براده

آیا می دانید براده چیست؟

براده نه جمع مکسر بَرده است نه بُرده. براده می تواند از بریده شدن چوب یا آهن به وجود بیاید. این براده های طفلکی قبلاً خودشان آهنی و چوبی بوده اند برای خودشان اما...

الان چون بریده شده اند، براده شده اند. خیلی با براده های چوب و بوی نجاری و این ها کاری ندارم بیشتر حرفم سر براده های آهن است. مثلاً فرض کنید این براده ها بعد بریده شدن در پی یک آهن ربا مشغول حرکتند. شما هی آهن ربا را می کشید و آن ها هم دنبال او می آیند. این طفلکی ها هم که نمی دانند سر کارند و شما سر و کارتان با بریده هاست نه براده ها، می آیند. بعد از چند دقیقه شما از براده ها خسته می شوید و آهن ربا را جلو نمی برید و می روید سراغ بریده ها. این براده های طفلکی هم که می بینند سر کاری بود می آیند می چسبند به خـِـر آهن ربای بدبخت از همه جا بی خبر. حالا مگر او را ول می کنند. طفلک آهن ربا می گوید آقا من روحم هم خبر نداشته که شما دنبال من راه افتاده اید. اصلاً من بریده را چه به شما براده ها! شما خودتان دیدید که آن دست گنده من را جلو می برد... و آن براده های طفلکی هم که دستشان به شما نمی رسد همین طور خر آن آهن ربای بنده خدا را می گیرند. حالا این وسط این شمایید که یا بازآهن ربای بریده را لازم دارید وآن براده هارا جدا می کنید وبا جارو برقی می فرستیدشان به داخل باقالی ها یا این که نه اصلا آهن ربا می خواهید چه کار؟ صد تای دیگرش را دارید این را می گذارید بماند تا خاصیت آهن ربایی اش از کار بیفتد. 

ولی اگر این وسط ناگهان قبل از آن که براده ها به آهن ربا بچسبند یک آهن ربای بریده دیگر آوردید و به براده ها نزدیک کردید آن وقت است که یک سری از براده ها همین طوری دنبال آهن ربای بریده اول می روند و یک سری، دنبال آهن ربای بریده جدید. یک سری شان هم همان وسط حیران می مانند. در این شرایط وقتی دستانتان تا تـَه ته باز شد و براده ها هر کدام چسبیدند به یکی از بریده ها،  هم بریده ها با آن یک ذره براده هم قابل استفاده اند،هم جدا کردنشان راحتتر است و دیگر نیازی هم به اتلاف انرژی برق و باقالی و این حرف ها نیست!!!

                                                                                    غریبه


مطالب مشابه :


بریده بریده یا قاچ قاچ شدن زبان

طب اسلامی وسنتی عقیلی خراسانی - بریده بریده یا قاچ قاچ شدن زبان - یاران سالم وصالح منجی(تغذیه
خدا را شکر هنوز حلقومی برای بریده شدن داریم!

تاملات - خدا را شکر هنوز حلقومی برای بریده شدن داریم!
براده

موسسه زبان براده می تواند از بریده شدن چوب یا آهن به وجود بیاید.
طوطيهاي اشرف پهلوي

۲- طوطی ها پس از بریده شدن زبان هایشان به خارج ارسال
بیانیه گیس بریده به مناسبت روز لخت شدن زنهای جنبش جلبک

بیانیه گیس بریده به مناسبت روز لخت شدن آذربایجان و ترک زبان‌ها هیچ وقت فرزند
گلهای شاخه بریده

گلهای شاخه بریده شدت نور بالا فقط برای باز شدن گلهای بریده در مرحله غنچه زبان در قفا
آموزش زبان بدن در فرهنگ های مختلف

آموزش زبان بدن در از نگاه‌های کوتاه و بریده بریده برای نشان دادن خشمگین شدن
مستند زبان کودکِ دانستن

این بودم که کسی یا جایی را پیدا کنم که به نوعی به رمزگشایی این بریده شدن به سمت زبان را
برچسب :