تعدادی کارنامه پذیرفته شدگان دانشگاه ازاد در مهر88رشته دندانپزشکی و مهندسی فن آوری اطلاعات

تعدادی کارنامه پذیرفته شدگان دانشگاه ازاد در مهر88

رشته دندانپزشکی

شهر قبولی

زبان وادبیات فارسی

عربی

دین وزندگی

زبان خارجه

ریاضیات

فیزیک

شیمی

زیست

ترازکل

خوراسگان

100

4/89

84

7/94

7/86

100

100

100

8310

خوراسگان

100

4/89

7/94

64

50

4/93

7/94

100

7799

خوراسگان

88

4/77

7/82

4/77

4/38

4/93

92

100

7397

خوراسگان

7/94

4/89

84

4/45

30

75

7/90

100

7303

خوراسگان

7/94

7/94

92

7/70

4/38

100

92

100

7780

تهران

100

4/89

4/89

7/94

75

4/93

100

100

8115

تهران

7/94

7/86

96

88

7/31

100

92

100

7797

تهران

100

4/89

92

7/82

90

100

88

100

8112

تهران

7/74

7/90

80

4/85

45

80

92

100

7358

تهران

4/85

7/78

84

4/49

7/41

100

7/94

2/96

7025

تهران

84

4/57

7/90

7/54

4/23

4/93

92

100

7292

تهران

80

84

7/94

64

55

100

4/85

2/96

7114

 

میانگین تراز داروسازی 7197

 میانگین تراز دندان پزشکی اصفهان ۷۳۷۱

میانگین تراز دندان پزشکی تهران ۷۲۷۲

 **********************************************

 

 

                 تعدادی کارنامه پذیرفته شدگان دانشگاه ازاد در مهر88

                                  رشته مهندسی فن آوری اطلاعات

شهر قبولی

زبان وادبیات فارسی

عربی

دین وزندگی

زبان خارجه

ریاضیات

فیزیک

شیمی

ترازکل

مشهد

7/78

4/73

4/57

4/89

15

3/34

4/25

6252

مشهد

4/41

68

7/62

60

0

7/47

44

5602

مشهد

4/65

4/65

64

7/38

5/12

9/23

56

6003

مشهد

52

4/37

4/61

16

9/5

8/5

4/45

5418

مشهد

64

8

72

36

5/2

5/11

32

5431

مشهد

40

28

7/58

7/18

0

5/31

52

5352

مشهد

4/53

7/38

7/58

16

9/0

5/30

7/18

5382

مشهد

4/49

40

60

4/49

9/5

6/28

76

5791

نیشابور

76

4/89

76

4/73

10

8/64

4/85

6566

نیشابور

4/41

28

7/38

7/26

7/1

1/18

4/5

5155

نیشابور

7/50

7/14

60

7/10

5

8/5

40

5311

ارسنجان

7/46

28

4/57

60

4/3

3/14

28

5453

ارسنجان

7/30

6/2 -

40

4/17

8/0 -

7/6

4 -

4487

ارسنجان

4/13

7/2

24

16

5/2 -

7/6

7/10

4329

قزوین

7/66

7/38

4/61

4/45

0

9/42

8

5510

قزوین

60

4/33

68

4/13

7/1

3/35

52

5586

قزوین

4/41

36

4/53

4/21

2/14

4/32

3/1 -

5707

 سایر کارنامه ها از صفحه اول وبلاگ به آدرس زیر قسمت آرشیو موضوعی :

http://moshaverh-amiri2010.blogfa.com/

 

 

 


مطالب مشابه :


اخبار - ظرفیت رشته پزشکی،داروسازی ،دندانپزشکی در پذیرش کنکور 92

ظرفیت رشته پزشکی،داروسازی ،دندانپزشکی قبولی در رشته های سراسری 10 درصد بیش
تعدادی کارنامه پذیرفته شدگان دانشگاه ازاد در مهر88رشته دندانپزشکی و مهندسی فن آوری اطلاعات

سلام بر چشم های زیبا ! اطلاعاتی از نمرات کنکور سراسری. شهر قبولی.
یک ونیم درصد شانس قبولی در 4 رشته تاپ علوم تجربی

یک ونیم درصد شانس قبولی در بر اساس آمار و ظرفیت های اعلامی دفترچه شماره 2 کنکور سراسری 93
رتبه دانشگاه های دولتی

همچنان منتظر رتبه ها و قبولی ها درصد های ازاد و سراسریتون چند شد؟؟ سراسری: ادب:49 عرب:29 دینی:49
نتایج کنکور سراسری 8 صبح فردا منتشر می‌شود/ آمار قبولی‌ها و صندلی‌های خالی

را دریافت نمایند اما حتما حتما توجه فرمایید که بعضی سئوالات پاسخ های متفاوتی برای
نمره ی تراز چیست ؟

نمره تراز حدود 3500 نشانگر این است كه درصد فرد قبولی در رشته های های سراسری
مهمترین تغییرات انتخاب رشته در آزمون سراسری 93

مهمترین تغییرات انتخاب رشته در آزمون سراسری های پزشکی، دندانپزشکی های گذشته 40 درصد
پاسخ های مشاور عالی سازمان سنجش به سوالات کنکوری ها

شرکت در کنکور سراسری های قبل چیست؟ در صد قبولی درصد قبولی به دلیل
کارنامه های قبولی با سهمیه بسیجی فعال در کنکور دانشگاه آزاد سال90

سلام بر چشم های اطلاعاتی از نمرات کنکور سراسری. کارنامه های قبولی با سهمیه بسیجی فعال
تراز اخرین فرد قبولی در تکمیل ظرفیت بهمن ماه دانشگاه ازاد

کنکوری های 94 فرد قبولی در تکمیل ظرفیت بهمن سراسری سال 94 با تاثیر حداکثر 25 درصد.
برچسب :