نمایشنامه ای در دو پرده

                                              نمایشنامه ای در دو پرده

                                            پرده اول: قسم حضرت عباس

مردکی یاوه سرا

با بسی ناز و ادا

دوش در پُشت تریبون فلان

حرفهایی هَفَلَشت

گفت با خلق خدا:

ایها الناس به من گوش کنید"

تا بگویم سخنی

کز بیانش همه تان

بر من اَحسنت بگوئید و هورا بکشید

من بسی با اَدَبم

همچنین با خردم

من به انسان و کرامات بشر

واقعاً معتقدم

من به آراء و نظرهای شما

صادقانه سر تعظیم فرو می آرم

و به این گُنده چماقم؟! سوگند

**********

ناگهان آدمی آلوده؟! به عقل

زد به آن ناطق مجلس تَشَری

گفت: "ای مرد خطیب

دائماً شخص شما

بوده ای سخت مخالف همه جا

با خردورزی و عقل

با چنان سابقه ات

این چنین خظبه امروز تو را

کی توانم که کنم بنده قبول"؟

**********

آن خطیبی که سراپا ادب و عاطفه بود!

گفت: "ای مردک اَلدنگ خموش!

واقعاً بی ادبی!؟

تا تو آدم بشوی

یاید از بیخ و بن آن گوش تو را پاره کنم!؟!

یا که یک مشت زنم بر دهنت

گم شو ای مرد خبیث

**********

                                                        پرده دوم: دم خروس

چون دم ناز خروس

گشت پیدا و عیان

با چنان حرف پراز فضل؟! خطیب

خلق تقدیر نمودند از آن مرد شریف

مثل لقمان حکیمی که ادب

دائم از بی ادبان یاد گرفت

لیک رندی به شتاب

رفت و در گوش خطیب

گفت با شیوه رندانه خویش:

"ناقلا خر خودتی"


مطالب مشابه :


نمایشنامه طنز

نمایشنامه - نمایشنامه طنز - نمایشنامه های مخطلف - **نمایشنامه طنز به لهجه ی مازندرانی**
نمایشنامه طنز دادگاه

نمایشنامه طنز دادگاه. عرب (در حالی که جزوه ای در دست دارد با استرس در صحنه راه می رود)یا خدا
نمایشنامه طنز

هنر نزد ایرانیان است و بس - نمایشنامه طنز - هر مطلبی در مورد هنر بخوای هست. - هنر نزد ایرانیان
نمایشنامه طنز خیابانی : حامد بابا نامزد می شود

دانلود نمایشنامه های حامد مربوط صادق - نمایشنامه طنز خیابانی : حامد بابا نامزد می شود
"نمایشنامه و انواع آن"

نمایشنامه های طنز یا هجوی كه بصورت بی بند وبار مسائل خانوادگی و غیر اخلاقی را مطرح نمایند
شب شعر

نمایشنامه - شب شعر - نمایشنامه های مخطلف - نمایشنامه ی طنز شب
انواع نمایشنامه

۵- نمایشنامه طنز : گاهی نمایشنامه های كمدی حاوی پیام نیز می باشند كه ممكن است تلخ و گزنده
طرح نمایش خیابانی عروسکی با موضوع صلح و وفا و دوستی

نمایشنامه با صدای بلند آن را بخواند.با لحن های مختلف و طنز گونه برای تماشاگران شعر می
نمایشنامه ای در دو پرده

سرای طنز ایران - نمایشنامه ای در دو پرده - ارائه مطالب طنز در زمینه های مختلف
برچسب :