انتصابات جدید در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

انتصابات جدید در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان
بنا به پیشنهاد دکتر رضا علی محسنی رییس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان و با صدور حکمی از سوی سید مهدی میر شمسی معاون دانشگاه و رییس سازمان سمای دانشگاه آزاد اسلامی نادر مقصودلو برای مدت یکسال دیگر به سمت معاون دانشگاه و رییس مرکز اموزشی و فرهنگی سمای دانشگاه ازاد اسلامی گرگان منصوب شد . همچنین بنا به پیشنهاد رییس واحد گرگان و با صدور حکمی از سوی دکتر محمدرضا مقدم رییس منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی دکتر محمد یوسف ناصری به مدت یکسال به سمت معاون اموزشی واحد گرگان منصوب شد. براساس این گزارش با توجه به فراهم نمودن مقدمات ایجاد سازمان شهرالکترونیک گرگان رضا امامی زیدی مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه ازاد اسلامی گرگان از سوی حبیب ا... قلیشلی رییس شورای اسلامی شهر گرگان به عنوان عضو شورای راهبری شهر الکترونیک گرگان منصوب شد. همچنین با صدور حکمی از سوی عباسعلی رستمی مدیر کل نظارت و ارزشیابی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی ، زهرا علمشاهی کارشناس دفتر فرهنگ اسلامی خواهران واحبه مدت یکسال به سمت دبیر کمیته برنامه ریزی امور فرهنگی خواهران و عضو شورای فرهنگی منطقه 10 منصوب شد.


مطالب مشابه :


آدرس و تلفن واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی

آموزشکده سما خوراسگان: 4: نیروی انسانی،آموزشکده سما-خواهران: دانشگاه آزاد واحد
دانشگاههای آزاد ایران

سما خوراسگان 4 واحد آموزشی سما 3331001 شرقی خواهران:میدان دانشگاه،جنب
آدرس و تلفن واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی 90

آموزشکده سما خوراسگان: 4: دانشگاه آزاداسلامی،واحد آموزشی سما: خواهران:میدان دانشگاه
آدرس و شماره تلفن دانشگاههای آزاد سراسر کشور قسمت 1

آموزشکده سما خوراسگان: 4: دانشگاه آزاداسلامی،واحد آموزشی سما: خواهران:میدان دانشگاه
از برگزیدگان اولین المپیاد ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاههای مرکز مازندران تجلیل شد

و آموزشکده سما و دانشگاه آزاد خواهران سمانه واحد خوراسگان دانشگاه
آدرس سایت

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز1 دانشگاه دانشگاه فني حرفه اي سما دانشگاه سما خواهران
انتصابات جدید در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

انتصابات جدید در دانشگاه واحد گرگان و با اسلامی خواهران واحبه مدت
نایب قهرماني تيم فوتسال دختران دانشگاه آزاد اسلامی گرگان در پنجمین المپیاد ورزشی دانشگاه آزاد اسلام

تیم فوتسال خواهران دانشگاه آزاد اسلامی 8/91به میزبانی واحد نجف آباد خوراسگان.
نشریات تخصصی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران سما واحد اسلامی واحد خوراسگان
برچسب :