دستورالعمل هفته بهداشت روان

" با سمه تعالي "

"هُوَ الذي اَنزَلَ السَّکينَه في قُلوُبِ المؤمِنينَ" 

خداست كه بر دل هاي مومنان ، سكون و آرامش مي بخشد( سوره فتح آيه 3)           

مقدمه :

 بی تردید مدارس به عنوان يك ساختار آموزشي ،اجتماعي  می توانند در تامین و حفظ سلامت روان نقشی بی بدیل ایفا نمایند و این مهم در صورتی محقق می گردد که اقدامات مناسب و مداخلات موثر و مبتنی بر ویژگی های بومی ، فرهنگی و دینی درحوزه بهداشت روان در مدارس صورت پذیرد . با توجه  به خيل عظيم دانش‌آموزان و اهمیت تامین سلامت روان این گروه ، به عنوان سرمایه  های آینده کشور ضرورت ایجاب می کند  تا برای ترسیم فردایی بهتر زمینه رابرای حضور پر نشاط و سالم آنان فراهم آوریم و ضمن ایجاد  فرصت  لازم برای به فعليت رساندن توانمندي ها ی روانی –رفتاری  دانش آموزان ، كاركنان   ووالدین  از بروز و شیوع اختلالات ، ناهنجاری های روانی و رفتاری  در مدارس پیشگیری نماییم .

ضرورت‌ها:

همه ساله  با توجه  به نامگذاری  هفته پایانی مهر ماه ( از تاریخ 24 لغایت 30 مهر) به نام "هفته بهداشت روان"  و به منظورارتقای  سطح آگاهی ، نگرش و حساس سازی  باورآحاد      دانش آموزان ، مشاوران ،مربیان بهداشت ، مدیران ، معاونين همه کارکنان مدارس نسبت به جایگاه ، اهمیت سلامت روان  در مدارس  برنامه هايي در هفته بهداشت روان  در سطح مدارس و مناطق و استانهای کشور به اجرا گذاشته مي شود. بزرگداشت هفته بهداشت روان  و تجلیل از دست اندرکاران این حوزه  یک امری ضروری است و می تواند در نهادینه کردن امر بهداشت روان موثر واقع گردد، لذا اين دستورالعمل روند عملياتي نمودن اين مهم را تشريح مي نمايد.

اهداف :

·        ايجاد تغييرات مثبت در دانش، نگرش و رفتار دانش آموزان  نسبت به سلامت روان

·        تبیین و تقویت  اهمیت جایگاه سلامت روان در منظر نظام تعلیم و تربیت

·      تبیین و تاکید بر اهمیت نقش سلامت روان  در بهبود  فرایند تربیتی و آموزشی دانش آموزان ،کارکرد معلمان و سایر کارکنان مدرسه

  حيطه عمل  :

·    كارگروه بهداشت روان در معاونت پرورشي و تربيت بدني وزارت آموزش وپرورش(دفتر مشاوره تربيتي و دفتر سلامت )  به عنوان سياستگذار  ، برنامه ریز و ناظر

·     گروه مشاوره تربيتي  و گروه سلامت  ادارات كل آموزش و پرورش استان ها

·     كارشناسي مشاوره و سلامت  مناطق و نواحي آموزش و پرورش كشور

·     مشاوران  و مربیان بهداشت مدارس

 كارگروه بهداشت روان (ستاد ):

 اعضاي كارگروه :

·        مدیرکل دفتر مشاوره تربیتی (رئیس كارگروه)

·        معاون برنامه ریزی امور مشاوره دفتر مشاوره تربیتی

·        معاون پیشگیری دفتر سلامت و پیشگیری(دبیر كارگروه)

·        كارشناس مسئول بهداشت روان دفتر مشاوره تربیتی

·        کارشناس مسئول برنامه ريزي سلامت روان و پيشگيري از رفتارهاي آسيب رسان  دفتر  سلامت

وظايف كارگروه:

·      برنامه ریزی  به منظور برگزاري مناسب هفته بهداشت روان  در سطح استان ، مناطق و مدارس با در نظر گرفتن  ویژگی های فرهنگی ، بومی  مناطق کشور

·        تعامل و هماهنگی لازم با وزارت بهداشت ، درمان و آموز ش پزشکی

·      جلب مشاركت وهمكاري ساير ارگانها و نهادها  نظير( رسانه هاي گروهي ، بهزيستي ،شهرداري ،  نيروي انتظامي ، ستاد مبارزه با مواد مخدر، تشكل‌هاي دانش‌آموزي و...) در برگزاري هفته بهداشت روان

·        تهیه و تولید بسنه های آموزشی با همکاری  نهادها و دستگاه های ذیربط

·        تهيه و تدوین دستورالعمل برگزاری هفته بهداشت روان با توجه به شعار سال بهداشت روان

·      تعیین روز شمار هفته بهداشت روان  بامحوريت شعار و روز شمار هفته بهداشت روان هرسال با تاكيد برآموزه هاي ديني و بومي و الویت های نظام تعلیم و تربیت

·  تهیه ویژه نامه هفته سلامت روان در قالب یکی از نشریات آموزش و پرورش (رشد پیام مشاور، ماهنامه تربیت ،پیوند، نگاه)

·   هماهنگی لازم جهت درج شعار هفته  بهداشت روان  سال به مدت يك هفته ( از تاریخ 24 لغایت 30 مهر) در مكاتبات اداري  حوزه ستادی و سازمان های  وابسته(سازمان آموزش و پرورش استثنایی  و سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و...)

·  ارزيابي و نظارت بر روند برگزاری هفته بهداشت روان در استان ها

·   ایحاد تعامل  و هماهنگی موثر ومناسب با سازمان های وابسته (سازمان آموزش و پرورش استثنایی  و سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان) در برگزاری هفته بهداشت روان

·  تجليل از فعالان عرصه  سلامت روان  ( مشاوران  و مربیان بهداشت مدارس ،  مشاوران ،روان شناسان  و مددكاران هسته ها و  مراكز مشاوره وخدمات روان شناختي  ، مدیران ،معاونین ، معلمان ، مربيان پرورشي  ودانش آموزان) استانهای کشور

·  تهیه و طراحی پوستر هفته بهداشت روان  بامحوريت شعار و روز شمار هفته بهداشت روان هرسال با تاكيد بر  آموزه هاي ديني و بومي

·  دریافت گزارشات هفته بهداشت روان در قالب ( لوح فشرده  )از استان ها و تدوين گزارش نهايی

·  برگزاری همایش یک روزه بهداشت روان در آموز ش و پرورش

كارگروه بهداشت روان در( استان):

مسئولیت برنامه ریزی ، اجرا و نظارت بر حسن اجرای فعالیت های هفته بهداشت روان بر عهده معاونت پرورشی و تربیت بدنی استان  می باشد. که در این خصوص لازم است کمیته ای مرکب از افراد زیر تشکیل گردد:

·        معاون پرورشی و تربیت بدنی استان

·        رئیس گروه مشاوره تربیتی استان

·        رئیس گروه سلامت استان

·        كارشناس مسئول مشاوره استان

·        کارشناس مسئول سلامت استان

·        رئیس مرکز  مشاوره و خدمات روان شناختی استان

     وظايف كارگروه :

·  تشكيل كميته هماهنگی و برنامه ريزي لازم براي اجرا در سطح استان با نظر گرفتن   ویژگی های فرهنگی ، بومی  منطقه

·  ارسال دستورالعمل اجرايي برنامه به مناطق و شهرستان‌ها و نظارت بر اجرا ی مطلوب ترآن و فراهم آوردن امکانات حمایتی مورد نیاز  جهت تهیه( بروشور ، جزوه ، کتاب ،  تراکت ، بسته های آموزشی و...) 

·  تهیه و تدوین تقویم اجرایی فعالیت  و پيگيري تشكيل كارگروه بهداشت روان در سطح منطقه- شهرستان  و توجيه كارشناسان مشاوره  و سلامت  

·   برگزاري جلسات و نشست‌هاي تخصصي با حضور مسئولان استان در خصوص  برگزاری هفته بهداشت روان

·  جلب مشاركت وهمكاري ساير ارگانها و نهادها نظير( رسانه هاي گروهي استانی ، بهزيستي ،شهرداري ،دانشگاه هاي علوم پزشكي   ، نيروي انتظامي ، تشكل‌هاي دانش‌آموزي و...) در برگزاري هفته بهداشت روان

·  برگزاري همایش ،نشست های تخصصی  ، کارگاه آموزشی ، انجام تبلیغات موثر و مناسب و...  در سطح استان دررابطه با مباحث سلامت روان

·   دعوت از شخصيت هاي علمي  ، مذهبي  و فرهنگی به منظور ايراد سخنراني به تناسب  شعار هفته بهداشت روان هر سال و روز شمار هفته بهداشت رواني  با توجه به  ویژگی های فرهنگی ، بومی  استان

·        نظارت دقیق بر نحوه انتخاب  سخنرانان  مدعو در هفته بهداشت روان در سطح استان

·  درج شعار هفته  بهداشت روان به مدت يك هفته ( از تاریخ 24 لغایت 30 مهر) در مكاتبات اداري استان

·  پذيرش رايگان مراجعان به هسته ها و مراکز وخدمات روان شناختي  و انجام تبلیغات موثر و مناسب در طول مدت هفته بهداشت روان

·   ارزیابی و نظارت برحسن اجرای برنامه و تقدیر و تشویق  از فعالان عرصه  سلامت روان استان ( مشاوران  و مربیان بهداشت مدارس ، مشاوران، روان شناسان و مددكاران  هسته ها و  مراكز مشاوره وخدمات روان شناختي  ، مدیران ،معاونین ، معلمان ، مربيان پرورشي   ودانش آموزان)

·  انتخاب يك مدرسه  نمونه و موفق در اجرای دستور العمل هفته بهداشت روان  استان  و اعلام آن به  كارگروه بهداشت روان در معاونت پرورشي و تربيت بدني وزارت آموزش وپرورش به منظور تجليل و تقدير شايسته

·  تكميل فرم‌هاي ارزشيابي وتهيه گزارش نهايي از اجراي برنامه در قالب لوح فشرده و ارسال آن به كارگروه بهداشت روان وزارت آموزش وپرورش حداکثر تا پايان آذر ماه

 

كارگروه بهداشت روان ( منطقه- شهرستان ):

مسئولیت برنامه ریزی ، اجرا و نظارت بر حسن اجرای فعالیت های هفته بهداشت روان بر عهده معاونت پرورشی و تربیت بدنی  می باشد. که در این خصوص لازم است کمیته ای مرکب از افراد زیر تشکیل گردد:

·        معاون پرورشي و تربيت بدني

·        كارشناس مسئول يا كارشناس مشاوره

·        کارشناس مسئول يا كارشناس سلامت

 وظايف كارگروه:

·        تشكيل كميته و برنامه ريزي لازم براي اجرای برنامه

·        ارسال دستورالعمل اجرايي و تقویم اجرایی  به مدارس

·        درج شعار هفته  بهداشت روان به مدت يك هفته ( از تاریخ 24 لغایت 30 مهر) در مكاتبات اداري منطقه- شهرستان

·        برگزاري جلسات توجيهي ويژه  مدیران ، معاونین ،مشاوران و مربیان بهداشت منطقه- شهرستان

·        دعوت از شخصيت هاي علمي  ، مذهبي  و فرهنگی به منظور ايراد سخنراني به تناسب  شعار هفته بهداشت روان هر سال و روز شمار هفته بهداشت رواني  با توجه به  ویژگی های فرهنگی ، بومی  منطقه – شهرستان

·        نظارت دقیق بر نحوه انتخاب  سخنرانان   مدعو هفته بهداشت روان  در سطح مدارس

·        تهيه و توزيع ( بروشور ، جزوه ، لوح فشرده ،کتاب  ؛پوستر و...)  در سطح مدارس و حمایت لازم از برگزاری هفته بهداشت در مدارس

·        برگزاري مسابقات علمي ، فرهنگي و هنري  (مقاله نويسي،  نمايشنامه نويسي ، عكاسي،وبلاگ نويسي ،كتابخواني واجراي سرود...)  با موضوعات بهداشت رواني  در سطح منطقه- شهرستان

·        برپايي نمايشگاه از مجموعه فعاليت‌ها و برنامه‌ها در حوزه بهداشت‌روان در آموزش و پرورش با تاكيد بر فعاليت هاي دانش آموزي

·        ارزیابی و نظارت برحسن اجرای برنامه و تقدیر و تشویق  از فعالان عرصه  سلامت روان منطقه- شهرستان ( مشاوران  و مربیان بهداشت مدارس ،  مشاوران ، روان شناسان و مددكاران هسته ها ی مشاوره ، مدیران ،معاونین ، معلمان ، مربيان پرورشي  ودانش آموزان)

·        انتخاب يك مدرسه  نمونه و موفق در اجرای دستور العمل هفته بهداشت روان  و اعلام آن به كارگروه بهداشت روان در منطقه- شهرستان به منظور تقدير و تجليل شايسته

·        تكميل فرم‌هاي ارزشيابي وتهيه گزارش نهايي از اجراي برنامه در قالب لوح فشرده و ارسال آن به كارگروه بهداشت روان استا ن حداکثر تا پایان آبان ماه

كارگروه بهداشت روان در سطح مدرسه :

مسئوليت  برگزاری هفته بهداشت روان  در مدرسه و حسن اجرای آن بر عهده شوراي مدرسه است.

 وظایف كارگروه:

·        تشكيل جلسه شورا به منظور برنامه ريزي لازم براي اجراي برنامه

·        نظارت بر نحوه اجرای برنامه

·        اجراي برنامه هاي متنوع با محوريت شعار و روز شمار هفته بهداشت روان هرسال با تاكيد برآموزه هاي ديني و بومي در مراسم صبحگاهي مدارس به مدت یک هفته (از تاریخ 24 لغایت 30 مهر)

·        نصب پوستر و تراكت  هفته بهداشت روان  در مدرسه 

·      تهيه  تراكت ، بروشور، جزوات ، روزنامه دیواری  حاوي  پيام هاي بهداشت رواني بامحوريت شعار و روز شمار هفته بهداشت روان هرسال با تاكيد برآموزه هاي ديني و بومي  با مشارکت دانش آموزان

·        برگزاري جلسات پرسش وپاسخ  در خصوص بهداشت روان ودعوت ازکارکنان مدرسه و  دانش آموزان جهت حضور فعال در اين جلسات

·      اجرای برنامه هاو  برگزاري مسابقات علمي ، فرهنگي و هنري  (مقاله نويسي،  نمايشنامه نويسي ، عكاسي،وبلاگ نويسي ،كتابخواني واجراي سرود...)  با موضوعات بهداشت رواني 

·        هماهنگی لازم با مرکز بهداشت   شهرستان و بهره گیری از متخصصان سلامت روان جهت حضور درمدرسه

·        برگزاری جلسات آموزش خانواده در هفته بهداشت روان با محوریت شعار سال هفته بهداشت روان

·         دعوت از شخصيت هاي علمي  ، مذهبي  و فرهنگی به منظور ايراد سخنراني به تناسب  شعار هفته بهداشت روان هر سال و روز شمار هفته بهداشت رواني 

·        جلب مشارکت موثر اولیا ء  (خصوصا والدين داراي تخصص در حوزه سلامت روان ) ، دانش آموزان و معلمان همه کارکنان مدرسه در اجراي برنامه هاي هفته بهداشت روان

·        تقدیر ، تشکر و معرفی دانش آموزان ، مربی پرورشي ،معلمان  فعال در عرصه سلامت روان در سطح مدرسه

·        تهیه گزارش از فعالیت های صورت گرفته و ارسال آن حداکثر تا نیمه آبان ماه هرسال به كارگروه بهداشت روان در منطقه- شهرستان

 

دستورات مالي :

 اعتبارات موردنياز جهت اجراي فعاليت هاي هفته بهداشت روان مانند روند سال هاي گذشته ، از محل اعتبارات معاونت پرورشي و تربيت بدني آن استان تامين خواهد شد.

   ارزشیابی :

الف ) در سطح ستاد:

ارزیابی و نظارت بر حسن اجرا و روند فعالیت مذکور در استانهای کشور بر عهده كارگروه بهداشت روان (ستاد ) می باشد.(چک لیست متعاقبا ارسال می گردد ) این كارگروه موظف است تا پایان دی ماه گزارش  نهایی از اجرای هفته بهداشت روان  هرسال تقدیم مقام عالي وزارت  نماید.

همچنین بر اساس نتایج ارزیابی های به عمل آمده  ازفعالان برگزیده  عرصه  سلامت روان  استان های کشور  ( مشاوران  و مربیان بهداشت مدارس ،  مشاوران ،روان شناسان و مددكاران هسته ها و  مراكز مشاوره وخدمات روان شناختي  ، مدیران ،معاونین ، معلمان ، مربيان   ودانش آموزان)  ، حوزه ستادی  و سازمان های وابسته آموزش و پرورش  تجلیل شایسته به عمل خواهد آمد.

ب) در سطح استان:

مسئولیت نظارت برروند و حسن اجرای فعالیت مذکور بر عهده معاونت پرورشی و تربیت بدنی  استان می باشد. همچنین استان موظف است ،گزارش نهايي از اجراي برنامه در قالب لوح فشرده تهیه و حداکثر تا پايان آذر ماه  هرسال  به كارگروه بهداشت روان (ستاد )ارسال نماید.

همچنین موظف است بر اساس نتایج ارزیابی های به دست آمده ازفعالان برگزیده  عرصه  سلامت روان  سطح استان  ( مشاوران  و مربیان بهداشت مدارس ،  مشاوران ،روان شناسان و مددكاران هسته ها و  مراكز مشاوره وخدمات روان شناختي  ، مدیران ،معاونین ، معلمان ، مربيان   ودانش آموزان)  تجلیل شایسته به عمل آورد.


مطالب مشابه :


گزارش فعالیت های انجام شده در هفته ی بهداشت روان

هفته بهداشت روان گرامی باد در سر در اموزشگاه در اغاز این هفته . 14- نصب تراکت ها روانی
تراکت های ارسالی هسته مشاوره بمناسبت هفته بهداشت روانی به تمامی مدارس شهرستان

گروه مشاوره شهرستان گيلان غرب - تراکت های ارسالی هسته مشاوره بمناسبت هفته بهداشت روانی به
گزارش هفته بهداشت روان در آموزشگاه هفته بهداشت روان 93-92

گزارش هفته بهداشت روان در آموزشگاه هفته بهداشت بهداشت روانی بین تراکت و پیام
دستور العمل هفته بهداشت وروان در مدارس

دستور العمل هفته بهداشت و تراکت هفته بهداشت و روز شمار هفته بهداشت روانی
گزارش هفته بهداشت روانی

بسمه تعالی . گزارش برنامه های هفته بهداشت روانی. به مناسبت هفته بهداشت روانی از 24/7/91لغایت 30/7
دستورالعمل هفته بهداشت روان

دستورالعمل هفته بهداشت ناهنجاری های روانی و رفتاری تراکت ، بسته های
جدول ارزيابي هفته بهداشت روان

جدول ارزيابي هفته بهداشت ارتقای کیفیت وضعیت روانی در قالب تراکت و
کمیته شهرستانی بهداشت روان به مناسبت هفته بهداشت روان در شبکه بهداشت

به مناسبت هفته بهداشت روان در تاریخ جهت حمایتهای روانی فرد و جامعه تراکت و پمفلت و
ارسال دستورالعمل هفته بهداشت روان (30-24 مهر1393 )

تشکیل کمیته برگزاری برنامه های هفته بهداشت روان بنر ،تراکت کیفیت وضعیت روانی
برچسب :