هرکس سحر ندارد/ از خود خبر ندارد

عده ای از جوانان خدمت علامه حسن زاده آملی رسیدند

و از حضرتش خواستند که آنها را نصیحتی بفرمایند....

 حضرت فرمودند : سعی کنید با نامحرم رابطه نداشته باشید چه زن باشد چه مرد ...

گفتند آقا مگر مرد هم نامحرم می شود ؟


ایشان فرمودند : هرکس با خدا ارتباط ندارد !!!!

          


مطالب مشابه :


تاريخ‌ و محل‌ ‌ توزيع‌ كارت‌، تاريخ و محل برگزاري آزمون جامع وارزيابي حرفه اي

خرم آباد. خرم آباد ورود به سامانه جامع آموزشی دانشگاه علمی کاربردی سامانه
تاريخ‌ و محل‌ ‌ توزيع‌ كارت‌، تاريخ و محل برگزاري آزمون جامع وارزيابي حرفه اي

خرم آباد: خرم آباد آموزشی دانشگاه علمی کاربردی سامانه جامع علمی کاربردی
هرکس سحر ندارد/ از خود خبر ندارد

مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری خرم آباد آموزش علمی-کاربردی شهرداری خرم سجاد
‌اطلاعيه ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور

خرم آباد. خرم آباد ورود به سامانه جامع آموزشی دانشگاه علمی کاربردی سامانه جامع علمی
سازمان سنجش آموزش كشور

پورتال موسسه علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی; سامانه سجاد; خرم آباد (754
تاريخ‌ و محل‌ ‌ توزيع‌ كارت‌، تاريخ و محل برگزاري آزمون جامع وارزيابي حرفه اي

خرم آباد. دانشگاه ورود به سامانه جامع آموزشی دانشگاه علمی کاربردی سامانه
برچسب :