شعری زیبا از وحشی بافقی


دوستان شرح پریشانی من گوش کنید   داستان غم تنهایی من گوش کنید

قصه بی سروسامانی من گوش کنید   گفت وگوی من وحیرانی من گوش کنید

شرح این اتش جان سوز نگفتن تا کی   سوختم سوختم این راز نهفتن تا کی

روزگاری من و دل ساکن کویی بودیم   ساکن کوی بت عربده جویی بودیم

عقل ودین باخته دیوانه رویی بودیم  بسته سلسله سلسله مویی بودیم

کس در ان سلسله غیر از من ودل بند نبود   یک گرفتار از این جمله که هستند نبود

نرگس غمزه زنش اینهمه بیمار نداشت  سنبل پر شکنش هیچ گرفتار نداشت

این همه مشتری وگرمی بازار نداشت   یوسفی بود ولی هیچ خریداری نداشت 


45248452238562497074.jpeg

http://www.uploadax.com/images/45248452238562497074.jpeg


مطالب مشابه :


زیباترین شعرهای عاشقانه

خوشنویسی با خودکار - زیباترین شعرهای عاشقانه - سرمشق شکسته &خط تحریری + اموزش خوشنویسی شکسته
یغما گلرویی فریدون مشیری

خوشنویسی با خودکار - یغما گلرویی فریدون مشیری - سرمشق شکسته &خط تحریری + اموزش خوشنویسی شکسته
شعری زیبا از وحشی بافقی

خوشنویسی با خودکار - شعری زیبا از وحشی بافقی - سرمشق شکسته &خط تحریری + اموزش خوشنویسی شکسته
اهنگ زیبای راز دل هایده

خوشنویسی با خودکار - اهنگ زیبای راز دل هایده - سرمشق شکسته &خط تحریری + اموزش خوشنویسی شکسته
مناجات خواجه عبد الله انصاری

خوشنویسی با خودکار - مناجات خواجه عبد الله انصاری - سرمشق شکسته &خط تحریری + اموزش خوشنویسی
آموزش خط تحریری با خودکار(خوشنویسی با خودکار)

آموزش خط تحریری با خودکار (خوشنویسی با خودکار) برای استفاده بهتر میتوانید عکس مربوط به
آموزش خط تحریری با خودکار (خوشنویسی با خودکار)

standard&boushehr&civil - آموزش خط تحریری با خودکار (خوشنویسی با خودکار) - علمي - فرهنگي - سياسي - اجتماعي
کتاب رایگان آموزش کامل خوشنویسی با خودکار

کتاب کامل آموزش خوشنویسی خط نستعلیق با خودکار. صفحه بندی و فرمت سازی : محمد شول. حجم: 6.38 مگا
همایش خوشنویسی با خودکار در یک جلسه به دو شیوه نستعلیق و کاپرپلیت

کارگاه آموزشی خوشنویسی با خودکار روز سوم - چهارشنبه 11/12/1389 از ساعت 15 لغایت 19 محورهای همایش:
آموزش رایگان خوشنویسی با خودکار

روستای گال ورزقان خاروانا جعفرکامرانی - آموزش رایگان خوشنویسی با خودکار - توصيف وارايه
برچسب :