آداب و رسوم عقد و عروسي در شهر بن

 

آداب و رسوم عقد و عروسي در شهر بن

 

قبل از خواستگاري :

خانواده داماد با واسطه يا بدون واسطه به خانواده عروس پيشنهاد مي دهند كه آيا راهي دارد كه جلو بيايند و درمورد وصلت دوجوان صحبت كنند. خانواده عروس نيز اگر شناختي داشته باشند  يا به واسطه تحقيق مختصري  نظر خود را درمورد قبول يا رد اعلام مي كنند.

("لچک باشماق" (روسری و کفش):در زمان قديم يك روسري مي بردند و مي گفتند آمديم ببينيم آيا پسر ما را به نوكري يا غلامي  قبول داريد.و سه روز صبرمي كردند اگر روسري برگشت داده شد جواب رد بود ، ولي اگر روسري برنگشت جواب مثبت بود.

دربعضي وقت ها پسر، دختري كه براي بردن آب  به چشمه مي رفت آنجا مي ديد و با پدرو مادرخود درميان مي گذاشت.

ويا  بعضي وقت ها هم پسر را به بهانه اي( مثل پيغام بردن ، يا قرض گرفتن وسيله اي ) به خانه دختر مي فرستادند تا آنها پسر را ببينند و نظر خود را بگويند.

ويا در بعضي مواقع نيز مادر پسر به بهانه گرفتن چيزي از خانواده دختر به منزل آنها مي رفت و دختر را مي ديد و به بهانه بوس كردن سرو وضع او را وارسي مي كرد و دقت مي كرد بفهمد دهان دختر بو مي دهد يا نه ، چون بو دادن دهان نشانه خراب بودن دندان هاي او بود.)

خواستگاري:

 بعد از تعيين زمان خواستگاري خانواده عروس با گل و شيريني به منزل خانواده عروس مي روند و بعد از گفتگوي دوطرف و خود شخص عروس و داماد اگربه توافق برسند زماني براي انجام  آزمايش مشخص مي شود تا از نظر ژنتيكي و گروه خوني مانعي براي ازدواج نداشته باشند.بعدازانجام آزمايش اگرآزمايش مثبت باشد عروس و داماد در يك دوره كلاس مشاوره شركت مي كنند.

اذن گرفتن(گورمك):

 خانواده داماد بايد براي اقوام نزديك عروس كه خود آنها پيشنهاد مي كنند بايد به منزل آنها بروند و هديه اي ببرند و اذن و اجازه وصلت بگيرند.

شيريني خوري(شيرينه ايچمك):

 قبل ازمراسم عقد خانواده داماد با اقوام نزديك به منزل پدر عروس مي روند و با بردن هديه و نبات و شيريني ، به اصطلاح شيريني خوري مي كنند وچاي نبات مي نوشند و زمان خريد و عقد را مشخص مي كنند. (داش قوي بوتيا يل آپارميا) سنگ بزار رو بوته باد نبره

شيربهاء(باش لوق):

 پسرمبلغی را که پدر دختر بعنوان شیر بهاء تعیین می کند باید به عنوان شيربهاء به خانواده عروس بپردازد.كه معمولاً پدر عروس از آن پول براي خريد جهيزيه استفاده مي كند.

خريد عقد:

قبل از عقد ، عروس و داماد براي خريد لباس و حلقه ازدواج  به بازار مي روند و خانواده داماد براي عروس خريد مي كند و خانواده عروس نيز براي داماد خريد مي كند. و براي كساني كه آنها را همراهي ميكنند هديه اي به نام( سر خريد) مي گيرند.

عقد:

 مراسم عقد درمنزل خانواده عروس و با دعوت از اقوام دوطرف و برپا كردن حجله عقد و تزئين با پارچه هاي رنگي و سفارش كيك عقد و دعوت از عاقد(حاج سيد آقا محمدمرتضوي) برگزار مي شود. براي اينكه عروس خانم بله بگويد بايد خانواده داماد هديه اي(مثل طلا) به عنوان (زيرزباني يا ديل آلته) به او بدهند تا او بله را بگويد بعد از گفتن بله ي عروس خانم و نوشتن قباله ، كيك عقد توسط عروس و داماد بريده مي شود و مقداري آنها بر مي دارند و دردهان يكديگر مي گذارند . بقيه كيك بشقاب عروس و داماد را مي دهند به دختران دم بخت بخورند تا بختشان باز شود. بعد عروس و داماد عسل در دهان هم مي گذارند و انگشترها را دست هم مي كنند.  .بعد از عقد اقوام عروس و داماد شام مهمان خانواده عروس هستند .

قبل از برپايي جشن عروسي،  ازبزرگان ، علما و افراد آگاه درباره زمان عروسي مشورت و سوال مي كنند كه چه زمان و روزي براي عروسي بهترومناسب است كه در اصطلاح محلي (ساعت مي پرسند)(ساعت خبر آل)

معمولاًعروسي در پايان هفته برگزار مي شود ،حنا بندان چهارشنبه شب و عروسي پنج شنبه شب و بنداق تختي (دواق) روز جمعه و سلام هم جمعه شب است.

حنا بندان (خينا بندان):

 يك شب قبل ازعروسي خانواده داماد اقوام خود و همسايه ها را دعوت مي كند و خانواده عروس نيز اقوام و همسايه هاي خودشان را به منزل خود دعوت مي كنند تا درمراسم حنا بندان عروس و داماد شركت كنند.

شب حنا بندان چند نفر از زنان خانواده داماد همراه با كلِ و صلوات وشادي كنان به منزل عروس رفته و او را به حمام مي برند و لباس نو مي پوشانند و خانواده داماد نيز، داماد را با طي مراسم و تشريفاتي به حمام مي برنند.كه در اين مراسم آقا داماد را با يك قاليچه و چراغ توري و يك دست لباس كامل و نو در داخل چمداني و همراه با ساز و دهل پياده به حمام شهر مي برند . و آقا داماد را حمام كنند و لباس نو مي پوشانند. بعد از حمام نيز آقا داماد به همراه اقوام و مردم پياده و با ساز و دهل به منزل مي آورند و روي تخت مي نشانند،

 تخت داماد و ديوارها را با پارچه هاي رنگي و مخمل تزئين مي كنند و اطراف آن و بالاي درب ورودي را چراغاني مي كنند. كه معمولاً در حياط خانه اين تخت برپا مي شود، وقتي آقا داماد برروي تخت مي نشيند سيني را مي آورند كه داخل سيني شمع روشن مي شود، همراه با كله قند ، حنا ، شانه ، سرمه ، و يك كاسه نقل و سكه هاي پول ، كه خواهر داماد سر او راشانه مي كند و چشم هاي او را سرمه مي كشد.و دست هاي او را حنا مي گذارد .كه ديگران از حناي دست آقاد داماد براي باز شدن بختشان برمي دارند و روي دست خود مي گذارند.و سرآقا داماد نقل و پول مي ريزند كه بچه ها با اشتياق و شوروشوق به طرف نقل ها و پول ها مي دوند كه صفاي شب حنا بندان را دوچندان مي كند. و بعد از جمع كردن سكه هاي پول بچه ها باهم پول ها رامي شمارند و مي خندند.

و پدر و مادر داماد و خواهر و برادرها با او روبوسي مي كنند و مبلغي پول به او هديه مي دهند. اقوام نيز يك به يك همين كار را انجام مي دهند.

بعداز خوردن شام، خانواده داماد در ظرفي كه حنا خمير كرده و تزئين نموده اند به خانه عروس مي برند و در مقابل نيز خانواده عروس براي داماد حنا مي آورند.  اقوام خيلي نزديك آقا داماد باقي مي مانند و دايي داماد يا ديگري ( كه در قديم اين كار وظيفه دلاك بوده است)دست و پاي داماد را حنا مي گذارد و با پارچه هاي قرمز مي بندد.  در اين شب دست و پاي ساقدوش ها كه چند نفري از پسرهاي مجرد تعيين مي شوند حنا گذاشته مي شودو اين حنا تا صبح  روي دست و پاها مي ماند تا دست و پا رنگ حنا بگيرد.

سيني بردن:

 صبح فرداي حنابندان اقوام دامادچند كوچه آن طرف تر درمنزل يكي از اقوام داماد  سيني هايي را كه معمولاً در آنها كله قند ، گردو ، بادام ، عدس و نخود و غيره است آماده مي كنند و زنان بر سر مي گذارند و با شور و شادي از كوچه ها عبور مي كنند و به خانه داماد مي برند.

به تخت نشستن ساقدوش ها:

  صبح فرداي حنا بندان ساقدوش را روي تختي كه براي داماد آماده كرده بودند مي نشانند و سرشان را شانه مي كنند و چشمانشان را سرمه مي كشند و روي سرآنها نقل مي ريزند .و لباس نو مي پوشانند. در اين روز اقوام براي ناهار هم دعوت مي شوند.

بردن جهيزيه(جهاز) عروس:

 عصر فرداي حنابندان اقوام داماد با تدارك ديدن چند سرويس ماشين باري به منزل پدرعروس مي روند و با مراسم خاصي و دود كردن اسپند و شوروشادي جهيزيه عروس را برماشين ها بار مي كنند و به خانه داماد مي برند. كه قبل از بردن جهيزيه ليستي كه توسط خانواده عروس ازوسايل و اشياء مختلف جهيزيه صورت برداري شده و همراه با قيمت آن نوشته شده است بايد به امضاي خود داماد و چند تن از اقوام داماد برسد.تا اجازه بردن جهيزيه داده شود . و بعد چند تن از اقوام طرف عروس به خانه داماد مي روند و جهيزيه ها را با نظم و ترتيب خاصي در كمد ها،  ويترين ها و تاخچه ها و اطراف مي چينند.و خانه را براي ورود عروس و داماد آماده مي كنند.

شب عروسي (تؤي گجسه):

 فرداي شب حنا بندان آقا داماد و  چند تن از زنان اقوام نزديك داماد ، عروس خانم راهمراهي مي كنند و به آرايشگاه مي برد، و بعد از اتمام كار دوباره دنبال او مي روند و او را به منزل پدر عروس مي برد تا از خانواده خود خداحافظي كرده تا  بعد به منزل داماد ببرند. عروس خانم در منزل پدري به خاطر اينكه از خانواده خود جدا مي شود و معمولاً درحال و هواي گريه است ، از اقوام و پدر و مادر ، بردار و خواهر خود يك به يك روبوسي مي كند و آماده مي شود تا به منزل داماد برود . عروس در حين خروج از منزل پدر بنا به رسمي در آستانه درب خروخي پاي خود را روي قباله اش مي گذارد و از خانه پدر خارج مي شود ، مردم عقيده دارند عروس خانم با اين كار مي گويد كه مهريه برايش ارزشي ندارد و آماده است تا زندگي خوبي را با آقا داماد آغاز كند. در همين هنگام قباله ازدواج از طرف خانواده داماد با مبلغي پول كه داخل آن به عنوان هديه گذاشته مي شود ، تحويل خانواده عروس مي گردد و  عروس به خانه داماد برده مي شود. ودر حين خروج از منزل پدر عروس ، پدر داماد بايد به بچه هاي طرف عروس جلو داري بدهد.(كه مبلغي پول است.)

رسم است كه يكي از اقوام طرف داماد آينه اي كه در روز خريد عقد گرفته شده را زمان خروج عروس خانم از منزل پدرش جلوي صورت عروس مي گيرد تا وقتي كه عروس خانم وارد اتاق آقا داماد مي شود. بنا بر رسمي در شهر بن اقوام همه با هم سوار برماشين هاي خود و پشت سر ماشين عروس  به طرف مجتمع تفريحي گرداب بن حركت مي كنند و گرداب  را دور مي زنند و بعد عروس را با شور و شادي به منزل آقا دامادمي برند.

عروس خانم با قرباني كه جلوي پاي او مي كنند وارد منزل آقا داماد مي شود . در حياط منزل عروس خانم لحظه اي مي ايستد و آقاداماد روي پشت بام ميرود و روي سر عروس  بنا به رسمي جو و نقل مي ريزد. و ميوه هاي مثل انار و سيب به طرف جوان هايي كه دم بخت هستند پرتاب مي كند وآنها نيز با شورو شادي به طرف ميوه ها دست دراز مي كنند تا آنها رابگيرند.

بعد عروس و داماد با تخم مرغي كه عروس بالاي درب ورودي خانه مي شكند ،(ومردم عقيده دارند با اين كار عروس و داماد از چشم زخم دور ميشوند)  وارد اتاقي  مي شوند و روي حجله مي نشينند. به بغل عروس يك بچه پسر مي دهند و عقيده دارند كه بچه اول آنها پسر مي شود. درشب زفاف داماد پاهاي عروس رادرظرفي مي شويد و آب آن را به دور اتاق مي ريزد و  اين كار باعث آمدن بركت به زندگي عروس و داماد مي شود.

درشب زفاف عروس و داماد دو ركعت نماز مي خوانند و براي  خود و تمام اقوام و مردم و براي كساني كه التماس دعا گفته اند دعا مي كنند. چون  دعا هاي عروس و داماد در اين شب مستجاب است.

صبح فرداي عروسي ، عروس خانم با هديه اي به ديدار پدر و مادر داماد مي رود و با آنها روبوسي مي كند.

پاينداز:

هديه اي است كه پدر داماد وقتي عروس وارد خانه شوهر مي شود به او مي دهد.(كه در زمان قديم  اين هديه معمولاً يك رأس گاو يا گوسفند بود.)

بنداق تختي(دواق) :

 ظهر فرداي عروسي خانواده و اقوام عروس براي ناهار به منزل داماد مي آيند و هر كدام براي عروس هديه اي مي آورند. كه اقوام داماد نيزبراي عروس و داماد هديه مي دهند .

بيريشتك:

 غذايي است كه مادر عروس مي پذيرد و روز بنداق تختي براي عروس مي برد كه  مخلفات اين غذا  از شكر ، روغن ، مايانه ، ادويه ، و موادي كه مخصوص اين غذا است درست مي شود. به همراه این غذا نیز مرغ - برنج - نخود - روغن - عدس و .. نیز برده می شود.

سلام :

 این رسم در آخر عروسی شب دواق  اتفاق می افتد -شبی که داماد و عروس به همراه خانواده و اقوام نزديك داماد توسط خانواده  عروس دعوت می شوند  ،نزدیک عصر خانواده عروس دو نفر را به خانه داماد  می فرستند و عروس و داماد را دعوت می کنند ،عروس و داماد همراه دو نفر که اصطلاحا (ساقدوش)گفته می شود به خانه پدرو مادر عروس می روند بعد از قربانی و پخش کردن شیرینی از آنها پذیرایی می شود تا اینکه تمام مهمانها وارد شوند  ساقدوشها موظف هستند که کفشهای داماد را حفظ حراست کنند،اگر طرف عروس کفشهای داماد را بردارد و مخفی كند  باید در آخر مهمانی چند نفر از دو طرف کشتی بگيرند اگر طرف داماد موفق شود کفشها تحویل داده می شد و گرنه باید داماد هدیه بدهند تا کفشها را تحویل بگيرند.

در پایان شب کادوی مناسب و در خور عروس و  داماد به آنها داده مي شود  و عملا عروسی تمام می شد ،در گذشته طرف داماد در حین رفتن چیزهای به درد بخور را از حیاط منزل پدر عروس به نفع عروس و داماد به یغما می برد.در پايان هديه اي از طرف مادر عروس به شاقدوش ها نيز داده مي شود.

 خلعتي:

بعد از سلام مادرعروس هديه اي به توجه به حسن خود به عنوان خلعتي به اقوام نزديك  طرف داماد مي دهد.


اؤزه گؤرومچه لیک:  وقتی اولین بار بعد از عروسی عروس را می بینند به او پول میدهند!


مهماني كردن عروس و داماد(قوناخلوق):

بعد از اتمام همه مراسمات عروسي خويشاوندان عروس و داماد يك به يك عروس و داماد را به خانه خود دعوت مي كنند و مهماني مي دهند .

 آش پشت پا:

مادرعروس چند روز بعد از عروسی دخترش  اقوام و همسایه ها را به خانه خود دعوت می کند و برای دختر خود آش پشت پا می پزد و بین اقوام و همسایه ها تقسیم می کند.


لطفاْ درصورت کپی برداری و استفاده از مطالب  ذکر نام منبع فراموش نشود.


مطالب مشابه :


مراسم حنا بندان

خانواده ها امروزه استیج آماده می بندند که خیلی م زیباست برای شب حنا بندان شب لباس سبز
لباس حنابندان حریر

لباس شب: لباس تزيين حنا: جدیدترین مدل های لباس مجلسی حنابندان حریر سبز رنگ زیبا و شیک و
عروسی در طالقان

مالی خانواده داماد ؛ خیاط مستقر در خانه داماد برای فامیل داماد لباس شب حنا بندان
مراسم عروسی در قشم

مراسم حنا بندان اهميت مي كنند، به او لباس عروسي كه سبز است شب بعد از مراسم
رسم و رسوم عروسی در اردبیل

مراد از اين جشن آن بود كه كسان طرفين دور هم بنشينند و لباس حنا گجه يعني شب حنا بندان
آداب و رسوم عقد و عروسي در شهر بن

معمولاًعروسي در پايان هفته برگزار مي شود ،حنا بندان چهارشنبه شب و برند و لباس نو مي
نگاهی به آداب و رسوم ترکان ترکیه (1)

به این مراسم " شب حنا بندان " گفته می شود. حنا بندان آخرین مراسم برگزار شده در خانه پدری است.
عروسی

شب هم حنا بندان بود برایه پاتختی هم یه شویه لباس راه انداختم تا ببینم لباس چی
برچسب :