*مدیریت بر خود (تهذیب نفس،خودسازی آمادگی روحی و ...).

حضور معاونان قبل از دانش آموزان در مدرسه الزامی است
تقسیم بندی آیه های سوره های موردنظر برای تلاوت و اعلام آن ها به دانش آموزان ، برای بهره مندی بیشتر و با برنامه از آیات قرآنی استفاده از شیوه های گوناگون برای تلاوت قرآن ؛ مانند: خواندن قرآن توسط دانش آموزان قاری، پخش تلاوت های معروف از نوار ، تلاوت قرآن توسط معلمان و سایر همکاران فرهنگی در مناسبت های گوناگون ، تلاوت قرآن به صورت گروهی و هم خوانی در بیان معانی آیات ، و حفظ روزانه چند آیه از قرآن در ماه مبارک رمضان ( گفتنی است که در اجرای همه فعالیت های مربوط به مدیریت برنامه های آغازین ، باید به کوتاه بودن زمان برنامه ، دانش آموز پسند بودن ، جذابیت، غیر تکراری بودن و...توجه شود.)
گروه بندی کلاس ها برای اجرای برنامه آغازین و سپردن کل مسئولیت اجرای مراسم به کلاس ها؛
خواندن داستانک ها ی آموزنده در برنامه های آغازین ؛ خواندن اشعار دلنشین و اثر گذار در برنامه های آغازین
برگزاری مسابقه های درسی ، اعتقادی، هنری، بهداشتی، و انضباطی ؛ با پرسش های هدف دار و جایزه به برگزیدگان ؛
و مشاغل به دانش آموزان از طریق دعوت از صاحبان حرفه ها و مشاغل در حد برنامه های جذاب و اثر گذار کوتاه مدت؛
معرفی متولدین هر ماه در پایان همان ماه ، تبریک گفتن به آن ها و انتخاب تعدادی از آن ها با قرعه کشی و اهدای هدیه (با در نظر گرفتن متولدین تابستان و تبریک به آن ها در پایان سال تحصیلی و یا آغاز سال تحصیلی جدید).
معرفی دانش آموزان موفق از ابعاد گوناگون در روزهای متعدد هفته ؛خواندن سرود توسط گروههای دانش آموزی ویا پخش نوار های سرود مورد علاقه دانش آموزان ؛
اجرای برنامه نیایش توسط دانش آموزان در روزهای مشخصی از هفته(مثلا"اول یا آخر هفته)؛
محدود کردن حضور مدیر مدرسه در برنامه های آغازین به هفته ای مثلا” یک روز و بهره گرفتن از توان سایر همکاران ،ازجمله معلمان ، کتابداران ، مربیان تربیتی ، مربیان ورزش ، مشاوران و...؛
توجه ویژه به ورزش ، و ورزش کردن معاونان و کادر مدرسه با دانش آموزان و نیز توجه به بازی های شاد و کودکانه ؛
استفاده از سر گروههای کلاسی برای کمک به معاونان در اجرای مراسم آغازین؛
استفاده از کلمات دلنشین توسط معاون مدرسه ، هنگام گشت و گذار در حیاط ؛
حذف تذکرات بی مورد نصیحت گونه به بچه ها و استفاده از تذکرات چاپی و نصب بر تابلوی اعلانات ؛
اختصاص زمان مناسب و حساب شده به تلاوت برخی از دعاها و زیارت نامه ها ( توسل ، کمیل ، آل یاسین ، عاشورا و...)، همراه با برنامه های جذاب ، اثر گذار و کوتاه مدت؛استفاده از نمایش نامه های عروسکی (عمدتا" طنز ) در برنامه های آغازین دوره ی ابتدایی به منظور ارائه ی پیام های بهداشتی و انضباطی به دانش آموزان
معرفی کادر مدرسه در برنامه های آغازین (صبحگاه و یا عصرگاه)،در روزهای اول بازگشایی مدرسه
انتخاب شعار هفته ، همراه با کار هفتگی در کلاس ، مانند نگارش مقاله ، انشا، تهیه روزنامه دیواری ،برگزاری مسابقه و...

حضور مستمر معاون در حیاط و نظارت مستقیم او بر دانش آموزان با حضور در حیاط مدرسه، می توان به حرف ها و مشکلات بچه ها گوش سپرد و حتی هنگام گشت و گذار ، حال خانواده های آنان را جویا شد
اختصاص دادن بخشی از حیاط مدرسه به هر کلاس برای ایجاد فضای سبز (کاشت گل و گیاه و...)،و نیز اختصاص بخشی برای مطالعه و بخشی برای بازی ها و ورزش های فردی و گروهی
آزاد گذاشتن دانش آموزان در انتخاب بازی و فعالیت (در صورت صدمه نرساندن به دیگران)
پخش سرودهای شاد و موسیقی های گوشنواز و روح بخش در زنگ های تفریح(با در نظر گرفتن مناسبت هاو...)
به جای پیگیری سنتی غیبت بچه ها ، حضور در جمع دانش آموزان و جویا شدن از حال آن ها در زنگ تفریح روز بعد از غیبت
درخواست از دانش آموزان کلاس های بالاتر برای مواظبت از دوستان کوچک خود در زنگ تفریح و تذکر این مساله هر چند ماه یک بار
 انتخاب تعدادی از دانش آموزان از گروه های گوناگون و تفویض اختیار کارهای مربوط به زنگ تفریح به آنان؛
ایجاد تمهیدات انجام بازی های سالم هوشی ، علمی و سنتی در زنگ های تفریح؛ مانند شطرنج ، فوتبال دستی ، نقاشی و


برای شناخت دانش آموزان ،باید از طریق پرسش نامه هنگام ثبت نام و یا در مناسبت های دیگر اطلاعات اولیه را بدست آورد.
برای تکمیل شناخت ، معاون همواره باید با دانش آموزان مشاوره عمومی داشته باشد.همچنین صحبت با دانش آموزان گوشه گیر را در دستور کار خود قرار دهد.
در همه جلسات شورای معلمان ، باید وقتی به معاونان اختصاص یابد تا به صورت تبادل اطلاعات دوطرفه ، از معاونان به معلمان و از معلمان به معاونان ، در مورد دانش آموزانی که از نظر جسمی ، عاطفی ، درسی، خانوادگی و... مشکلاتی دارند و به همراهی بیشتر نیازمندند گفت و گو شود. البته در شناخت هر چه بیشتر فراگیران برجسته هم می توان در همین جلسات فعالیت کرد.
در مدرسه هایی که بیش از یک معاون مشغول فعالیت است ، حتماً برای گروه ها و یا پایه های خاصی از دانش آموزان معاون مشخصی در نظر گرفته شود.
معاونان می توانند ، بخشی از اطلاعات شناختی خودشان را از طریق گفت و گوی با حوصله با دانش آموزانی به دست آورند که از نظر انضباطی یا درسی مشکل دارند. همچنین ، گفت و گو با اولیای دانش آموزانی که مشکل رفتاری و یا یادگیری دارند نیز رهگشاست.
معاونان می توانند ، تمام اطلاعات دانش آموزان را در دفتری ثبت کنند . در این دفتر می توان ،موفقیت ها و کاستی های احتمالی رفتاری و درسی دانش آموزان را درج کرد . باید دقت کرد ، اگر در این دفتر فقط ویژگی های منفی نوشته شود ، به سرعت کارایی خود را از دست خواهد داد . همچنین ، می توان دفتری ویژه برای معلمان درست کرد و از آنها خواست ، اطلاعات آموزشی و پرورشی خاصی را که در مورد هریک از بچه ها دارند ، برای آگاهی معاونان در آن درج کنند.
دانش آموزانی را که مشکل و یا بیماری خاص فیزیولوژیک و یا مشکل ویژه جسمی دارند ، باید شناسایی کرد و این قبیل دانش آموزان را همواره مد نظر داشت.
برای الگوسازی مثبت در میان دانش آموزان ، معاونان باید به طور مرتب دانش آموزانی را که از ابعاد گوناگون دارای موفقیت هایی هستند ، معرفی کنند . این معرفی می تواند به شیوه های گوناگون صورت پذیرد.
عنصر مشاهده ، یکی از عوامل موثر در شناخت دانش آموزان است .
مشاهده دقیق رفتار دانش آموزان در کلاس ، حیاط مدرسه ، هنگام ورزش و... می تواند در شناخت کامل آنها به معاونان کمک کند .
یکی از راههای شناخت دانش آموزان ، نظر خواهی از کارکنان مدرسه یا معلمان مرتبط ، طی سال تحصیلی ، در مورد هر دانش آموز است.
خواستن قضاوت در مورد محیط خانه و افراد خانواده از خود دانش آموز ، یکی دیگر از راههای شناخت است.
برگزاری مسابقه هایی در سطح مدرسه با عنوان "من کیستم؟" تا دانش آموزان خودشان را با انشا هایی با همین عنوان معرفی کنند.هم چنین می توان ، از نمایشنامه های مدرسه ای و تکنیک ایفای نقش و یا قضاوت نیز اضافه کرد تا بچه ها ، با ایفای نقش های گوناگون از انسان های بزرگسال ، خودشان را نشان دهند.
در دوره ی ابتدایی ، دوختن روبان با رنگ های گوناگون در پایین مقنعه دانش آموزان دختر پایه های گوناگون ، برای شناسایی صف کلاس و تشخیص دانش آموزان ، هم به آنها و هم به معاونان کمک می کند.
دادن شماره و کارت با رنگ های گوناگون به دانش آموزان پایه ها ، تعیین جا در صف و ایجاد نظم هنگام حرکت صف ها و آمد و شد را برایشان آسان می کند.
اختصاص کارت انضباطی _ارتباطی برای هماهنگی موقعیت رفتاری _انضباطی مشترک هر دانش اموز در خانه و مدرسه ، به شناخت بیشتر و بهتر دانش آموزان می انجامد.

برترین کارها با داوم ترین هاست اگر جه اندک باشد   .رسول خدا (ص)

 تهیه کننده : اکرم رشیدی

آذر ماه 1390


مطالب مشابه :


ثبت تجربیات معاون پرورشی و آموزشی

راهنمایی زینب کبری (س)ناحیه 1 همدان - ثبت تجربیات معاون پرورشی و آموزشی -
تجربيات يك معلم

مجتمع آموزشی و پرورشی معراج - تجربيات يك معلم - الهم صلي علي محمد وآل محمد - مجتمع آموزشی و
تجربیات آموزشی معلمان ابتدایی

تجربیات معلم موفق تجربیات تجربیات آموزشی و پرورشی تجربیات مدیران مدارس
تجربیات معلمی

تجربیات معلمی حال سعی می کنیم به عنوان معلم با مرور دو دهه فعالیت آموزشی و پرورشی
تجربیات

آموزش و پرورشی. تجربیات . شاید بسیاری از افراد وقتی واژه دیکته را می شنوند یک معلم به
تهیه تجربیات مدون دبير و معلم

کافینت دانشجو - تهیه تجربیات مدون دبير و معلم - ارسال لیست بیمه از اینترنت - تنظیم معاملات
زندگی در ماخونیک را تجربه خواهم کرد...

نانوشته های یک معلّم پرورشی - زندگی در ماخونیک را تجربه خواهم کرد - بنده دیگری نباش که خدا
تجربیات مدون

تجربیات دبیر پرورشی. تجربیات دبیر تجربیات معلم قرآن. تجربیات معاون آموزشی و
تجربیات مدون دبیر

تجربیات یک معاون پرورشی : تجربیات مدون یک معاون آموزشی : تجربیات معلم
تجربیات مدیر آموزگاری

تجربیات یک معلم - تجربیات مدیر روز دنیا مطلع باشد و در انجام امور آموزشی و پرورشی
برچسب :