بازرسی با ذرات مغناطیسی (Magnetic Particle Testing)

بازرسی با ذرات مغناطیسی (Magnetic Particle Testing) - "> دنیای متالورژی - بازرسی با ذرات مغناطیسی (Magnetic Particle Testing) دنیای متالورژی

بازرسی با ذرات مغناطیسی (Magnetic Particle Testing) بازرسی با ذرات مغناطیسی، روش حساسی برای ردیابی عیوب سطحی و برخی نقصهای زیر سطحی قطعات فرو مغناطیسی است. پارامترهای اساسی فرآیند به مفاهیم نسبتاً ساده‌ای بستگی دارد. هنگامی که یک قطعه فرومغناطیسی، مغناطیس می‌شود، ناپیوستگی مغناطیسی که تقریباً در راستای عمود بر جهت میدان مغناطیسی واقع است، موجب ایجاد یک میدان نشتی قوی می‌شود. این میدان نشتی در رو و بالای سطح قطعه مغناطیس شده حضور داشته و می‌تواند آشکارا توسط ذرات ریز مغناطیسی دیدپذیر شود. پاشیدن ذرات خشک یا ذرات مرطوب با یک مایع محلول بر روی سطح قطعه، موجب تجمع ذرات مغناطیسی روی خط گسل خواهد شد. بنابراین پل مغناطیسی تشکیل شده، موقعیت، اندازه و شکل ناپیوستگی را نشان می‌دهد.
یک قطعه را می‌توان با به کاربردن آهنرباهای دائم، آهنرباهای الکتریکی و یا عبور یک جریان قوی از درون یا برون قطعه، مغناطیس کرد. با توجه به این که با روش آخر می‌توان میدانهای مغناطیسی با شدت زیاد در داخل قطعه ایجاد کرد، این روش به صورت گسترده‌ای در کنترل کیفی محصول به کار می‌رود زیرا این روش حساسیت خوبی برای شناسایی عیوب قطعات و آشکارسازی آنها عرضه می‌دارد


آزمایش جریان گردابی (Eddy Current Testing)

اساس روشهای آزمون الکترومغناطیسی بر این است که وقتی یک سیم پیچ حامل جریان متناوب، نزدیک ماده‌ای تقریباً رسانا قرار داده شود، جریانهای گردابی یا ثانویه در آن ماده القا خواهد شد. جریانهای القایی، میدانی مغناطیسی ایجاد خواهند کرد که در جهت مخالف میدان مغناطیسی اولیه اطراف سیم پیچ است. تاثیر متقابل بین میدانها موجب ایجاد یک نیروی ضد محرکه الکتریکی در سیم پیچ شده و در نتیجه سبب تغییر مقدار مقاومت ظاهری سیم پیچ خواهد شد. اگر ماده از نظر ابعاد و ترکیب شیمیایی یکنواخت باشد. مقدار مقاومت ظاهری سیم پیچ کاوشگر نزدیک سطح قطعه در کلیه نقاط سطح قطعه یکسان خواهد بود، به غیر از تغییر اندکی که نزدیک لبه‌های نمونه مشاهده می‌شود. اگر ماده ناپیوستگی داشته باشد، توزیع و مقدار جریانهای گردابی مجاور آن تغییر می‌کند و در نتیجه کاهشی در میدان مغناطیسی در رابطه با جریانهای گردابی به وجود می‌آید، بنابراین مقدار مقاومت ظاهری سیم پیچ کاوشگر تغییر خواهد کرد.
از روی تحلیل این آثار می‌توان در مورد کیفیت و شرایط قطعه کار نتیجه‌گیری کرد. این روشها بسیار متنوع هستند و با وسیله و روش آزمون مناسب، می‌‌توان آنها را برای آشکارسازی عیوب سطحی و زیر سطحی قطعات و تعیین ضخامت پوشش فلزات به کار برد و اطلاعاتی در زمینه مشخصات ساختاری مانند اندازه دانه بندی و شرایط عملیات حرارتی به دست آورد.همچنین می‌توان خواص فیزیکی مانند رسانایی الکتریکی تراوایی مغناطیسی و سختی فیزیکی را تعیین کرد

 

تست ذرات مغناطیسی (MT):

از این روش می توان برای یافتن عیوب سطحی و یا نزدیک به سطح در قطعات فرومغناطیسی استفاده نمود. در این تکنیک تمام یا بخشی از قطعه مغناطیس شده و فلوی مغناطیسی از داخل قطعه عبور داده می شود. هر گاه عیبی در سطح یا نزدیکی سطح قطعه وجود داشته باشد باعث نشت فلوی مغناطیسی در قطعه می گردد و نتیجتا باعث به وجود آمدن دو قطب S,N می گردد. که با پاشیدن ذرات ریز فرومغناطیسی مانند اکسید آهن آغشته به مواد فلروسنت بر روی سطح قطعه می توان ترک را زیر نور ماوراء بنفش مشاهده نمود.مغناطیس کردن به وسیله کابل (MAGNETIZATION by cable):
گاهی اوقات ابعاد قطعات به اندازه ای بزرگ است که امکان استفاده از کویل امکان پذیر نیست. وقتی این مسئله اتفاق می افتد یک سیم مسی عایق شده ( روپوش دار) را میتوان برای ایجاد میدان مغناطیسی در ماده استفاده کرد. در این روش سیم (کابل) را به دور قطعه می چرخانیم ( شبیه کویل ) تا یک میدان طولی در قطعه ایجاد شود.

استفاده از روش پراد (Use of prode method):
پراد وسیله ای است که با استفاده از عبور جریان از میله های مسی موجب ایجاد یک میدان مغناطیسی موضعی می شود . ( (Local magnetize
بطور کلی با روش پراد بیشترین قدرت آشکارسازی برای عیوب موازی خط جوش وجود دارد.

روش یوک (Yoke):
یوک قطعه ای است فلزی و U شکل با یک سیم پیچ پیچیده شده دور آن که جریان را از خود عبور می دهد. هنگامی که کویل حامل جریان شود در امتداد قطعه یوک ، یک میدان مغناطیسی طولی در قطعه تست ایجاد می شود. در میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط یوک میدان مغناطیسی خارجی می تواند ذرات آهن را به شدت جذب کند و جهت بررسی عیوب سطحی به کار می رود. اگر ذرات آهن در میدان میان دو قطب یوک اعمال شود. علائم عیوب سطحی را به آسانی می توان مشاهده نمود.
جریان متناوب یکی از مناسبترین جریانهای الکتریکی است که موارد مصرف روزمره دارد به همین دلیل از آن استفاده زیادی به منظور منبعی برای تست ذرات مغناطیسی می باشد.ذرات (Particles ):
ذرات مورد استفاده در تست MT از موادی که به دقت از لحاظ مغناطیس شوندگی ، شکل و قابلیت نفوذپذیری انتخاب شده اند می باشند. این ذرات، مغناطیس باقی مانده را در خود نگه نمی دارند. این ذرات از براده های تراش کاری هم کوچکترند و در حقیقت این ذرات شبیه پودر می باشند . ذرات بر مبنای روشهای استفاده آنها به دو گروه خشک و تر طبقه بندی می شوند.
ذرات مغناطیسی توسط نشت میدان مغناطیسی جذب می شوند و تجمع ذرات در محل عیب و نشت میدان می توان موجب آشکار شدن علائم عیب شود .
در روش فلروسنت از لامپ UV ( ماوراء بنفش ) که دارای نور مرئی می باشند و به آن نور سیاه نیزگفته می شود استفاده می گردد. پس عملیات تست به وسیله روش فلروسنت در نور مرئی انجام پذیر نیست.
ذرات مغناطیسی باید دارای قابلیت نفوذپذیری زیاد باشند تا اطمینان از این که جذب این ذرات توسط میدانهای ضعیف هم صورت می گیرد حاصل شود و همچنین باید این ذرات قابلیت نگهداری کم داشته باشند تا مغناطیس باقیمانده در آن کم باشد و این مواد باید بلافاصله بعد از قطع میدان برطرف شوند البته اگر جذب نشتی میدان نشوند.
تست ذرات مغناطیسی شامل هفت مرحله اصلی می باشد که این مراحل به ترتیب شامل :
1- آماده سازی سطح قطعه
2- برقرار کردن یک میدان دایروی در قطعه
3- بازرسی برای علائم عیوب طولی
4- برقرار کردن یک میدان طولی در قطعه
5- بازرسی برای علائم حاصل از عیوب عرضی
6- مغناطیس زدایی
7- تمیز کردن کامل سطح قطعه از مواد تست
کاربرد : در صنایع لوله سازی ، خودرو ، فورجینگ ، هوافضا ، کشتی سازی ، بازرسی فنی و غیره و ...

 

•          آزمايش فراصوتي (Ultrasonic Testing)

در اين روش، امواج صوتي با بسامد 5/0 تا 20 مگاهرتز به درون قطعه فرستاده مي‌شود. اين موج پس از برخورد به سطح مقابل قطعه باز تابيده مي‌شود. با توجه به زمان رفت و برگشت اين موج، مي‌توان ضخامت قطعه را تعيين كرد. حال اگر يك عيب در مسير رفت و برگشت موج باشد، از اين محل هم موجي بازتابيده خواهد شد كه اختلاف زماني نسبت به مرحله اول، محل عيب را مشخص مي‌كند.
روشهاي فراصوتي به طور گسترده‌اي براي آشكارسازي عيوب داخلي مواد به كار مي‌روند ولي مي‌توان از آنها براي آشكارسازي تركهاي كوچك سطحي نيز استفاده كرد.

2-5 EN 1330-2, Non-destructive testing-Terminology-Part 2: Terms common to the nondestructive

testing methods2-6 EN 1330-7, Non-destructive testing-Terminology-Part 7: Terms used in magnetic particle

تستذراتمغناطیسی (MT):

از این روش می توان برای یافتن عیوب سطحی و یا نزدیک به سطح در قطعات فرومغناطیسی استفاده نمود. در این تکنیک تمام یا بخشی از قطعه مغناطیس شده و فلوی مغناطیسی از داخل قطعه عبور داده می شود. هر گاه عیبی در سطح یا نزدیکی سطح قطعه وجود داشته باشد باعث نشت فلوی مغناطیسی در قطعه می گردد و نتیجتا باعث به وجود آمدن دو قطب S,N می گردد. که با پاشیدن ذرات ریز فرومغناطیسی مانند اکسید آهن آغشته به مواد فلروسنت بر روی سطح قطعه می توان ترک را زیر نور ماوراء بنفش مشاهده نمود.

 

مغناطیسکردنبهوسیلهکابل (MAGNETIZATION by cable):
گاهی اوقات ابعاد قطعات به اندازه ای بزرگ است که امکان استفاده از کویل امکان پذیر نیست. وقتی این مسئله اتفاق می افتد یک سیم مسی عایق شده ( روپوش دار) را میتوان برای ایجاد میدان مغناطیسی در ماده استفاده کرد. در این روش سیم (کابل) را به دور قطعه می چرخانیم ( شبیه کویل ) تا یک میدان طولی در قطعه ایجاد شود.

استفادهازروشپراد (Use of prode method):
پراد وسیله ای است که با استفاده از عبور جریان از میله های مسی موجب ایجاد یک میدان مغناطیسی موضعی می شود . ( (Local magnetize
بطور کلی با روش پراد بیشترین قدرت آشکارسازی برای عیوب موازی خط جوش وجود دارد.

روشیوک (Yoke):
یوک قطعه ای است فلزی و U شکل با یک سیم پیچ پیچیده شده دور آن که جریان را از خود عبور می دهد. هنگامی که کویل حامل جریان شود در امتداد قطعه یوک ، یک میدان مغناطیسی طولی در قطعه تست ایجاد می شود. در میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط یوک میدان مغناطیسی خارجی می تواند ذرات آهن را به شدت جذب کند و جهت بررسی عیوب سطحی به کار می رود. اگر ذرات آهن در میدان میان دو قطب یوک اعمال شود. علائم عیوب سطحی را به آسانی می توان مشاهده نمود.
جریان متناوب یکی از مناسبترین جریانهای الکتریکی است که موارد مصرف روزمره دارد به همین دلیل از آن استفاده زیادی به منظور منبعی برای تست ذرات مغناطیسی می باشد.

 

ذرات (Particles ):
ذرات مورد استفاده در تست MT از موادی که به دقت از لحاظ مغناطیس شوندگی ، شکل و قابلیت نفوذپذیری انتخاب شده اند می باشند. این ذرات، مغناطیس باقی مانده را در خود نگه نمی دارند. این ذرات از براده های تراش کاری هم کوچکترند و در حقیقت این ذرات شبیه پودر می باشند . ذرات بر مبنای روشهای استفاده آنها به دو گروه خشک و تر طبقه بندی می شوند.
ذرات مغناطیسی توسط نشت میدان مغناطیسی جذب می شوند و تجمع ذرات در محل عیب و نشت میدان می توان موجب آشکار شدن علائم عیب شود .
در روش فلروسنت از لامپ UV ( ماوراء بنفش ) که دارای نور مرئی می باشند و به آن نور سیاه نیزگفته می شود استفاده می گردد. پس عملیات تست به وسیله روش فلروسنت در نور مرئی انجام پذیر نیست.
ذرات مغناطیسی باید دارای قابلیت نفوذپذیری زیاد باشند تا اطمینان از این که جذب این ذرات توسط میدانهای ضعیف هم صورت می گیرد حاصل شود و همچنین باید این ذرات قابلیت نگهداری کم داشته باشند تا مغناطیس باقیمانده در آن کم باشد و این مواد باید بلافاصله بعد از قطع میدان برطرف شوند البته اگر جذب نشتی میدان نشوند.
تست ذرات مغناطیسی شامل هفت مرحله اصلی می باشد که این مراحل به ترتیب شامل :
1- آماده سازی سطح قطعه
2- برقرار کردن یک میدان دایروی در قطعه
3- بازرسی برای علائم عیوب طولی
4- برقرار کردن یک میدان طولی در قطعه
5- بازرسی برای علائم حاصل از عیوب عرضی
6- مغناطیس زدایی
7- تمیز کردن کامل سطح قطعه از مواد تست
کاربرد : در صنایع لوله سازی ، خودرو ، فورجینگ ، هوافضا ، کشتی سازی ، بازرسی فنی و غیره و ...

پرش به: ناوبری, جستجو

 

 

 

 

 

بازرسي با ذرات مغناطيسي (HYPERLINK "http://imenazma.blogfa.com/post-7.aspx"Magnetic Particle TestingHYPERLINK "http://imenazma.blogfa.com/post-7.aspx")

بازرسي با ذرات مغناطيسي، روش حساسي براي رديابي عيوب سطحي و برخي نقصهاي زير سطحي قطعات فرو مغناطيسي است. پارامترهاي اساسي فرآيند به مفاهيم نسبتاً ساده‌اي بستگي دارد. هنگامي كه يك قطعه فرومغناطيسي، مغناطيس مي‌شود، ناپيوستگي مغناطيسي كه تقريباً در راستاي عمود بر جهت ميدان مغناطيسي واقع است، موجب ايجاد يك ميدان نشتي قوي مي‌شود. اين ميدان نشتي در رو و بالاي سطح قطعه مغناطيس شده حضور داشته و مي‌تواند آشكارا توسط ذرات ريز مغناطيسي ديدپذير شود. پاشيدن ذرات خشك يا ذرات مرطوب با يك مايع محلول بر روي سطح قطعه، موجب تجمع ذرات مغناطيسي روي خط

تجمع ذرات مغناطيسي روي خط گسل خواهد شد. بنابراين پل مغناطيسي تشكيل شده، موقعيت، اندازه و شكل ناپيوستگي را نشان مي‌دهد.
يك قطعه را مي‌توان با به كاربردن آهنرباهاي دائم، آهنرباهاي الكتريكي و يا عبور يك جريان قوي از درون يا برون قطعه، مغناطيس كرد. با توجه به اين كه با روش آخر مي‌توان ميدانهاي مغناطيسي با شدت زياد در داخل قطعه ايجاد كرد، اين روش به صورت گسترده‌اي در كنترل كيفي محصول به كار مي‌رود زيرا اين روش حساسيت خوبي براي شناسايي عيوب قطعات و آشكارسازي آنها عرضه مي‌دارد.

 

 

 

همینطور در خاتمه ساخت نیاز دارند.

بازرسی جوش می تواند از انجام كار طبق دستورالعمل های توافق شده، به كارفرما اطمینان دهد.

برای حصول اطمینان از مرغوبیت جوش و مطابقت آن با نیازمندیهای طرح باید كلیه عوامل موثر در جوشكاری در مراحل مختلف اجرا مورد بررسی قرار گیرد.


 

مراحل بازرسی جوش

1 ـ بازرسی قبل از جوشكاری به منظور آماده كردن مقدمات كار جوشكاری است بطوریكه كه موجب بروز عیوب جوش را از بین برده و یا به حدود قابل قبولی تقلیل دهد.

بمصداق «پیشگیری موثرتر از درمان است» می توان گفت:

اعمال یك برنامه بازرسی جشمی مسئولانه می تواند از پیدایش 80 تا 90 درصد از عیوب معمول در جوشكاری جلوگیری كند.


 

این بازرسی شامل اقدامات زیر می باشد:

ــ اطلاع از كیفیت مورد نظر كار و شرایط بهره برداری از قطعات و مجموعه كار

ــ مطالعه دقیق نقشه ها و مشخصات فنی

ــ انتخاب استانداردهای اجرایی

ــ انتخاب و ارزیابی روش جوشكاری

ــ انتخاب مصالح

ــ بازرسی مصالح

ــ انتخاب مواد مصرفی

ــ بازرسی موادمصرفی

ــ طرح و تنظیم نحوه اجرای جوشكاری

ــ بررسی تجهیزات جوشكاری

ــ آزمون جوشكاری و اپراتورها


 

2 ـ بازرسی در موقع جوشكاری به منظور اجرای صحیح عملیات جوشكاری ساخت و نصب اطمینان از بكار بردن مصالح و مواد مصرفی درست و جلوگیری از تخلف ها ضروری است.

چند نمونه از این بازرسی موقع جوشكاری عبارتند از:

ـ بازرسی قطعا متصل شده و درزهای آماده جوشكاری

ـ بازرسی محل های جوش و سطوح مجاور به منظور اطمینان از تمیزی و عدم آلودگی با موادی كه اثرات زیانبخش بر جوش دارند.

ـ بازرسی سطوح برشكاری شده با شعله یا شیار زده شده بروش قوسی هوایی از نظر تضاریس ، پوسته، ترك و غیره.

ـ بازرسی ترتیب و توالی جوشكاری، استفاده از قیدها وگیره ها وسایر تمهیدات به منظور كنترل پیچیدگی ناشی از جوشكاری.

ـ بازرسی مواد مصرفی جوشكاری از نظر دارا بودن شرایط مطلوب و گرم و خشك كردن الكترودهای روپوش قلیائی طبق دستورالعمل های مصوبه.

ـ بررسی وضعیت جوشكاران و اپراتورهای جوشكاری از نظر داشتن مهارت و قبولی در آزمون مربوطه.

ـ بازرسی پیش گرم كردن و حفظ درجه حرارت بین پاسی در صورت لزوم .


 

3 ـ بازرسی بعد از جوشكاری به منظور درستی مجموعه ساخته شده یا نصب شده و كنترل كیفیت جوش انجام می شود.

چند نمونه از فعالیت های بازرسی بعد از جوشكاری عبارتند از:

ـ بازرسی چشمی از نظر وجود عیوب مرئی، ترك های سطحی( چه در جوش و جه در فلز مبنا)، بریدگی كناره، كندگی، سوختگی، تقعر یا تحدب زیاد نیمرخ جوش، نامساوی بودن ساق ها، گرده اضافی، پرنشدگی كامل، كندگی، نفوذ اضافی، موجدار بودن بیش از حد، چاله انتهای جوش، گره قطع و وصل قوس و غیره.

ـ بازرسی تغییر شكل های ناشی از جوشكاری ( انقباض موضعی، خیز ، خم شدگی، تابیدگی، چرخش ،كمانش، موجدار شدن و غیره) شكستگی محور، به هم خوردگی زاویه ها و غیره.

ـ بازرسی ابعاد جوش و قطعه جوشكاری شده

ــ بازرسی تنش زدائی و سختی پس از تنش زدائی

ــ بازرسی های غیر مخرب ( پرتونگاری، امواج فراصوتی، عیب یابی ذره مغناطیسی، مایع نافذ، جریان گردابی و غیره) .


 

4 ـ ارزیابی كیفیت جوش بایستی در هر سه مرحله بازرسی قبل زا جوشكاری، بازرسی در موقع جوشكاری و بازرسی بعد از جوشكاری صورت پذیرد. جوش انجام شده و قطعه جوش داده شده بایستی با استانداردهای مطلوب كیفیت مطابقت داشته باشند. ارزیابی كیفیت جوشكاری بعهده بازرس است.

برای ارزیابی كیفیت جوشكاری، لازم است استاندارد پذیرش یا معیار پذیرش جوش مشخص باشد و نوع آزمایش غیر مخرب و میزان آزمایش ( صد در صد تصادفی و غیره) تعیین شود. بازرس بایستی نتایج آزمایش ها و بازرسی های انجام شده را تجزیه و تحلیل نماید.


 

5 ـ پذیرش جوش در هر سه مرحله بازرسی از اهمین ویژه ای برخوردار است. در واقع پذیرش جوش پس از مقایسه كیفیت جوش حاصل با كیفیت مطلوب انجام می شود. پذیرش باید قطعی و غیر مبهم باشد. برای پذیرش باید گواهینامه صادر شود یا فرم مربوطه تنظیم و امضاء گردد.

6 ـ تهیه گزارش برای مراحل مختلف بازرسی و كلیه آزمایش های انجام شده، ضروری است.

گزارش نتایج آزمایش ها و بازرسی های انجام شده بایستی بصورت مرتب و مشخص و جداگانه تهیه و تنظیم شود. برای كارهای بازرسی تهیه گزارش خوب كه كار ارزیابی و پذیرش نهایی را تسهیل نماید. اعتبار ویژه ای دارد.

وظایف بازرس جوش

مسئولیت ایجاب می كند كه بازرس جوش دارای شخصیت حرفه ای با توانایی و شعور خوب باشد، بازرس جوش ممكن است با كارخانجات متعدد ساخت و كارگاه های متعددی سرو كار داشته باشد كه بایستی در همه موارد ساعات كار و مقررات كاری و سازمان های مربوطه را رعایت نماید.

مراعات دقیق قواعد و مقررات كار خصوصاً در موارد پرسنلی ، ایمنی و امنیتی الزامی است.

هیچگاه بازرس نبایستی خود را مستحق امتیازات ویژه بداند.

بازرس بایستی در مورد كارگاه ساخت بی طرف باشد، بی معطلی تصمیم بگیرد، بدون آنكه تحت تاثیر نظر دیگران واقع شود و با اتكاؤ به حقایق تصمیم بگیرد و با عقاید مختلف، تصمیم قبلی خود را به آسانی عوض نكند.

چند نمونه از وظایف بازرس جوش عبارتند از:

ـ تفسیر نقشه های جوشكاری و مشخصات.

ـ بررسی سفارش خرید به منظور حصول اطمینان از درستی تعیین مواد جوشكاری و مواد مصرفی.

ـ بررسی و شناسایی مواد دریافت شده طبق سفارش خرید.

ـ برسی تركیب شیمیایی و خواص مكانیكی از روی گزارش نورد طبق نیازمندیهای معین شده.

ـ بررسی فلز مبنا از نظر عیوب و انرحافات مجاز.

ـ بررسی نحوه انبار كردن فلز پركننده و دیگر عوامل مصرفی.

ـ بررسی تجهیزات مورد استفاده.

ـ بررسی آماده سازی اتصال جوش .

ـ بررسی بكار گرفتن دستورالعمل جوشكاری تایید شده.

ـ بررسی ارزیابی صلاحیت جوشكاران و اپراتورهای جوشكاری.

ـ انتخاب نمونه های آزمایش تولیدی.

ـ ارزیابی نتایج آزمایشات.

ـ نگهداری سوابق.

ـ تهیه و تنظیم گزارش.


 

دسته بندی بازرسان جوش

بازرسان جوش را به دسته های ذیل می توان تقسیم بندی نمود:

ـ بازرس كد

ـ بازرس نماینده دولت

ـ بازرس خریدار، مشتری، یا كارفرما

ـ بازرس كارخانه ، سازنده یا پیمانكار

ـ بازرس نماینده مهندس معمار

ـ بازرس یا متخصص آزمایش های مخرب

ـ بازرس یا متخصص آزمایش های غیرمخرب

گر چه وظایف بازرس داخلی و خارجی ( بازرس انتخاب شده از داخل سازمان یا خارج از سازمان) ممكن است با یكدیگر متفاوت باشد ولی در اینجا فقط به ذكر بازرس اكتفا می شود.

مطالبی كه در اینجا عرضه می شود گاهی ممكن است به همه دسته بندی های فوق اتلاق شود یا فقط به یك یا چند تا از دسته بندی های فوق محدود گردد.

در همه حالات فرض بر آن است كه بازرس صلاحیت های لازم را داشته و قادر است نوع سازه مورد نظر را كه به او محول شده است، بازرسی نماید.

مطالب دوره بازرسی جوش 1:

براي كليه علاقمندان به بازرسی جوش 1 و دانشجويان فني مهندسي خصوصا رشته هاي مواد متالورژی ، مكانيك ، ساخت و توليد ، برق ، عمران و ... مفيد خواهد بود


 

بازرسی جوش

ویژگی های بازرس جوش

فرآیند های جوش کاری

انواع اتصال

آماده کردن لبه ها

حالت اصلی جوشکاری

آزمایش الکترودها

الکترودها در بسته بندی های خلا

الکترود جوشکاری فولاد زنگ نزن

الکترود تنگستن

عوامل موثر بر انتخاب گازهای محافظ جوشکاری

پیش گرمایش

تنش زدایی

ضخامت لوله

علایم قراردادی جوش


 

علائم قراردادی آزمایش غیر مخرب

کنترل پیچیدگی

ناپیوستگی ها Discontinuities

تخلخل (POROSITY)

آخال ها INCOMPLETE JO

ذوب ناقص INCOMPLETE FUSION

نفوذ ناقص در اتصال INCOMPLETE JOINT PENETRATION

بریدگی کنار جوش UNDER CUT

پر نشدگی  UNDERFILL

روی هم افتادگی OVERLAP

تورق LAMINATION

دو لایگی DELAMINATION

پارگی سراسری LAMELLAR TEAR

ترکها CRACKS

عدم همترازی MISALIGNMENT

بازرسی چشمی

آزمایش با مایع نافذ

بازرسی مغناطیسی

بازرسی با امواج مافوق صوت

رادیو گرافی

بازرسی عمومی جوش

بازرسی فلز مبنا

بازرسی مواد مصرفی جوشکاری

بازرسی تجهیزات جوشکاری

بازرسی ایمنی در جوشکاری

ایمنی در جوشکاری برق

مقررات ایمنی سنگ زنی

 

 

 

اخبار

•         تاسیس شرکت مهندسی خاک بتن جوش

•         کلاس فوق العاده سطح یک ودو التراسونیک

•         استخدام بازرس مقیم جهت عسلویه

•         قابل توجه دانشجویان رشته متالوژی و جوش (کارآموزی)

•         استخدام بازرس و بازاریاب

•         بازار مناسب این شغل رکود ندارد

•          شهریه دوره های کوتاه مدت سطح یک و دو اقساطی شد

 

 

 

 

دانستنیها

•         دستورالعمل گام به گام جوشکاری

•         استفاده لیزر در جوشکاری

•         استاندارد تست هاي غيرمخرب در فلزات جوشكاري شده

•         انواع الکترودها

•         الکترودها در جوش قوس الکتریکی

•         انتخاب صحیح الکترود برای کار

•         انواع الکترود برای جوشکاری

•         سرفصل های بازرسی جوش

•         آلتراسونیک نویسنده امین یهرامی

•          استانداردهای مرتبط باصنایع نفت، گازوپتروشیمی

 

 

 

 

مقالات

•         جوشکاري آلتراسونيک يا فراصوتي پلاستيک هاHYPERLINK "http://ndt.co.ir/uViewNews.aspx?id=73"‎

•         بازرسی جوش

•          كاربردهاي فناوري ليزر در آزمونهاي غير مخرب

 

 

 

 

جستجودرسایت

 

 

 

 

 

 

 

  

Website designed and developed by  "http://ndt.co.ir/"www.ndtHYPERLINK "http://ndt.co.ir/".

 

تستهایغیرمخرب

بازرسی چشمی VT

بازرسی مایعات نافذ PT

بازرسی ذرات مغناطیسیMT

بازرسی رادیوگرافی صنعتی و تفسیر فیلمRT & RTI

بازرسی آلتراسونیکUT

بازرسی جریان گردابی ET

.

        -

        .

.

بازرسیذراتمغناطیسی

تعریف: بازرسی به روش مغناطیس کردن ذرات روشی حساس برای تعیین محل نقص های سطحی و برخی نقص های زیر سطحی در مواد فرو مغناطیس است.

اصول: پارامترهای اصلی این روش مبتنی بر مفهوم های نسبتا ساده است. در اصل، اگر قطعه مورد آزمایش از جنس مغناطیس شونده باشد و از آن مغناطیس عبور داده شود. خطوط قوای مغناطیس در برخورد با ناپیوستگی ها (تقریبا) عمود بر جهت میدان تغییر مسیر می دهند و میدان نشت قوی را به وجود می آورند، این میدان نشت در سطح و بالای قطعه مغناطیده قرار دارد، حال چنانچه ذرات ریز مواد مغناطیس شونده به صورت خشک یا معلق در مایع بر روی سطح قطعه پاشیده شود، در محل وجود عیب، تجمع نموده پل مغناطیسی که به این ترتیب تشکیل می شود، محل؛ اندازه و شکل ناپیوستگی را تعیین می کند.

برای آزمایش ذرات مغناطیسی، سطح قطعه بایستی نسبتا صاف باشد چه در غیر این صورت در اثر ناصافی و شیارهای سطحی ذرات پل می زنند و احتمالا ترک در زیر پوشش آنها مخفی می ماند. گاهی از رنگ سفید زود خشک شونده زمینه سفیدی به وجود آورده می شود تا براده سیاه در متن سفید به خوبی مشاهده گردد. گاهی هم براده ها را رنگ می زنند تا راحت تر دیده شوند. اگر براده با رنگ فلوئورسنت اغشته گردند در زیر تابش نور ماوراء بنفش به وضوح دیده می شوند.خاصیت مغناطیس را در قطعه به وسیله آهن رباهای دائم، آهنرباهای الکتریکی، یا با گذراندن جریان های قوی از درون یا پیرامون آن می توان القا کرد.

این شیوه به سبب امکان تولید میدان های مغناطیسی شدید در درون قطعات، در عملیات کنترل کیفیت کاربرد گسترده ای دارد. این روش در تشخیص و آشکارسازی ترک ها حساسیت خوبی دارد. چرخ دنده ها، محورها و قطعات مشابه را پس از آزمایش مغناطیس زدایی می کنند تا ضمن کار و یا تراش براده ها و ذرات را جذب ننمایند.

انواعروشها: تشخیص عیوب در قطعه توسط بازرسی ذرات مغناطیسی به روش های پیوسته و بسماند، میدان های مغناطیسی، میدان حلقوی، میدان مغناطیسی طولی، میدان مغناطیسی چرخنده انجام می شود.

کاربردها: کاربردهای صنعتی اصلی بازرسی به وسیله ذرات مغناطیسی عبارتند از: بازرسی فرایندی، بازرسی نهایی، بازرسی دریافتی، تعمیرات جزیی و کلی.

هر چند بازرسی فرایندی، نقص ها در حین فرایند تولید بسیار سریع نمایان می شوند اما در بازرسی نهایی تضمین بیشتری برای بی نقص بودن قطعات وجود دارد. در حین بازرسی هم قطعات خریداری شده نیمه تما م و هم مواد اولیه برای تشخیص نقص های اولیه آزمون می شوند. بازرسی میلگردها، تسمه ها، شمش های آهنگری و ریختگی های ماسه ای وارده با این روش انجام می شود.

در صنایع حمل و نقل (جاده ای، راه آهن، هوایی و دریایی) براساس برنامه های منظم تعمیرات کلی موجود، قطعات حساس را برای شناسایی ترک ها بازرسی می کنند. میل لنگ ها، قاب ها، چرخ لنگرها، قلاب های جرثقیل، محورها، پره های توربین بخار و اتصال دهنده ها نمونه ای از قطعات آسب پذیر به شکست، به یژه شکست ناشی از خستگی اند، و بنابراین به بازرسی منظم نیاز دارند. سیستم بازرسی به وسیله ذرات مغناطیسی را می توان به سادگی خودکار کرد و در نتیجه، بازرسی مطمئن و نسبتا بدون زحمتی انجام داد. در حالی که سیستم خودکار در حال انجام وظایف مکانیکی خود است، مسئول بازرسی می تواند تمام وقت خود را صرفا با بازرسی اختصاص دهد. آهنگ تولید متناسب با عملیات متعددی است که همزمان در ایستگاه های مختلف انجام می شود. هزینه خودکارسازی در مقایسه با هزینه نیروی انسانی برای چندین واحد منفرد دستی که برای دستیابی به همان آهنگ های تولیدی لازم است، توجیه پذیر خواهد بود.

مزایایآزمایشباذرهمغناطیسی

الف) قابل اعتمادترین متد برای پیدا کردن ترک های سطحی، خصوصا ترک های خیلی ظریف و کم عمق می باشد.

ب) علائم وجود و یا عدم وجود عیب روی خود قطعه ظاهر می شود.

ج) کنترل سریع بوده و انجام آن آسان میباشد.. اپراتور می تواند طرز کار را بدون آموزش طولانی یا خیلی فنی به آسانی بیاموزد.

د) محدودیتی برای اندازه یا شکل قطعه مورد آزمایش وجود ندارد.

ه) ترک ها اگر با ماده خارجی دیگری پر شده باشند نیز در این روش پیدا می شوند.

و) در حالت عادی پاک کردن قبلی نمونه لازم نیست.

ز) پوشش نازک رنگ یا سایر پوشش های غیر مغناطیسی مانع کار نخواهد شد.

ر) در این متد از تجهیزات الکترومکانیکی استفاده می شود که پرداخت و ظرافت چندانی لازم نداشته و می تواند در کارگاه ساخته شود و نگهداری آن نیز آسان است..

ط) این متد می تواند به طور خودکار به کار رود و نسبتا ارزان است.

محدودیتآزمایشباذرهمغناطیس

الف) در این روش فقط برای مواد فرو مغناطیس قابل استفاده است.

ب) در مورد عیوب غیر سطحی دقیق نمی باشد.

ج) میدان مغناطیسی بایستی در جهتی ایجاد شود که سطح اصلی عیب را قطع نماید و این مسئله ای است که اپراتور با آن مواجه می شود و به همین دلیل گاهی به دو مرتبه بازرسی کردن و یا بیشتر نیاز دارد.

د) مغناطیسی زدایی پس از انجام آزمایش اغلب ضرورت پیدا می کند..

ه) بعد از انجام آزمایش و مغناطیس زدایی ، تمیز کردن قطعه و جدا کردن ذرات مغناطیس چسبیده به سطح ممکن است ضروری باشد.

و) هنگام آزمایش قطعات دارای شکل پیچیده تولید میدان مغناطیس در جهت مناسب اغلب مسئله ای است.

ز) هنگام آزمایش قطعات ریخته گری شده خیلی بزرگ، جریان برق خیلی زیادی مورد لزوم است.

ر) برای اجتناب از گرم شدن ناحیه و سوختن قطعات با سطوح صیقلی یا در محل های تماس برق با یان سطوح مراقبت زیادی لازم است.

ط) برای مغناطیس کردن، جابجا کردن قطعات ضروری است و این عمل مخصوصا وقتی که تعداد زیادی از قطعات کوچک مورد کنترل واقع می شوند وقت گیر می باشد.

ی) با وجود اینکه علایم وجود عیب به آسانی دیده می شود، معهذا گاهی در تفسیر علائم تجربه و مهارت لازم است. البته در مقایسه با متدهای دیگر مثل رادیوگرافی و التراسونیک آزمایش با ذره مغناطیسی خیلی ساده تر می باشد.

انرژی روی وسیله ای

 


مطالب مشابه :


استخدام در کارخانه جوش مکانیزه پارس جنوبی

استخدام در کارخانه جوش مکانیزه پارس »، «بازرس جوش اخبار عسلویه در راستای نقل تمام
استخدام فوری در شرکت بازرسی فنی

استخدام فوری در شرکت بازرسی فنی بازرس جوش/پایپینگ/ndt عسلویه، پتروشیمی کاویان
استخدام در پروژه های نیروگاهی و پالایشگاهی

استخدام بازرس جوش استخدام در پروژه و پالایشگاهی در منطقه عسلویه با حداکثر
استخدام در دبی

استخدام در و آمون های غیر مخرب سطح 2 از aws و asnt داراي 3 سال سابقه كار به عنوان بازرس جوش و
اخبار استخدامی های مهندسی برق تیر 92

تکمیل کادر فنی خود در عسلویه به qa/qc ، بازرس جوش ، رنگ استخدام خانم جهت
آگهی های استخدام سراسر کشور

· استخدام رسمی در اردبیل 90/11/18
بازرسی با ذرات مغناطیسی (Magnetic Particle Testing)

5 ـ پذیرش جوش در هر مسئولیت ایجاب می كند كه بازرس جوشاستخدام بازرس مقیم
فهرست آگهی های استخدام سراسر کشور

فهرست آگهی های استخدام در کارخانه جوش برق و انرژی در عسلویه 90/11/09: استخدام
بازرسی مخازن ذخیره اتمسفریک مطابق با API 650

جهت اعزام بازرس یا بازرسین متخصص است این خال جوش در قسمت داخلی استخدام;
برچسب :