رفع مشکل باز نشدن کانال ها و کانکت نشدن 33 سرور رسیور به شیرینگ استارست 2000


کسانی که 31 سرور کانکت دارند باید چک کنند کدام سرور ها کانکت نیست که توی هر صفحه پایین معلومه و بیشتر سرور های 8 و 9 کانکت نیستند که از زیر تغییرشون بدید درست میشند

Server Setting : 8
IP/URL : powecs.gicp.net
TCP Port : 12000
------------------------------------------------------------

Server Setting : 9
IP/URL : powecs.gicp.net
TCP Port : 12001
---------------------------------------------------------------

Server Setting : 10
IP/URL : powecs.gicp.net
TCP Port : 12002
--------------------------------------------------------------------

Server Setting : 11
IP/URL : powecs.gicp.net
TCP Port : 12003
------------------------------------------------------------------

Server Setting : 12
IP/URL : powecs.gicp.net
TCP Port : 12004
---------------------------------------------------------------

Server Setting : 13
IP/URL : powecs.gicp.net
TCP Port : 12005
----------------------------------------------------------------

Server Setting : 14
IP/URL : powecs.gicp.net
TCP Port : 12006
------------------------------------------------------------

Server Setting : 15
IP/URL : powecs.gicp.net
TCP Port : 12007
--------------------------------------------------------------

Server Setting : 16
IP/URL : powecs.gicp.net
TCP Port : 12008
---------------------------------------------------------------

Server Setting : 17
IP/URL : powecs.gicp.net
TCP Port : 12009
----------------------------------------------------------

Server Setting : 18
IP/URL : powecs.gicp.net
TCP Port : 12010
------------------------------------------------------------
Server Setting : 19
IP/URL : powecs.gicp.net
TCP Port : 12011
-----------------------------------------------------------------------

Server Setting : 20
IP/URL : powecs.gicp.net
TCP Port : 12012
----------------------------------------------------------------------------

Server Setting : 21
IP/URL : powecs.gicp.net
TCP Port : 12013
---------------------------------------------------------

Server Setting : 22
IP/URL : powecs.gicp.net
TCP Port : 12014
-------------------------------------------------------------------

Server Setting : 23
IP/URL : powecs.gicp.net
TCP Port : 12015
---------------------------------------------------------------

Server Setting : 24
IP/URL : powecs.gicp.net
TCP Port : 12016
-----------------------------------------------------------

Server Setting : 25
IP/URL : powecs.gicp.net
TCP Port : 12017
----------------------------------------------------

Server Setting : 26
IP/URL : powecs.gicp.net
TCP Port : 13000
-------------------------------------------------------

Server Setting : 27
IP/URL : powecs.gicp.net
TCP Port : 13001
--------------------------------------------------

Server Setting : 28
IP/URL : powecs.gicp.net
TCP Port : 13002
-------------------------------------------

Server Setting : 29
IP/URL : powecs.gicp.net
TCP Port : 13003
---------------------------------------------------------

Server Setting : 30
IP/URL : powecs.gicp.net
TCP Port : 13004
---------------------------------------------------------

Server Setting : 31
IP/URL : powecs.gicp.net
TCP Port : 50000
-------------------------------------------------------

Server Setting : 32
IP/URL : powecs.gicp.net
TCP Port : 50001
---------------------------------------------------------

Server Setting : 33
IP/URL : powecs.gicp.net
TCP Port : 50002
----------------------------------------------------------

Server Setting : 34
IP/URL : powecs.gicp.net
TCP Port : 50003
-------------------------------------------------------

Server Setting : 35
IP/URL : powecs.gicp.net
TCP Port : 50004
-------------------------------------------------------

Server Setting : 36
IP/URL : powecs.gicp.net
TCP Port : 50005
-------------------------------------------------------------

Server Setting : 37
IP/URL : powecs.gicp.net
TCP Port : 50006
-------------------------------------------------------

Server Setting : 38
IP/URL : powecs.gicp.net
TCP Port : 50007
---------------------------------------

Server Setting : 39
IP/URL : powecs.gicp.net
TCP Port : 50008
---------------------------------------

Server Setting : 40
IP/URL : powecs.gicp.net
TCP Port : 50000
Server Type : GSh2


مطالب مشابه :


برنامه آپدیت جدید آی کلاس

برنامه آپدیت جدید آی کلاس . نرم افزار جدید k9k9 pvr hdmi به تاریخ 7/12/2011 . برنامه آپدیت جدید آی کلاس .
رفع مشکل باز نشدن کانال ها و کانکت نشدن 33 سرور رسیور به شیرینگ استارست 2000

SaM127 - رفع مشکل باز نشدن کانال ها و کانکت نشدن 33 سرور رسیور به شیرینگ استارست 2000 - قهرمان کوچک
ورژن جدید برنامه گلادیاتور 1.11

برنامه و غیره را دانلود کنید .در ضمن اخبارهای ورزشی روز را نرم افزار جدید k9k9 pvr hdmi به تاریخ
نرم افزار تبدیل به رسیور دانگل a100

برنامه و غیره را دانلود کنید .در ضمن اخبارهای ورزشی روز را نرم افزار جدید k9k9 pvr hdmi به تاریخ
لودر همه کاره برای دانگل میکروباکس

برنامه و غیره را دانلود کنید .در ضمن اخبارهای ورزشی روز را نرم افزار جدید k9k9 pvr hdmi به تاریخ
فایل بوت دانگل full box

برنامه و غیره را دانلود کنید .در ضمن اخبارهای ورزشی روز را نرم افزار جدید k9k9 pvr hdmi به تاریخ
نرم افزار کلین میکروباکس

برنامه و غیره را دانلود کنید .در ضمن اخبارهای ورزشی روز را نرم افزار جدید k9k9 pvr hdmi به تاریخ
لودر د انگل و ر سيو ر Eclass Minibox

برنامه و غیره را دانلود کنید .در ضمن اخبارهای ورزشی روز را نرم افزار جدید k9k9 pvr hdmi به تاریخ
برچسب :