ریشه ضرب المثل بالاتر از سیاهی رنگی نیست

ریشه ضرب المثل بالاتر از سیاهی رنگی نیست

مجموعه : ادبیات،شعر و داستان‌

ریشه ضرب المثل بالاتر از سیاهی رنگی نیست


عبارت بالا هنگامی به کار برده می شود که آدمی در انجام کار دشواری تهور و جسارت را به حد نهایت رسانیده باشد. البته آن تهور و جسارتی در اینجا منظور نظر است و می تواند مصداق ضرب المثل بالا واقع شود که مبتنی بر اجبار و اضطرار بوده عامل عمل را کارد به استخوان رسیده باشد.

در این گونه موارد اگر عواقب شوم متصوره را متذکر شوند و عامل را از اقدام به آن کار خطیر باز دارند جواب به ناصح مشفق این است که: « بالاتر از سیاهی رنگی نیست.» از سیاهی منظورشکست یا مرگ است که می خواهد بگوید از آن ترس و بیم ندارد.

 

پیداست وقتی که معلوم می شود منظور از سیاهی چیست طبعا ریشه تاریخی مطلب به دست خواهد آمد. ریشه عبارت مثلی بالا از دو جا مایه می گیرد و دو عامل در به وجود آوردن آن موثر بوده است. یکی عامل فیزیکی و دیگری عامل تاریخی که البته در علت تسمیه ضر ب المثل بالا با توجه به قدمت آن عامل تاریخی منظور نظر است نه عامل فیزیکی که کشف علمی آن قدمت چندانی ندارد. با این وصف بی فایده نیست که عامل فیزیکی آن هم دانسته شود.

 

عامل فیزیکی: به طوری که می دانیم نور خورشید از مجموعه الوان مختلفه ترکیب و تشکیل شده است که چون بر جسمی بتابد هر رنگی که از آن جسم تشعشع می کند جسم مزبور به همان رنگ دیده می شود چنانچه تمام رنگهای نور خورشید از آن متصاعد شود جسم به رنگ سفید نمایان می شود که روشنترین رنگهاست، ولی اگر هیچرنگی از آن جسم تشعشع نکند و تمام نور خورشید را در خود نگه دارد در این صورت جسم به رنگ سیاه نمایان می گردد . پس ملاحظه می شود که رنگ سیاه از آن جهت که تمام رنگها را در خود جمع دارد ما فوق تمام رنگهاست و به همین سبب است که گفته اند: بالاتر از سیاهی رنگی نیست.

 

عامل تاریخی: استاد سخن حکیم نظامی که گفته اند: بالاتر از سیاهی رنگی نیست. داستانسرای نامی ایران راجع به ریشه تاریخی ضرب المثل بالا در قسمت هفت پیکر از کتاب خمسه اش داد سخن داده، واقعه جالب و آموزنده از زندگانی بهرام گور ساسانی را به رشته نظم کشید که سر انجام به این شعر منتهی می شود:

هفت رنگ است زیر هفت او رنگ

نیست بالاتر از سیاهی رنگ


مطالب مشابه :


ریشه ضرب المثل بالاتر از سیاهی رنگی نیست

ریشه ضرب المثل بالاتر از سیاهی رنگی نیست رمان پــــرنـــــســــــــــــس
رمان راننده سرویس(29)

(29) - رمان,دانلود رمان بالاتر از سیاهی یه ادم که حتی نطفه اش هم پر از سیاهی و
دانلود اهنگ dance again جنیفر لوپز+متن اهنگ

رمان به سرخی عشق به سیاهی رمان یک وجب بالاتر از لینک دانلود آهنگ Dance Agian.
رمان نبض تپنده

برام مهم نیست هر چی میخواد بشه بشه ، دیگه بالاتر از سیاهی اکثر رمان ها از دانلود,رمان
رمان ببار بارون53

رمان از نگاهم رمان به سرخی عشق به سیاهی رمان یک وجب بالاتر از
رمان اگر چه اجبار بود10

رمان از نگاهم رمان به سرخی عشق به سیاهی رمان یک وجب بالاتر از
رمان همخونه

رمان از عشق بدم بدم بدم می رمان به سرخی عشق به سیاهی رمان یک وجب بالاتر از
برچسب :