درس نهم - طراحي از چهره ؛ تناسبات چهره ؛ طراحي از اجزاي چهرهطراحي از چهره ؛ تناسبات چهره ؛ طراحي از اجزاي چهره

طراحي از ابروها ؛ طراحي از بيني ؛ طراحي از لب

طراحي از چهره

موضوعي كه مورد علاقه همه طراحان بوده و هست، مبحث طراحي از چهره است. بسياري از افراد حتي پيش از آغاز به طراحي، تلاشهاي فراواني در اين زمينه داشته و فعاليتها و تمرينات مربوط به طراحي را منحصر به موفقيت در ترسيم چهره مي دانند. براي طراحي از چهره لازم است كه مدل مناسبي داشته باشيد. شما مي توانيد از اشخاص اطراف خودتان درخواست كنيد تا به عنوان سوژه با شما همكاري كنند، در غير اين صورت به كمك آينه اي به اندازه متوسط (كه از چهره خودتان كوچكتر نباشد) به طراحي از چهره خودتان بپردازيد. پس از كسب مهارت كافي، مي توانيد از روي تصاوير و عكسها نيز طراحي كنيد ولي در هر حال تأكيد ما بر طراحي از سوژه عيني است، نه ذهني.

تناسبات چهره

براي طراحي از چهره، ابتدا بيضي تخم مرغي شكلي را به عنوان سر، در نظر گرفته، ترسيم نماييد. يك خط عمودي، دو نيمه چپ و راست چهره را به وجود مي آورد و با ترسيم يك خط افقي كه بيضي را به چهار قسمت مساوي تقسيم مي كند، محل چشم ها در چهره مشخص مي شود. چنانچه خط افقي را به پنج قسمت مساوي تقسيم كنيد، اندازه چشمها مشخص مي شود. شما متوجه مي شويد كه فاصله بين دو چشم، برابر با يك چشم است نيمه بالاي چهره را براي ابرو، پيشاني و موها در نظر گرفته و در نيمه پاييني به سراغ خط عمدي وسط چهره رفته و به كمك آن محل قرار گيري اجزاي ديگر چهره را پيدا مي كنيم. اگر از خط افقي تا پايين بيضي را به دو نيمه تقسيم كنيم، نوك بيني بر روي اين نقطه واقع مي شود. از اين نقطه تا انتهاي بيضي را نيز به نسبت يك سوم و دو سوم علامت گذاري مي كنيم تا خط ميان لبها نيز مشخص شود.

طراحي از اجزاي چهره

الف ـ طراحي از چشم ها: پيش از آغاز به طراحي، تمرين مشاهده را انجام دهيد. با دقت به چشمهاي خودتان در آينه نگاه كنيد، دو گوشه داخلي و خارجي چشم، نسبت سفيدي و سياهي كره چشم، حالت پلكها و حركت مردمك در سراسر چشم را بررسي نماييد. با مطالعه حالت چشم افراد در مواقع مختلف (تماشاي تلويزيون، مطالعه، خشم، شادي، گريه،هيجان، تفكر و ...) بپردازيد و آنها را بارها و بارها، هم به صورت ذهني و هم به صورت مشاهده دقيق مرور كنيد. ويژگيهاي متفاوت چشم افراد سالخورده و كودكان را مقايسه نماييد.

ــ فرم ساده چشم شبيه يك بيضي است كه دو گوشه آن با هم تفاوت دارند. گوشه خارجي، زاويه اي بسته دارد و تا سرحد تيرگي مردمك، مثلث كشيده اي را به وجود مي آورد.

ـــ گوشه داخلي، زاويه بازتري دارد و نسبت به گوشه خارجي، شكل مثلث كوچكتري را به خود مي گيرد.

ـــ مردمكها بدون استثنا شكل دايره دارند، در حالت نگاه عادي، قسمتي از مردمك زير پلك پنهان است. پس مراقب آن باشيد كه دايره مردمك را به طور كامل ترسيم نكنيد، زيرا در اين حالت، چشمها حالت وحشت زده يا متعجب به خود مي گيرند.

ـــ با حركت مردمك به سمت راست يا چپ، حجم پلك نيز كمي تغيير مي كند. پلكهاي بالا و پايين با هم تفاوت عمده اي دارند و حجم مژه ها در پلكها نيز متفاوت است.

در حين طراحي از چشمها به ياد داشته باشيد كه:

چشمها را نخست به طور جداگانه بررسي و ترسيم نماييد. پس از تسلط كافي، به طراحي از هر دو چشم بپردازيد. به فاصله چشمها از يكديگر (كه برابر با اندازه يك چشم است) و هماهنگي و تناسب مردمكها با يكديگر توجه داشته باشيد.

طرحها را كم رنگ بكشيد و به ارزش خط توجه داشته باشيد. در ترسيم مژه ها اغراق نكنيد، آنها را با حجم و اندازه واقعي بكشيد. معمولاً براي پلك پايين چشم، از خط كم رنگ نازك، يا پهناي نوك مداد استفاده مي شود. براي ترسيم پلك پايين و چين و چروكها به جاي خط، از سايه كم رنگ پهناي مداد هم استفاده مي كنند. پس از تمرين كافي، چشمها را با ابروها بكشيد. از ترسيم فرم چشم به طور ذهني اكيداً خودداري كنيد.

طراحي از ابروها

براي ترسيم ابروها، بايد به اين نكات توجه داشته باشيد: جهت و حالت ابروها، ضخامت ابروها، فاصله ابرو از چشم و فاصله ابروها از يكديگر.

نحوه ترسيم: ابتدا مسير و حالت ابرو را خيلي كم رنگ مشخص نماييد. با پهناي مداد، سايه ضخيمي متناسب با پهناي ابرو ترسيم كنيد. در جهت رويش موها با نوك تيز مداد، خطوط واضح و حالت دار بكشيد. ابروها را با توجه به مدلي كه در مقابل داريد، ترسيم كنيد. رويش و جهت موها را به دقت بررسي نماييد.

طراحي از بيني

بيني برجسته ترين نقطه در چهره افراد است و همچون ديگر اعضاي چهره از تنوع و گوناگوني برخوردار مي باشد. براي ترسيم آن، لازم است شكل ساده آن را (كه عبارت است از مخروط مثلث القاعده) در نظر داشته باشيد. فرم بيني را از جهات مختلف روبرو، نيم رخ و سه رخ مورد مطالعه قرار دهيد. به تفاوت اندازه در پره ها، نوك، حجم و ارتفاع بيني در افراد مختلف توجه كنيد سپس به طراحي از شكل بيني خود (به كمك آينه) بپردازيد. در حين طراحي توجه داشته باشيد كه:

ابتدا فرم كلي را آن گونه كه مي بينيد ترسيم كنيد. به جاي خط، از سايه و پهناي نوك مداد استفاده كنيد. تيره ترين سايه ها در پره هاي بيني ديده مي شود و تنها در همين قسمت هاست كه مي توانيد از خط نيز استفاده كنيد. وقتي به ترسيم بيني از روبرو مي پردازيد فقط در بخشهاي پايين بيني (پره ها و حفره ها) از خط استفاده كنيد. از آنجا كه فرم بيني،حجم برجسته اي دارد، به نور و سايه آن بيشتر توجه نماييد. وقتي چهره مدل در زاويه سه رخ يا نيم رخ باشد، مي توانيد از خط نيز براي قسمتي از ارتفاع بيني استفاده كنيد.

طراحي از لب

با مشاهده لبها در افراد مختلف متوجه مي شويد كه فرم لب، در تكميل شخصيت و كاراكتر چهره نقش فراواني دارد. ساختار كلي لب، امكان تغيير پذيري بسيار متنوعي دارد و هماهنگ با حالات روحي يا ظاهري شخص مي تواند جنبه بياني به خود بگيرد. فرم لب و دهان خود را در آينه مشاهده كنيد. حالتهاي صحبت كردن، خنديدن، خوردن، خميازه كشيدن، ناراحتي، شادي، اعتراض، فرياد زدن و ... را بررسي كرده و ببينيد كه بيشترن تغيير در كدام قسمت دهان ديده مي شود؟ در گوشه ها يا در قسمت مياني لبها؛ سپس به هماهنگي تغيير حالتها در چشم و لب به طور همزمان بپردازيد. علاوه بر حالتهاي رفتاري، به تغيير فرم در اثر تغيير وضعيت سر و چهره (نيم رخ و سه رخ و ...) نيز بپردازيد. با چرخش سر به پهلو، زير يا بالا، لبها نيز تغيير فرم پيدا مي كنند.

شيوه طراحي از فرم لب: براي فرم لب همچون فرم چشم، يك بيضي با گوشه هاي تيز و بسته در نظر بگيريد و آن را از طول و عرض به چهار قسمت تقسيم كنيد. لب بالا معمولاً باريكتر از لب پايين است. گاهي لب بالا و پايين در يك اندازه هستند و بسيار به ندرت پيش مي آيد كه لب بالا ضخيمتر از لب پايين باشد. بهتر است كه براي ترسيم فرم لب، به جاي خط، از سايه يا پهناي مداد استفاده كنيد. دو گوشه لب با هم برابر و يك شكل هستند. لب پايين شامل گوشه ها و بخش مركزي يا وسط است. سايه اي كه براي لب بالا در نظر مي گيريد بايد قدري تيره تر از لب پايين با شد. اين تيرگي در گوشه هاي دهان نيز تغيير پيدا مي كند.نکته :

● چشمها در پرتره
یک پرتره خوب پرتره ای است که انگار چشمانش شما را در حال حرکت نیز تعقیب می کنند. بنابراین از اینکه سوژه یا مدلتان درست در حالی نشسته است که مستقیماً به شما می نگرد، اطمینان یابید.این به بدان معنا نیست که سوژه بایددرست جلوی شما و روبه رویتان نشسته باشد. سر او میتواند درست در زاویه شانه ای قرار بگیرد یا چشمان او به شما نگاه کند.

موهای انسان را نقاشی کنید
اگر میخواهید تصویر شما واقعی تر به نظر رسد، باید موها صاف و لطیف درست در حالتی مانند سر واقعی کشیده شوند، به طوری که در حالتی بسته بندی شده و جدا از سر قرار نگیرند. (مگر اینکه بخواهید مدل موی خاصی را به نمایش بگذارید).
سعی کنید زمانی که کارتان خشک نشده، روی خیسیها کار کنید و موها را در جهت خوابشان در کنار یکدیگر بکشید، نه اینکه روی آنها به صورت تک تک و بعد از اینکه کار خشک شد، کار کنید. زمانی که به شخصی نگاه میکنید تک تک موهای او را نمی بینید، بلکه یک تکه ای از مو را با رنگی خاص در کنار تغییراتی واریاسیونی با ترکیبی ماهرانه مشاهده می کنید. به یاد داشته باشید که اگر روی مدل و سوژه شما نور تابیده می شود، در بعضی از قسمتهای مو هایلایت نیز وجود خواهد داشت که آن را از سایر قسمتها متمایز می کند. یکی از ساده ترین روشها استفاده از سشوار است.آموزش طراحی چهره همراه با تصویر توجه : عکسهای گذاشته شده فقط برای درک بهتر از مطالب ارائه شده است. بدیهی است که نتیجه نهایی کار بستگی به استعداد و تمرین های هر شخص متفاوت خواهد بود. 
طراحی چشم:

۱.اول طرح اولیه و ساده ای از چشم رو می کشیم.با مداد معمولی.همه ی خطوط توی چشم رو درست میکشیم.حتی جای برقی که توی چشم میفته رو هم باید گذاشت:

53948414436422129331.jpg

۲.با مداد ب۶ قسمت سیاهی چشم رو کاملا تیره میکنیم.بعد با مداد ب۲ این قسمت ها که بخش رنگی چشم هستن و تو عکس تیره شدن رو پر میکنیم.و با محوکن یکدستش میکنیم!

31932361522370907596.jpg

۳.تو این مرحله تو اون بخش رنگی چشم که محوکردیم با مداد ب۴ نوک تیز خط هایی رو میندازیم.خط ها از مرکز به بیرون باشن:

35695744501333089731.jpg

۴.حالا تو اون قسمتی که بین بخش رنگی چشم و سیاهی وسط چشم هست و تا الان خالی بوده رو با مداد ب۴ پر میکنیم و محو هم میکنیم:

01025472017139313361.jpg

۵.اینجا میایم و یه خط نازک دور تادور گردی چشم با مداد ب۲ میکشیم و با فشار دست یه کم پررنگ ترش میکنیم.محوش نمیکنم فقط چند بار روش میکشم تا پررنگ بشه:

06670890024472722720.jpg

۶.حالا از حاشیه ی دور چشم که تیره ش کردیم به سمت وسطش با مداد ب۲ تیره میکنیم و یه کم هم محوش میکنیم و دور اون قسمت وسط که یه خطوطی افتاده رو یه کم پررنگ میکنیم:

62655174071080132874.jpg

۷.تو این قسمت از کار با پاک کن مدادی یا هر پاک کنی که سرش یه کم تیز باشه یه سری خطوط توی چشم رو کمرنگ میکنیم:

26260176834424841911.jpg

۸.پلک بالا رو با مداد ب۲ یه کم کار میکنم و تیره ش میکنم جاهایی که باید تیره تر بشن رو دقت کنید و همینطور توی چشم:

39481090807714295944.jpg

۹.قسمت ابرو رو با مداد ب۲ پر میکنم و محو میکنم:

40996880330438442260.jpg

۱۰.توی ابرو با مداد ب۴ خطوطی رو میکشم.مژه ها رو میکشم.راستی سایه ی زیر پلک پایین رو هم حتما با محوکن بزارین:

11159733602577906360.jpg

۱۲.آخرین مرحله کار کردن روی کل چشم هست.یه مداد تیره مثل ب۶ برمیدارم و نوکش رو تیز میکنم و خطوط توی چشم رو تیره میکنم.مژه ها رو یه بار دیگه تیره میکنم.با پاک کن نور توی چشم رو روشن تر میکنم.سایه ها رو یه کم تیره تر میکنم:

78206736214630396252.jpg

حالا کارطراحی چشمم تموم شده!  

 

 68440666281557253689.jpg

الان هم میخوام طراحی از بینی رو بگم.البته اصول طراحی رو بهتره که در کلاس یاد بگیریم و یا حداقل از کتاب .

اما چیزی که مهمه اینه که استاد اصلی آدم تو طراحی فقط و فقط "تمرین" هست.طرح زدن از بینی بیشتر با کمک چشم انجام میشه.وقتی انقدر تمرین کردین که تونستین با دیدن بینی شخصی، طرحی از اون بزنین موقعش رسیده به سراغ سایه زدن برید.من که خودم بینی رو بیشتر با "محوکن" سایه میزنم و در نتیجه زیاد تیره ش نمیکنم.

09220261237631079670.jpg

راستی تا یادم نرفته بگم که سایه ی اطراف بینی شاید از خودش با اهمیت تر باشه!!!

که اکثر این تیرگی هارو با "محوکن" اضافه میکنم.(اگه دیدین کمرنگ شده میتونین از مداد ب استفاده کنین ولی دیگه از اون تیره تر نشه:

87594105175941308780.jpg

 یه نکته ای رو اینجا بگم و اون اینکه بهترین کاری که میشه کرد واسه تقویت دید و نگاهتون توی طراحی اینه که به جزئیات دقت بیشتری کنید.از این به بعد وقتی تو آینه نگاه میکنید به مردمک چشماتون دقت کنید و خطوط توی اون رو نگاه کنید.یا اگه با کسی مثلا مادر یا دوستتون حرف میزنین به بینی و یا چشماشون نگاه کنین ودقت کنین که وقتی حالت های چهره شون تغییر میکنه اجزای صورتشون هم تغییر میکنه .به عنوان مثال وقتی کسی میخنده گوشه ی چشماش کشیده میشه و لبهاش باز تر میشن.

اگه میخواهین طراح باشین فقط وفقط دقتتون رو بالا ببرین و تمرین کنید.از هر فرصتی استفاده کنید و یکی از اجزای صورت رو بکشین.راستی این هم خیلی مهمه که اول تک تک اجزای صورت رو جداگانه کار کنین.بعد که همه رو یاد گرفتین برید سراغ چهره ی کامل.مثلا از عکس آدم ها یا مثلا هنر پیشه ها شروع کنین.هر عکسی که دستتون میاد اول تمام بینی هاشون رو جدا جدا بکشید.بعد که تو کشیدن بینی مهارت پیدا کردین شروع کنین از روی هر عکس لب هاش رو بکشین.چشم رو بزارید آخر که دستتون یه کم مهارت پیدا کرد.

باز هم میگم فقط "تمرین" میتونه از شما یه طراح واقعی بسازه!!!لب ها 

یک نمونه ی دیگه از فرم لب:

05035518886398101219.jpg

که همون مراحل بالا رو تکرار میکنیم:

29979468930452619863.jpg

35434739658737474659.jpg

35215370135747437147.jpg

نمونه های دیگه از طراحی از اجزای صورت

37590127231087001135.jpg

56255293823064800674.jpg

91095996318816787215.jpg

 


مراحل طراحی چشم با تصویر

eye.jpg
eye2.jpg
eye3.jpg
eye4.jpg
eye5.jpg
eye6.jpg
eye8.jpg
eye9.jpg
eye10.jpg
eye11.jpg
eye12.jpg
eye14.jpg
eye16.jpg
eyefinal2.jpgeyefinal2.jpg


مطالب مشابه :


درس نهم - طراحي از چهره ؛ تناسبات چهره ؛ طراحي از اجزاي چهره

طراحی چهره متین(تک برگ) - درس نهم - طراحي از چهره ؛ تناسبات چهره ؛ طراحي از اجزاي چهره - هنر
درس اول - طراحی

طراحی چهره متین(تک برگ) - درس اول - طراحی - هنر طراحی سیاه قلم آموزش اصول کلی طراحی و
ابزار و تكنيكهاي طراحي ، طراحي با ذغال

طراحی چهره متین(تک برگ) - ابزار و تكنيكهاي طراحي ، طراحي با ذغال - هنر طراحی سیاه قلم چهره
درس دهم - طراحي از دستها و پاها ؛ طراحي از پا

طراحی چهره متین(تک برگ) - درس دهم - طراحي از دستها و پاها ؛ طراحي از پا - هنر طراحی سیاه قلم چهره
آموزش پرسپکتیو در طراحی و نقاشی

طراحی چهره متین(تک برگ) - آموزش پرسپکتیو در طراحی و نقاشی اصول فاصله در پرسپکتیو:
دانلود رایگان کتابهای طراحی و نقاشی

طراحی چهره طنز با مداد / طراحی کنته/ طراحی و نقاشی از چهره/ اصول اولیه طراحی / چگونه از
آموزش طراحی از چهره

طراحی چهره متین(تک برگ) - آموزش طراحی از چهره - هنر طراحی سیاه قلم آموزش اصول کلی طراحی و
درس دوم - شیوه رنگ آمیزی

طراحی چهره متین(تک برگ) - درس دوم - شیوه رنگ آمیزی آموزش طراحی چهره; آموزش اصول کلی طراحی و
درس هفتم - طراحی از گلها و گیاهان

طراحی چهره متین(تک برگ) - درس هفتم - طراحی از گلها و گیاهان - هنر طراحی سیاه قلم چهره
آموزش گریم ، متعادلسازی و آرایشگری

اصول چهره آرایی و آرایش کلاسیک از مبتدی تا طراحی گریم ، طراحی چهره ،
برچسب :