دانلود پروژه های برنامه نویسی درس محاسبات عددی

۱۰- جزوه آموزش متلب به كوشش کرامت:

 

آشنایی با پنجره های مطلب / پنجره Workspace / مقدمات کار با MATLAB / متغیرهای ویژه / توضیحات , نقطه گذاری و لغو اجزای بزنامه / توابع ریاضی / اسکریپت های M-fille / استفاده از اسکریپت M-fille / آرایه ها عملگرهای آرایه ایی / آرلیه های ساده / اندیس گذاری آرایه / جهت های آرایه ها / نکته / محتسبات عددی آرایه ها /  محاسبات آرایه ای ارایه ها / رشته های کاراکتری / عملگرهای منطقی و رابطه ای / عملگرهای رابطه ای / عملگرهای منطقی / روند کنترل / حلقه FOR / حلقه های Whiille / شرط if – Else – End / شرطهای -Case Switch / بلوکهای TRY-CATCH / برنامه محاسبات پیمایش / منابع

 

 

 

۱۱- جزوه آموزش مطلب به كوشش ساغری:

 

 آشنايي با پنجره هاي MATLAB /  مقدمات کار با MATLAB /  محاسبات عددي آرايه ها /  آرايه هاي استاندارد /  اندازه ماتريس ها / ايجاد تغيير در ماتريس ها / مرتب آردن آرايه ها / جستجو در آرايه ها / کاربرد در داده هاي آماري / ماتريس به عنوان ضرايب چند جمله اي / ماتريس به عنوان مجموعه /  محاسبات ماتريسي / مديريت فايل ها و متغيرها / تابع plot /  بر چسب ها، تنظيمات و ... /  نمودارهاي متعدد / ساخت function file / حلقه هاي تكرار /  حلقه for / حلقه while / عملگرهاي منطقي / شرط If - Else – End / شرط Switch-Case / توقف روند اجراي برنامه.

 

 

 

 ۱۲- جزوه آموزش مطلب به كوشش سپاس یار :

 

مفاهیم مطلب / ساختار مطلب / متغییرها / عملگرهای ریاضی / توابع / مثلثاتی / ماتریسها و دستگاههای معادلات جبری / انجام عملیات روی ماتریسها /  جبر چند جمله ای ها / حل دستگاههای معادلات جبری در مطلب / ترسیم نمودارهای دو و سه بعدی / مشتق حد و انتگرال و حل معادلات دیفرانسیل / تبدیل لاپلاس و معکوس آن / بسط سه کسرهای جزیی / حل دستگاه های جبری با متغییر نمادین / تبدیل فوریه و تبدیل z /

 

 

 

۱۳- جزوه آموزش مطلب به كوشش هاشمی  :

 

سری فوریه / تبدیل لاپلاس / حل معادلات دیفرانسیل معمولی / fit /  BusyAction & Interruptible / urface / Colormap / Tag / UIContextMenu / Rectangle / Axes / Core Graphics Objects / ساختن منوفرعي / Uimenu / Pop-up / CreateFcn / Anonymous Functions / Toggle buttons /

 

 

 

۱۴- جزوه آموزش مطلب به كوشش نظری :

 

کاربردهای MATLA/ شروع به کار با Matlab / file manager / help / workspace / تعریف کردن آرایه ها / ماتریسها / اعداد در متلب / ذخیره و بازیابی داده ها / بازیابی ماتریسها از m-file ها / operator ها / ایجاد step با operator کالن / function ها / عملیات ماتریسی روی آرایه ها / پاک کردن سطر یا ستون در ماتریسها / عملیات عضو به عضو روی آرایه ها / تنظیم خروجی ها دوی صفحه نمایش با دستورات disp , format / چند جمله ای ها / ریشه های یک چند جمله ای / محاسبه مقدار یک چند جمله ای  / ضرب و تقسیم یک چند جمله ای / مشتق چند جمله ای  / حل معادلات دیفرانسیل به کمک مطلب matlab / محاسبه انتگرال به کمک مطلب matlab /  برازش منحنی چند جمله ای / عملگرهای منطقی / ترسیم داده ها / نمودارهای ۲بعدی /  نمودارهای ۳بعدی /  رسم نمودارها با معادلات پارامتری / رسم نمودارها با معادلات قطبی / اضافه کردن یک گراف به گراف قبلی / برنامه نویسی m-files / برنامه اصلی / ساخت سند گدافیکی GUI /  راه اندازی GUIDE / برنامه نویسی یک GUI .

 

 

 

۱۵- جزوه آموزش مطلب به كوشش علوی زاده :

 

 نرم افزار Matlab / معرفی محیط نرم افزار مطلب / رابط کاربر مطلب / منوها / منوی فایل / منوی Edit / منوی view / منوی web / منوی window / منوی help / محیط مطلب / متغییرها / نام گذاری / اعداد / تعریف یک عدد مختلط / عملگرها / توابع / توابع غیر مثلثاتی / دستورات اساسی Basic commands and syntax / ذخیره محیط کاری متغییرها / آرایه ها و ماتریسها / بردارها / ماتریسها / توابع پیش ساخته برای تولید ماتریس / ماتریس همانی / ماتریس یکه / ماتریس صفر / ماتریس تصادفی / ماتریس قطری / ترانهاده یک ماتریس / علامت colon: / دسترسی به عناصر ماتریس / برداری بودن توابع مطلب / عملگرهای برداری ( نقطه ای ) / دترمینان / محاسبه مقادیر ویژه یک ماتریس / معکوس یک تابع / حل یک دستگاه معادلات خطی / عملیات دیگری روی ماتریسها به کمک مطلب / رسم توابع در مطلب MATLAB / دستور plot / دستور fplot /  عنوان نمودار / رسم چند تابع در یک نمودار / رسم چند دستگاه مختصات کنار هم subplot / چند جمله ای ها در مطلب / جبر چند جمله ای ها / برنامه نویسی با مطلب matlab / ام-فایل m-fail /  روش اجرای برنامه / کاراکتر ٪ / تابع Function / تابع خط فرمان inline / توابع ورودی و خروجی ام-فایلها m-failها  /  fprintf /  حلقه ها / حلقه for /حلقه while / دستورات شرطی / دستور if / دستور switch /


مطالب مشابه :


پروژه برای درس محاسبات عددی

پروژه با متلب-مطلب-Matlab - پروژه برای درس محاسبات عددی - شماره شفارش:09372424838و انجام هرگونه پروژه
پروژه های درس محاسبات عددی با متلب

نرم افزار matlab برنامه کامپیوتری است که برای کسانی که با محاسبات عددی، و بویژه جبر خطی سر و
دانلود پروژه های برنامه نویسی درس محاسبات عددی

دانلود پروژه های برنامه نویسی درس محاسبات عددی برنامه نویسی با متلب می باشد که مربوط
پروژه برای درس محاسبات عددی با متلب

انواع پروژه های برق از کارشناسی تا دکترا - پروژه برای درس محاسبات عددی با متلب - [email protected]
دانلود پروژه های برنامه نویسی درس محاسبات عددی

مکانیک با متلب+نرم افزار کار با matlab / محاسبات عددي پروژه محاسبات عددی,
پروژه متلب

با متلب ،انجام پروژه محاسبات با متلب ، انجام , پروژه متلب محاسبات عددی , پروژه
دانلود پروژه های برنامه نویسی درس محاسبات عددی

درس محاسبات عددی . این مجموعه شامل ۳ پروزه برنامه نویسی با متلب می باشد این پروژه ها
متلب(Matlab)

پروژه+اماده+fluid+soliid كساني كه با متلب برای محاسبات عددی, زبام متلب برای
دانلود کد تشخیص گوینده در متلب

انجام پروژه های کار با matlab + محاسبات عددی آرایه از متلب, محاسبات عددی با
برچسب :