حسابرسی و انواع آن

حِسابرِسی به مجموعهٔ کارهای انجام شده برای بررسی صورت‌های مالی یک شرکت توسط شخصی حقیقی یا شخص حقوقی مستقل از آن شرکت، که حسابرس نامیده می‌شود، برای پی بردن به انحراف‌های احتمالی از قانون یا اساسنامه شرکت است. هدف از حسابرسی صورت‌های مالی اظهارنظر نسبت به این موضوع است که آیا صورتهای مالی براساس استانداردهای پذیرفته شده حسابداری تهیه شده‌است یا خیر.

استانداردهای حسابرسی که معمولا توسط سازمان حسابرسی هر کشور تعیین می‌شود، ایجاب می‌کند که حسابرسی چنان برنامه‌ریزی و اجرا شود که از نبود تحریفی با اهمیت در صورت‌های مالی، اطمینانی معقول به‌دست آید. حسابرسی از جمله شامل رسیدگی نمونه‌ای به شواهد پشتوانه مبالغ و اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی است. حسابرسی همچنین، شامل ارزیابی اصول و رویه‌های حسابداری استفاده‌شده و برآوردهای عمده به‌عمل‌آمده توسط هیئت مدیره و ارزیابی کلیت ارائه صورت‌های مالی است. درنهایت حسابرسی انجام‌شده می‌بایست مبنایی معقول برای اظهارنظر پیرامون صداقت در صورت‌های مالی ارایه‌شده توسط شرکت‌ها فراهم آورد.

حسابرس به فرد یا موسسه‌ای گفته می‌شود که مسئولیت نهایی حسابرسی صورت‌های مالی یاارائه خدمات مرتبط را به عهده دارد.

حسابرس بایستی یک فرد مستقل از سازمانی باشد که در حال رسیدگی است.

انواع حسابرسی

حسابرسی با توجه به موارد زیر به ۵ بخش طبقه بندی می‌شود:

 1. از نظر اهداف و موضوعات مورد رسیدگی
 2. از نظر ماهیت رسیدگی
 3. از نظرشیوه انجام کار
 4. از نظر زمان انجام کار

 از نظر اهداف و موضوعات مورد رسیدگی

  1. حسابرسی صورتهای مالی
  2. حسابرسی رعایت
  3. حسابرسی عملیاتی
  4. حسابرسی عملکرد یا مدیریت

حسابرسی صورتهای مالی

هدف این نوع حسابرسی این است که حسابرس بتواند درباره اینکه صورتهای مزبور از تمام جنبه‌های بااهمیت طبق استانداردهای حسابرسی تهیه شده است یا خیر. تایید وجود، ارزشیابی، مالکیت، کامل بودن و نحوه ارائه و افشا اهداف کلی حسابرسی اقلام مندرج در صورتهای مالی است.

حسابرسی رعایت

این نوع حسابرسی به میزان انطباق صورتهای مالی با قوانین وضع شده، ضوابط،دستورالعمل ها و بخشنامه می‌پردازد. رسیدگی ممیزان مالیاتی به اظهارنامه‌های مالیاتی، رسیدگی ذیحسابان و حسابرسان دیوان محاسبات کشوربه قوانین مالی و بودجه شرکتها و موسسات دولتی نمونه‌هایی از حسابرسی رعایت می‌باشند. این نوع حسابرسی می‌تواند به صورت پروژه مجزا و یا همراه با صورتهای مالی انجام شود. در ایران حسابرسی رعایت جز لاینفک حسابرسی صورتهای مالی است.انواع حسابرسی رعایت از قبیل حسابرسی مالیاتی ، حسابرسی بیمه ، حسابرسی دیوان محاسبات

حسابرسی عملیاتی

این نوع حسابرسی عبارت است از بررسی قسمتهای خاصی از سازمان به منظور سنجش نحوه عمل آنها. این نوع حسابرسی معمولا به اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی بخشهای مختلف سازمان می‌پردازد. حسابرسی عملیاتی از آنجا که دارای استانداردهای مشخص یا الزامات قانونی لازم الاجرا نمی‌باشد نسبت به حسابرسی صورتهای مالی و حسابرسی رعایت مستلزم کاربرد قضاوت بیشتری است.

 حسابرسی مدیریت

این نوع حسابرسی عبارت است از بررسی نسبت به تصمیمات اخذ شده توسط مدیریت شرکت بوده است. این نوع حسابرسی معمولاً حسابرسی عملکرد ( مدیریت ) می نامند که استفاده کنندگان سازمانها و نهادهای ثالث یا مجامع عمومی صاحیان صهام است .

حسابرسی از نظر دلیل ارجاع کار

عبارت است از:

  1. حسابرسی الزامی
  2. حسابرسی اختیاری

 حسابرسی الزامی

حسابرسی الزامی واحدهای اقتصادی اجباراً و به موجب قوانین و مقررات ملزم به انتخاب و دعوت از یک حسابرسی جهت انجام حسابرسی سالانه خود می‌باشند. کلیه شرکتهای سهامی عام

 حسابرسی اختیاری

در این نوع حسابرسی واحدهای اقتصادی در صورت تمایل حسابرسی می‌شوند.مانند شرکتهای تضامنی وسایر شرکتهای خارج از حوزه بورس اوراق بهادار می‌تواند بنا به خواست خود ویا جهت دستیابی به یک هدف عمل حسابرسی راهمچون شرکتهای ملزم به حسابرسی انجام دهند.

حسابرسی از نظر ماهیت رسیدگی

  1. بررسی و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی
  2. رسیدگی اثباتی
  3. رسیدگیهای خاص

 بررسی و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی

به منظور کشف موارد عدم وجود کنترلهای داخلی مناسب، یا عدم اجرای صحیح کنترل ها و تعیین نقاط قوت و ضعف سیستم

رسیدگی اثباتی

اثبات صحت تک تک اقلام مندرج در صورتهای مالی و اظهارنظر در مورد کلیت صورتهای مالی

 رسیدگی های خاص

یعنی انجام بررسی و رسیدگی در مورد مانده برخی از حسابها به منظور و اهدافی خاص

 انواع حسابرسان

 1. حسابرس مستقل
 2. بازرس قانوني
 3. حسابرسي داخلي

 حسابرس مستقل

فردی است که به دعوت صاحبان سهام یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ذینفع و یا به حکم قانون حسابهای موردنظر را رسیدگی کرده و نتیجه را کتبا به دعوت کننده و یا هر شخص حقیق یا حقوقی دیگر که او را تعیین نموده است گزارش می‌دهد.

 بازرس قانونی

فردی است که طبق مقررات قانون تجارت توسط مجمع عمومی صاحبان سهام تحت شرایط خاصی تعیین می‌شود. بازرس قانونی علاوه بر صورتهای مالی، مفاد قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت نسبت به گزارش فعالیتهای هیات مدیره نیز اظهارنظر می‌کند. بازرس قانونی موظف است کلیه گزارشات وقوع جرم را به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه نماید.

حسابرس داخلی

هدف اصلی حسابرسان داخلی، بازرسی و ارزیابی موثر بودن نحوه انجام شدن وظایف محول به واحدهای مختلف شرکت است. بخش زیادی از کار حسابرسان داخلی را حسابرسیهای عملیاتی تشکیل می‌دهد اما علاوه بر آن حسابرسیهای رعایت متعددی را نیز ممکن است به عمل آورند. برعکس حسابرسان مستقل که هرساله تایید اقلام صورتهای مالی به آنها محول می‌شود، حسابرسان داخلی مجبور نیستند که رسیدگیهای خود را هرساله تکرار کنند.

منابع

 • حسابداری دارایی‌ها، پرویز بختیاری، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، ۱۳۸۵
 • اصول حسابرسي (1)، ترجه عباس ارباب سليماني و محمود نفري ، نشريه 87 سازمان حسابرسي
 • خلاصه مباحث حسابرسي ، نشر پردازش


مطالب مشابه :


معرفی و دانلود کتابهایی از محمد عبده تبریزی

وبلاگ جامع آموزشی و پژوهشی حسابداری - معرفی و دانلود کتابهایی از محمد عبده تبریزی -
شرکت مشاوره و سرمایه گذاری کارآمد--بورس ایران

Financial Top Manager - شرکت مشاوره و سرمایه گذاری کارآمد--بورس ایران - مدیر ارشد مالی
چگونه یک پروپوزال بنویسیم؟

وب سایت آموزش مالی حسین عبده تبریزی و میثم رادپور عملكرد و ساير مشخصات محصولات پيشنهادي
حباب قیمتی چگونه شکل می گیرد؟

وب سایت آموزش مالی حسین عبده تبریزی و میثم رادپور هرچند که این حرف مرد دنیای نظری و عملی
حجم مبنا چیست و چگونه محاسبه میشود ؟

Financial Top Manager - حجم مبنا چیست و چگونه محاسبه میشود ؟ - مدیر ارشد مالی
هزینه های تفاضلی برای تصمیمات عملیاتی

حسین عبده تبریزی ومیثم رادپور. تجزیه و تحلیل تفاضلی فعالیت های جایگزینی خاص از میان آن ها
حسابرسی و انواع آن

حسابداري وحسابرسیAccounting and Auditing - حسابرسی و انواع آن - حسین عبده تبریزی ومیثم رادپور.
برچسب :